Tìm Kiếm

26 tháng 9, 2018

XXVI Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 30, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
Today we join the universal Church in prayer, praise and thanksgiving offered to the Lord God for His great love to all of us, His children.
This Sunday’s Gospel urges us to be determined in keeping God’s commandments and living up to our Christian values. By so doing we should be courageous enough to detach ourselves from even someone or something very close to our heart.
We pray in this Holy Mass for the blessing of being faithful and persevering to our faith in God, our loving and caring Father.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Nm 11:25-29
We are taught to be open-minded and ready to collaborate with others in our service of God so as to avoid all forms of monopoly in religious matters.

- Second Reading: Jas 5:1-6
Saint James strongly condemns those who greedily amass the resources for living designated by God for all people to the detriment of the less fortunate.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #181 “All The Ends Of The Earth”
b) EM page 212
c) ES #153 “Our Blessing Cup”
d) ES #212 “There Is A Longing”
e) ES #207 “Open My Eyes”

Hymns for The 26th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 30, 2018)

a) Entrance: ES #181 - “All The Ends Of The Earth”


b) Responsorial Psalm: EM page 212
(Ps 19:8, 10, 12-13, 14)


The law of the LORD is perfect, refreshing the soul; the decree of the LORD is trustworthy, giving wisdom to the simple. R.
Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. R.

The fear of the LORD is pure, enduring forever; the ordinances of the LORD are true, all of them just. R.
Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời; quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. R.

Though your servant is careful of them, very diligent in keeping them, Yet who can detect failings? Cleanse me from my unknown faults! R.
Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi, ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay! R.

From wanton sin especially, restrain your servant; let it not rule over me. Then shall I be blameless and innocent of serious sin. R.
Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo; đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế, con sẽ nên vẹn toàn, không còn vương trọng tội. R.


c) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”


d) Communion: ES #212 - “There Is A Longing”


e) Recessional: ES #207 - “Open My Eyes” 


26th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 30, 2018)First Reading (Nm 11:25-29)

A reading from the Book of Numbers

The LORD came down in the cloud and spoke to Moses.
Taking some of the spirit that was on Moses,
the LORD bestowed it on the seventy elders;
and as the spirit came to rest on them, they prophesied.

Now two men, one named Eldad and the other Medad,
were not in the gathering but had been left in the camp.
They too had been on the list, but had not gone out to the tent;
yet the spirit came to rest on them also,
and they prophesied in the camp.
So, when a young man quickly told Moses,
"Eldad and Medad are prophesying in the camp, "
Joshua, son of Nun, who from his youth had been Moses’aide, said,
"Moses, my lord, stop them."
But Moses answered him,
"Are you jealous for my sake?
Would that all the people of the LORD were prophets!
Would that the LORD might bestow his spirit on them all!"

Bài đọc 1 (Ds 11:25-29)

25 ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa.
26 Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến Lều. Thần Khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại.
27 Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Mô-sê rằng: "Ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn trong trại!"
28 Ông Giô-suê con ông Nun, từng theo hầu ông Mô-sê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-sê: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ!"
29 Nhưng ông Mô-sê trả lời: "Anh ghen dùm tôi à? Phải chi ĐỨC CHÚA ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ!" Vì ĐỨC CHÚA đã ban Thần Khí của Người trên họ.

Responsorial Psalm (Ps 19:8, 10, 12-13, 14)

R. The precepts of the Lord give joy to the heart.
R. Huấn lệnh của Chúa làm hoan hỷ cõi lòng.The law of the LORD is perfect, refreshing the soul; the decree of the LORD is trustworthy, giving wisdom to the simple. R.
Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. R.

The fear of the LORD is pure, enduring forever; the ordinances of the LORD are true, all of them just. R.
Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời; quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. R.

Though your servant is careful of them, very diligent in keeping them, Yet who can detect failings? Cleanse me from my unknown faults! R.
Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi, ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay! R.

From wanton sin especially, restrain your servant; let it not rule over me. Then shall I be blameless and innocent of serious sin. R.
Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo; đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế, con sẽ nên vẹn toàn, không còn vương trọng tội. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Sept 24 - 29, 2018)
Homily for XXV Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 23, 2018)Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.

