Tìm Kiếm

30 tháng 8, 2020

Lớp Học Thánh Linh - Ngày 30/08/2020


Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


29 tháng 8, 2020

Twenty-second Sunday in Ordinary Time A (August 30, 2020) • First Reading (Jer 20:7-9)
A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

You duped me, O LORD, and I let myself be duped;
you were too strong for me, and you triumphed.
All the day I am an object of laughter;
everyone mocks me.

Whenever I speak, I must cry out,
violence and outrage is my message;
the word of the LORD has brought me
derision and reproach all the day.

I say to myself, I will not mention him,
I will speak in his name no more.
But then it becomes like fire burning in my heart,
imprisoned in my bones;
I grow weary holding it in, I cannot endure it.

 • Bài đọc I (Gr 20:7-9)
7 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ con,
và con đã để cho Ngài quyến rũ.
Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.
Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con.
8 Mỗi lần nói năng là con phải la lớn,
phải kêu lên: "Bạo tàn! Phá huỷ!"
Vì lời ĐỨC CHÚA mà con đây bị sỉ nhục và chế diễu suốt ngày.
9 Có lần con tự nhủ: "Tôi sẽ không nghĩ đến Người,
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa."
Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,
âm ỉ trong xương cốt.
Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!”

 • Responsorial Psalm (Ps 63:2, 3-4, 5-6, 8-9)
R/ My soul is thirsting for you, O Lord my God.
R/ Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Ngài.

O God, you are my God whom I seek; for you my flesh pines and my soul thirsts like the earth, parched, lifeless and without water. R/
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. R/

Thus have I gazed toward you in the sanctuary to see your power and your glory, For your kindness is a greater good than life; my lips shall glorify you. R/
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. R/

Thus will I bless you while I live; lifting up my hands, I will call upon your name. As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied, and with exultant lips my mouth shall praise you. R/
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. R/

You are my help, and in the shadow of your wings I shout for joy. My soul clings fast to you; your right hand upholds me. R/
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì. R/

 • Second Reading (Rom 12:1-2)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God,
to offer your bodies as a living sacrifice,
holy and pleasing to God, your spiritual worship.
Do not conform yourselves to this age
but be transformed by the renewal of your mind,
that you may discern what is the will of God,
what is good and pleasing and perfect.

 • Bài đọc II (Rm 12:1-2)
1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người.
2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

 • Gospel (Mt 16:21-27)
Jesus began to show his disciples
that he must go to Jerusalem and suffer greatly
from the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed and on the third day be raised.
Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him,
“God forbid, Lord! No such thing shall ever happen to you.”
He turned and said to Peter,
“Get behind me, Satan! You are an obstacle to me.
You are thinking not as God does, but as human beings do.”

Then Jesus said to his disciples,
“Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake will find it.
What profit would there be for one to gain the whole world
and forfeit his life?
Or what can one give in exchange for his life?
For the Son of Man will come with his angels in his Father’s glory,
and then he will repay all according to his conduct.”

 • Phúc âm (Mt 16:21-27)
21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.
22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!"
23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
27 Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”

28 tháng 8, 2020

Mary, Did You Know?


Mary, Did You Know?

By Mark Lowry

 

Mary did you know that your baby boy would one day walk on water?

Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?

Did you know that your baby boy has come to make you new?

This child that you've delivered, will soon deliver you

 

Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?

Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?

Did you know that your baby boy has walked where angels trod?

When you kiss your little baby, you kiss the face of God

 

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?

 

The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again

The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb

 

Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?

Mary did you know that your baby boy would one day rule the nations?

Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb?

That sleeping child you're holding is the great I am

 

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know?

Mary did you know? Mary did you know? Mary did you know? Oh

Mary did you know?

 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây, một ngày kia sẽ đạp trên sóng nước?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây, rồi sẽ cứu sống tất cả các con cái của Mẹ?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây, đã đến để canh tân đời Mẹ?

Đứa bé trai Mẹ vừa hạ sinh, sau này sẽ ban cho Mẹ được tái sinh.

 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây sẽ ban cho người mù được nhìn thấy?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây sẽ chỉ cần vẫy tay là giông bão lặng yên?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây từng tung hoành trên mọi nẻo đường của các thần trời?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, khi Mẹ hôn đứa con trai bé bỏng của Mẹ đây, là Mẹ đang đặt một nụ hôn lên Thánh Nhan Thiên Chúa?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không?  Mẹ Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không?

Người mù sẽ được nhìn thấy, người điếc sẽ được nghe, người chết sẽ tái sinh,

Người què sẽ nhảy múa, người câm sẽ cất tiếng chúc tụng Chiên Con.

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây là Đức Chúa của toàn cõi vũ trụ càn khôn?

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây một ngày kia sẽ thống trị muôn dân muôn nước?

Mẹ có biết không, đứa bé trai của Mẹ đây là Chiên Con hoàn hảo của trời cao?

Đứa bé trai đang say giấc trong vòng tay của Mẹ đó chính là Đấng Hằng Hữu Vĩ Đại Ngàn Trùng. 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? 

Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không? Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không?

