Tìm Kiếm

14 tháng 11, 2019

HOLY MARTYRS IN VIỆT NAM (November 17, 2019)


I. Introduction

A. To the Holy Mass

On June 19, 1988, Pope John-Paul II canonized 117 Christians, and on March 5, 2000, he added 1 more to the list of those who shed their blood for the faith in Christ Jesus, the Lord and Savior.  These 118 holy martyrs were among thousands of lay, consecrated and clergy Vietnamese and European Catholics killed in Viet Nam during the XVIII and XIX centuries.  They are truly those “who have survived the time of great distress; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb” (Rv 7:14).   Together with the holy martyrs in the early Christian communities in Rome and elsewhere, they form the great multitude that no one could count, unceasingly praising God’s merciful love and loudly proclaiming to nations and peoples salvation won for them all by the Lamb.
Today, in this Holy Mass, we pray, through the intercession and the courageous witness of the holy martyrs, for the gift of unwavering faith in God, in order to survive all forms of crisis in our present times.   
Let us all stand and join them in singing the triumphant hymn to honor Christ, the Lamb of God, Who was slain for our sins, but now lives to lead us to life everlasting.     

B. To the Readings

a) First Reading: 2 Mc7: 1.20-23.27b-29

The first Reading tells us the very inspiring story of the heroic death of the seven brothers and their mother for the just cause of their faith.  As believers in Christ, we, too, have to make right decision to choose values that last forever in heaven rather than those short-lived on earth.   

b) Responsorial Psalm( see EM page 98)

c) Second Reading: Rom 8:31b-39

Saint Paul, in his Letter to the Romans, urges us, Christians, to strengthen our faith in Christ so that we may remain united with Him in times of trials and persecutions.

Alleluia! Alleluia! If we die with Him, we shall also live with Him; if we persevere, we shall also reign with Him./ Alleluia! 

d) Gospel: Jn 17:11b-19

A Reading from the Holy Gospel according to Saint John

 Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are. When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely. I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.  I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one. They do not belong to the world any more than I belong to the world. Consecrate them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I sent them into the world. And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
The Gospel of the Lord

II. Hymns for Holy Mass 

a) Entrance: ES #109: “Worthy Is The Lamb”
b) Response to Universal Prayer: “Christ Jesus, the Lamb of God, hear us!” 
c) Offertory: #298: “All Good Gifts”
d) Communion: ES #160: “Ang Katawan ni Kristo”
e) Recessional: ES #284: “Prayer of Saint Francis”

The Holy Spirit Choir

Hymns for HOLY MARTYRS IN VIỆT NAM (November 17, 2019)

a) Entrance: ES #109: “Worthy Is The Lamb”


b) Response to Universal Prayer: “Christ Jesus, the Lamb of God, hear us!”  

c) Offertory: #298: “All Good Gifts”


d) Communion: ES #160: “Ang Katawan ni Kristo”


e) Recessional: ES #284: “Prayer of Saint Francis” 


The Holy Spirit Choir

HOLY MARTYRS IN VIỆT NAM (November 17, 2019)


First Reading: 2 Mc7: 1.20-23.27b-29

A Reading from the Second Book of Maccabees,
It happened that seven brothers with their mother were arrested and tortured with whips and scourges by the king to force them to eat pork in violation of God’s law. Most admirable and worthy of everlasting remembrance was the mother who, seeing her seven sons perish in a single day, bore it courageously because of her hope in the Lord. Filled with a noble spirit that stirred her womanly reason with manly emotion, she exhorted each of them in the language of their ancestors with these words: “I do not know how you came to be in my womb; it was not I who gave you breath and life, nor was it I who arranged the elements you are made of. Therefore, since it is the Creator of the universe who shaped the beginning of humankind and brought about the origin of everything, he, in his mercy, will give you back both breath and life, because you now disregard yourselves for the sake of his law.” She leaned over close to him and, in derision of the cruel tyrant, said in their native language: “Son, have pity on me, who carried you in my womb for nine months, nursed you for three years, brought you up, educated and supported you to your present age. I beg you, child, to look at the heavens and the earth and see all that is in them; then you will know that God did not make them out of existing things.* In the same way humankind came into existence. Do not be afraid of this executioner, but be worthy of your brothers and accept death, so that in the time of mercy I may receive you again with your brothers.”

