Tìm Kiếm

30 tháng 6, 2022

LHS Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


29 tháng 6, 2022

LHS Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.LHS Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
---
Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq
Theo dõi trên:
Website: http:/ /www.tmcnn.com
Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com

#AmenTV
#TMCNN

28 tháng 6, 2022

Ca đoàn Thánh Linh chúng con xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng đến Cha Phê-rô Lâm Phước Hùng, O.P.

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2022, đại diện ca đoàn Thánh Linh chúng con, đã đến nhà khách giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông, chúng con thăm và chúc mừng Lễ Bổn Mạng Cha Phê-rô Lâm Phước Hùng, O.P. 

Chị Cúc, Chị đại diện ca đoàn kính tặng Cha món quà nhân dịp Lễ Bổn Mạng Thánh Phê-rô

Chúng con cầu nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, xin Ngài luôn đồng hành, ban muôn phước lành và bình an tuôn tràn trên Cha Phê-rô Lâm Phước Hùng, O.P.
Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


LHS Thứ Tư Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Tư Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


27 tháng 6, 2022

LHS Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


26 tháng 6, 2022

Hymns for the Fourteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 3, 2022)

  a) Entrance:ES #137: “Now Is The Time”


b) RESPONSORIAL PSALM: (Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20) - EM page 214

R. Let all the earth cry out to God with joy.
R. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.


Shout joyfully to God, all the earth, sing praise to the glory of his name; proclaim his glorious praise. Say to God, "How tremendous are your deeds!" R.
   (1) Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, (2) đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! (3a) Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!” R.

"Let all on earth worship and sing praise to you, sing praise to your name!" Come and see the works of God, his tremendous deeds among the children of Adam. R.
   (4) Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh. (5) Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ! R.

He has changed the sea into dry land; through the river they passed on foot; therefore let us rejoice in him. He rules by his might forever. R.
   (6) Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền, và dân Người đi bộ qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. (7a) Chúa uy dũng hiển trị muôn đời. R.

Hear now, all you who fear God, while I declare what he has done for me. Blessed be God who refused me not my prayer or his kindness! R.
   (16) Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. (20) Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

d) Offertory: ES #173 : “Our Blessing Cup”


e) Communion: ES #231 “These Alone Are Enough”


f) Recessional: ES #285: “Love Goes On”The Holy Spirit Choir


LHS Thứ Hai Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Hai Sau Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

---
Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq
Theo dõi trên:
Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com

#AmenTV
#TMCNNFourteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 3, 2022)

https://loi-nhap-the.com/


FIRST READING: (Is 66:10-14c)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
 Rejoice with Jerusalem and be glad because of her,
 all you who love her;
 exult, exult with her,
 all you who were mourning over her!
 Oh, that you may suck fully
 of the milk of her comfort,
 that you may nurse with delight
 at her abundant breasts!
 For thus says the LORD:
 Lo, I will spread prosperity over Jerusalem like a river,
 and the wealth of the nations like an overflowing torrent.
 As nurslings, you shall be carried in her arms,
 and fondled in her lap;
 as a mother comforts her child,
 so will I comfort you;
 in Jerusalem you shall find your comfort.

 When you see this, your heart shall rejoice
 and your bodies flourish like the grass;
 the LORD's power shall be known to his servants.

The word of the Lord

BÀI ĐỌC I: (Is 66,10-14c)

“Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20) - EM page 214

R. Let all the earth cry out to God with joy.
R. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.


Shout joyfully to God, all the earth, sing praise to the glory of his name; proclaim his glorious praise. Say to God, "How tremendous are your deeds!" R.
   (1) Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, (2) đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! (3a) Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!” R.

"Let all on earth worship and sing praise to you, sing praise to your name!" Come and see the works of God, his tremendous deeds among the children of Adam. R.
   (4) Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh. (5) Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ! R.

He has changed the sea into dry land; through the river they passed on foot; therefore let us rejoice in him. He rules by his might forever. R.
   (6) Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền, và dân Người đi bộ qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. (7a) Chúa uy dũng hiển trị muôn đời. R.

Hear now, all you who fear God, while I declare what he has done for me. Blessed be God who refused me not my prayer or his kindness! R.
   (16) Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. (20) Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. R.

SECOND READING: (Gal 6:14-18)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians

Brothers and sisters:
May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ,
through which the world has been crucified to me,
and I to the world.
For neither does circumcision mean anything, nor does uncircumcision,
but only a new creation.
Peace and mercy be to all who follow this rule
and to the Israel of God.

From now on, let no one make troubles for me;
for I bear the marks of Jesus on my body.

The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit,
brothers and sisters. Amen.

The word of the Lord

BÀI ĐỌC II: (Gl 6,14-18)

“Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Ðức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa; vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu.

Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh em! Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Col 3:15a, 16a)

R. Alleluia, alleluia.
Let the peace of Christ control your hearts;
let the word of Christ dwell in you richly.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Cl 3:15a, 16a)

Alleluia, alleluia! – Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em; Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. – Alleluia.

GOSPEL: (Lk 10:1-12, 17-20)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

At that time the Lord appointed seventy-two others
whom he sent ahead of him in pairs
to every town and place he intended to visit.
He said to them,
"The harvest is abundant but the laborers are few;
so ask the master of the harvest
to send out laborers for his harvest.
Go on your way;
behold, I am sending you like lambs among wolves.
Carry no money bag, no sack, no sandals;
and greet no one along the way.
Into whatever house you enter, first say,
'Peace to this household.'
If a peaceful person lives there,
your peace will rest on him;
but if not, it will return to you.
Stay in the same house and eat and drink what is offered to you,
for the laborer deserves his payment.
Do not move about from one house to another.
Whatever town you enter and they welcome you,
eat what is set before you,
cure the sick in it and say to them,
'The kingdom of God is at hand for you.'
Whatever town you enter and they do not receive you,
go out into the streets and say,
'The dust of your town that clings to our feet,
even that we shake off against you.'
Yet know this: the kingdom of God is at hand.
I tell you,
it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town."

The seventy-two returned rejoicing, and said,
"Lord, even the demons are subject to us because of your name."
Jesus said, "I have observed Satan fall like lightning from the sky.
Behold, I have given you the power to 'tread upon serpents' and  scorpions
and upon the full force of the enemy and nothing will harm you. 
Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you,
but rejoice because your names are written in heaven."

The Gospel of the Lord

PHÚC ÂM: (Lc 10:1-12. 17-20)

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.

{“Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.}

Ðó là lời Chúa.
Thirteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (June 26, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. FRANCIS XAVIER NGUYEN VAN NHUT, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir


LHS Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.LHS Chúa Nhật XIII Thường Niên. C - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
---
Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq
Theo dõi trên:
Website: http:/ /www.tmcnn.com
Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com.

#AmenTV
#TMCNN

24 tháng 6, 2022

Hymns for the Thirteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (June 26, 2022)

  a) Entrance:ES #316: “Sing A New Song”


b) RESPONSORIAL PSALM: (Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11) - EM page 212

R. You are my inheritance, O Lord.
R. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.


Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the LORD, "My Lord are you. O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot." R.
   (1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. (2a) Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, (5) Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. R.

I bless the LORD who counsels me; even in the night my heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R.
   (7) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. (8) Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. R.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R.
   (9) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. (10) Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. R.

You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R.
   (11) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

d) Offertory: ES #240 : “Christify”


e) Communion: ES #219 “Here I Am, Lord”


f) Recessional: ES #386: “Salve, Regina”
The Holy Spirit Choir


CHUYỆN VIÊN NGỌC QUÝ BÂY GIỜ MỚI KỂ

 Tác giả: Vĩnh Chánh


Sáng thứ Bảy cuối tháng 5 trời trở lạnh với mây mù và vài thoáng mưa phùn. Tự nhiên tôi chạnh lòng nhớ đến đàn chị Nguyễn Tinh Châu. Mai là ngày giỗ 3 năm của Chị. Thời gian qua thật nhanh.

Sự ra đi của ChỊ quả là một mất mát lớn cho Hội YKH chúng ta, không những vì Chị là một trong những hội viên kỳ cựu, mà vì những hoạt động xã hội đắc lực của chị trong kêu gọi và thành lập quỹ cứu trợ nạn nhân cho nhiều thiên tai tại Mỹ, Nhật (Tsunami, 2011), Phi Luật Tân (Typhoon Haiyan, 2013) và ngay cả Việt Nam (Bão Xangsane, 2006)…Và nhất là quỹ tương trợ hàng năm nhằm giúp đỡ các Thương Phế Binh sống cùng cực tại quê nhà. Con số đóng góp luân chuyển từ 8 ngàn đô cho đến 10 ngàn đô nói lên được sự nhiệt tình của Chị và của anh chị em chúng ta cho một mục đích chung, đúng, xứng đáng, nhân nghĩa và truyền thống.

