Tìm Kiếm

30 tháng 4, 2016

Sixth Sunday of Easter—C (May 1, 2016)

Kết quả hình ảnh cho Sixth Sunday of Easter—C

A.     Introduction

a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration.
The Gospel message of the Sixth Sunday of Easter in Year C tells us to keep His word in order to prove that we really love God and are, as a result of this love, worthy of God’s affection.
To keep Jesus’ word does not just mean a careful observance to small details of the Lord’s teaching, but rather it requires a full and active and willing commitment to putting His doctrine into our everyday life.
We pray hard for the Christian community to not only study God’s word but also live up to its guidance and share it with the people around us.
Please all stand for the entrance hymn. 

b)     To the Readings

-          First Reading: Acts 15:1-2.22-29

From the first days of its establishment, the Church has been guided and taken good care by the Holy Spirit Whom our Lord Jesus Christ sent as the principle of its life and mission.  Therefore the Christian community may survive countless of dangers throughout the history of the Church in all over the world.

-          Second Reading: Rev 21:10-14, 22-23

The Holy City Jerusalem in heaven symbolizes the glorious Church at the second coming of our Lord Jesus Christ.  Names of those faithful to the Lamb are inscribed on the wall of the heavenly city, and the Lamb will shine on them night and day like the bright sun.

B.      Hymns for Holy Mass

a)      ES #142
b)     EM 152
c)      ES #219
d)     ES #212
e)      ES #121

Kết quả hình ảnh cho Sixth Sunday of Easter—C


Hymns for the VI Sunday of Easter, Year C (May 1, 2016)

a/ Entrance: ES #142 -Jeus Christ, You Are My Life 


b/ Respondsorial Psalm: EM page 152
c/ Offertory: ES #219 - Christify d/ Communion: ES #212 - There Is A Longinge/ Recessional: ES#121 - This Day Was Made By The Lord

29 tháng 4, 2016

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI ĐÀ LẠT (1.5-3.5.2016)


Giờ
Hoạt Động
Phụ Trách
Ghi Chú
Ngày 01/05/2016
9:30

11:30
12:00
12:30
13:00

20:00


21:00

22:00

23:00
-   Chuẩn bị hang – hành lí


-   Sau thánh lễ Tiếng Anh tập trung tại Ba Chuông, nhanh chóng vận chuyển mọi thứ lên xe.

-     Xuất phát đi Đà Lạt.
-     Ăn trưa trên xe.
-     Sinh hoạt trên xe.

-     Đến nhà dòng Đức Bà Lâm Viên, nhận phòng.

-     Ăn tối.

-     Tự do thư giãn.

-     Về phòng, nghỉ ngơi
Mr.Thành điều phối người chất hàng lên xe
Mr Lộc (kiểm tra và điểm danh).Ms. Tố lo phân phối phần ăn trên xe
Ms. Ngọc Linh

Mr. Lộc - Ms. Tố điều phối

Nhà bếp Nhà Dòng
Mr. Khiêm hỗ trợ chuẩn bị các suất ăn cho Đoàn chuyển lên xe

Ngày 02/05/2016
5:30


6:00


7:00

8:00

8:30 - 9:15

9:15 - 11:00
11:00 – 12:30
13:00

14:30
15:30
17:00

18:00

19:30

22:00


-     Thức dậy, chuẩn bị dự thánh lễ.

-     Thánh lễ.


-     Ăn sáng.

-     Khởi hành đến nhà thờ Mai Anh
-    Thăm quan nhà thờ Mai Anh
-  Làng Đất Sét
-     Trở về nhà dòng – ăn trưa
-     Đến trường Cao Đẳng Sư Phạm
-     Ga xe lửa
-     Đến Dòng Đa Minh
-     Trở về Nhà Dòng.

-     Ăn tối

-     Chương trình Lửa trại

-         Kết thúc chương trình lửa trại – Về phòng nghỉ ngơi
Mr. Lộc - Ms. Tố điều phối

Ms. Linh Phương, Ms. Kim Ngân.
Ms. Kim
Mr. Lộc điều phối

Ms. Mộng Huyền
Tại Nhà dòng
Mr Lộc (giới thiệu),


Ms. Ngọc Linh
Mr. Sinh - Mr. Thành hỗ trợ lửa
Chuẩn bị: bài hát
 Người đọc sách
Xác định thời gian tham quan từng địa điểm khi xuống xeMr. Sinh - Mr. Thành
chuẩn bị lửa trại


Đồ nướng, củi, lửa Nhà Dòng mua hộ
Ngày 3/5/2016
5:30
6:00

7:00

8:00


9:00

10:00

11:00

12:00


13:00 – 16:00

16:00

18:00

22:00
-     Thức dậy, chuẩn bị dự lễ
-     Tham dự thánh lễ

-     Ăn sáng

-     Tham quan vườn dâu

-     Nhà thờ Con Gà

Thăm quan Chợ Đà Lạt

-     Trở về Nhà dòng, thu xếp hành lý
-     Ăn trưa
-     Cám ơn Nhà dòng

-     Đi trại phong Di Linh

-     Di chuyển về TP.HCM

-     Ăn tối tại trạm dừng chân

-     Về đến Ba Chuông, tạm biệt Cha
Lộc điều phối
Ms. Linh Phương, Ms. Kim Ngân.
Nhà Dòng

Mrs. Trâm điều phốiMs.Tố(Quà),
Ms. Chi(Lời cám ơn)

Mr.Thành điều phối quà từ thiện
Ban đại diện chuẩn bị quà CĐ


Trạm dừng chân

Chuẩn bị bài hát, đọc sách.
Hoạt động ở trại phong
-  Nghe các Sơ chia sẻ
-  Giao quà cho các Sơ, chụp hình lưu niệm
-  Tham quan, Ca Đoàn phát quà cho các bệnh nhân
- Chuẩn bị trò chơi tập thể cho thiếu nhiBẢNG PHÂN CÔNG
Ban
Công việc
Phụ Trách
Ghi Chú
Trưởng Ban (Điều phối chính)
-         Tổng quan


-         Tư vấn thiết kế Tour

-         Chương trình chi tiết

-         Thuê xe
Mr.Lộc (chia nhóm xử lý tình huống phát sinh)
Ms. Loan
Ms. Huyền

Ms. Trâm, Huyền

Ban Phục vụ
-         Soạn bài đọc, bài hát
-         Chuẩn bị các nghi thức
-         Phân công đọc sách, solo lời nguyện
Ms. Linh Phương
Ms. Kim Ngân

Ẩm thực
-         Mua đồ ăn trên xe

-         Thuốc (sơ cấp cứu)

-         Nước uống, Hàng từ thiện
-         Đặt thực đơn

-         Sắp xếp suất ăn trưa tại Nhà Thờ Đa Minh
Ms.Tố

Ms.Tố

Mr.Thành, cô Khanh đặt nước
Ms.Huyền

Mr.Khiêm

Ban sinh hoạt
-         Chương trình lửa trại

-         Hoạt náo

-         Hướng dẫn viên

-         Điểm danh, chia nhóm kiểm soát ca viên
Ms.Ngọc Linh

Ms.Thư, Ms.Huyền.

Ms.Huyền, Ms.Ngọc Linh
Ms.Huyền Trâm
Ms.Mai Trâm

Thủ quỹ


Cám ơn

Âm thanh

Chụp hình, quay phim
-         Thu chi
-         Quà Nhà dòng

-         Lời cám ơn

-         Quản lí loa, micro
Ms.Khanh


Ms.Tố

Mr.Sinh

Mr.Trung


b