Tìm Kiếm

5 tháng 7, 2020

Fifteenth Sunday In Ordinary Time - Year A (July 12, 2020) • First Reading (Is 55:10-11)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
Just as from the heavens
the rain and snow come down
and do not return there
till they have watered the earth,
making it fertile and fruitful,
giving seed to the one who sows
and bread to the one who eats,
so shall my word be
that goes forth from my mouth;
my word shall not return to me void,
but shall do my will,
achieving the end for which I sent it.

 • Bài đọc I (Is 55:10-11)

10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, 11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.

 • Responsorial Psalm (Ps 65:10, 11, 12-13, 14)

R/ The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest.
R/ Lời Chúa rơi vào đất tốt sẽ khai hoa kết trái nhiều.

You have visited the land and watered it; greatly have you enriched it. God’s watercourses are filled; you have prepared the grain. R/
Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phúc túc giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

Thus have you prepared the land: drenching its furrows, breaking up its clods, Softening it with showers, blessing its yield.R/
Tưới từng luống san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm.

You have crowned the year with your bounty, and your paths overflow with a rich harvest; The untilled meadows overflow with it, and rejoicing clothes the hills. R/
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi. Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh.

The fields are garmented with flocks and the valleys blanketed with grain. They shout and sing for joy. R/
Chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào, câu hò tiếng hát trổi cao.

 • Second Reading (Rom 8:18-23)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
I consider that the sufferings of this present time are as nothing
compared with the glory to be revealed for us.
For creation awaits with eager expectation
the revelation of the children of God;
for creation was made subject to futility,
not of its own accord but because of the one who subjected it,
in hope that creation itself
would be set free from slavery to corruption
and share in the glorious freedom of the children of God.
We know that all creation is groaning in labor pains even until now;
and not only that, but we ourselves,
who have the firstfruits of the Spirit,
we also groan within ourselves
as we wait for adoption, the redemption of our bodies.

 • Bài đọc II (Rm 8:18-23)

18 Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 20 Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy 21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. 22 Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.

 • Gospel (Mt 13:1-23) 

On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea.
Such large crowds gathered around him
that he got into a boat and sat down,
and the whole crowd stood along the shore.
And he spoke to them at length in parables, saying:
“A sower went out to sow.
And as he sowed, some seed fell on the path,
and birds came and ate it up.
Some fell on rocky ground, where it had little soil.
It sprang up at once because the soil was not deep,
and when the sun rose it was scorched,
and it withered for lack of roots.
Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it.
But some seed fell on rich soil, and produced fruit,
a hundred or sixty or thirtyfold.
Whoever has ears ought to hear.”

The disciples approached him and said,
“Why do you speak to them in parables?”
He said to them in reply,
“Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven
has been granted to you, but to them it has not been granted.
To anyone who has, more will be given and he will grow rich;
from anyone who has not, even what he has will be taken away.
This is why I speak to them in parables, because
they look but do not see and hear but do not listen or understand.
Isaiah’s prophecy is fulfilled in them, which says:
You shall indeed hear but not understand,
you shall indeed look but never see.
Gross is the heart of this people,
they will hardly hear with their ears,
they have closed their eyes,
lest they see with their eyes
and hear with their ears
and understand with their hearts and be converted,
and I heal them.

“But blessed are your eyes, because they see,
and your ears, because they hear.
Amen, I say to you, many prophets and righteous people
longed to see what you see but did not see it,
and to hear what you hear but did not hear it.

“Hear then the parable of the sower.
The seed sown on the path is the one
who hears the word of the kingdom without understanding it,
and the evil one comes and steals away
what was sown in his heart.
The seed sown on rocky ground
is the one who hears the word and receives it at once with joy.
But he has no root and lasts only for a time.
When some tribulation or persecution comes because of the word,
he immediately falls away.
The seed sown among thorns is the one who hears the word,
but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word
and it bears no fruit.
But the seed sown on rich soil
is the one who hears the word and understands it,
who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.”

 • Phúc âm (Mt 13:1-23)

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. 4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe."
10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" 11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.
12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. 16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. 18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.
22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.
23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

Homily For The Fourteenth Sunday In Ordinary Time, A (July 5, 2020)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.