Chủ Nhật 29 tháng 5, 2022, là lễ Mãn Tang 3 năm của Chị. Tôi không muốn đi tiếp vào những chuyện khi Chị còn sinh hoạt với Hội, hay là những tình cảm thương nhớ nhuộm màu tím vẫn đang còn nhen nhúm trong lòng tôi. Ngược lại, tôi muốn kể cho các bạn những câu chuyện tôi biết về Chị, tuy nhỏ, nhưng gom lại thành lớn, đáng ngưỡng mộ. Là những mẫu chuyện với những hành động đã không ít thì nhiều định nghĩa con người thật của Chị, một con người có bản chất tử tế, từ tâm, chân thành, khiêm tốn.

Được nuôi dưỡng trong một gia đình bề thế mà thân phụ là một huynh trưởng Hướng Đạo Việt Nam trong thời phôi thai, Chị sớm nhận  được những những ảnh hưởng cao quý từ gia đạo, gia nhập Hướng Đạo, trở thành một Balu trưởng Sói Đoàn Mai An Tiêm. Tôi không rõ do tính khí tự nhiên của Chị hay do rèn luyện từ gia đình hoặc từ tinh thần Hướng Đạo, Chị là một con người nhiều nghị lực, tháo vát, trách nhiệm, sẵn sàng san sẻ tình thương cho những kẻ thiếu may mắn – đúng nghĩa là một công dân tốt, một mẫu người hữu ích cho xã hội.

Trong một tình cờ nghe những người trong xóm hô hoán một thiếu niên vốn bị bệnh điên nhảy xuống giếng, Chị vội chạy đến. Và không như bao nhiêu người đang dửng dưng đứng xung quanh miệng giếng la hét, chỉ chỏ, Chị tìm cách trèo ngay xuống giếng và đội anh thiếu niên trên đầu mình cho những người ở trên kéo anh ta ra khỏi giếng. Chuyện này xảy ra trước khi Chị theo học Y Khoa, nhưng có lẻ sau khi Chị được tàu USS Hope mổ tim tại Saigon. Tôi tự hỏi phải chăng vì tim Chị bấy giờ vừa đủ mạnh hay vì tinh thần trách nhiệm và lòng can đảm của một hướng đạo viên?

Thời sinh viên YK, Chị theo làm việc xã hội với nhóm Thanh Niên Thiện Chí tại Huế, về các làng quê giúp đỡ làm nhà, lợp nhà cho những gia đình nghèo, khám bệnh cho làng xóm, bày trò chơi cho các trẻ nít trong làng…

Chị là một sinh viên YK xuất sắc, thuộc loại giỏi nhất nhì của lớp, thông minh, nhưng rất giản dị và khiêm nhường; thông suốt 2 ngoại ngữ Pháp và Anh, Chị thường chia sẻ các notes ngoại ngữ ghi tay của mình cho các bạn. Chị là một bác sĩ ưu tú của trường YKH, nên khi tốt nghiệp 1968, Chị thi và trúng tuyển, được trường YKH giữ lại làm Giảng Nghiệm Viên về Nhi Khoa, hướng dẫn các sinh viên chúng tôi thực tập tại khoa nhi của Chị.

Khoảng năm 1967, khi là sinh viên năm thứ Năm, Chị đứng ra hô hào các đồng môn, tổ chức và quyên góp, cùng nhau lập một phái đoàn cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại Quảng Nam. Có lẽ phỏng đoán trước sự nguy hiểm có thể xảy ra cho phái đoàn do mình hướng dẫn, Chị âm thầm tìm gặp BS. Phạm Xuân Quế, một đàn chị vừa tốt nghiệp và bấy giờ đang trách nhiệm chữa trị bệnh nhân tại khu Bài Lao của BV. Trung Ương Huế, xin trước một lá thư viết tay của Chị Xuân Quế xác nhận đoàn sinh viên cứu trợ chỉ làm việc cứu trợ xã hội. Và đúng như Chị dự đoán, phái đoàn cứu trợ YK Huế bị du kích VC nằm vùng bắt giữ, gây khó khăn. Với lá thư của BS Xuân Quế, 2 ngày sau, đoàn cứu trợ được thả tự do. Sự kiện này cho thấy chuyện khác biệt giữa quan niệm chính trị ở Miền Nam VN không là một vấn đề then chốt trong tình bạn. Đồng thời cũng chứng tỏ chị Tinh Châu là một con người đảm lược, có đầu óc tổ chức, nhìn xa thấy rộng.