The Word of the Lord

Bài đọc I: 2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29

Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.

Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các con: "Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình."

Bà nói với người con út : "Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ."

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6 ( see EM page 98)

R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
R. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.


When the LORD brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. R.
   Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. R.

Then they said among the nations, “The LORD has done great things for them.” The LORD has done great things for us; we are glad indeed. R.
   Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. R.

Restore our fortunes, O LORD, like the torrents in the southern desert. Those that sow in tears shall reap rejoicing. R.
   Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. R.

Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, They shall come back rejoicing, carrying their sheaves. R.
   Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. R.

10 tháng 11, 2019

Thirty-third Sunday in Ordinary Time C (November 17, 2019)First Reading: Mal 3:19-20a

Lo, the day is coming, blazing like an oven,
when all the proud and all evildoers will be stubble,
and the day that is coming will set them on fire,
leaving them neither root nor branch,
says the LORD of hosts.
But for you who fear my name, there will arise
the sun of justice with its healing rays.

Bài đọc I: Mal 3:19-20a

 19 Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.
20 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.

Responsorial Psalm: Ps 98:5-6, 7-8, 9

R.The Lord comes to rule the earth with justice.
R.Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình.


Sing praise to the LORD with the harp,
with the harp and melodious song.
With trumpets and the sound of the horn
sing joyfully before the King, the LORD.R
Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
Nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.
Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
Tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương.R

Let the sea and what fills it resound,
the world and those who dwell in it;
let the rivers clap their hands,
the mountains shout with them for joy. R
Gầm vang lên hỡi biển cả cùng muôn hải vật,
Địa cầu với toàn thể dân cư;
Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,
Đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.R

Before the LORD, for he comes,
for he comes to rule the earth,
He will rule the world with justice
and the peoples with equity. R
Vì Người ngự đến,
Người ngự đến xét xử trần gian,
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
Xét xử muôn dân theo lẽ công bình.R

32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME C (NOVEMBER 10, 2019)
The Holy Spirit Choir

TIỀN TRẠM TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2019

NGÀY DỰ KIẾN: Từ 7 giờ ngày 14/12/2019 đến 7 giờ 15/12/2019


CÁC ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN

  1. Nhà Tĩnh tâm Dòng Phanxicô - 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, quận Thủ Đức
  2. Trung tâm Hành Hương Giáo phận Mỹ Tho - Giáo xứ Ba Giồng, Ấp Tân Quới, xã Tân Lý Ðông, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Đôi điều về Nhà dòng Phanxicô - OFM: Ordo Fratrum Minorum - Order Of Friars Minor

Lược sử: Dòng Phanxicô danh xưng chính thức là dòng Anh Em Hèn Mọn hay còn gọi là dòng Anh Em Phan Sinh do Thánh Phanxicô Assisi (1181-1226) khởi xướng khoảng năm 1209 tại thành phố Assisi, nước Ý. Lý tưởng sống của Thánh Phanxicô là noi gương Đức Giêsu: sống khó nghèo, khiêm hạ, yêu thương phục vụ mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, yêu quý thiên nhiên.
Dòng Phan Sinh Việt Nam được quý Cha Phan Sinh người Pháp, thuộc tỉnh dòng Thánh Phêrô (cũng gọi tỉnh dòng Paris), đến thành lập năm 1929. Người đứng đầu trong các vị lập dòng tiên khởi ở Việt Nam là Cha già Maurice Bertin (1870-1968). Năm 1931, Cha Maurice Bertin đã xây dựng tu viện Phan Sinh đầu tiên tại Vinh, miền Trung Việt Nam. Năm 1954, sau hiệp định Genève, dòng Phan Sinh tiếp tục hiện diện ở miền Nam cho đến nay. Năm 1969, dòng Phan Sinh Việt Nam trở thành hạt dòng độc lập, không còn là một chi tỉnh, phụ thuộc tỉnh dòng Paris như trước kia.
   Năm 1984, hạt dòng Phan Sinh Việt Nam được nâng lên thành tỉnh dòng.
   Đại gia đình Phan Sinh gồm có:
   - Dòng Nhất: dành cho nam tu sĩ, gọi là dòng Anh Em Hèn Mọn.
   - Dòng Nhì: dành cho nữ chiêm niệm, gọi là dòng Chị Em Thanh Bần (dòng Clara).
   - Dòng Ba: gồm các tu sĩ dòng ba Tại Viện và anh chị em dòng ba Phan Sinh Tại Thế. Ở Việt Nam, hiện có dòng nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và nhiều huynh đoàn Phan Sinh Tại Thế.
Bổn mạng: lễ Thánh Phanxicô Assisi, 4-10.
Hoạt động: Tham gia phục vụ Giáo Hội và xã hội trong mọi lĩnh vực: mục vụ giáo xứ, tông đồ xã hội, giáo dục, chăm lo người phong, các bệnh nhân, đồng bào dân tộc và ưu tiên chọn lựa người nghèo.

Thông tin địa điểm Tĩnh Tâm Nhà dòng Phanxicô: 
Gồm các khối nhà chức năng: Nhà dòng Phanxicô, Học viện Phanxicô, Nhà tập của dòng Phanxicô và Nhà Tĩnh Tâm.
Nhà Tĩnh Tâm có đầy đủ chỗ cho khoảng 50 anh chị em tham dự, phòng nghỉ gồm phòng 02 giường hoặc phòng 04 giường, phòng ốc sạch sẽ, khá thoáng và mát mẻ. Phòng giảng và nhà nguyện ở tầng 2, phòng ăn ở tầng trệt. Xung quanh là khuôn viên cây xanh, có tượng đài Đức Mẹ La Vang bằng cẩm thạch rất đẹp và Nhà nguyện nhỏ tiện cho quý anh chị đọc kinh và cầu nguyện. Ngoài ra cũng có khuôn viên nghĩa trang cho quý Cha trong tu viện trước đây và nhà chờ Phục sinh nơi đang lưu giữ hài cốt của các thai nhi bị cha mẹ phá bỏ trong quá trình thai kỳ ngoài ý muốn. 

Chi phí: 160.000/người/ngày (gồm ăn ba bữa và tiền phòng)


9 tháng 11, 2019

Để đời bớt khổ

1. Bài tập chữa đau đốt sống cổ

Mỗi ngày bạn nên tập động tác này đều đặn, vừa đi bộ vừa giơ tay lên cao. Đi khoảng 200 bước.

Bài tập này có tác dụng phòng và trị bệnh đau cổ. Ngoài ra, trong khi làm việc, cứ ngồi 1 giờ đồng hồ, bạn nên dừng lại hoạt động một chút, tập xoay vai cổ, bất kỳ lúc nào rảnh có thể xoa bóp vùng cổ, xoa cho đến khi nóng ấm vùng da bên ngoài là sẽ có hiệu quả.

2. Bài tập chữa đau đốt sống lưng

Bị đau đốt sống lưng, khó chịu vùng lưng dưới, người mỏi thường xuyên, bạn có thể tập động tác này. Người muốn phòng bệnh cũng nên tập, vừa tránh bệnh, vừa đẹp dáng.

Thay đổi chân khi tập, lặp lại 50 lần. Mỗi ngày tập 2 lần vào buổi sáng và tối.

Khi tập động tác đá chân ra sau, có thể cảm thấy vùng lưng dưới hơi đau một chút. Nếu người bị đau nhiều hoặc muốn tăng hiệu quả nhanh, nên tập bất kỳ thời gian nào trong ngày, bất kỳ nơi nào bạn đứng và có thời gian rảnh. Đá chân khoảng 100 cái.

3. Bài tập bảo vệ các khớp

Thực hiện động tác đứng dựa vào tường hoặc một mặt phẳng, ngồi xuống đứng lên khoảng 30 lần. Có thể tập 2 lần vào sáng và tối.

4. Bài tập chữa đau đầu gối

Khi bị đau đầu gối, mỏi hoặc khó chịu, kể cả người đi lại nhiều, ngồi nhiều, muốn phòng chữa đau đầu gối có thể thực hiện động tác vỗ đầu gối bằng cách dùng 2 tay vỗ nhẹ vào phía trước đầu gối, phía 2 bên và phía sau. Mỗi một vị trí quanh đầu gối nên vỗ nhẹ khoảng 30 cái.

Việc vỗ đầu gối tưởng đơn giản nhưng nếu làm thường xuyên, sẽ giúp cho các kinh mạch và mạch máu được kích thích, giúp chúng hoạt động hiệu quả, máu lưu thông thuận lợi, giúp tăng cường và sản xuất dịch ở xương khớp..

Khi bạn ngồi trên xe ô tô hoặc ngồi xem ti vi cũng có thể xoa bóp vùng đùi, chân, đầu gối, việc này vô cùng hữu ích trong việc giúp sản sinh dịch cung cấp cho khớp và tuần hoàn máu nhanh hơn, giảm đau hiệu quả.

5. Bài tập chữa đau xương hông

Đứng thẳng người, dang hay tay ngang sang hai bên thẳng bằng vai. Đứng một chân làm trụ, nhấc chân còn lại đá sang hai bên. Mỗi lần tập tối thiểu kéo dài khoảng 1 phút, mỗi ngày nên tập từ 2-3 lần.

Ngoài ra, hàng ngày, bất kỳ khi nào bạn rảnh rỗi, đều nên vỗ vào vùng xương hông nhẹ nhàng. Mỗi lần vỗ khoảng 80 cái, đây là cách tốt nhất để giảm tình trạng đau mỏi.

    Máu lưu thông không tốt, và cơn đau sẽ đến theo tuổi đời. Cách tốt nhất để thực sự giảm cơn đau là:

- Ít ngồi hơn

- Hoạt động nhiều hơn.

 - Ăn uống kỹ lưởng hơn

 Những triệu chứng cần lưu ý cho tuổi già

1- Khi không (bỗng nhiên) thấy tức thở

Lý do: có thể là do nghẽn mạch phổi(pulmonary embolus). Nhận xét: Cảm thấy khó thở sau khi tập thể dục hay đang ngồi có thể là do vận động hay do ưu tư lo lắng. Nhưng nếu đột nhiên bị khó thở có thể là do
chứng nghẽn mạch phổi do cục đông máu làm nghẹt mạch máu trong phổi.

Bệnh này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một lý do khác là tim lên cơn đau hoặc trụy tim. Cả hai tình huống trên đều làm cho bệnh nhân thở gấp hay khó chịu hoặc cảm thấy thiếu không khí . Cẩn đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

2- Tim đập rộn trong khi đang ngồi yên

Lý do: có thể là do lên cơn đau tim (heart attack). Nhận xét: Đánh
trống ngực (palpitations) có thể chỉ là vì ưu tư lo lắng, nhưng cũng
có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hay chứng loạn nhịp tim
(arrhythmia) .Nên liên lạc với bác sĩ ngay.

3- Choáng váng chóng mặt khi ra khỏi giường

Lý do: có thể là do huyết áp thấp. Nhận xét: Chóng mặt vào buổi sáng
được gọi là "huyết áp thế đứng thấp" (orthostatic hypotension) gây ra
bởi sự loại nước (dehydration) , bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson, bệnh
trụy tim, hay thuốc men bao gồm cả thuốc lợi tiểu và thuốc huyết áp.
Một lý do khác có thể là chứng "chóng mặt tư thế nhẹ " (benign
positional vertigo) gây ra bởi sự xáo trộn của các bộ phận cân bằng
của tai trong. Nên đi gặp bác sĩ để chẩn đoán.

4- Nước tiểu rò rỉ

Lý do: có thể là do chứng són đái (urinary incontinence) mà nguyên
nhân không phải vì lão hoá, nhiểm khuẩn đường tiểu (urinary tract
infection-UTI) , bệnh tiền liệt tuyến, dây thẩn kinh bị ép. hoặc tiểu
đường Nhận xét: đi gặp bác sĩ để chẩn đóan

5- Đầu đau như búa bổ

Lý do: có thể là do xuất huyết não Nhận xét: Trong phần lớn trường hợp đó là triệu chứng của chứng nhức nửa đầu (migraine) chỉ cần uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi là hết. Nhưng một vài trường hợp hiếm xẩy ra là chứng nhức đầu có thể là dấu hiệu có khối u hay xuất huyết trong não.

Cần đặc biệt chú ý là khi bị đau nhiều nửa bên đầu một cách đột ngột
và kéo dài mà lại kèm theo buồn nôn, ói mửa, và chảy nước mắt. Trong trường hợp sau này phải đi bệnh viện gấp.

6- Mắt bị sưng vù

Lý do: có thể là do viêm dây thần kinh mắt (optic neuritis). Nhận xét:
Dây thần kinh mắt có thể bị nhiễm khuẩn hay bị dị ứng. Nếu chữa sớm
thì không hại gì cho mắt vì vậy cần đi bác sĩ khẩn cấp.

7- Tai đau và mắt nhìn thấy hai hình (song thị)

Lý do: có thể do tai giữa bị nhiễm khuẩ Nhận xét: Bệnh có thể trở
thành nghiêm trọng bất ngờ vì vậy cần đi bác sĩ cấp thời nếu chứng đau không dứt và/hoặc có bị thêm chóng mặt lảo đảo, nhức đầu, ói mửa, song thị, nửa ngủ nửa thức, cổ cứng đơ, sưng ở sau tai, sốt nhiều và liệt mặt.

8- Tự nhiên giảm sút ký

Lý do: có thể là do ung thư. Nhận xét: Nếu ăn uống vẫn bình thường như cũ mà đột nhiên bị sút cân thì có thể là bị bệnh ác tính. Một nguyên nhân khác cũng có thể là do sự bất bình thường nội tiết (endocrinic abnormality) như bệnh tuyến giáp trạng (thyroid disorder), trầm cảm hay tiểu đường. Nên đi gặp bác sĩ ngay để chẩn đoán.

9- Đột nhiên đau háng.

Lý do: có thể là do tinh hoàn bị xoắn Nhận xét: Đây là một khuyết tật
bẩm sinh khá thông thường. Ống dẫn tinh trùng bị xoắn làm máu không chạy tới tinh hoàn. Cơn đau cũng giống như bị đá vào háng. Đôi khi ngoài cơn đau còn thấy bị sưng nữa. Trong vòng 4 hay 6 tiếng thì còn cứu đươc, chứ trễ từ 12 đến 24 tiếng thì coi như phải cắt bỏ. Một
nguyên nhân khác có thể là nhiểm khuẩn mào tinh hoàn (epididymis) tức là bộ phận trữ tinh trùng. Trong trường hợp này có thể dùng trụ sinh để chữa trị.

10 - Đau nhói gan bàn chân.

Lý do: có thể là do bệnh thần kinh (neuropathy) . Nhận xét: Đau nhói
cứ tái phát ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể có thể là do sự nén ép dây
thần kinh, tăng thông khí phổi (hyperventilation) hoặc bệnh thần kinh.
Liên lạc với bác sĩ càng sớm càng tốt.

11- Vết thâm tím mãi không tan Điều gì xẩy ra:

Lý do: bệnh tiểu đường. Nhận xét: Vết đứt hay thâm tím chậm lành có
thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường (dấu hiệu khác gồm có da bị ngứa
hoặc đau nhói bàn tay hay bàn chân). Nên tìm cách giảm cân (giảm 10
phẩn trăm trọng lượng ảnh hưởng đáng kể lên mức đường trong máu), tập thể dục và coi chừng thói quen ăn uống.

12 - Răng đau buốt khi ăn Sô-cô-la Điều gì sẽ xẩy ra:

Lý do: viêm lợi. Nhận xét: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sâu
răng là nhạy cảm với đồ ngọt. Dấu hiệu đầu tiên khác là răng mất mầu
và có mùi khi cà răng. Kỹ thuật laser có thể phát hiện sớm các ổ răng
sâu và tiêu diệt các vi khuẩn trước khi làm sâu răng.

13 - Vòng eo rộng 42 inch Điều gì sẽ xẩy ra:

Lý do: bất lực. Nhận xét: Có thể bây giờ chưa có vấn đề nhưng trong
tương lai bạn có thể bị loạn năng cường dương (erectile disfunction) .
Nguyên do là vì khi đàn ông quá mập các động mạch thường hay bị nghẹt nên dòng máu không đủ làm cho cương. Hãy tập thể dục đều cho đến khi eo thon lại, thắt vừa dây lưng 34 inch.

14 - Mắt thoáng không thấy gì - chỉ trong một giây.

