Tìm Kiếm

26 tháng 12, 2021

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất (26/12/2021)

Hôm nay, Chúa Nhựt Lễ Thánh Gia, Cha Gio-an chúc lành cho các Gia đình tham dự Thánh Lễ.

Chú Phê-rô Nghiêm Trọng Chinh – Cô Cecilia Trịnh Thị Kim Chi -- 21-06-1975

Anh Phao-lô Lã Quang Bình – Chị Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh -- 25-04-2015

Anh Gio-an Đào Tiến Dũng – Chị Maria Hoàng Lệ Thủy -- 21-12-2013

Anh Phê-rô Mai Văn Trí – Chị Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh -- 29-12-2001

 Anh An-tôn Trần Xuân Thành – Chị Maria Huỳnh Thị Mỹ Phượng -- 13-10-2017

Anh Giuse Đào Anh Tuấn- Chị Teresa Hoàng Phương Thảo - 13/10/2018

Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cécillia Phạm Thị Mai Khanh - 08/11/1997

Chú Phê-rô Nguyễn Mã Thành Long-Cô Cecilia Trần Thị Mỹ Trang - 25/12/1989

Anh Vinh sơn Vũ Đỗ Huy Cường – Chị Teresa Trần Ngọc Thuỳ Châu - 17/1/2015

Hình ảnh kỷ niệm sau Thánh Lễ:Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp