Tìm Kiếm

21 tháng 3, 2019

THƯ TỪ PHƯƠNG XA

Con chào Cha, chào các cô, các anh chị và các bạn

Thưa Cha,

Lâu nay con cũng được tin từ Cha và các bạn trong Ban Đại Diện cho biết có gửi quà cho con và các bạn ở đây. Con thấy mọi người nhộn nhịp vui vẻ diện áo đồng phục, chụp hình đủ kiểu làm con cũng nôn nao lắm ạ. Hôm nay đi làm về, con nhận được thùng quà to lắm, mừng rỡ nhận ra quà của Cha và ca đoàn. Lâu nay chỉ được ngắm nhìn mọi người diện đồng phục qua hình ảnh, nay được tận tay cầm lấy, con vui quá lấy ra thử liền, con thấy vừa vặn và đẹp lắm ạ. Con rủ rê anh Ca ra chụp hình ngay luôn, xin mọi người đừng cười con, lớn nhỏ gì nhận được quà cũng vui lắm phải không ạ, đó là tấm áo, chiếc ba lô do Cha và mọi người cùng cực khổ thiết kế, đặt may, sắp xếp....con ước gì con cũng được đứng trong hàng với mọi người chụp hình kỷ niệm. Nhưng khó quá, thôi cho con xin phép được góp mặt từ xa. Món quà của Cha và ca đoàn là kỷ niệm quý giá lắm, Cha va mọi người vẫn nhớ và thương yêu chúng con, những đứa con ở xa. Con xin thay mặt các bạn cảm ơn Cha, cảm ơn chú Nhựt đã mang quà giúp chúng con, cảm ơn Ban đại diện, cảm ơn các bạn thiết kế, cảm ơn tất cả mọi người đã góp sức vì ca đoàn. Đã cho chúng con, những đứa con xa nhà được chung vui và nối kết cùng gia đình Thánh Linh. Sắp đến Lễ Phục Sinh, con xin chúc Cha, chúc gia đình Thánh Linh một mùa Phục Sinh tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn giữ gìn và ban cho ngừoi Cha kính yêu của chúng con nhiều sức khoẻ. Con xin gửi đến cả nhà tâm tình yêu thương mùa Phục Sinh.
Luôn thương nhớ Cha, nhớ các cô, các anh chị và các bạn thật nhiều.

Con chào Cha và cả nhà ạ.

Thảo Linh

Thương gửi  cả nhà,  hình con ‘ diện’ đồng phục mới nhận được ạ.


==//==

Thăm Con và cả nhà,
Mừng Con đã nhận được quà.  Cha và anh chị em Ca Đoàn Thánh Linh thương gia đình Con nhiều lắm.  Xin Chúa và Mẹ luôn gin giữ chúng con bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc.

P.X. Nhứt

19 tháng 3, 2019

Third Sunday of Lent - Year C (Mar 24, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Church for the celebration of the Sunday Holy Mass on the Third Sunday of Lent, Year C.
The Word of God for this Sunday celebration tells us about the mercy of God, Who came to bring salvation to humanity. God is merciful and patient with our weakness and imperfection so that we may go back to Him for forgiveness and new life.
We pray hard in this Holy Mass for the blessing of repentance of our sin and conversion to God’s love.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Ex 3:1-8.13-15
The Lord God appeared to the great Prophet Moses and introduced Himself as “I Am Who Am”, the meaning of which we could understand by witnessing countless good things performed by Him Who remains always the merciful, loving and forgiving God throughout the History of Salvation.

- Second Reading: 1 Cor 10:1-6.10-12
Saint Paul teaches us, Christians, to learn from the lives of previous generations to be, on the one hand, strongly built up on the faith in Christ, our Lord and Savior; and, on the other, to stay fully aware of our weakness in order not to fall victims of pride and arrogance.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #82 - “Somebody’s Knockin’ At Your Door”
b) EM Page 87
c) ES 98 - “All Good Gifts”
d) ES #214 - “In Him Alone”
e) ES #77 - “Lord, Who Throughout These Forty Days”

18 tháng 3, 2019

Hymns for the Third Sunday of Lent – Year C (Mar 24, 2019)

a) Entrance: ES #82 - “Somebody’s Knockin’ At Your Door”b) Responsorial Psalm: EM page 87
Psalm 103: 1-2, 3-4, 6-7, 8, 11

R. The Lord is kind and merciful.
R. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.


Bless the LORD, O my soul; and all my being, bless his holy name. Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits. R.
   Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. R.