Lý do: có thể là do đột quỵ (stroke). Nhận xét: Các yếu tố rủi ro
chính của đột quỵ là cao huyết áp (trên 140/90) và cholesterol toàn
phần cao hơn 200. Bị tê một bên người và tạm thời hai mắt không nhìn
thấy gì là những dấu hiệu đáng chú ý nhất. Đột nhiên bị tê, nói liú
lưỡi, hay mất thăng bằng có thể là bẳng chứng của một cơn đột quỵ nhẹ gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ đoản kỳ (transient ischemic attack-TIA). Đột quỵ nhẹ này thường báo trước một đột quỵ thật sự nên khi có triệu chứng của TIA thì phải gặp bác sĩ ngay.

15 - Có cảm giác như bị ợ nóng (heartburn).

Lý do: có thể là do chứng đau thắt (angina). Nhận xét: Đau ngực cả
hàng giờ, lúc có lúc không, được bác sĩ gọi là "hội chứng mạch vành
không ổn định" (unstable coronary syndrome). Nguyên nhân là vì các cục đông máu đươc tạo thành bên trong thành động mạch vành ngay tại chỗ mảng (plaque) bị bể vỡ. Khoảng 50 phẩn trăm những người có hội chứng trên đây sẽ bị lên cơn đau tim trong vòng 6 tháng sau. Mỗi khi thấy đau thắt ngực, cần phải đi bệnh viện.

16 - Đau lưng nhiều.

Lý do: có thể là do chứng phình mạch (aneurysm). Nhận xét: Đau cũng tương tự như vừa dọn dep xong tủ quẩn áo bề bộn. Thế nhưng chườm nóng, nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau thông thường lại không khỏi. Nếu không phải vì tập thể dục thì đau lưng bất chợt như vậy có thể là dấu hiệu của chứng phình mạch. Chứng đau này chỉ hết khi động mạch chủ bị bể.

Một nguyên nhân khác của chứng đau lưng này - kém phần nguy hiểm hơn -là sạn thận. Bác sĩ cho chụp CT scan để xác định vị trí và hình dạng của chỗ mạch phình, sau đó cho uống thuốc huyết áp hay giải phẫu ghép nối nhân tạo.

17- Ngồi lâu trên ghế không yên.

Lý do : có thể do các cơ lưng bị căng thẳng. Nhận xét : Nếu cứ phải
thay đổi vị thế ngồi luôn tức là có dấu hiệu các cơ lưng bị căng thẳng
và điều này có thể dẫn đến đau lưng dưới. Cẩn phải lựa chọn ghế ngồi
cho thoải mái, sao cho đầu ở vị trí ngay đối với cột sống để giảm tối
thiểu sức căng thẳng trên cổ, vai và lưng dưới.

18 - Bạn mới biết thân phụ bị cao huyết áp.

Điều gì sẽ xẩy ra: bạn cũng sẽ bị cao huyết áp luôn. Nhận xét: Vì bệnh
cao huyết áp vừa phải không có dấu hiệu bên ngoài nên cẩn phải đo
huyếp áp mỗi năm một lần, nhất là nếu trong gia đình có tiền sử bị cao
huyết áp. Nghiên cứu cho thấy là những người bị căng thẳng tinh thần
vì cha mẹ mắc bệnh cao huyết áp cũng có nhiểu rủi ro bị bệnh này luôn. Nếu số đo huyết áp cao hơn 140/90, bạn nên tập thể dục nhiều hơn, tìm cách sụt cân, giảm sodium trong chế độ ăn uống, ăn loại cá tốt cho tim, uống nhiều vitamin C.

19 - Tay bị run khi tập thể dục.

Lý do: có thể là do cơ bắp bị mỏi mệt. Nhận xét: Nếu bạn đã bỏ tập cả
nhiều tháng thì cơ bắp bị run có thể là vì mệt mỏi. Vì vậy khi mới tập
trở lại bạn nên tập vừa phải, đừng tập quá mệt. Bạn hãy ngưng tập khi
cảm thấy các cơ bắp bắt đầu run.

20 - Trong bàn tiệc bạn thấy mọi thứ đều quay cuồng.

Lý do: do bạn đã quá chén. Nhận xét: Rượu làm suy yếu hệ thần kinh
trung ương. Vì vậy nếu bạn uống quá nhiều, tất cả những gì trong cơ
thể có liên quan tới hệ này sẽ đều bị suy yếu: trí phán đoán, khí sắc,
khả năng phối hợp và quân bình, sự nhạy cảm với đau đớn, khả năng sinh dục… Bạn nên tránh đừng uống rươu nhiều. Bạn nên nhớ là nếu nồng độ rượu trong máu hơn 0.06 phần trăm là trên pháp lý bạn đã bị coi như là say rượu.