CHUYỆN CỦA CHIM YẾN- sống trung thành, chết thủy chung

Câu chuyện ray rức lòng người: Xé gió biển, đôi cánh nhỏ dang rộng hết cỡ, lượn lên mất hút trên không trung, rồi bất thần lao xuống hết tốc lực. Chẳng có gì ngăn cản nổi, Yến mẹ lao đầu vào vách đá dựng đứng để lại trên vách núi vệt máu tươi uất nghẹn và tiếng kêu khản đặc xé lòng của chim trống...

 Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại trong những ngày vào mùa, mùa mà “một loài” hân hoan trên sự chết chóc đau thương của một loài khác.
 Đó là mùa khai thác Tổ Yến.

Yến sống trung thành, chết thủy chung. Một đôi Yến khi đã sống cùng nhau là trọn đời trọn kiếp. Khi đã xây tổ ở đâu là vĩnh viễn không dời đi nữa. Tập tính đó giết hại Yến. Người vẫn thầm ngưỡng mộ và tự hỏi:

Trong hàng ngàn chim Yến bay rợp biển kia mà vì sao các cặp đôi [Yến] không bao giờ nhầm lẫn, không đời nào lang chạ? Hàng vạn tổ Yến ken đặc trên vách đá đó mà Yến luôn về đúng nhà của mình. Không bao giờ chiếm tổ chim khác? Rồi “người” lợi dụng triệt để đặc tính này để dụ Yến, nuôi Yến, lấy tổ Yến và vô tâm nhìn xác Yến...

 Nếu không may gặp một thợ hái tổ không chuyên hay thiếu kinh nghiệm, không chừa lại một phần tổ hoặc lấy đúng chiếc tổ của Yến sắp sinh, chim mẹ trở về trong tình trạng mất tổ, không chịu nổi đau đớn vì cơn chuyển dạ. Yến sẽ quẩn và chọn cách gieo mình vào vách núi, chính nơi đã xây mái ấm, để quyên sinh. Đa số chim Yến trống sau đó bay lượn điên cuồng, kêu gào thảm thiết rồi lao thẳng vào đúng chỗ [chim Yến] vợ chết. Nên các vệt máu khô buồn in lại trên vách đá lạnh lẽo thường là vệt đôi bên nhau, thậm chí là chồng lên nhau.
Nếu không tự tử, chim Yến trống sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Ngày xưa, kẻ cùng đinh mạt vận mới phải ra nơi heo hút, leo trèo nguy hiểm tìm hái tổ Yến để mong đổi đời. Thường thì khi có chút vốn, họ bỏ nghề và ăn năn sám hối. Họ không đời nào muốn con cái tiếp tục cái việc quá sức mạo hiểm, quá sức thất đức. Và đó là lý do không có “nghề lấy tổ Yến gia truyền”!

 Ngày nay, lòng tham con người vô cùng vô tận. Tạo hóa không ban phát cho ai tất cả. Loài chim hiền hòa xinh đẹp và thủy chung đó lại có đôi chân cực ngắn và mềm yếu. Yến dường như không thể đậu trên mặt đất, Yến treo thân trên vách cheo leo lúc đêm về. Còn lại gần như bay suốt, liên tục từ 12-15 giờ mỗi  ngày. Săn mồi và ăn trong khi đang bay, ngủ trong lúc bay, thậm chí là “làm chuyện vợ chồng” trên không [trung] luôn.

Bù lại, Mẹ Thiên Nhiên dạy Yến cách sinh tồn, mách bảo Yến sống trên cao, làm tổ nơi vách núi thẳng đứng, hẻo lánh và trơn trượt hòng tránh loài ăn thịt hiểm ác như rắn hay cú vọ. Có điều, ngay cả thiên nhiên cũng không biết được có “loài” ăn... tạp còn tàn độc hơn thú dữ.

Loài có thể chinh phục bất cứ núi cao vực sâu hiểm trở nào hầu nhét cho đầy lòng tham tanh tưởi.

 Loài đã làm những cuộc tàn ác đẫm máu mang tên “Yến Sào”. Yến chống chọi để tồn tại, tạo hóa không đành lòng diệt vong một biểu tượng của tình yêu, tình mẫu tử.

