Tìm Kiếm

1 tháng 8, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 1 tháng Tám:
Tiếng thì thầm:
Con hãy kết hợp với Cha trong bình an và thinh lặng. Làm sao con có thể nghe được tiếng thì thầm rất nhỏ nhẹ của Cha, trong khi con lu bu quá nhiều chuyện. Nếu con biết giữ mình thanh thản, con có thể nghe được tiếng Cha, bất kể con đang làm gì và ở đâu, con có thể cuốn mình trong cái áo choàng của sự bình an và tĩnh lặng và tìm thấy được tâm điểm của sự bình an mà không còn gì có thể phá vỡ được. Ở đó, con sẽ tìm thấy Cha trong trái tim con. Con sẽ đi vào cái hiện thực của sự Hiệp Nhất con với Cha, nguồn gốc của mọi tạo dựng. Trong trạng thái bình an và Hiệp Nhất đó, con sẽ hoàn toàn làm chủ mọi tình huống, và con sẽ biết được một cách chính xác phải làm gì và làm như thế nào.
Đây là một việc mà ai cũng có thể làm được nếu họ muốn, mà không phải chỉ dành riêng cho một vài người nào đó. Tại sao con không giữ mình bình lặng ngay bây giờ và hoàn toàn ở trong sự bình an?
Lời đáp trả:
Cha ơi! Chỉ có Cha là Bền Vững vì Cha là sự Thật. Ở đâu có sự Thật ở đó có Bền Vững và Bình An, và từ bình an con lại khám phá ra sự Thật. Khi đã có sự Thật thì con chỉ còn hành động và tạo dựng. Đời con từ nay sẽ quanh quẩn như vậy. Cái vòng đó không luẩn quẩn, nhưng đầy hưng phấn và sáng tạo, vì có Cha là Tâm điểm và điểm vọng, là tha nhân, là sự nghiệp của Cha cho Nhân loại.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung