Tìm Kiếm

31 tháng 12, 2021

Chúc Mừng Sinh Nhật Các Ca Viên Trong Tháng MộtToma Võ Duy Trung (01/01)
Maria Nguyễn Phạm Minh Hiền (01/01)
Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh (01/01)
Maria Trần Thị Thúy Nga (14/01)
Tê-rê-sa Đinh Thị Quỳnh Như (14/01)
Giuse Đào Anh Tuấn (15/01)
Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Chương (16/01)
Phêrô Bùi Công Duy (20/01)
Maria Tô Trần Thảo Hiền (29/01)

Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời (01/01)


Maria Mẹ Thiên Chúa Đoàn Diệu Hạnh
Maria Mẹ Thiên Chúa Nguyễn Vũ Mai Quỳnh
Maria Mẹ Thiên Chúa Tô Trần Thảo Hiền


LHS Thứ Bảy 01.01: LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Bảy 01.01: LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


30 tháng 12, 2021

LHS Thứ Sáu 31.12: CÔNG CUỘC SÁNG TẠO MỚI NHỜ NGÔI LỜI NHẬP THỂ - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Sáu 31.12: CÔNG CUỘC SÁNG TẠO MỚI NHỜ NGÔI LỜI NHẬP THỂ - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


The Epiphany of the Lord (January 2, 2022)Reading I (Is 60:1-6)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Rise up in splendor, Jerusalem!  Your light has come,
the glory of the Lord shines upon you.
See, darkness covers the earth,
and thick clouds cover the peoples;
but upon you the LORD shines,
and over you appears his glory.
Nations shall walk by your light,
and kings by your shining radiance.
Raise your eyes and look about;
they all gather and come to you:
your sons come from afar,
and your daughters in the arms of their nurses.

Then you shall be radiant at what you see,
your heart shall throb and overflow,
for the riches of the sea shall be emptied out before you,
the wealth of nations shall be brought to you.
Caravans of camels shall fill you,
dromedaries from Midian and Ephah;
all from Sheba shall come
bearing gold and frankincense,
and proclaiming the praises of the LORD.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 60, 1-6)

“Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.

Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.

Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông.

Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13)

R. (cf. 11)  Lord, every nation on earth will adore you.
Ðáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

O God, with your judgment endow the king,
and with your justice, the king’s son;
He shall govern your people with justice
and your afflicted ones with judgment.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
Xướng: Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.

Justice shall flower in his days,
and profound peace, till the moon be no more.
May he rule from sea to sea,
and from the River to the ends of the earth.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
Xướng: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.

The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts;
the kings of Arabia and Seba shall bring tribute.
All kings shall pay him homage,
all nations shall serve him.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
Xướng: Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống; Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự.
For he shall rescue the poor when he cries out,
and the afflicted when he has no one to help him.
He shall have pity for the lowly and the poor;
the lives of the poor he shall save.
R. Lord, every nation on earth will adore you.
Xướng: Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.

Reading II (Eph 3:2-3a, 5-6)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
You have heard of the stewardship of God’s grace 
that was given to me for your benefit, 
namely, that the mystery was made known to me by revelation.
It was not made known to people in other generations 
as it has now been revealed
to his holy apostles and prophets by the Spirit: 
that the Gentiles are coheirs, members of the same body,
and copartners in the promise in Christ Jesus through the gospel.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Ep 3, 2-3a. 5-6)

“Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 2:2)

R. Alleluia, alleluia.
We saw his star at its rising
and have come to do him homage.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 2, 2)

Alleluia, alleluia! – Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đã đến để triều bái Người. – Alleluia.

Gospel (Mt 2:1-12)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

When Jesus was born in Bethlehem of Judea,
in the days of King Herod, 
behold, magi from the east arrived in Jerusalem, saying, 
“Where is the newborn king of the Jews?
We saw his star at its rising
and have come to do him homage.”
When King Herod heard this,
he was greatly troubled, 
and all Jerusalem with him.
Assembling all the chief priests and the scribes of the people, 
He inquired of them where the Christ was to be born.
They said to him, “In Bethlehem of Judea, 
for thus it has been written through the prophet:
And you, Bethlehem, land of Judah,
are by no means least among the rulers of Judah;
since from you shall come a ruler,
who is to shepherd my people Israel.”
Then Herod called the magi secretly 
and ascertained from them the time of the star’s appearance.
He sent them to Bethlehem and said, 
“Go and search diligently for the child.
When you have found him, bring me word, 
that I too may go and do him homage.”
After their audience with the king they set out.
And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, 
until it came and stopped over the place where the child was.
They were overjoyed at seeing the star, 
and on entering the house
they saw the child with Mary his mother.
They prostrated themselves and did him homage.
Then they opened their treasures 
and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh.
And having been warned in a dream not to return to Herod, 
they departed for their country by another way.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mt 2, 1-12)

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Ðó là lời Chúa.29 tháng 12, 2021

LHS Thứ Năm 30.12: MỘT CON NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Năm 30.12: MỘT CON NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


28 tháng 12, 2021

LHS Thứ Tư 29.12: DÂNG LÊN THIÊN CHÚA CON CÁI LÀ TƯƠNG LAI CỦA GIA ĐÌNH - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Tư 29.12: DÂNG LÊN THIÊN CHÚA CON CÁI LÀ TƯƠNG LAI CỦA GIA ĐÌNH - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