Trong thiên nhiên hoang dã, chắc Yến là loài duy nhất được mệnh danh “rút ruột cho con” nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi.

Cả chim mẹ và chim cha cùng nhau xây tổ.
Nước dãi kết dính cây cỏ và chính những chiếc lông rứt ra đau đớn thành chiếc tổ kỳ diệu. Con người ranh mãnh khi lấy tổ yến đã cố tình chừa một ít. Yến hồn nhiên xây lại, dãi không đủ cho mùa sinh nên thổ huyết ra xây. Tước lông đến xơ rơ đôi cánh, trơ da thịt trân mình chịu đựng cơn gió biển rít buốt đến xương tủy.

Cho đến chết đi rồi, Yến vẫn không thể hiểu được một số giống người man rợ hoan hỉ gọi đó là “Hồng Yến”...

Cuộc đời loài chim yến hiện nay thật quá thương tâm vì lòng tham và sự tàn nhẫn của con người chưa từng giảm bớt... Hãy dừng lại việc nuôi yến, bán tổ yến và tiêu thụ các sản phẩm từ chim yến. Nhân nào quả ấy, nếu mình phá hoại nhà cửa của người ta, chia rẽ gia đình người ta, cướp đoạt cái mà chẳng phải thuộc về mình, ăn nuốt vật phẩm dựa trên máu, nước mắt và sinh mạng của chúng sanh thì tương lai gia đình mình, con cháu mình, và cá nhân mình chẳng lẽ không bị quả báo tương tự hay sao?

Vì vậy, trước khi làm điều gì, hãy nghĩ đến hậu quả của nó!

Cao Quyết Chí sưu tầmGõ vào hai chân như thế này còn hữu ích hơn 10 lần ngâm chân!

Bài học duy trì SỨC KHỎE qua đôi BÀN CHÂN .
Mời các bạn thực hành thường xuyên và đánh giá kết quả .


GD&TĐ - Đừng đánh giá thấp việc đánh gõ vào các ngón chân. Tuân thủ làm mười phút một ngày, chưa đầy một tháng sẽ làm cho thể chất của bạn có một sự thay đổi lớn.
Chân là gốc rễ của sức khoẻ

Chữa bệnh phải chữa từ gốc rễ, dưỡng sinh phải điều chỉnh từ gốc rễ. Chỉ kéo căng cơ thể mà không kéo căng phần cơ chân thì cũng chỉ là một giải pháp tạm thời! Nếu biết nhẹ nhàng xoa bóp cơ chân, không chỉ có cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, mà còn có lợi cho việc điều chỉnh sức khoẻ thể chất và tinh thần. “Cơ chân mềm 1 thước” kéo dài mười năm tuổi thọ, sức khỏe tốt, tính khí cũng sẽ tốt hơn!

Vậy làm thế nào để làm mềm cơ chân? Câu trả lời một là xoa bóp dây chằng, hai là đánh gõ vào 2 chân.
Xoa bóp bàn chân tốt hơn việc ngâm chân
Chân có 136 điểm huyệt khu phản xạ, tương ứng với các cơ quan nội tạng cơ thể. Xoa bóp chân, chính là đang điều chỉnh các cơ quan nội tạng. Hàng trăm bệnh tật đến là do lạnh, nhất là lạnh từ chân. Đặc biệt vào mùa thu và mùa đông, xoa bóp hai chân là điều cần thiết.

Nhiều bạn bè kiên trì xoa bóp bàn chân và kéo căng cơ chân, phát hiện thấy nó dễ dàng và hiệu quả hơn là sử dụng nước ấm ngâm chân. Chìa khóa tăng sức khỏe này siêu hiệu quả!

