Tìm Kiếm

29 tháng 3, 2020

Đề tài 11: THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP.


Đề tài 11: Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu (Xc Xh 3:14) Danh tính, căn tính và bản tính của Đức Chúa trời – Đấng chúng ta yêu mến, tin tưởng và tôn thờ – là gì? Thiên Chúa có Đấng sinh thành không? Hay có Đấng quyền năng nào đó – có trước Thiên Chúa – rồi từ đó Thiên Chúa mới xuất hiện? Kính mời quý thính giả theo dõi bài giảng của Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, với chủ đề “Thiên Chúa Là Đấng Tự Hữu”, thực hiện tại nguyện đường Giáo Xứ Thánh Đa Minh, Ba Chuông. *** Đây là loạt bài giáo lý của Cha PX. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh thực hiện trên trang truyền thông AMEN Tv với chủ đề "Chúa ơi! Sao Chúa nỡ quên con!" (Xc Mt 27:46). Mục đích ôn lại giáo lý cơ bản nhiều người Ki-tô hữu có thể quên, nên khi gặp khó khăn, đau khổ, lại quay ra trách ngược Chúa đã quên mình. Các bài giảng sẽ bao gồm cả tín lý, luân lý, phụng vụ và giáo huấn xã hội (DoCat)… Xin xem các đề tài trước: Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người https://youtu.be/wpvI76YIsmE Đề tài 11: Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu https://youtu.be/TKDPrSHzlzU

Thông tin Thánh lễ Tiếng Anh (2/2) ngày 29/03/2020The Holy Spirit Choir

Thông tin Thánh lễ Tiếng Anh (1/2) ngày 29/03/2020The Holy Spirit Choir

27 tháng 3, 2020

Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người


Đề tài số 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người (Xc Ga Ga 1:18, Dt 1:1) Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh Chí Thiện, vượt xa khả năng hiểu biết của con người. Làm sao phàm nhân có thể nhận ra Chúa mà yêu kính, tôn thờ? Liệu rằng những điều con người mô tả về Đấng Thiên Chúa rốt cục chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Kính mời quý thính giả theo dõi bài giảng của Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, với chủ đề “Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người”, thực hiện tại nguyện đường Giáo Xứ Thánh Đa Minh, Ba Chuông. Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người https://youtu.be/wpvI76YIsmE

26 tháng 3, 2020

Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP.Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người (Xc 1 Ga 4:10; Êp 1:3-4; GLHTCG,27) Khi Thiên Chúa sáng tạo con người nên giống hình ảnh của Chúa, chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa chuẩn bị cho con người được đến với cuộc hội ngộ đầy phước đức với Thiên Chúa. Ngài vừa là Đấng Tạo Hóa, vừa là Đấng sẽ ban cho chúng ta được tham dự vào cuộc sống trường cửu và hạnh phúc của mầu nhiệm Thiên Chúa, của mầu nhiệm tình yêu luôn luôn muốn ban phát và tỏ bày nơi các loài thụ tạo, nhất là cho con người – loài thụ tạo ưu ái của Thiên Chúa. Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người là cuộc hội ngộ không do quy luật ngẫu nhiên, không do bất kỳ một can thiệp ở bên ngoài quyền năng của Thiên Chúa mà đã được sắp đặt, hoạch định do chính lòng yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa rất nhẫn nại để chuẩn bị công cuộc hội ngộ này qua hai phương diện: một phương diện Chúa để cho tất cả các công trình sáng tạo của Chúa, sẽ phải đưa đến công cuộc cứu nhân độ thế được hoàn thiện nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Mặt khác, Thiên Chúa chuẩn bị cho chính con người có khả năng hướng về Chúa, đón nhận Chúa, nhận ra Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và Cứu Độ con người. Xin mời quý vị cùng dõi theo nhữngchia sẻ tiếp theo của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông. Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do (Xc Vui Mừng và Hy vọng, các số 14-17) https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo

25 tháng 3, 2020

Đề tài 8: BỐN QUÀ TẶNG THIÊN CHÚA BAN CHO CON NGƯỜI


Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do (Xc Vui Mừng và Hy vọng, các số 14-17) Thánh kinh đã dạy cho chúng ta biết, Thiên Chúa sáng tạo chúng ta giống hình ảnh của Chúa và được chia sẻ những phẩm chất linh thiêng của Thiên Chúa. Hình ảnh của Thiên Chúa được thể hiện trong bốn món quà mà Thiên Chúa trao cho loài người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do. Không có bất kỳ loài thụ tạo nào khác được Thiên Chúa ưu ái ban cho bốn món quà này, để thực sự con người trở thành một nhân vị, thành một chủ thể để chịu trách nhiệm về những gì mình suy nghĩ, phát biểu hay hành động. Thiên Chúa là một ngôi vị, thần vị. Chúa có suy nghĩ. Chúa có Lời phán dạy. Chúa có những hành động kỳ diệu từ việc sáng tạo vũ trụ càn khôn, chăm sóc tất cả các công trình mà Thiên Chúa yêu thương, sáng tạo nên. Khi công trình của Thiên Chúa bị ảnh hưởng tác hại của tội lỗi, Chúa đã quyết định giang tay cứu sống và nhất là cứu sống con người – là loại thụ tạo đã được Thiên Chúa ưu ái sáng tạo nên giống hình ảnh của Người. Xin mời quý vị cùng dõi theo nhữngchia sẻ tiếp theo của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông. Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do (Xc Vui Mừng và Hy vọng, các số 14-17) https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ

Thông tin Cha Phan-xi-cô gởi đến gia đình Ca Đoàn Holy Spirit - 23/03/2020


The Holy Spirit Choir

24 tháng 3, 2020

Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị


Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) Theo như Lời Thánh Kinh dạy, con người được Thiên Chúa sáng tạo như là một sinh vật thượng đẳng và giống hình ảnh của Chúa. Thế nào là phẩm giá của con người? Thế nào là tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa dành riêng cho loài người chúng ta? Trong suốt công trình sáng tạo của Chúa đối với các vật thể khác, dầu vĩ đại hoặc trường tồn hơn con người, nhưng sách Sáng Thế nói, Thiên Chúa chỉ dùng một Lời của Chúa thì các loài vật đó xuất hiện từ hư vô. Tất cả: mặt trời, mặt trăng, sông, núi, chim trên trời, cá dưới nước và bao nhiêu động vật khác lập tức xuất hiện. Nhưng đối với sự xuất hiện của con người, sách Sáng Thế mô tả như là một công trình hết sự tận tụy, cân nhắc của một “nghệ sĩ” tạo hình. Thiên Chúa dù có Lời toàn năng, nhưng khi Ngài bắt tay vào việc sáng tạo con người, lấy một miếng đất vô tri vô giác, hình thành nên một con người. Để con người đó trở thành một sinh vật có sức sống, Thiên Chúa đã truyền hơi thở toàn năng và trường cửu của Chúa vào trong khối đất và con người xuất hiện. Như Thánh Kinh đã nói, con người đã được Thiên Chúa cân nhắc tạo nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Giống hình ảnh của Chúa, không chỉ giống ở bộ dạng bên ngoài như là con giống cha, nhưng ngụ một ý sâu xa hơn là giống về bản chất của Thiên Chúa: có một ngôi vị, có suy nghĩ, lời nói và việc làm. Xin mời quý vị cùng dõi theo những chia sẻ tiếp theo của Linh mục PX Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, được thực hiện tại nhà nguyện nhà thờ Ba Chuông. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quí vị những chia sẻ của Lm PX Nguyễn Văn Nhứt trong các đề tài tiếp theo. Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY...