Ôi! Mẹ Maria ơi!  Mẹ có biết không?


27 tháng 8, 2020

Cao Thủ Ngụy Trang

 Anh Vương Lượng, một họa sĩ tranh sơn dầu người Trung Quốc, có thể tàng hình vào một khung cảnh nào đó.  Mời anh chị em thưởng thức tài nghệ ngụy trang bậc thầy của anh.22 tháng 8, 2020

Twenty-first Sunday in Ordinary Time A (August 23, 2020)


 • First Reading (Is 22:19-23)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD to Shebna, master of the palace:
“I will thrust you from your office
and pull you down from your station.
On that day I will summon my servant
Eliakim, son of Hilkiah;

I will clothe him with your robe,
and gird him with your sash,
and give over to him your authority.
He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem,
and to the house of Judah.
I will place the key of the House of David on Eliakim’s shoulder;
when he opens, no one shall shut
when he shuts, no one shall open.
I will fix him like a peg in a sure spot,
to be a place of honor for his family.”
 • Bài đọc I (Is 22:19-23)
19 Đức Chúa phán: "Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ,
Ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị.
20 Ngày ấy, Ta sẽ gọi tôi tớ Ta
là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu.
21 Áo thụng của ngươi, Ta sẽ lấy mặc cho nó,
cân đai của ngươi, Ta sẽ đem thắt cho nó,
quyền bính của ngươi, Ta sẽ trao vào tay nó,
nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa.
22 Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó.
Nó mở ra thì không ai đóng được,
nó đóng lại thì không ai mở được.
23 Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột,
nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó."
 • Responsorial Psalm (Ps 138:1-2, 2-3, 6, 8)
R/ Lord, your love is eternal; do not forsake the work of your hands.
R/ Lạy Chúa, ngàn đời Chúa trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang việc tay Chúa làm.

I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple. R/
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. R/

I will give thanks to your name, because of your kindness and your truth: When I called, you answered me; you built up strength within me. R/
Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. R/

The LORD is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R/
Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương; công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R/

 • Second Reading (Rom 11:33-36)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God!
How inscrutable are his judgments and how unsearchable his ways!
For who has known the mind of the Lord
or who has been his counselor?
Or who has given the Lord anything
that he may be repaid?
For from him and through him and for him are all things.
To him be glory forever. Amen.
 • Bài đọc II (Rm 11:33-36)
33 Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!
34 Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?
35 Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau?
36 Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! A-men.
 • Gospel (Mt 16:13-20)
Jesus went into the region of Caesarea Philippi and
he asked his disciples,
“Who do people say that the Son of Man is?”
They replied, “Some say John the Baptist, others Elijah,
still others Jeremiah or one of the prophets.”
He said to them, “But who do you say that I am?”
Simon Peter said in reply,
“You are the Christ, the Son of the living God.”
Jesus said to him in reply,
“Blessed are you, Simon son of Jonah.
For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father.
And so I say to you, you are Peter,
and upon this rock I will build my church,
and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
I will give you the keys to the kingdom of heaven.
Whatever you bind on earth shall be bound in heaven;
and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”
Then he strictly ordered his disciples
to tell no one that he was the Christ.
 • Phúc âm (Mt 16:13-20)
13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?"
14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."
15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"
16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."
17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

Con vật khổng lồ sống động chỉ là... cát

 Khó tin những con vật khổng lồ sống động này lại chỉ là... cát

Chỉ từ cát, Andoni Bastarrika - nghệ sĩ đến từ Viện Mỹ thuật Tây Ban Nha - tạo ra những phù điêu động vật khổng lồ sống động y như thật, khiến người xem choáng ngợp.


Bastarrika vốn là nghệ sĩ tự do không qua đào tạo. Trước đây, anh sở hữu một cửa hàng bán hoa quả và hành nghề trị liệu cổ truyền Nhật Bản 'shiatsu'.


Cho đến hè 2010, anh mới phát hiện ra khả năng tiềm ẩn của mình trong lần đi biển với các con gái, khi bọn trẻ nhờ anh phụ giúp hoàn thành một tác phẩm bằng cát. Từ đó. Andoni theo đuổi niềm đam mê này.


Để tạo những phù điêu đặc sắc, Bastarrika phải chuẩn bị từ 500 đến 1.500 kg cát. Các tác phẩm của anh đều được thao tác bằng tay. Nhờ trí tưởng tượng phong phú của người nghệ sĩ, ý tưởng và cảm hướng thường đến trực tiếp với anh.


Để hoàn thành một tác phẩm điêu khắc bằng cát hoàn chỉnh, Bastarrika phải mất từ 6 đến 12 giờ.


Sau khi được chụp ảnh lại, nó sẽ bị gió thổi bay hoặc chính tác giả phá bỏ để có không gian làm tác phẩm khác.


Nghệ sĩ này coi cát là bậc thầy của mình. Theo anh, không giống như những gì thế giới hiện đại thường cố gắng thuyết phục chúng ta, sự phá hủy những tác phẩm nghệ thuật này thể hiện con đường ngắn ngủi của chúng ta trên Trái đất cũng như sự suy tàn của chúng ta.