18 tháng 9, 2018

Con chào Cha và các cô chú, anh chị em ca đoàn

Thưa Cha,

Tối nay ăn cơm xong, con nhận được món quà bất ngờ từ ca đoàn. Cầm quyển tập san ca đoàn trên tay mà lòng con như muốn khóc. Nỗi nhớ lại ùa về, từng lời văn, hình ảnh thân thương của ca đoàn gợi lại cho con biết bao kỷ niệm. Những buổi tĩnh tâm cầu nguyện, đi dã ngoại, chơi trung thu, lễ bổn mạng... những kỷ niệm thân yêu ấy làm cho con cũng như các bạn ca viên khác không bao giờ quên. Khi ấy chúng con hết mình với những hoạt động ca đoàn làm cho mọi người ngày càng gần gũi và thân thiện với nhau hơn. Con nhớ lắm Cha ơi, những chuyến hành hương đầy kỷ niệm. Càng đọc thư của mọi người, con càng cảm thấy có chút ghen tị ( mong Cha và mọi người bỏ qua cho con) . Ghen vì mọi người được tham gia hoạt động với nhau, đi hành hương Đức Mẹ La Vang... vui quá là vui, mà sao con hổng được tham gia. Không biết khi nào con mới lại có cơ hội được tham gia với mọi người. Một chút tiếc nuối trong lòng, và đành nhủ thầm mong một ngày không xa. Thư đến đây làm con rơi nước mắt rồi, con thương Cha và mọi người. Con cầu mong cho Cha của chúng con luôn khoẻ mạnh và bình an để dắt dìu chúng con. Cầu mong cho các cô chú, anh chị em và các bạn nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui. Mong gia đình Thánh Linh luôn đoàn kết và yêu thương nhau. Con mong được họp mặt với Cha và ca đoàn một ngày không xa

Con xin cảm ơn Cha và ca đoàn luôn yêu thương và cầu nguyện cho gia đình chúng con. Con cảm ơn Phương Anh và ban đại diện đã thay mặt Cha và ca đoàn gửi món quà đặc biệt và thân yêu này đến cho con. Cảm ơn bạn Thuỷ và người thân của bạn Thuỷ đã gửi quà đến cho con.

Con nhớ Cha và mọi người lắm lắm ạ,

Con chào Cha và các cô chú anh chị em,

Con,

Thảo Linh


THƯ TRẢ LỜI CỦA BAN ĐẠI DIỆN CA ĐOÀN

Chị Thảo Linh thân mến,

Em thật xin lỗi hôm nay mới kịp trả lời thư của chị!
Em rất vui khi nhận được tin tức từ Chị và các anh chị Ca viên khác ở Mỹ đã nhận được tập đặc san của Ca đoàn Thánh Linh năm 2018.
Đây là tập đặc san tập hợp các bài viết của Cha ca trưởng, các anh chị em Ca viên và các con cháu của Ca đoàn Thánh Linh nhân dịp lễ Bổn mạng lần thứ 6 của Ca đoàn Thánh Linh.
Hy vọng đây là món quà tinh thần kết nối tình anh em trong Gia đình Thánh Linh với chị, cũng như các anh chị em khác đang ở xa nhà và là cầu nối để anh em chúng ta giữ mãi các hình ảnh đẹp về nhau.
Nguyện xin Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện và chúc lành cho gia đình anh chị và các cháu!

Thay mặt Cha Ca trưởng và Ca đoàn Thánh Linh, em mến chào chị nhé,
Phương Anh
(Sài Gòn - 18g ngày 23.09.2018)


17 tháng 9, 2018

XXV Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 23, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
Today we celebrate the 25th Sunday in the ordinary Time, Year B.
The Gospel message for this Sunday teaches us the truth that it is not by exercising ruling power but rather by dedicating one’s life to the service of God and people that a person becomes great.
We pray hard in this Holy Mass for the blessing of being helpful both to the kingdom of heaven and the kingdom of earth.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Wis 2:12, 17-20
Good people are the target of all forms of injustice by the wicked. But the just by relying on the Lord God as the strong foundation for their life will never give up being kind and compassionate to others.

- Second Reading: Jas 3:16 - 4:3
The roots of evil actions according to Saint James can be found in a person’s heart full of sinful passions. Only by uprooting those obstacles will people enjoy peaceful and happy life.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #138 “Now As We Gather”
b) EM page 210
c) ES #291 “The God Of All Grace”
d) ES #209 “These Alone Are Enough”
e) ES #293 “Companions On The Journey”

Hymns for The 25th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 23, 2018)

a) Entrance: ES #138 - “Now As We Gather”


b) Responsorial Psalm: EM page 210
Psalm 54:3-4, 5, 6 & 8
R. The Lord upholds my life.
R. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng đỡ nâng.O God, by your name save me, and by your might defend my cause. O God, hear my prayer; hearken to the words of my mouth. R. 
Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu; lắng tai nghe lời con thưa gửi. R. 