Thời gian của Thiên Chúa và thời gian của con người


Linh Mục Fx. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

Fifth Sunday of Lent – Year A (Mar 29, 2020)


 • First Reading (Ez 37:12-14)
A reading from the Book of the Prophet Ezekiel

Thus says the Lord GOD: O my people, I will open your graves and have you rise from them, and bring you back to the land of Israel. Then you shall know that I am the LORD, when I open your graves and have you rise from them, O my people! I will put my spirit in you that you may live, and I will settle you upon your land; thus you shall know that I am the LORD. I have promised, and I will do it, says the LORD.
 • Bài đọc I (Ed 37:12-14):
12 Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en.
13 Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta.
14 Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa.
 • Responsorial Psalm (Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
R/ With the Lord there is mercy and fullness of redemption.
R/ Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chứa chan.
 1. Out of the depths I cry to you, O LORD; LORD, hear my voice! Let your ears be attentive to my voice in supplication. R/Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. R/
 2. If you, O LORD, mark iniquities, LORD, who can stand? But with you is forgiveness, that you may be revered. R/
  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. R/
 3. I trust in the LORD; my soul trusts in his word. More than sentinels wait for the dawn, let Israel wait for the LORD. R/
  Tôi hết lòng mong đợi Chúa, trông cậy ở lời Người. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi. R/
 4. For with the LORD is kindness and with him is plenteous redemption; And he will redeem Israel from all their iniquities. R/
  Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. R/
 • Second Reading (Rom 8:8-11)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans


Brothers and sisters: Those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh; on the contrary, you are in the spirit, if only the Spirit of God dwells in you. Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is alive because of righteousness. If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also, through his Spirit dwelling in you.
 • Bài đọc II (Rm 8:8-11)
8 Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô. 10 Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.
11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.
 • Gospel (Jn 11:1-45)
Now a man was ill, Lazarus from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Mary was the one who had anointed the Lord with perfumed oil and dried his feet with her hair; it was her brother Lazarus who was ill. So the sisters sent word to him saying, “Master, the one you love is ill.” When Jesus heard this he said, “This illness is not to end in death, but is for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it.” Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was ill, he remained for two days in the place where he was. Then after this he said to his disciples, “Let us go back to Judea.” The disciples said to him, “Rabbi, the Jews were just trying to stone you, and you want to go back there?” Jesus answered, “Are there not twelve hours in a day? If one walks during the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if one walks at night, he stumbles, because the light is not in him.” He said this, and then told them, “Our friend Lazarus is asleep, but I am going to awaken him.” So the disciples said to him, “Master, if he is asleep, he will be saved.” But Jesus was talking about his death, while they thought that he meant ordinary sleep. So then Jesus said to them clearly, “Lazarus has died. And I am glad for you that I was not there, that you may believe. Let us go to him.” So Thomas, called Didymus, said to his fellow disciples, “Let us also go to die with him.”
When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for four days. Now Bethany was near Jerusalem, only about two miles away. And many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him; but Mary sat at home. Martha said to Jesus, “Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you.” Jesus said to her, “Your brother will rise.” Martha said to him, “I know he will rise, in the resurrection on the last day.” Jesus told her, “I am the resurrection and the life; whoever believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?”
She said to him, “Yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world.” When she had said this, she went and called her sister Mary secretly, saying, “The teacher is here and is asking for you.” As soon as she heard this, she rose quickly and went to him.
For Jesus had not yet come into the village, but was still where Martha had met him. So when the Jews who were with her in the house comforting her saw Mary get up quickly and go out, they followed her, presuming that she was going to the tomb to weep there. When Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said to him, “Lord, if you had been here, my brother would not have died.”
When Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her weeping, he became perturbed and deeply troubled, and said, “Where have you laid him?” They said to him, “Sir, come and see.” And Jesus wept. So the Jews said, “See how he loved him.” But some of them said, “Could not the one who opened the eyes of the blind man have done something so that this man would not have died?”
So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay across it. Jesus said, “Take away the stone.” Martha, the dead man’s sister, said to him, “Lord, by now there will be a stench; he has been dead for four days.” Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God?” So they took away the stone. And Jesus raised his eyes and said, “Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me; but because of the crowd here I have said this, that they may believe that you sent me.” And when he had said this, He cried out in a loud voice, “Lazarus, come out!”
The dead man came out, tied hand and foot with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, “Untie him and let him go.” Now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him.
 • Phúc âm (Ga 11:1-45)
1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.
2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô.
3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng."
4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh."
5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.
6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!"
8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?"
9 Đức Giê-su trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!"
11 Nói những lời này xong, Người bảo họ: "La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây."
12 Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại."
13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường.
14 Bấy giờ Người mới nói rõ: "La-da-rô đã chết.
15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy."
16 Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!"
17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.
18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số.
19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời.
20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.
21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.
22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy."
23 Đức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại!"
24 Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết."
25 Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.
26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?"
27 Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."
28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!"
29 Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su.
30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người.
31 Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.
32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết."
33 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến.
34 Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem."
35 Đức Giê-su liền khóc.
36 Người Do-thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!"
37 Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?"
38 Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.
39 Đức Giê-su nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày."
40 Đức Giê-su bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?"
41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con.
42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con."
43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!"
44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."
45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2020 - P3 (22/03/2020)
 Nhóm I thảo luận

 Nhóm II thảo luận

Nhóm III thảo luận

 Nhóm IV thảo luận

 Ca đoàn Thánh Linh - Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá
The Holy Spirit Choir

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2020 - Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá
The Holy Spirit Choir

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2020 - PHẦN I

Chủ đề:

"Trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người"
(2 Cr 5:19)

"God was reconciling the world to himself in Christ" (2 Cor 5:19)

The Holy Spirit Choir

Những ông ‘vua’ ngành thuốc tại Sài Gòn trước 1975

Trong số những người thành công với nghề dược tại Sài Gòn trước đây,
dược sĩ La Thành Nghệ là một khuôn mặt nổi bật, được nhiều người biết
tiếng. Vốn người Triều Châu, sinh trong gia đình giàu có, La Thành
Nghệ được du học bên Pháp và đậu bằng dược sĩ. Điểm qua những nhân vật
giàu có, tiếng tăm thuộc ngành y dược thời đó còn có các dược sĩ Trần
Văn Lắm, Nguyễn Cao Thăng, Nguyễn Thị Hai…

La Thành Nghệ được phong là ‘vua thuốc đỏ’, một sản phẩm rất tầm
thường, giá trị thấp, nhưng được mọi giới ưa chuộng và rất phổ biến từ
thành thị tới thôn quê. Khi chiến tranh càng ngày càng leo thang, nhu
cầu sử dụng thuốc đỏ càng nhiều thì La Thành Nghệ được phép làm đại lý
độc quyền phân phối thuốc đỏ, đem lại cho ông một nguồn lợi rất lớn,
Ít ai nghĩ rằng với một thứ sản phẩm tầm thường, rẻ tiền như thuốc đỏ
mà làm nên sự nghiệp kếch xù của La Thành Nghệ. Trước khi miền Nam
thất thủ, những ai có dịp đi qua đường Tự Do chắc đã thấy Laboratoire
La Thành, nằm giữa hai nhà hàng La Pagode và rạp Eden, Thuốc đỏ, tiếng
Pháp gọi là mercure crome, một thứ dung dịch màu đỏ, dùng bôi lên các
vết thương nhẹ để sát trùng. Thời đó, thuốc đỏ do Laboratoire La Thành
sản xuất, được sử dụng trong các bệnh viện, các quân y viện, các bệnh
viện dã chiến, các trung tâm y tế, các đơn vị quân y… và rất được dân
chúng từ thành thị tới thôn quê ưa chuộng vì nó rẻ tiền mà lại hiệu
nghiệm.

La Thành Nghệ còn nhập cảng các loại thuốc trụ sinh, một thứ thần dược
trị các vết thương. Ngoài hai loại thuốc đỏ và trụ sinh, Laboratoire
La Thành còn sáng chế một thứ pommade để trị bịnh phong tình. Bịnh này
thường có mụn đỏ chung quanh háng và bộ sinh dục. Muốn điều trị chỉ
cần xức pommade vào chỗ đó, sau khi rửa vết thương cho sạch bằng thuốc
đỏ. Chỉ vài ba lần xức pommade, người bịnh cảm thấy dễ chịu, không
ngứa rát và bình phục!..,thanh niên bị bịnh phong tình thường có mặc
cảm không muốn đến bệnh viện hay đi bác sĩ tư để chữa trị. Họ mua
thuốc pommade của dược sĩ La Thành Nghệ và tự chữa lấy. Nhờ biết được
yếu tố tâm lý ấy, sản phẩm của La Thành Nghệ bán chạy như tôm tươi,
khi trở nên giàu có, La Thành Nghệ sống thầm lặng, ít khoe khoang hay
ăn chơi trác táng như một số nhà giàu khác. Ngược lại, dân ăn chơi Sài
Thành, không ai không nghe tiếng hoặc biết đến ‘công tử’ Hoàng Kim
Lân, con của ‘vua dây kẽm gai’ Hoàng Kim Quy.