Bài Giảng "Hiệp Nhứt và Tiên Tri" của ĐTC Phan-xi-cô


Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha làm phép dây Pallium cho ĐTGM Nguyễn Năng và 54 vị khác

4 tháng 7, 2020

Giãn Cách Xã Hội Lần II

Giáo Phận Tucson, Bang Arizona, Hoa Kỳ, trở thành nơi đầu tiên ở Mỹ, và có lẽ trên thế giới, vừa quyết định ngưng Thánh Lễ có giáo dân và trở lại thời kỳ thờ phượng online, bắt đầu từ 1 tháng 7, 2020:
https://diocesetucson.org/stayhealthy

DIOCESE OF TUCSON GUIDELINES FOR CORONAVIRUS (COVID-19)

Bishop Edward Weisenburger has suspended public worship throughout the Diocese of Tucson, effective July 1, 2020, due to the current pandemic. This page was last updated July 1, 2020 at 9:00 AM.


2 tháng 7, 2020

Nam Giới Ở Israel Kêu Cứu Vì Bị ...Phụ Nữ Ức Hiếp Quá Sức Chịu Đựng

Đàn ông nào bất luận ở đâu mà có thói xấu cậy mình có cơ bắp hay  bắt nạt phụ nữ nên cho chuyển hộ khẩu sang Israel hết!

No Woman, No Crime: Israeli Men, legally harassed by women - YouTube


1 tháng 7, 2020

Đề tài 30: Ác Tà Có Danh Tánh - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP


Đề tài 30: Ác Tà Có Danh Tánh - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP *** Đây là loạt bài giáo lý của Cha PX. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh thực hiện trên trang truyền thông AMEN Tv với chủ đề "Chúa ơi! Sao Chúa nỡ quên con!" (Xc Mt 27:46). Mục đích ôn lại giáo lý cơ bản nhiều người Ki-tô hữu có thể quên, nên khi gặp khó khăn, đau khổ, lại quay ra trách ngược Chúa đã quên mình.
Các bài giảng sẽ bao gồm cả tín lý, luân lý, phụng vụ và giáo huấn xã hội (DoCat)…
Xin xem các đề tài trước:
Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD...
Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2...
Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU...
Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA
Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k...
Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY...
Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9...
Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ
Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo
Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người https://youtu.be/wpvI76YIsmE
Đề tài 11: Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu https://youtu.be/TKDPrSHzlzU
Đề tài 12: Thiên Chúa là Đấng ban cho muôn loài món quà đời sống https://youtu.be/iMJsFLbjBcU
Đề tài 13: Thiên Chúa thành lập giao ước với loài người (Xc St 12:1-8) https://youtu.be/_qCi-Ttr5mQ
Đề tài 14: Thiên Chúa ban luật pháp cho loài người https://youtu.be/x17S9gsCBog
Đề tài 15: Thời gian của Thiên Chúa và thời gian của con người https://youtu.be/eQUtes1c9i8
Đề tài 16: Thiên Chúa không chịu giới hạn trong không gian https://youtu.be/YbZ9i238VXg
Đề tài 17: Thiên Chúa không cần đến những tiện nghi sinh sống đời thường như con người https://youtu.be/3cuCU-P_XJY
Đề tài 18: Thiên Chúa dạy con người bài học đầu đời: Thờ phượng và yêu mến một Đức Chúa Trời https://youtu.be/7yYOQIX3dU4
Đề Tài 19: Tôn Thờ Và Phụng Sự Thiên Chúa Chỉ Vì Lòng Biết Ơn –chống lại lối giữ đạo của phường con buôn https://youtu.be/VVIJXl30-RI
Đề Tài 20: Tôn Thờ Và Phụng Sự Thiên Chúa Vì Lòng Thảo Hiếu—chống lại lối giữ đạo của kẻ nô lệ https://youtu.be/HXZD_S9zXo4
Đề Tài 21: Một Thiên Chúa, Ba Ngôi Vị https://youtu.be/f32N7deIWpU
Đề Tài 22: Đức Chúa Cha Sáng Tạo Vũ Trụ Càn Khôn Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần https://youtu.be/giujyE9ZD3Y
Đề Tài 23: Đức Chúa Con Cứu Nhân Độ Thế Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Thánh Thần https://youtu.be/kwA0LOn3nVM
Đề tài 24: Đức Chúa Thánh Thần Thánh Hóa Muôn Loài Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Con https://youtu.be/ZWlUljlPbS0
Đề Tài 25: Đức Chúa Thánh Thần Phục Hồi Ơn Đời Sống (Xc Ga 6:63; Êd 37:1-14; 1 Pr 3:18; Rm 8:11; 2 Cr 3:6) https://youtu.be/37yEX-Ev1FE
Đề Tài 26: Mầu Nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi Vị Là Mẫu Mực Của Một Cộng Đoàn Hiệp Nhứt Trong Dị Biệt —Chống Lại Mô Hình Hiệp Nhứt Bằng Đồng Phục và Đồng Bộ https://youtu.be/_0AAHTFhshA
Đề Tài 27: Mầu Nhiệm Ác Tà (Xc Rm 5:12; St 3:1-19; Kn 1:13-14; St 1:10.12.21.25.31; Gc 1:13-15; 2 Tx 2:7-8) https://youtu.be/8MukK0FhE80
Đề Tài 28: Tại Sao Ác Tà Là Một Mầu Nhiệm? (Xc 1 Cr 2:1-8; 2 Cr 12:1-4; Mt 11:25-27;13:10-17)  https://youtu.be/wQC3GcGGPy8
Đề Tài 29: Ác Tà Là Điều Có Thật (Xc Dt 11:3; Kh 12:7-9; 1Pr 5:8-9; Mc 16:15-18; Mt 6:13; 13:24-30; Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo các số 327, 330, 350, 391, 2851   https://youtu.be/vXwRFQaTSmU
Đề tài 30: Ác Tà Có Danh Tánh - Lm. PX. Nguyễn Văn Nhứt, OP https://youtu.be/E3zBVoMlIFs