21- Đau dai dẳng ở bàn chân và cẳng chân.

Lý do: nhiều triển vọng là do gẫy xương vì sức nén (stress fracture).
Nhận xét: Cũng giống như các mô khác trong cơ thể, xương tự tái tạo.
Nhưng nếu bạn tập thể dục quá mạnh, xương không có cơ hội để lành trở lại nên một vết gẫy vì sức nén (stress fracture) sẽ có thể xuất hiện.
Vì thế mu bàn chân và phiá trước cẳng chân sẽ đau dai dẳng. Bạn càng
tập thể dục thì càng đau và ngay cả khi ngưng nghỉ cũng đau. Uống
thuốc ibuprofen hay paracetamol không ăn thua gì. Thuốc mầu phóng xạ cho thấy chỗ xương gẫy qua hình chụp tia X, và bác sĩ sẽ bắt bạn phải nghỉ tập cho đến khi xương lành. Trường hợp xấu nhất là bạn phải bó bột vài tuần.

22 - Đau như cắt ở bụng.

Lý do: Vì vùng giữa xương sườn và háng có kẹt đầy các bộ phận nên đau có thể là triệu chứng hoặc của viêm ruột thừa, viêm tụy tạng hoặc của túi mật bị sưng. Cả ba trường hợp đểu có cùng một nguyên nhân : vì một lý do nào đó các bộ phận này đã bị nhiễm khuẩn nguy hại đến tính mạng.

Nhận xét : Nếu để bộ phận nói trên bể vỡ ra thì bệnh nhân có thể bị
chết, vì vậy cẩn đi bệnh viện cấp thời.

23- Cẳng chân bị đau và sưng to.

Lý do: có thể là do chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein
thrombosis –DVT). Nhận xét: Chỉ cẩn ngổi một chỗ liền chừng 6 tiếng
hay hơn là máu sẽ tụ ở cẳng chân dưới tạo thành cục đông máu (gọi là
chứng huyết khối tĩnh mach sâu). Cục đông máu đủ lớn sẽ làm nghẹt tĩnh mạch bắp chân gây đau và sưng. Xoa cẳng chân là điểu đầu tiên bạn sẽ làm nhưng cũng là điều tệ hại nhất vì cục đông máu lớn có thể chạy ngược lên phổi, điều nầy gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Muốn chụp hình tia X để định bệnh DVT bác sĩ phải chích chất mẩu vào tĩnh mach. Bác sĩ sẽ cho thuốc làm tan cục đông máu hoặc đặt cái lọc vào tĩnh mạch để chặn cục đông máu không cho chạy lên phổi.

24 - Tiểu tiện bị đau.

Lý do: có thể là do ung thư bàng quang (bọng đái). Nhận xét: Rặn tiểu
là cả một cực hình và nước tiểu lại có màu rỉ sắt. Đau và máu trong
nước tiểu là hai triệu chứng của ung thư bàng quang. Hút thuốc là yếu
tố rủi ro bị bệnh lớn nhất. Nếu khám phá sớm bệnh có 90 phẩn trăm
triển vọng được chữa khỏi. Nhiễm khuẩn bàng quang cũng có cùng các
triệu chứng như trên (Theo "24 warning signs you cannot afford to
ignore").

BK Nguyễn Hữu Thắng sưu tầm

8 tháng 11, 2019

Thăm chúng con

Chúng con thân mến,
Cha đọc tin tức cho biết vừa qua có bão lớn ở Tokyo. Chúng con có bị ảnh hưởng gì không?  Xin Chúa và Đức Mẹ gin giữ chúng con.
P.X. Nhứt

==//==

Con cảm ơn Cha.
Thưa Cha, vừa qua có bão Hagibis nhưng ở Osaka không bị ảnh hưởng nhiều. Hôm từ Sài Gòn quay lại Osaka, vì bị ảnh hưởng của bão nên chuyến bay của con bị trì hoãn hơn 1 ngày. Tạ ơn Chúa vì con đã đáp chuyến bay an toàn.
Ở Osaka, con cảm nhận rằng cơn bão lớn vừa qua không chấn động bằng “cơn bão 39” mới xảy ra gần đây. Xin Cha cầu nguyện cho chúng con.
Xin Chúa ban bình an của Ngài cho Cha và Ca Đoàn.
Osaka, mùa thu Lệnh Hoà năm đầu tiên
Kim Dinh