Tôi được nghe, có lần tại vũ trường Maxim, ông Hoàng Kim Lân đứng lên
giữa sân khấu tuyên bố: “Hôm nay là ngày sinh nhựt của tôi. Tôi xin
đãi tất cả quý vị có mặt tại đây. Quý vị tha hồ ăn uống bất cứ món gì
mà không phải trả tiền”. Tiếp theo sau đó, rượu sâm banh chảy ra như
suối và khách ăn chơi vỗ tay như sấm để tán thưởng sáng kiến độc đáo
của mạnh thường quân Kim Lân!, trở lại chuyện La Thành Nghệ, ông là
người chỉ giao thiệp với giới nhà giàu và thượng lưu, trí thức ở Sài
Gòn. Tuy sống trên đống vàng, nhưng ông không phung phí tiền bạc để
mang tai tiếng như nhiều người khác. Năm 1967, La Thành Nghệ ra ứng cử
Nghị sĩ Quốc Hội, chung liên danh Bạch Tượng với Dược sĩ Trần Văn Lắm
và đắc cử. Ông Trần Văn Lắm có lúc làm Phó chủ tịch Thượng Viện và
Tổng trưởng Ngoại Giao dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tuy
nhiên, danh nghĩa Nghị sĩ Quốc Hội chỉ để trang trí cho La Thành Nghệ
hơn là nghề hái ra liền như viện bào chế La Thành của ông. Do đó,
trong thời gian tham chính, dư luận hay báo chí không nghe ông tuyên
bố hay có hành động chính trị nào… Ông cũng tránh xa các áp-phe làm ăn
của các ông tai to mặt lớn khác.

Dược sĩ La Thành Nghệ cuối cùng lại là nạn nhân của Tổng Thống Trần
văn Hương, người đã gây khó khăn cho những người di tản bằng sắc lệnh
cấm công chức, sĩ quan và thanh niên trong tuổi quân dịch ‘di tản’ vào
những ngày cuối cùng của Sài Gòn. La Thành Nghệ vượt biển quá sớm, bị
hải quân VNCH bắt đem về đất liền, ở lại Sài Gòn và cuối cùng được
‘chính quyền cách mạng’ cho đi học tập cải tạo.

Một dược sĩ khác cũng thành công và nổi tiếng nhờ thứ thuốc ban nóng,
cảm ho của trẻ em là ông Nguyễn Chí Nhiều. Ông Nhiều lập Nguyễn Chí
Dược Cuộc, sản xuất vài thứ thuốc thông dụng trong đó nổi bật nhất là
Euquinol, thuốc ban nóng dành cho trẻ em. Thuốc Euquinol trở nên quen
thuộc đối với các bà nội trợ từ thành thị đến nông thôn. Hễ ai có con
nóng đầu, người nhà hay lối xóm liền thúc hối… mua thuốc Euquinol.

Euquinol được bào chế theo dạng thuốc Tây bằng bột màu trắng, khác với
hình dạng gói thuốc cao đơn hoàn tán của các tiệm thuốc Bắc. Euquinol
của Nguyễn Chí Nhiều vừa rẻ tiền, vừa hiệu nghiệm, lại được quảng cáo
sâu rộng, được bày bán trong các tiệm thuốc tây và cả các tiệm tạp hoá
nên dân chúng mua dễ dàng. Dần dần, thuốc ban Euquinol đánh bại thuốc
“Ngoại cảm tán” của nhà thuốc Nhị Thiên Đường vốn độc chiếm thị trường
mấy thập niên trước đó.