He pardons all your iniquities, heals all your ills, He redeems your life from destruction, crowns you with kindness and compassion. R.
   Lạy Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. R.

The LORD secures justice and the rights of all the oppressed. He has made known his ways to Moses, and his deeds to the children of Israel. R.
   Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. R.

Merciful and gracious is the LORD, slow to anger and abounding in kindness. For as the heavens are high above the earth, so surpassing is his kindness toward those who fear him. R.
   Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. R.

c) Offertory: ES 98 - “All Good Gifts”


d) Communion: ES #214 - “In Him Alone”


e) Recessional: ES #77 - “Lord, Who Throughout These Forty Days”


Third Sunday of Lent - Year C (Mar 24, 2019)

FIRST READING: Ex 3:1-8A, 13-15

A reading from the Book of Exodus
Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. Leading the flock across the desert, he came to Horeb, the mountain of God. There an angel of the LORD appeared to Moses in fire flaming out of a bush. As he looked on, he was surprised to see that the bush, though on fire, was not consumed. So Moses decided, “I must go over to look at this remarkable sight, and see why the bush is not burned.”
When the LORD saw him coming over to look at it more closely, God called out to him from the bush, “Moses! Moses!” He answered, “Here I am.” God said, “Come no nearer! Remove the sandals from your feet, for the place where you stand is holy ground. I am the God of your fathers, “ he continued, “the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob.” Moses hid his face, for he was afraid to look at God. But the LORD said, “I have witnessed the affliction of my people in Egypt and have heard their cry of complaint against their slave drivers, so I know well what they are suffering. Therefore I have come down to rescue them from the hands of the Egyptians and lead them out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey.”
Moses said to God, “But when I go to the Israelites and say to them, ‘The God of your fathers has sent me to you,’ if they ask me, ‘What is his name?’ what am I to tell them?” God replied, “I am who am.” Then he added, “This is what you shall tell the Israelites: I AM sent me to you.”
God spoke further to Moses, “Thus shall you say to the Israelites: The LORD, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you.
“This is my name forever; thus am I to be remembered through all generations.”

BÀI ĐỌC I: Xh 3, 1-8a. 13-15

Bài trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: "Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi". Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: "Môsê! Môsê!" Ông thưa: "Dạ con đây!" Chúa nói: "Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh". Chúa lại nói: "Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp". Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: "Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai- cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật". Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: "Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con: 'Tên Người là gì?', con sẽ nói sao với họ?" Thiên Chúa nói với Môsê: "Ta là Đấng Tự Hữu". Chúa nói: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: 'Đấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em' ". Thiên Chúa lại nói với Môsê: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: 'Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em'. Đó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ".

RESPONSORIAL PSALM: Ps 103: 1-2, 3-4, 6-7, 8, 11

R. The Lord is kind and merciful.
R. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.


Bless the LORD, O my soul; and all my being, bless his holy name. Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits. R.
   Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. R.

He pardons all your iniquities, heals all your ills, He redeems your life from destruction, crowns you with kindness and compassion. R.
   Lạy Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. R.

The LORD secures justice and the rights of all the oppressed. He has made known his ways to Moses, and his deeds to the children of Israel. R.
   Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. R.

Merciful and gracious is the LORD, slow to anger and abounding in kindness. For as the heavens are high above the earth, so surpassing is his kindness toward those who fear him. R.
   Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Mar 18 - 23, 2019)
17 tháng 3, 2019

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHA

Cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P.


Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, O.P.


Chúng con nguyện xin Thánh Cả Giuse-Bạn Trăm Năm Đức Maria chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban cho quý Cha: ơn sức khỏe, ơn khôn ngoan, ơn bình an để các Ngài thi hành tốt những gì Thiên Chúa trao phó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

The Holy Spirit Choir

Second Sunday of Lent - Year C (Mar 17, 2019) -- Blessing Of The Lenten Wreath

The Family Of Mr. Nguyễn Văn Chương and Fr. John Nguyễn Thiên Minh

The Holy Spirit Choir

Second Sunday Of Lent, Year C ( Mar 17, 2019 )
The Holy Spirit Choir

14 tháng 3, 2019

Second Sunday of Lent - Year C (Mar 17, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. As we celebrate the Second Sunday of Lent today, we listen to the Gospel story telling us the changing of the Lord’s appearance, a sign of His divine nature hidden beneath His humanity.
We pray in this Holy Mass for God’s blessing of faith in Christ the Lord and Savior Who alone can bring us the new life of the resurrection, with true and lasting peace, love and happiness.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Gn 15:5-12.17-18
The Lord God made a covenant—a pact of love and care—with the human race through the Patriarch Abraham whose faith earned him the blessing of righteousness.