Trong biến cố Mậu Thân 1968, vườn nhà Chị bị trúng một quả đạn súng cối, giết chết người anh họ bà con, là người chăm sóc cha mẹ Chị và chăm nom vườn tược cho gia đình. Gia Đình anh ta ở trong căn nhà nhỏ trong vườn, bên cạnh nhà lớn của gia đình Chị. Vợ con anh ta quá sợ xin ở trên nhà lớn, để mặc tử thi nằm tại chỗ. Mọi người đều núp kỷ trong nhà tránh đạn. Chị là người duy nhất trong nhà ra vườn, tự mình cố gắng đào huyệt, giữa những khi im tiếng súng, rồi chôn xác người chết xuống, và lấp đất lại. Tất cả chỉ một mình Chị. Trong nhiều ngày! Hành động đầy nhân đức và hiếm quý này rất xứng đáng được tuyên dương. Tôi e rằng khó có người thứ hai làm được như vậy, nhất là con người can đảm này là một người con gái xinh đẹp, mảnh khảnh, đang học năm cuối tại trường YK.   

Nếu những câu truyện trên chưa đủ để minh chứng con người thật của Chị, tôi xin dẫn chứng thêm một mẩu chuyện cao quý khác của Chị. Cũng trong biến cố Mậu Thân, Chị Tinh Châu bất chấp nguy hiểm cá nhân, đã che dấu người bạn Mỹ Jenkins Christopher trong nhà mình tại Thành Nội cho đến khi vùng đó được quân đội VNCH giải tỏa. Trong 2 lần Tết trước đây, Chị lần lượt mời 2 thanh nữ người Mỹ làm việc trong chương trình Thanh Niên Thiện Chí ở Huế, về nhà Chị ăn Tết, để dạy cho họ biết thêm về văn hóa và phong tục mừng Tết của người Việt. Tết 1968, đến phiên anh Jenkins được mời, nhưng chẳng may anh bị kẹt lại khi VC bất ngờ tấn công thành phố Huế.

Trong suốt gần 3 tuần anh Jenkins im hơi lặng tiếng nằm trốn dưới bộ tràng kỷ kê sát vào tường, ẩn sau những đống đồ xưa cũ, kể luôn cả cái bô vệ sinh, với thân phụ Chị nằm trên bộ tràng kỷ. Đó cũng là thời gian ông Cụ nằm liệt giường liệt chiếu vì tình trạng hậu giải phẫu cắt bỏ bàng quang, đòi hỏi nối 2 ống niệu quản vào phần ruột non đưa ra ngoài nằm trên thành bụng. Tuy trong lòng quá sợ, vì nếu Jenkins bị phát giác, chắc chắn Chị sẽ bị giết vì dám cả gan che dấu “gián điệp” Mỹ trong nhà. Nhất là khi Hoàng Phủ Ngọc Phan, một bạn cũ cùng lớp YK với Chị trước khi vào bưng theo VC, đến nhà Chị 3 lần, yêu cầu, rủ rê, hăm dọa Chị theo hắn ra làm công tác y tế bên ngoài. Chị khăng khăng từ chối, viện cớ không thể rời thân phụ mình vì ông Cụ cần phải được săn sóc đặc biệt. Những lúc kề cận sự nguy hiểm tận cùng như thế, Chị lại vô cùng bình tĩnh – theo lời Chị kể - vì nếu có gì sơ hở trong hành động hay lời nói của Chị khiến HP Ngọc Phan nghi ngờ, tìm thấy Jenkins trốn núp và bắt giết Jenkins thì Chị sẽ ân hận suốt đời – cho dù lúc đó sinh mạng Chị cũng không khá hơn. Lần cuối đến nhà tìm Chị, HP Ngọc Phan mang theo một bà y tá VC, lục soạn và mang theo hết tất cả các dụng cụ y khoa, thuốc men, thuốc sát trùng, bông băng… mà Chị mua sẵn để săn sóc thân phụ mình.

