Tìm Kiếm

19 tháng 6, 2022

Chúng con xin chúc mừng Ngày Của Cha-Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu!

 Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2022, sau Thánh Lễ Chúa Nhựt Lễ Mình Máu Thánh, ca đoàn chúng con quây quần bên Cha kính yêu để tri ân Cha nhân dịp Ngày Của Cha.
Chúng con cầu nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chúng con xin Ngài ban muôn phước lành tuôn tràn trên Cha kính yêu của chúng con. Amen.

Ca đoàn Thánh Linh chúng con quây quần hát Chúc mừng Ngày Của Cha đến Cha kính yêu.


Chị Ngọc Linh, đại diện chúng con nói lời chúc mừng và tri ân đến Cha kính yêu

Chị Cúc, đại diện ca đoàn chúng con kính biếu Cha món quà nhỏ 

Cha chia sẻ đôi lời với chúng con


Ca đoàn Thánh Linh chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Phan-xi-cô nhân ngày 
Ngày Của ChaCa đoàn Thánh Linh tổng hợp