Học vẽ cá vàng bơi trong hồ nước rong rêu

Mời Anh Chị Em Ca Đoàn trổ tài:30 tháng 6, 2020

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 5, 2020)


 • First Reading (Zec 9:9-10)

A reading from the book of the Prophet Zechariah
Thus says the LORD:
Rejoice heartily, O daughter Zion,
shout for joy, O daughter Jerusalem!
See, your king shall come to you;
a just savior is he,
meek, and riding on an ass,
on a colt, the foal of an ass.
He shall banish the chariot from Ephraim,
and the horse from Jerusalem;
the warrior’s bow shall be banished,
and he shall proclaim peace to the nations.
His dominion shall be from sea to sea,
and from the River to the ends of the earth.

 • Bài đọc I (Dcr 9:9-10)

9 Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò!
Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi:
Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng,
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,
một con lừa con vẫn còn theo mẹ.
10 Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im
và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem;
cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy,
và Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân.
Người thống trị từ biển này qua biển nọ,
từ sông Cả đến tận cùng cõi đất.

 • Responsorial Psalm (Ps 145:1-2, 8-9, 10-11, 13-14)

R/ I will praise your name for ever, my king and my God.
R/ Con sẽ chúc tụng danh Thánh Chúa muôn đời, Vua của con và Chúa của con.

I will extol you, O my God and King, and I will bless your name forever and ever. Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. R/
Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. R/

The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward all his works. R/
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. R/

Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. R/
Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. R/

The LORD is faithful in all his words and holy in all his works. The LORD lifts up all who are falling and raises up all who are bowed down. R/
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên. R/

 • Second Reading (Rom 8:9, 11-13)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans
Brothers and sisters:
You are not in the flesh;
on the contrary, you are in the spirit,
if only the Spirit of God dwells in you.
Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him.
If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you,
the one who raised Christ from the dead
will give life to your mortal bodies also,
through his Spirit that dwells in you.
Consequently, brothers and sisters,
we are not debtors to the flesh,
to live according to the flesh.
For if you live according to the flesh, you will die,
but if by the Spirit you put to death the deeds of the body,
you will live.

 • Bài đọc II (Rm 8:9, 11-13)

9 Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô.
11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.
12 Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt.
13 Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

 • Gospel (Mt 11:25-30)

At that time Jesus exclaimed:
“I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth,
for although you have hidden these things
from the wise and the learned
you have revealed them to little ones.
Yes, Father, such has been your gracious will.
All things have been handed over to me by my Father.
No one knows the Son except the Father,
and no one knows the Father except the Son
and anyone to whom the Son wishes to reveal him.” 
“Come to me, all you who labor and are burdened,
and I will give you rest.
Take my yoke upon you and learn from me,
for I am meek and humble of heart;
and you will find rest for yourselves.
For my yoke is easy, and my burden light.”

 • Phúc âm (Mt 11:25-30)

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA BENEDICT & CÁC CA VIÊN THÁNG 7


11-7 Benedict Father Vương Thuật

03-7 Toma Võ Duy Trung

21-7 Christine Phùng Ngọc Bảo Linh

26-7 Anna Vũ Thị Ngọc Hội

26-7 Anna Trần Thị Liên

26-7 Anna Đoàn Thanh Trúc

26-7 Anna Nguyễn Thị Thúy Kiều

26-7 Anna Chu Thị Thiếp

26-7 Anna Nguyễn Thị Huyền Trang

26-7 Anna Maria Kiều Thị Mộng Huyền

29-7 Matta Nguyễn Thị Thanh Loan

29-7 Matta Phạm Duy Kim


The Holy Spirit Choir