Sau khi an toàn trở về Mỹ, Jenkins gởi Chị nhiều lá thư, không những cám ơn mà còn có ý tỏ tình với Chị. Trong một lá thư, chàng ta cho biết nếu Chị bằng lòng, Jenkins sẽ bay về Việt Nam và đem Chị qua Mỹ liền. Chị không trả lời thư nào, đơn giản vì “Che chở, giúp đỡ người trong hoạn nạn và thoát chết không có nghĩa là yêu thương – mà đó chỉ vì một điều phải làm, và làm tốt; một khi đã nhận làm thì đó là bổn phận, là trách nhiệm, là lương tâm…” – Chị tâm sự - Và lẻ đương nhiên, do không nhận hồi âm, Jenkins cũng thôi liên lạc với Chị.

Năm 1974, khi Chị được gởi sang UC Berkeley, CA, học Master of Public Health (MPH), Jenkins có dắt vợ và con đến thăm Chị. Gia đình họ ở tại Alameda County, không xa với Berkeley bao nhiêu. Vợ của Jenkins là một phụ nữ Việt Nam, có vóc dáng tương tự như Chị (tôi nghe như vậy) sang du học Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp trung học tại Đà Lạt. Về sau, khi cụ Ông và cụ Bà thân sinh của Chị qua đến được nước Mỹ, vợ chồng Jenkins cùng 2 con của họ có đến thăm 2 Cụ mấy lần tại Tustin, Orange County, nói lên lời cám ơn đã cứu mạng Jenkins, trong khi bên ngoài quân dữ đang còn lục lạo, bắt bớ và giết bỏ cả 5 ngàn người.

Nghe xong câu chuyện, tôi buộc miệng “Vì sao Jenkins không cho chính phủ Hoa Kỳ biết một công dân Mỹ từng được cứu sống như thế đấy? Chị rất xứng đáng nhận một huy chương hay bằng khen thưởng của chính phủ Hoa Kỳ…” Để được nghe Chị trả lời “Khi cứu người, chẳng một ai suy nghĩ mình sẽ nhận phần thưởng từ ai đó cho. Mình chỉ biết mình cần làm một điều phải làm, và sung sướng nếu điều làm đó có kết quả tốt. Đó đã là phần thưởng tinh thần đẹp nhất rồi, cần gì hơn nửa”.

Nhân cách của chị Nguyễn Tinh Châu là như vậy. Vậy thì câu chuyện tình cảm của Chị như thế nào? Trên ghế đại học, khi Chị vừa học vừa xông xáo làm việc xã hội bên ngoài, anh Lê Văn Danh, người bạn cùng lớp với Chị, lại thuộc loại con trai không biết ăn chơi, không hút thuốc, không rượu bia, luôn cả không “trai gái”; anh chỉ biết cặm cụi mài dũa sách vở. Mỗi Chủ Nhật, anh hát trong ban nhạc “gia đình trị”, gồm thân phụ anh là nhạc trưởng, thân mẫu anh giọng ca chính, anh và các em trai bè giọng nam, các em gái bè giọng nữ, cho nhà thờ Phan Xi Cô ở Huế. Cũng là nhà thờ của gia đình tôi.  

Tuy cùng chung một lớp trong suốt 6 năm tại trường YK nhưng anh Danh và chị Tinh Châu ít có dịp thân quen nhau tuy có để ý đến nhau. Sau biến cố Mậu Thân, khi cả hai vào làm Nội Trú năm cuối tại Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng, anh có dịp chỉ dẫn thêm cho Chị về giải phẫu. Trong một lần phụ giúp Chị mổ bụng cấp cứu cho một thường dân bị trúng đạn vào bụng, anh bình tĩnh nắm tay Chị, bắt Chị phải nắm từng con sán đủa đang bò ngổn ngang trong bụng bệnh nhân bỏ vào cái xô, trong khi Chị la thất thanh, định bỏ ngang cuộc giải phẫu. Không biết vì điện giựt khi anh cầm tay Chị truyền cho Chị sự tự tin, hay vì bốn con mắt từ hai khuôn mặt bị che sau khẩu trang, tỏa ra ánh mắt kỳ diệu, tạo ra coup de foudre, nên mấy ngày sau, vào cuối tuần, Chị đem thân phụ của mình vào bệnh viện, tìm gặp anh, chỉ tay vào anh và giới thiệu: Hắn đó Ba.