For the haughty men have risen up against me, the ruthless seek my life; they set not God before their eyes. R.
Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con; chúng không kể gì đến Thiên Chúa. R.

Behold, God is my helper; the Lord sustains my life. Freely will I offer you sacrifice; I will praise your name, O LORD, for its goodness. R.
Nhưng này, có Thiên Chúa phù trì; thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. Con tự nguyện dân Ngài lễ tế; lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. R.

c) Offertory: ES #291 - “The God Of All Grace”


d) Communion: ES #209 - “These Alone Are Enough”


e) Recessional: ES #293 - “Companions On The Journey” 

25th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 23, 2018)FIRST READING: Wis 2:12, 17-20

A reading from the Book of Wisdom
The wicked say: Let us beset the just one, because he is obnoxious to us; he sets himself against our doings, reproaches us for transgressions of the law and charges us with violations of our training. Let us see whether his words be true; let us find out what will happen to him.
For if the just one be the son of God, God will defend him and deliver him from the hand of his foes. With revilement and torture let us put the just one to the test that we may have proof of his gentleness and try his patience. Let us condemn him to a shameful death; for according to his own words, God will take care of him.

BÀI ĐỌC I: Kn 2:12, 17-20

(12) Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. (17) Ta hãy coi những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. (18) Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. (19) Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. (20) Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm."

RESPONSORIAL PSALM: Ps 54:3-4, 5, 6 & 8

R. The Lord upholds my life.
R. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng đỡ nâng.O God, by your name save me, and by your might defend my cause. O God, hear my prayer; hearken to the words of my mouth. R. 
Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu; lắng tai nghe lời con thưa gửi. R. 

For the haughty men have risen up against me, the ruthless seek my life; they set not God before their eyes. R.
Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con; chúng không kể gì đến Thiên Chúa. R.

Behold, God is my helper; the Lord sustains my life. Freely will I offer you sacrifice; I will praise your name, O LORD, for its goodness. R.
Nhưng này, có Thiên Chúa phù trì; thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. Con tự nguyện dân Ngài lễ tế; lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Sept 17 - 22, 2018)
16 tháng 9, 2018

10 tháng 9, 2018

XXIV Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 16, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration.
Today we celebrate the 24th Sunday in the Ordinary Time, cycle B. The Sacred Liturgy of the Word resounds at the same time with Saint Peter’s strong confession of faith in our Lord: “You are the Christ” and with the Lord’s severe reprimand which the former received for failing to live up to his faith: “Get behind me, Satan.”
We pray hard to the Lord for the strength of putting into practice what we believe in our hearts.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Is 50:4c-9a
The believer has to suffer for being faithful to the Lord God. In times of persecution his or her only help and support are found in the Lord.

- Second Reading: Jas 2:14-18
Charity needs more concrete actions than mere nice words. Saint James admonishes Christians better to do something to help less fortunate brothers and sisters than just to give them empty blessings.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #289 “Sing A New Song”
b) EM page 208
c) ES #168 “Taste And See”
d) ES #242 “Only A Shadow”
e) ES #261 “Love Goes On”

Hymns for The 24th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 16, 2018)

a) Entrance: ES #289 - “Sing A New Song”


b) Responsorial Psalm: EM page 208
Psalm 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
R. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong miền đất dành cho kẻ sống.I love the LORD because he has heard my voice in supplication, because he has inclined his ear to me the day I called. R.
Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. R.

The cords of death encompassed me; the snares of the netherworld seized upon me; I fell into distress and sorrow, and I called upon the name of the LORD, "O LORD, save my life!" R.
Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt; lưới âm ty chụp xuống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con”. R.

Gracious is the LORD and just; yes, our God is merciful. The LORD keeps the little ones; I was brought low, and he saved me. R.
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương. Chúa gìn giữ những ai bé mọn; tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi. R.

