Tìm Kiếm

17 tháng 8, 2015

Mọi người sẽ được sống trong Ðức Kitô

"Mọi người sẽ được sống trong Ðức Kitô" (1 Cor. 15:20-23, 24b-28) 
Ngày 10.8, Cha Phan-xi-cô cùng ban đại diện ca đoàn Thánh Linh đã đến chia buồn và cùng hiệp lời cầu nguyện cho cụ Giuse Nguyễn Văn Trọng là thân phụ của ca viên Anna Nguyễn Thị Thúy Kiều, tại giáo xứ Phong Cốc.


"Khi đối diện với cái chết, Giáo Hội mạnh mẽ tuyên xưng rằng Thiên Chúa đã dựng nên mỗi một người để được sống đời đời, và Ðức Giêsu - Con Thiên Chúa - qua sự chết và sự phục sinh, Người đã phá vỡ xiềng xích tội lỗi cũng như sự chết từng ràng buộc nhân loại." Nếu chúng ta tin rằng con người được dựng nên để sống đời đời thì cái chết không chấm dứt sự hiện hữu của chúng ta. Chết không phải là hết."Dù sống hay chết, chúng ta thuộc về Chúa" (Rôma 14:7-9, 10b-12)