- Second Reading: Phil 3:17-4:1
Saint Paul teaches us how to conduct our lives on earth in accordance with the great glory awaiting us in God’s Kingdom.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #73 - “Turn To Me And Be Saved”
b) EM page 85
c) ES #291 - “The God Of All Grace”
d) ES #327 - “We Belong To You”
e) ES #88 - “From The Depths We Cry To Thee”

Hymns for the Second Sunday of Lent - Year C (Mar 17, 2019)

a) Entrance: ES #73 - “Turn To Me And Be Saved”b) Responsorial Psalm: EM page 85
Psalm 27:1, 7-8, 8-9, 13-14

R. The Lord is my light and my salvation.
R. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?


The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The LORD is my life's refuge; of whom should I be afraid? R.
   Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? R.

Hear, O LORD, the sound of my call; have pity on me, and answer me. Of you my heart speaks; you my glance seeks. R.
   Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan R.

Your presence, O LORD, I seek. Hide not your face from me; do not in anger repel your servant. You are my helper: cast me not off. R.
   Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tới Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng phù trợ con. R.

I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R.
   Tôi vững vàng tin tưởng sẽ thấy được ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy trông cậy vào Chúa. R.

c) Offertory: ES #291 - “The God Of All Grace”d) Communion: ES #327 - “We Belong To You”e) Recessional: ES #88 - “From The Depths We Cry To Thee”


11 tháng 3, 2019

Second Sunday of Lent - Year C (Mar 17, 2019)


FIRST READING: Gn 15:5-12, 17-18

A reading from the Book of Genesis
The Lord God took Abram outside and said, "Look up at the sky and count the stars, if you can. Just so," he added, "shall your descendants be." Abram put his faith in the LORD, who credited it to him as an act of righteousness.
He then said to him, "I am the LORD who brought you from Ur of the Chaldeans to give you this land as a possession." "O Lord GOD," he asked, "how am I to know that I shall possess it?" He answered him, "Bring me a three-year-old heifer, a three-year-old she-goat, a three-year-old ram, a turtledove, and a young pigeon." Abram brought him all these, split them in two, and placed each half opposite the other; but the birds he did not cut up. Birds of prey swooped down on the carcasses, but Abram stayed with them. As the sun was about to set, a trance fell upon Abram, and a deep, terrifying darkness enveloped him.
When the sun had set and it was dark, there appeared a smoking fire pot and a flaming torch, which passed between those pieces. It was on that occasion that the LORD made a covenant with Abram, saying: "To your descendants I give this land, from the Wadi of Egypt to the Great River, the Euphrates."

BÀI ĐỌC I: St 15,5-12.17-18

Bài trích sách Sáng thế
(5) Khi ấy, Thiên Chúa đưa ông Áp-ram ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!” (6) Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.
(7) Người phán với ông: “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.” (8) Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu?” (9) Người phán với ông: “Đi kiếm cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non.” (10) Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia; còn chim thì ông không xẻ. (11) Mãnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.
(12) Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông.
(17) Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. (18) Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau:
“Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ song Ai-cập đến Sông Cả, tức song Êu-phơ-rát.”

RESPONSORIAL PSALM: Ps 27:1, 7-8, 8-9, 13-14

R. The Lord is my light and my salvation.
R. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?


The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The LORD is my life's refuge; of whom should I be afraid? R.
   Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? R.

Hear, O LORD, the sound of my call; have pity on me, and answer me. Of you my heart speaks; you my glance seeks. R.
   Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan R.

Your presence, O LORD, I seek. Hide not your face from me; do not in anger repel your servant. You are my helper: cast me not off. R.
   Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tới Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng phù trợ con. R.

I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R.
   Tôi vững vàng tin tưởng sẽ thấy được ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy trông cậy vào Chúa. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Mar 11 - 16, 2019)


10 tháng 3, 2019

First Sunday of Lent - Year C (Mar 10, 2019) -- Blessing Of The Lenten Wreath
The Family Of Mr. Nghiêm Trọng Chinh and Fr. Francis Xavier

The Holy Spirit Choir

RITE OF RECEPTION

Let us welcome our brother John Baptist to our celebration of the Sacred Liturgy.The Holy Spirit Choir


First Sunday of Lent - Year C (Mar 10, 2019)


The Holy Spirit Choir

5 tháng 3, 2019

First Sunday of Lent - Year C (Mar 10, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Sunday Holy Mass. We celebrate the First Sunday of Lent today with the main focus on how to get ready and worthy for the solemn celebration of Easter Sunday.
This Sunday’s Gospel story relates the Lord’s victory over the temptations by the devil. We, too, are encouraged to fight evil ambitions for power and wealth in order to remain faithful to our service of God above all things and all people.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Dt 26:4-10
The great Prophet Moses taught the people how the worship of the Lord God should be properly celebrated in strong faith in His mighty power and profound gratitude for His love and mercy.