For he has freed my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I shall walk before the Lord in the land of the living. R.
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này khỏi còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người, trong cõi đất dành cho kẻ sống. R.

c) Offertory: ES #168 - “Taste And See”


d) Communion: ES #242 - “Only A Shadow”


e) Recessional: ES #261 - “Love Goes On” 

24th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 16, 2018)FIRST READING: Is 50:4c-9a

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
The Lord GOD opens my ear that I may hear; and I have not rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard; my face I did not shield from buffets and spitting.
The Lord GOD is my help, therefore I am not disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame. He is near who upholds my right; if anyone wishes to oppose me, let us appear together. Who disputes my right? Let that man confront me. See, the Lord GOD is my help; who will prove me wrong?

BÀI ĐỌC I: Is 50:4c-9a

(5) ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. (6) Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. (7) Có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. (8) Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên. Ai tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu tòa! Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ thử đến đây coi! (9) Này, có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?

RESPONSORIAL PSALM: Ps 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9

R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
R. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong miền đất dành cho kẻ sống.I love the LORD because he has heard my voice in supplication, because he has inclined his ear to me the day I called. R.
Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. R.

The cords of death encompassed me; the snares of the netherworld seized upon me; I fell into distress and sorrow, and I called upon the name of the LORD, "O LORD, save my life!" R.
Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt; lưới âm ty chụp xuống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con”. R.

Gracious is the LORD and just; yes, our God is merciful. The LORD keeps the little ones; I was brought low, and he saved me. R.
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương. Chúa gìn giữ những ai bé mọn; tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi. R.

For he has freed my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I shall walk before the Lord in the land of the living. R.
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này khỏi còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người, trong cõi đất dành cho kẻ sống. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Sept 10 - 15, 2018)
9 tháng 9, 2018

Homily for XXIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 9, 2018)Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.

7 tháng 9, 2018

XXIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 9, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
As we gather today on this 23rd Sunday in the Ordinary Time, the Word of God urges us to put our faith and trust in the loving care of the Lord God Who always provides us with good things for both material and spiritual needs.
We pray hard in this Holy Mass for the healing grace from our heavenly Father so that we can see His powerful presence in our everyday struggle, hear His comforting voice in times of crisis, and love all people as He has loved us. Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading Is 35:4-7a
It is really so striking a joy to hear the good news of the Lord’s coming to bring justice and peace to humanity, the most precious blessings which all nations have longed for.

- Second Reading Jas 2:1-5
There should not be discriminatory treatment among the believers in Christ Who came to pull down the wall of division and separation.

B. Hymns for Holy Mass

a) ES #140 - “Let Us Go To The Altar”
b) EM page 206
c) ES #153 - “Our Blessing Cup”
d) ES #160 - “Ang Katawan Ni Kristo”
e) ES #273 - “Age To Age”

Hymns for 23rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 9, 2018)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go To The Altar”


b) Responsorial Psalm: EM page 206
Psalm 146:6-7, 8-9, 9-10
R. Praise the Lord, my soul!
R. Hỡi linh hồn tôi, hãy ngợi khen Chúa!


4 tháng 9, 2018

Tai biến - Đột quỵ: Cách xử trí tức thời và hiệu quả!