Ông Nguyễn Chí Nhiều là người có sáng kiến, biết lợi dụng các cuộc
tranh tài thể thao để quảng cáo sản phẩm của mình. Hễ có cuộc đua xe
đạp đường trường nào là cũng có các xe thuốc Euquinol đi kèm. Sau này
ông trở thành ‘ông bầu’ của đoàn cua-rơ mang tên Euquinol. Đoàn xe đạp
này là một ê-kíp gồm những tay đua do chính ông tuyển chọn và tài trợ
để tập dượt và tranh tài trong các cuộc đua Vòng Cộng Hoà từ năm 1956
trở đi.

Đội xe đạp Euquinol là một đội đua chuyên nghiệp, dược sĩ Nguyễn Chí
Nhiều phát lương để họ tập dợt. Chính ông bỏ tiền ra mua xe đạp và
cung cấp phụ tùng. Khi đã trở thành cua-rơ của đội họ khỏi bận tâm lo
sinh kế, ngoài chuyện cố tâm luyện lập. Vì thế đội Euquinol thường lập
được nhiều thành tích, chiếm các giải đồng đội và cá nhân trên các
đường đua.

Những nhà thuốc tây xưa nhất ở Sài Gòn phải kể đến các tiệm Pharmacie
Mus của ông Beniot, Pharmacie Sohrenne, Pharmacie Normale, Pharmacie
de France… Đó là những nhà thuốc Tây mà chủ nhân đều là dược sĩ người
Pháp. Nhà thuốc nào cũng có phòng bào chế riêng để chế thuốc theo toa
bác sĩ.

Nhà thuốc của người Việt có Cường Lắm ở góc đường Mac Mahon (Công Lý)
và đường Bonard (Lê Lợi), chủ nhân là dược sĩ Trần Văn Lắm. Dưới thời
Nguyễn Văn Thiệu, ông Lắm trở thành Thượng nghị sĩ và Ngoại trưởng.
Ngoài ra còn có Pharmacie Lý, chủ nhân là dược sĩ Nguyễn Thị Lý;
Pharmacie Dương Hữu Lễ của dược sĩ Dương Hữu Lễ ở đường Rue d’Espagne
(Lê Thánh Tôn) và Pharmacie Nguyễn Văn Cao ở góc đường Chợ Mới và
đường Bonard.

Trong các ngành công kỹ nghệ của Việt nam Cộng hòa (1954-1975), nhiều
người cũng biết làm giàu bằng cách ‘chuyên môn hóa’ việc buôn bán một
mặt hàng thông dụng, rẻ tiền nhưng có lợi tức lớn lao ít ai ngờ. Thời
thế đã giúp họ làm giàu nhanh chóng nhưng cũng không loại trừ khả năng
họ phải ‘đóng thuế’ cho phía bên kia để được yên ổn làm ăn. Như vậy,
họ phải chịu hai đầu thuế của Cộng hòa và Việt cộng. Tuy nhiên, những
chi phí này được tính vào giá thành sản phẩm và thiệt thòi là… người
tiêu dùng.

Trong số những nhân vật giàu có này phải kể đến ‘Vua vương quốc Chợ
Lớn’ là Bang trưởng Triều Châu Trần Thành; ‘Vua sắt thép, dệt may’ Lý
Long Thân; ‘Vua lúa gạo’ Trần Thành, Mã Hỉ và Lại Kim Dung; ‘Vua nông
cụ’ Lưu kiệt, Lưu Trung; ‘Vua ngân hàng’ Nguyễn Tấn Đời và ‘Vua bột
giặt Viso’ Trương Văn Khôi.

Giới Đông y cũng có những tên tuổi lừng lẫy với các loại thuốc gia
truyền, rẻ tiền nhưng lại hiệu nghiệm. Người ta thường nhắc đến Võ Văn
Vân, người sáng lập nhà thuốc mang cùng tên với các sản phẩm như “Tam
tinh hải cẩu bổ thận hoàn” trị bịnh yếu sinh lý, tráng dương, bổ thận,
dùng cho đàn ông để tăng cường sinh lực và “Bá đả quân sơn tán” trị
bịnh đau lưng, nhức mỏi rất công hiệu.