          Đó là câu trả lời cho tôi khi tôi hỏi anh chị Danh & Tinh Châu, ai là người tỏ tình đầu tiên và trong cơ hội nào. Câu chuyện kể từ anh, với nhiều cái gật đầu từ Chị, khiến tôi ôm bụng cười gập cả người. Cách tỏ tình “lãng mạn” của cặp bác sĩ đàn anh đàn chị này thật độc đáo, rất là unique. E không có cặp nào có thể bắt chước được.

          Sau khi cả hai tốt nghiệp tháng 6, 1968, Chị ở luôn tại Huế, thi tuyển vào giảng nghiệm viên bộ môn Nhi Khoa; anh trình diện nhập ngũ vào khóa Y Nha Dược Trưng Tập 11. Anh Chị trở thành vợ chồng trong một hôn lễ do chính bác ruột của Chị là Linh Mục Nguyễn Văn Thích chủ hôn, tháng 10, 1969, tại nhà nguyện nằm trong trường J’Anne D’Arc, Huế.

          “Hắn đó Ba”, một câu thật đơn giản nhưng đã khiến anh chị gắn bó trong suốt 50 năm hạnh phúc bên nhau. Bởi vậy, trong ngày Mãn Tang 3 năm, anh ngậm ngùi lên tiếng “Hàn Mạc Tử viết: Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ - Tinh Châu mất, không phải tôi chết một nửa, mà chết đến 90 phần trăm, 10 phần còn lại tôi dại hẳn đi”.

          Vĩnh Chánh

          Nhân ngày Giỗ 3 năm của bác sĩ Nguyễn Tinh Châu

          Tháng 5, 2022


19 tháng 6, 2022

Thirteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (June 26, 2022)

https://loi-nhap-the.com/


FIRST READING: (1 Kgs 19:16b, 19-21)

A reading from the first Book of Kings

The LORD said to Elijah:
“You shall anoint Elisha, son of Shaphat of Abelmeholah,
as prophet to succeed you.”

Elijah set out and came upon Elisha, son of Shaphat,
as he was plowing with twelve yoke of oxen;
he was following the twelfth.
Elijah went over to him and threw his cloak over him.
Elisha left the oxen, ran after Elijah, and said,
“Please, let me kiss my father and mother goodbye,
and I will follow you.”
Elijah answered, “Go back!
Have I done anything to you?”
Elisha left him, and taking the yoke of oxen, slaughtered them;
he used the plowing equipment for fuel to boil their flesh,
and gave it to his people to eat.
Then Elisha left and followed Elijah as his attendant.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (1 V 19,16b.19-21)

“Êlisê đi theo Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”.

Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Êlia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia mà nói rằng: “Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài”. Êlia nói với ông: “Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu?” Êlisê rời Êlia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Ðoạn ông đi theo làm đầy tớ Êlia.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11)

R. You are my inheritance, O Lord.
R. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.


Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the LORD, "My Lord are you. O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot." R.
   (1) Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. (2a) Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, (5) Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. R.

I bless the LORD who counsels me; even in the night my heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R.
   (7) Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. (8) Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. R.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R.
   (9) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. (10) Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. R.

You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R.
   (11) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! R.

SECOND READING: (Gal 5:1, 13-18)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians

Brothers and sisters:
For freedom Christ set us free;
so stand firm and do not submit again to the yoke of slavery.

For you were called for freedom, brothers and sisters.
But do not use this freedom
as an opportunity for the flesh;
rather, serve one another through love.
For the whole law is fulfilled in one statement,
namely, You shall love your neighbor as yourself.
But if you go on biting and devouring one another,
beware that you are not consumed by one another.

I say, then: live by the Spirit
and you will certainly not gratify the desire of the flesh.
For the flesh has desires against the Spirit,
and the Spirit against the flesh;
these are opposed to each other,
so that you may not do what you want.
But if you are guided by the Spirit, you are not under the law.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (Gl 5:1.13-18)

“Anh em được kêu gọi để được tự do”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa.

Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo huỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (1 Sm 3:9; Jn 6:68c)

R. Alleluia, alleluia.
Speak, Lord, your servant is listening;
you have the words of everlasting life.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (1 Sm 3, 9)

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

GOSPEL: (Lk 9:51-62)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

When the days for Jesus’ being taken up were fulfilled,
he resolutely determined to journey to Jerusalem,
and he sent messengers ahead of him.
On the way they entered a Samaritan village
to prepare for his reception there,
but they would not welcome him
because the destination of his journey was Jerusalem.
When the disciples James and John saw this they asked,
“Lord, do you want us to call down fire from heaven
to consume them?”
Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village.