1. Định nghĩa

Đột quỵ là một tổn thương đến não xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Não bị thiếu ô-xy và dinh dưỡng và các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút. Vì lý do đó, đột quỵ được coi là một tình huống cấp cứu y tế và cần có chẩn đoán và điều trị kịp thời.
2. Các loại đột quỵ chính
- Đột quỵ do thiếu máu cục bộ: Gây ra bởi tắc nghẽn trong động mạch, chiếm khoảng 85% số ca đột quỵ. Mặc dù có những đánh giá trên diện rộng, nhiều cơn đột quỵ thuộc dạng này vẫn còn chưa rõ nguyên nhân. May mắn thay, các liệu pháp dự phòng có hiệu quả cho tất cả các loại đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Các loại đột quỵ do thiếu máu cục bộ phổ biến là:
- Đột quỵ do huyết khối: Một cục máu đông (huyết khối) hình thành trong một động mạch ở cổ hoặc não. Những động mạch này có thể có tích tụ chất béo, gọi là các mảng bám.
- Đột quỵ do tắc mạch: Tắc nghẽn bởi các cục máu đông hình thành ở đâu đó trong cơ thể (thường là tim) và di chuyển đến não. Nguồn phổ biến thường là nhịp bất thường ở hai buồng phía trên của tim (rung tâm nhĩ), có thể làm hình thành cục máu đông.
- Đột quỵ do xuất huyết: Xuất huyết có nghĩa là chảy máu. Loại đột quỵ này được gây ra bởi sự rò rỉ hoặc vết nứt trên một động mạch não hoặc trên bề mặt não. Những vết nứt này có thể là do phình mạch (một khu vực mỏng, yếu trên thành động mạch) hoặc bởi sự dị dạng của hệ thống mạch máu não. Xuất huyết có thể xuất hiện ở trong não, hoặc trong khoảng không giữa não và lớp bảo vệ bên ngoài của nó. Khoảng 15% trường hợp đột quỵ là do xuất huyết.
- Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA): Thường gọi là đột quỵ nhỏ, TIA thực chất là những giai đoạn ngắn có triệu chứng của đột quỵ, thường chỉ kéo dài vài phút. TIA được gây ra bởi sự giảm tạm thời dòng máu cung cấp cho một phần của não, và không gây ra tác dụng rõ rệt lâu dài. Nhưng TIA được coi là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ cao hơn, và cần được đánh giá bởi một bác sỹ ngay.

(Nguồn: VnExpress)


Đây là một trường hợp cấp cứu thực sự. Hãy tìm sự trợ giúp y tế ngay. Điều trị càng sớm, thì tổn thương và di chứng càng được giảm thiểu. Phải tính đến từng giây từng phút.

3. Các yếu tố nguy cơ
Nhiều yếu tố nguy cơ khiến một người dễ bị đột quỵ hơn. Các nguy cơ này bao gồm các  yếu tố có thể kiểm soát được (những điều bạn có thể thay đổi) và không thể kiểm soát được (những điều bạn không thể thay đổi). Tin tốt là có thể phòng tránh được hơn một nửa số loại đột quỵ bằng chăm sóc y tế và thay đổi lối sống.
- Chứng tăng huyết áp (cao huyết áp: Cao huyết áp, nguyên nhân hàng đầu của đột quỵ, làm tổn thương thành động mạch và có thể làm tăng hoạt động đông máu, dẫn đến sự hình thành các cục máu đông gây đột quỵ.
- Hút thuốc: Hút thuốc làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh việc gây hại cho phổi, hút thuốc cũng làm tổn thương thành mạch máu, làm tăng quá trình xơ cứng động mạch, khiến tim làm việc nhiều hơn và làm tăng huyết áp. Phơi nhiễm với hút thuốc thụ động cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Tin tốt là, nếu bạn dừng hút thuốc hôm nay, trong vòng hai đến năm năm, nguy cơ đột quỵ của bạn sẽ ngang với người chưa bao giờ hút thuốc.
- Cholesterol cao và thừa cân: Mức cholesterol từ 200 trở xuống là tốt nhất cho người trưởng thành. Cholesterol thừa có thể tích tụ trên thành động mạch và dẫn đến tắc những mạch này. Thừa cân làm quá tải toàn bộ hệ tuần hoàn và mở đường cho các yếu tố nguy cơ khác của đột quỵ, như là cao huyết áp. Lối sống ngồi yên ít vận động làm gia tăng nguy cơ. Uống các thuốc statin làm giảm cholesterol có thể giảm nguy cơ đột quỵ.
Bạn có thể không thể thay đổi các yếu tố sau, nhưng bạn có thể giảm thiểu ảnh hưởng của chúng lên nguy cơ đột quỵ chung bằng cách tập trung vào các yếu tố có thể kiểm soát được ở trên.
- Tuổi tác: Mặc dù người trẻ tuổi có thể bị đột quỵ, nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi mỗi 10 năm kể từ tuổi 55.
- Giới tính: Nam giới có nguy cơ đột quỵ cao hơn một chút so với nữ giới.
- Chủng tộc: Người Mỹ gốc Phi có nguy cơ đột quỵ cao hơn gần gấp đôi so với người da trắng.
- Tiền sử gia đình: Bạn có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn nếu gia đình có người từng bị đột quỵ.
- Đái tháo đường: Các vấn đề về tuần hoàn liên quan đến đái tháo đường có thể tăng nguy cơ đột quỵ thậm chí là khi mức đường huyết và insulin được kiểm soát chặt chẽ.
- Bệnh tim mạch: Bị đau tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn. Một yếu tố nguy cơ bổ sung là một bất thường ở tim được gọi là rung tâm nhĩ (AF), một loại bất thường nhịp tim đặc biệt. Thông thường, cả bốn buồng tim của trái tim đập theo cùng một nhịp, khoảng 60 đến 100 lần một phút. Ở người bị AF, tâm nhĩ trái có thể đập nhanh và không kiểm soát được lên đến 400 lần một phút. Nếu không được điều trị, AF có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn từ 4 đến 6 lần. Thuốc có thể giúp điều trị tình trạng này.
- Đột quỵ tái phát: Một người có tiền sử đột quỵ có nguy cơ cao bị một lần đột quỵ khác. Nguy cơ cao này kéo dài xấp xỉ năm năm và giảm dần theo thời gian; nguy cơ cao nhất là trong vòng vài tháng đầu tiên. Bên cạnh chú ý tới những yếu tố nguy cơ đột quỵ có thể kiểm soát được, những người trải qua đột quỵ có thể hưởng lợi từ thuốc kê đơn để giảm nguy cơ đột quỵ của mình.
- Cơn thiếu máu não thoáng qua: Bị một cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) làm tăng nguy cơ bị đột quỵ lớn trong tháng, thường là trong hai ngày. Các thuốc, bao gồm aspirin có thể được kê để giúp ngăn ngừa cơn đột quỵ trong tương lai.
Bên cạnh các yếu tố nguy cơ trên, đột quỵ cũng có liên quan đến việc sử dụng rượu nhiều (đặc biệt là uống quá độ); sử dụng các thuốc trái luật như cocain và methamphetamin; tăng lượng hồng cầu; đau nửa đầu kèm hoa mắt (rối loạn thị giác); thuốc tránh thai và liệu pháp thay thế hormon với estrogen. Chưa có chứng minh nào chỉ ra có mối quan hệ trực tiếp giữa căng thẳng và nguy cơ đột quỵ. Cũng như với nhiều tình trạng, tập luyện tối thiểu 30 phút mỗi ngày trong tuần làm giảm nguy cơ đột quỵ.