Hồi đó, các xe quảng cáo của nhà thuốc Võ Văn Vân còn khoe rằng “Bá đả
quân sơn tán” là thuốc dùng khi bị té, đặc biệt là các võ sĩ, người
lao động chân tay như làm ruộng, làm công (vác lúa, chèo ghe, móc
mương, bồi vườn…) đều ‘phải’ uống thuốc này, vì nó ‘hiệu nghiệm như
thuốc tiên’!

Vào khoảng những năm 1955-1957, các nhà thuốc thường tổ chức những xe
thuốc đi bán dạo ở miền quê. Mỗi xe có người làm trò vui như xiếc, ảo
thuật, phụ họa với dàn kèn trống để thu hút khán giả. Xen kẽ vào những
trò vui ấy là màn bán thuốc. Người nhà quê lúc ấy gọi các xe bán thuốc
dạo là “Sơn Đông Mãi Võ”.

Tuy là đông y sĩ, nhưng ông Võ Văn Vân lại cho các con qua Pháp du học
các ngành y và dược. Trong số các con của Võ Văn Vân, có ông Võ Văn
Ứng, từng nổi tiếng là Mạnh Thường Quân của túc cầu Sài Gòn qua cái
tên thân mật là ‘Bầu Ứng’. Ông Võ Văn Ứng còn làm Tổng giám đốc Nam Đô
Ngân hàng và Khách sạn Nam Đô.

Một nhà thuốc đông y khác, cũng nổi tiếng cùng thời, là nhà thuốc Võ
Đình Dần ở Chợ Lớn. Thuốc ích khí bổ thận “Cửu Long Hoàn”, chuyên trị
mệt mỏi, lao tâm lao lực, được quảng cáo sâu rộng, nên bán rất chạy.
Thời đó, hầu như ai cũng thuộc lòng câu: “Một viên Cửu Long hoàn bằng
10 thang thuốc bổ” của nhà thuốc Võ Đình Dần.

Nhà thuốc này cũng có một đội ngũ chuyên môn đi bán dạo khắp thôn quê,
gồm 5 xe cam nhông Sơn Đông Mãi Võ. Theo nhà văn Hồ Trường An, thuốc
Cửu Long hoàn được các người lao tâm, lao lực, thức đêm, làm việc
nhiều như các vũ nữ ở các vũ trường, các nghệ sĩ sân khấu cải lương,
các tay cờ bạc… tóm lại những kẻ ‘lấy ngày làm đêm’, đều dùng Cửu Long
hoàn, để phục hồi sức lực, nhà thuốc Nhành Mai ở Phú Nhuận, nổi tiếng
với món thuốc dưỡng thai hiệu Nhành Mai. Ngoài ra, món thuốc dán hiệu
Nhành Mai, trị mụn nhọt rất hay. Không cần phá miệng mụn nhọt, chỉ cần
trét thuốc vào miếng vải cắt tròn, lớn cỡ đồng xu, ở giữa có đục lỗ,
rồi dán lên mụt nhọt. Chừng vài ngày sau, gỡ miếng vải ra thì mủ và
cùi nhọt… lòi ra.

Hồi Sài Gòn còn xe điện chạy theo lộ trình Galliéni (Trần Hưng Đạo)
Sài Gòn-Chợ Lớn và Boulevard de la Somme (Hàm Nghi) đến chợ Tân Định,
hai bên thành xe điện có nhiều bảng quảng cáo như: Một viên Cửu Long
Hoàn bằng 10 thang thuốc bổ của nhà thuốc Võ văn Vân, Thuốc xổ Nhành
Mai, Dầu khuynh diệp bác sĩ Bùi Kiễn Tín, Kem đánh răng Hynos
‘cha-cha-cha’ mang hình anh Bảy Chà ‘đen như cột nhà cháy với hàm răng
trắng bóc’, thuốc lá Jean Bastos và thậm chí cả… Hòm Tôbia ‘danh tiếng
nhất’.

