Giải thưởng lớn cuộc thi nhiếp ảnh CGAP 2014 mới được công bố trao cho nhiếp ảnh gia người Malaysia Soh Yew Kiat, với bức ảnh tiêu đề Người đánh cá bằng chim cốc. 4.820 bức ảnh của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư từ 95 quốc gia cho thấy cuộc sống của người nghèo được cải thiện ra sao nhờ có thể tiếp cận nguồn vốn tốt hơn.