27 tháng 12, 2021

LHS 28.12 Lễ Các Thánh Anh Hài: CHỨNG TỪ CỦATHINH LẶNG - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS 28.12 Lễ Các Thánh Anh Hài: CHỨNG TỪ CỦATHINH LẶNG - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN

26 tháng 12, 2021

Hymns for The Octave Day of Christmas Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2022)

  a) Entrance: ES #53: “ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH”


b) Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R. (2a) May God bless us in his mercy.
Ðáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation.
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide.
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him!
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.

c) Response to Universal Prayer

d) Offertory: ES #326: “ALL GOOD GIFTS”


e) Communion: ES #56: “O COME, O YE FAITHFUL”


f) Recessional: ES #378: “HAIL, HOLY QUEEN”The Holy Spirit Choir


LHS Thứ Hai Sau Lễ Giáng Sinh: NGƯỜI MÔN ĐỒ ĐƯỢC CHÚA YÊU - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Hai Sau Lễ Giáng Sinh: NGƯỜI MÔN ĐỒ ĐƯỢC CHÚA YÊU - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


The Octave Day of Christmas Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2022)

Reading I (Nm 6:22-27)

A reading from the Book of Numbers

The LORD said to Moses:  
“Speak to Aaron and his sons and tell them:  
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:  
The LORD bless you and keep you!  
The LORD let his face shine upon      
you, and be gracious to you!  
The LORD look upon you kindly and      
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,  
and I will bless them.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ds 6, 22-27)

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con”. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R. (2a) May God bless us in his mercy.
Ðáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation.
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide.
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him!
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.

Reading II (Gal 4:4-7)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians

Brothers and sisters:
When the fullness of time had come, God sent his Son,  
born of a woman, born under the law,  
to ransom those under the law,  
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,  
God sent the Spirit of his Son into our hearts,  
crying out, “Abba, Father!”
So you are no longer a slave but a son,  
and if a son then also an heir, through God.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gl 4, 4-7)

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: “Abba!”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Heb 1:1-2)

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Dt 1, 1-2)

Alleluia, alleluia! – Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. – Alleluia.

Gospel (Lk 2:16-21)

A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,  
and the infant lying in the manger.
When they saw this,  
they made known the message  
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed  
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,  
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,  
glorifying and praising God  
for all they had heard and seen,  
just as it had been told to them.  

When eight days were completed for his circumcision,  
he was named Jesus, the name given him by the angel  
before he was conceived in the womb.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 2, 16-21)

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Ðó là lời Chúa.
The Holy Family Of Jesus, Mary and Joseph (December 26, 2021)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. JOHN NGUYEN THIEN MINH, O.P.


PRAYERThe Holy Spirit Choir


Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất (26/12/2021)

Hôm nay, Chúa Nhựt Lễ Thánh Gia, Cha Gio-an chúc lành cho các Gia đình tham dự Thánh Lễ.

Chú Phê-rô Nghiêm Trọng Chinh – Cô Cecilia Trịnh Thị Kim Chi -- 21-06-1975

Anh Phao-lô Lã Quang Bình – Chị Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh -- 25-04-2015

Anh Gio-an Đào Tiến Dũng – Chị Maria Hoàng Lệ Thủy -- 21-12-2013

Anh Phê-rô Mai Văn Trí – Chị Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh -- 29-12-2001

 Anh An-tôn Trần Xuân Thành – Chị Maria Huỳnh Thị Mỹ Phượng -- 13-10-2017

Anh Giuse Đào Anh Tuấn- Chị Teresa Hoàng Phương Thảo - 13/10/2018

Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cécillia Phạm Thị Mai Khanh - 08/11/1997

Chú Phê-rô Nguyễn Mã Thành Long-Cô Cecilia Trần Thị Mỹ Trang - 25/12/1989

Anh Vinh sơn Vũ Đỗ Huy Cường – Chị Teresa Trần Ngọc Thuỳ Châu - 17/1/2015

Hình ảnh kỷ niệm sau Thánh Lễ:Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


LHS Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất: GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG DẠY LÀM NGƯỜI


LHS Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất: GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG DẠY LÀM NGƯỜI - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


TIỆC GIÁNG SINH ẤM ÁP 2021

Sau Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh ngày 25/12/2021, ca đoàn Thánh Linh chúng con, khách mời là những vị giáo dân thường xuyên tham dự Thánh Lễ tiếng Anh cùng với vị Cha đáng kính, Cha Phan-xi-cô đã có được buổi tiệc Giáng Sinh nhỏ, gọn và thật ấm áp lòng người.

Chúng con xin tạ ơn Chúa Hài Đồng, chúng con xin cảm ơn quý vị ân nhân đã luôn thương yêu, đồng hành và ủng hộ chúng con trên con đường phục vụ nơi thánh thiêng.

Chúng con cầu nguyện xin Chúa Hài Đồng luôn ở cùng quý Cha, quý Thầy, quý ân nhân cùng gia đình thương mến, chúng con xin Ngài ban ơn bình an, ơn sức khỏe, hạnh phúc tuôn tràn trên quý vị cùng gia quyến.

Hallelujah, Hallelujah!
The Holy Spirit Choir