Nhà thuốc Đại Quang do người Tàu ở Chợ Lớn cũng nổi tiếng với món
thuốc “Huyết Trung Bửu”, loại thuốc điều hoà kinh nguyệt dành cho phụ
nữ. Thuốc này từ khi xuất hiện trên thị trường đã đánh bạt “Nữ Kim
Đơn” vì nhờ quảng cáo mạnh trên các báo chí. Đã vậy, hãng Đại Quang
cũng như nhà thuốc Ông Tiên (của Nguyễn Hoàng Hoạnh), cứ mỗi năm cho
ra cuốn sách quảng cáo, có truyện ngắn, thơ, có chuyện lịch sử, bài ca
vọng cổ… để giới thiệu các thứ thuốc của hãng mình cho khắp đồng bào
Lục tỉnh.

Nhà thuốc Đại Từ Bi cũng có xe cam nhông bít mui, bán dạo khắp Nam Kỳ,
từ thành thị đến thôn quê, đặc biệt là các tài tử biết đờn ca vọng cổ,
biết đóng tuồng cải lương, hát giúp vui mỗi khi xe neo ở một địa điểm
nào đó để bán thuốc. Tuồng tích phần nhiều kể chuyện Ông Trương Tiên
Bửu, Kim Vân Kiều, Cánh Buồm Đen…

Trước năm 1954, dân Nam Kỳ, nhứt là dân ‘thủ cựu’ ở thị thành và dân ở
các vùng nửa chợ nửa quê, dân miệt vườn… đều chê thuốc Tây nóng nên
không dùng. Cũng vì thế các tiệm thuốc Bắc mọc lên như nấm.

Người khách trú, một khi mở tiệm thuốc, ngoài các dược thảo, dược
phẩm, còn bán thêm các loại cao đơn hoàn tán do các nhà thuốc Việt Nam
bào chế, lại thêm các loại thuốc đặc chế từ bên Tàu như Thượng Hải,
Hồng Kông, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây nhập cảng vào. Thị trường
thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc tại Sài Gòn và cả miền Nam phát triển
mạnh. ‘Trăm hoa đua nở, trăm nhà… uống thuốc’!

Bên cạnh mỹ phẩm như Bạch ngọc cao, một loại kem xức cho da mặt mịn
màng, còn có Bóng nha duyên dùng để chà răng cho trắng. Bóng nha duyên
xúc miệng không thơm bằng phấn chà răng của Tây đặc chế như Kool,
Gibbs, nên bán không chạy. Dân miệt vườn thì dùng xác cau khô để chà
răng, chưa quen với việc dùng bàn chải, đến khi kem đánh răng Leyna
xuất hiện với hình nữ minh tinh Kim Vui cười phô hàm răng trắng đều,
và sau đó là kem Hynos của ông Vương Đạo Nghĩa (1965) với người đàn
ông da đen cười răng trắng nhởn, thì Kool, Gibbs, Perlon bị cáo chung.
Bóng nha duyên cũng rút lui không kèn không trống, điểm nổi bật của
ông chủ trẻ Vương Đạo Nghĩa là nghệ thuật quảng cáo cho kem đánh răng
Chú Chà Và Hynos sau khi anh được thừa hưởng gia tài từ một ông chủ
người Mỹ có vợ Việt. Hình ảnh chú Hynos xuất hiện hầu như khắp hang
cùng ngõ hẻm Sài Gòn. Bên cạnh đó, điệp khúc Hynos cha cha cha… trên
đài phát thanh và trên chiếc deux chevaux (2CV) bán hàng tại các chợ
Sài Gòn, người ta nói ông chủ Hynos đã không ngần ngại trích ra 50%
lợi nhuận cho việc quảng cáo. Có thể nói, đây là một tỷ lệ quảng cáo
đột phá và đầy ấn tượng trong bối cảnh nền thương mại của Sài Gòn xưa
đang trên đường hội nhập vào thế giới tư bản.

Sưu tầm.