"Làm việc với cát thực sự là một thử thách. Tôi làm việc với cát chất lượng thấp, điều này có nghĩa tôi không thể đắp tượng cao được", anh nói.


Mục tiêu của Bastarrika là mô tả sự tự do và khiến mọi người choáng ngợp trước vẻ đẹp lạ lùng nhưng mang tính phổ quát.Bastarrika thú nhận rằng anh không biết cuộc phiêu lưu này sẽ đưa mình đến đâu. Anh rất thích làm việc với trẻ em và sẵn sàng làm ở bất cứ đâu, dù là Australia, châu Phi, hay châu Âu.

Hạ Vũ (Nguồn: brightside.me)

21 tháng 8, 2020

Lớp Học Thánh Kinh - Chúa Nhựt ngày 16 tháng 8 năm 2020


Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

15 tháng 8, 2020

CHÚC MỪNG 48 NĂM KHẤN DÒNG CỦA CHA PHANXICÔ XAVIÊ VÀ BỔN MẠNG CÁC CÔ, CÁC CHỊ VÀ CÁC EM


The Holy Spirit Choir

Giảng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.08.2020


Thánh Lễ Trực Tuyến 15.08.2020: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Quý Vị hãy "Đăng ký" để nhận những video mới nhất từ Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông. Đăng ký kênh: https://www.bit.ly/2GxiCnc https://www.facebook.com/daminhbachuong/ website: https://www.gxdaminh.net Bản quyền © 2020 thuộc Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác. Chân thành cám ơn. #Thánh_Lễ_Trực_Tuyến

Twentieth Sunday in Ordinary Time A (August 16, 2020) • First Reading (Is 56:1, 6-7)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
Observe what is right, do what is just;
for my salvation is about to come,
my justice, about to be revealed.
The foreigners who join themselves to the LORD,
ministering to him,
loving the name of the LORD,
and becoming his servants—
all who keep the sabbath free from profanation
and hold to my covenant,
them I will bring to my holy mountain
and make joyful in my house of prayer;
their burnt offerings and sacrifices
will be acceptable on my altar,
for my house shall be called
a house of prayer for all peoples.

 • Bài đọc I (Is 56:1, 6-7)

1 ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.
6 Người ngoại bang nào gắn bó cùng ĐỨC CHÚA
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,
7 đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận
những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,
vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

 • Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R/ O God, let all the nations praise you!
R/ Lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài.

May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your salvation. R/
Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả toàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ  của Ngài. R/

May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth you guide. R/
Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. R/

May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth fear him! R/
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người. R/

 • Second Reading (Rom 11:13-15, 29-32)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
I am speaking to you Gentiles.
Inasmuch as I am the apostle to the Gentiles,
I glory in my ministry in order to make my race jealous
and thus save some of them.
For if their rejection is the reconciliation of the world,
what will their acceptance be but life from the dead?

For the gifts and the call of God are irrevocable.
Just as you once disobeyed God
but have now received mercy because of their disobedience,
so they have now disobeyed in order that,
by virtue of the mercy shown to you,
they too may now receive mercy.
For God delivered all to disobedience,
that he might have mercy upon all.

 • Bài đọc II (Rm 11:13-15, 29-32)

13 Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi,
14 mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. 15 Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hoà giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống?
29 Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.
30 Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì họ không vâng phục; 31 họ cũng thế: nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót.
32 Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.

 • Gospel (Mt 15:21-28)

At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon.
And behold, a Canaanite woman of that district came and called out,
“Have pity on me, Lord, Son of David!
My daughter is tormented by a demon.”
But Jesus did not say a word in answer to her.
Jesus’ disciples came and asked him,
“Send her away, for she keeps calling out after us.”
He said in reply,
“I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.”
But the woman came and did Jesus homage, saying, “Lord, help me.”
He said in reply,
“It is not right to take the food of the children
and throw it to the dogs.”
She said, “Please, Lord, for even the dogs eat the scraps
that fall from the table of their masters.”
Then Jesus said to her in reply,
“O woman, great is your faith!
Let it be done for you as you wish.”
And the woman’s daughter was healed from that hour.

 • Phúc âm (Mt 15:21-28)

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,
22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!"
23 Nhưng Người không đáp lại một lời.
24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."
25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!"
26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."
27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."
28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

LHS Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời : CÀNG KHIÊM TỐN CÀNG TÔN VINH THIÊN CHÚA


LHS Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời : CÀNG KHIÊM TỐN CÀNG TÔN VINH THIÊN CHÚA - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com

14 tháng 8, 2020

Giảng lễ Vọng Đức Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 2020


Giảng Lễ Trực Tuyến 14.08.2020: Lễ Vọng Đức Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Quý Vị hãy "Đăng ký" để nhận những video mới nhất từ Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông. Đăng ký kênh: https://www.bit.ly/2GxiCnc https://www.facebook.com/daminhbachuong/ website: https://www.gxdaminh.net Bản quyền © 2020 thuộc Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác. Chân thành cám ơn. #Thánh_Lễ_Trực_Tuyến