(Nguồn: VnExpress)

3 tháng 9, 2018

23rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 9, 2018)FIRST READING: Is 35:4-7a
           A reading from the Book of the Prophet Isaiah
Thus says the LORD:
Say to those whose hearts are frightened:
Be strong, fear not!
Here is your God,
he comes with vindication;
with divine recompense
he comes to save you.
Then will the eyes of the blind be opened,
the ears of the deaf be cleared;
then will the lame leap like a stag,
then the tongue of the mute will sing.
Streams will burst forth in the desert,
and rivers in the steppe.
The burning sands will become pools,
and the thirsty ground, springs of water.

BÀI ĐỌC I: Is 35:4-7a
(4) Hãy nói với những kẻ nhát gan: "Can đảm lên, đừng sợ!
Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục,
ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.
Chính Người sẽ đến cứu anh em."
(5) Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
(6) Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.

(7a) Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,
đất khô cằn có mạch nước trào ra.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Sept 3 - 8, 2018)


2 tháng 9, 2018

Homily for XXII Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 2, 2018)Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

Chương trình phụng vụ tháng 09.2018

Bảng phân công phục vụ Thánh lễ Chúa nhật – tháng 09.2018

Chúa nhật
Dẫn lễ
Lời nguyện
Bài đọc 1
Bài đọc 2
Giúp lễ
XXII 02/09
N. Linh
L. Tố
K. Hạnh
P. Anh
K. Ngân – B. Linh
XXIII 09/09
L. Phương
K. Chi
N. Linh
L. Tố
T. Trang – H. Kim
XXIV 16/09
H. Khanh
P. Anh
L. Phương
K. Chi
M. Uyên – N. Ý
XXV 23/09
M. Uyên
T. Trang
H. Khanh
K. Hạnh
L. Phương – H. Kim
XXVI 30/09
V. Trí
Như
V. Chương
Phượng
N. Ý – T. Trang


The Holy Spirit Choir