- Second Reading: Rom 10:8-13
Saint Paul pointed out that for a person to be saved he or she should believe in Christ Jesus, Who rose from the dead, and publicly proclaim His Lordship over all.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #85 - "Save Your People"
b) EM page 83
c) ES #219 - "Christify"
d) ES #212 - "There Is A Longing"
e) ES #83 - "Forty Days And Forty Nights"

Hymns for the First Sunday of Lent - Year C (Mar 10, 2019)

a) Entrance: ES #85 - “Save Your People”b) Responsorial Psalm: EM page 83
Psalm 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15

R. Be with me, Lord, when I am in trouble.
R. Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.


You who dwell in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty, say to the LORD, "My refuge and fortress, my God in whom I trust." R.
   Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến luỹ, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Người. R.

No evil shall befall you, nor shall affliction come near your tent, For to his angels he has given command about you, that they guard you in all your ways. R.
   Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. R.

Upon their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the asp and the viper; you shall trample down the lion and the dragon. R.
   Chư vị đó bồng bế bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hổ mang, rắn lục bạn bước đi, bạn đạp chân trên sư tử và giảo long. R.

Because he clings to me, I will deliver him; I will set him on high because he acknowledges my name. He shall call upon me, and I will answer him; I will be with him in distress; I will deliver him and glorify him. R.
   Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân, Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự. R.

c) Offertory: ES #219 - ”Christify”


d) Communion: ES #212 - “There Is A Longing”e) Recessional: ES #83 - “Forty Days And Forty Nights”


4 tháng 3, 2019

List of New Hymns for Rehearsal

1. ES 73: “ Turn To Me” (John Foley, SJ)2. ES 78: “Led By The Spirit” (Kingsfold)3. ES 81: “In These Days Of Lenten Journey” (Ricky Manalo, CSP)4. ES 86: “Jesus Walked This Lonesome Valley” (Spiritual)5. ES 87: “Beyond The Days” (Ricky Manalo, CSP)6. ES 89: “Save Us, O Lord” (Bob Dufford, SJ)7. ES 93: “All Glory, Laud, And Honor” (St. Theodulph)The Holy Spirit Choir

First Sunday of Lent - Year C (Mar 10, 2019)


FIRST READING: Dt 26:4-10

A reading from the Book of Deuteronomy
Moses spoke to the people, saying: "The priest shall receive the basket from you and shall set it in front of the altar of the LORD, your God. Then you shall declare before the Lord, your God, 'My father was a wandering Aramean who went down to Egypt with a small household and lived there as an alien. But there he became a nation great, strong, and numerous. When the Egyptians maltreated and oppressed us, imposing hard labor upon us, we cried to the LORD, the God of our fathers, and he heard our cry and saw our affliction, our toil, and our oppression. He brought us out of Egypt with his strong hand and outstretched arm, with terrifying power, with signs and wonders; and bringing us into this country, he gave us this land flowing with milk and honey. Therefore, I have now brought you the firstfruits of the products of the soil which you, O LORD, have given me.' And having set them before the Lord, your God, you shall bow down in his presence."

BÀI ĐỌC I: Đnl 26:4-10

Ông Moses nói với dân chúng rằng: (4) Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. (5) Bấy giờ, anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em rằng: (6) Người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. (7) Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. (8) Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập. (9) Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. (10) Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con."

RESPONSORIAL PSALM: Ps 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15

R. Be with me, Lord, when I am in trouble.
R. Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.


You who dwell in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty, say to the LORD, "My refuge and fortress, my God in whom I trust." R.
   Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến luỹ, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Người. R.

No evil shall befall you, nor shall affliction come near your tent, For to his angels he has given command about you, that they guard you in all your ways. R.
   Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. R.

Upon their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the asp and the viper; you shall trample down the lion and the dragon. R.
   Chư vị đó bồng bế bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hổ mang, rắn lục bạn bước đi, bạn đạp chân trên sư tử và giảo long. R.

Because he clings to me, I will deliver him; I will set him on high because he acknowledges my name. He shall call upon me, and I will answer him; I will be with him in distress; I will deliver him and glorify him. R.
   Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân, Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Mar 4 - 9, 2019)