Tìm Kiếm

24 tháng 4, 2016

LỄ RỬA TỘI em bé Phê-rô Lã Bình Khanh (24/04/2016)

Ca Đoàn Thánh Linh chụp hình lưu niệm cùng Gia Đình ca viên Phê-rô Lã Quang Bình và Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh và em bé Phê-rô Lã Bình Khanh

Cha Phanxico Xavie chào đón gia đình em bé Lã Bình Khanh.


Cha Phanxico xức dầu Thánh trên em bé Phê-rô

Bố đỡ đầu mặc áo trắng cho em bé Phê-rô

Gia đình em bé Phê-rô Lã Bình Khanh chụp hình lưu niệm cùng Cha Phanxico

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giu-se và Thánh Phê-rô chúc lành cho gia đình ca viên Phê-rô Lã Quang Bình, em bé ngoan và được lớn lên trong ân sủng của Chúa Giê-su. Amen.