As they were proceeding on their journey someone said to him,
“I will follow you wherever you go.”
Jesus answered him,
“Foxes have dens and birds of the sky have nests,
but the Son of Man has nowhere to rest his head.”

And to another he said, “Follow me.”
But he replied, “Lord, let me go first and bury my father.”
But he answered him, “Let the dead bury their dead.
But you, go and proclaim the kingdom of God.”
And another said, “I will follow you, Lord,
but first let me say farewell to my family at home.”
To him Jesus said, “No one who sets a hand to the plow
and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God.”

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Lc 9,51-62)

“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.
Chúng con xin chúc mừng Ngày Của Cha-Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu!

 Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2022, sau Thánh Lễ Chúa Nhựt Lễ Mình Máu Thánh, ca đoàn chúng con quây quần bên Cha kính yêu để tri ân Cha nhân dịp Ngày Của Cha.
Chúng con cầu nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chúng con xin Ngài ban muôn phước lành tuôn tràn trên Cha kính yêu của chúng con. Amen.

Ca đoàn Thánh Linh chúng con quây quần hát Chúc mừng Ngày Của Cha đến Cha kính yêu.


Chị Ngọc Linh, đại diện chúng con nói lời chúc mừng và tri ân đến Cha kính yêu

Chị Cúc, đại diện ca đoàn chúng con kính biếu Cha món quà nhỏ 

Cha chia sẻ đôi lời với chúng con


Ca đoàn Thánh Linh chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Phan-xi-cô nhân ngày 
Ngày Của ChaCa đoàn Thánh Linh tổng hợp


Hân hoan chào đón thêm 2 người con của Thiên Chúa và Hội Thánh (19/06/2022)

 Hôm này, ngày 19 tháng 6 năm 2022, Chúa Nhựt Lễ Mình Máu Thánh – Năm C. 
Cha chủ tế Phan-xi-cô Xa-vi-ê ban Bí Tích Thánh Tẩy cho hai cháu bé, Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa và Bé Maria Đỗ Thanh Vy, là cháu ngoại và cháu ngoại cố đỡ đầu của Cô Chi, hiện là thành viên ca đoàn Thánh Linh.

Nghi Thức Đón Tiếp

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê chủ tế Thánh Lễ

Bài Đọc I-Chị Quỳnh-con của Cô Chi, là Bác cũng như là Mẹ đỡ đầu của Bé Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa

Bài Đọc II-Chị Quyên-con của Cô Chi, là Mẹ ruột của Bé Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê giảng Lễ


Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê cử hành Bí Tích Thánh Tẩy


   
Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê chụp ảnh lưu niệm cùng Gia đình hai Bé Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa và Bé Maria Đỗ Thanh Vy

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê chụp ảnh lưu niệm cùng Bé Carlo Acutis Nguyễn Hữu Đăng Khoa

Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê chụp ảnh lưu niệm cùng Gia đình Bé Maria Đỗ Thanh Vy


Ca Đoàn Thánh Linh tổng hợp


The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ - Year C (June 19, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY- FR. FRANCIS XAVIER NGUYEN VAN NHUT, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir


14 tháng 6, 2022

Hymns for the Solemnity of the Most Blessed Body and Blood of Christ (June 19, 2022)

 a) Entrance:ES #123: “Worthy Is The Lamb”


b) RESPONSORIAL PSALM: (Ps 110:1, 2, 3, 4) - EM page 259

R. You are a priest forever, in the line of Melchizedek.
R. Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.


The LORD said to my Lord: "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool." R.
   (1) Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.” R.

The scepter of your power the LORD will stretch forth from Zion: "Rule in the midst of your enemies." R.
   (2) Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài : Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. R.

"Yours is princely power in the day of your birth, in holy splendor; before the daystar, like the dew, I have begotten you." R.
   (3) Đức Chúa phán bảo rằng : “Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.” R.

The LORD has sworn, and he will not repent: "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek." R.
   (4) Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.” R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

ES#182 (refrain only)

Behold the Body of Christ/Jesus our Savior and Life/
Rejoice O People of God/we are the Body of Christ/

d) Offertory: ES #173 : “Our Blessing Cup”


e) Communion: ES #363 “Where Love Is Found”


f) Recessional: ES #305: “Prayer Of St. Francis”The Holy Spirit Choir