Thirty-second Sunday in Ordinary Time-Year C (November 10, 2019)


A.           Introduction

a)            To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Holy Mass on the 32nd Sunday in the Ordinary Time, Cycle C.
As we are approaching the Liturgical yearend, the Message of God’s Word reminds us of how to make this life on earth meaningful and worthy in preparation for the life in heaven.  To keep us in tune with that truth it is wise to know which life is more essential, thus to make a right decision.
In this Holy Mass we pray to the Lord God for the gift of divine wisdom and right judgment so that we may fulfill our calling to being attentive listeners to God’s loving and saving Word.
Kindly all stand to join in the entrance hymn.

b)         To the Readings

-          First Reading Mc 7:1-2.9-14

Facing difficult circumstances, persecutions, even death, believers in God’s love and justice neither fear evildoers nor lose their hope of new life that never ends in heavenly kingdom. 
  
-          Second Reading  1 Thes 2:16-3:5

Being on the long and challenging trip toward our true home in heaven we need God’s guidance and help in order for us to reach our final destination.  For this blessing we should pray hard for one another.

B.           Hymns for Holy Mass

a)            Entrance: ES #173: “I Will Sing”
b)           Responsorial Psalm: EM pages 232-233
c)            Response to Universal Prayer: “Hear Us, O Lord!”
d)           Offertory: ES #291: “The God of All Grace”
e)            Communion: ES #: “Where Love Is Found"
f)             Recessional ES #293: “Companions on the Journey”

The Holy Spirit Choir

Hymns for Thirty-second Sunday in Ordinary Time C (November10, 2019)

a) Entrance: ES #173: “I Will Sing”


b) Responsorial Psalm:  Ps 17:1, 5-6, 8, 15-- EM pages 232-233 

R. Lord, when your glory appears, my joy will be full.
R. Lạy Chúa, khi ánh vinh quang Ngài tỏa rạng, con tràn ngập nỗi mừng vui.


Hear, O LORD, a just suit;
attend to my outcry;
hearken to my prayer from lips without deceit.R.
Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải;
Lời con than van xin Ngài để ý;
Xin lắng nghe tiếng con nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.R.

My steps have been steadfast in your paths,
my feet have not faltered.
I call upon you, for you will answer me, O God;
incline your ear to me; hear my word.R.
Con tuân giữ mọi đường lối Chúa dạy,
Con sẽ không vấp ngã.
Con kêu lên Ngài, lạy Chúa, vì Ngài đáp lời con;
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.R.

Keep me as the apple of your eye,
hide me in the shadow of your wings.
But I in justice shall behold your face;
on waking I shall be content in your presence.R.
Xin giữ gìn con như thể con ngươi của Ngài,
Dưới bóng Ngài, xin thương che chở.
Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài;
Khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.R.

c) Response to Universal Prayer: “Hear Us, O Lord!”

d) Offertory: ES #291: “The God of All Grace”


e) Communion: ES #: “Where Love Is Found" 


f) Recessional ES #293: “Companions on the Journey”


The Holy Spirit Choir

7 tháng 11, 2019

"Biến Rác Thải thành Thời Trang"

Chinese artist Wan Yunfeng is turning trash into high fashion
Updated 5th November 2019
Written by
Ben Westcott, CNN
Nanlin Fang, CNN
Beijing

Contributors
Stella Ko, CNN


Two pairs of dusty, pastel-orange roller skates. A ram's skull. Several meters of tangled, bright red rope. They aren't the sort of items you'd find in the great fashion houses of Europe or on North American catwalks.
But, for unconventional Chinese designer and performance artist Wan Yunfeng, they are perfect.
From his small apartment in eastern Beijing, Wan makes fashion that only he wears.
His distinctive gowns are crafted from discarded items, draped and twisted around his body and photographed to send a message about the destructive power of human consumption.
"I make clothes to bring awareness to the environment, it is performance art. So of course you can't wear these clothes in daily life, it is to deliver a message of environmental protection," he said.
In his latest photo series, the "Protection of the Ocean," Wan's outfits make him appear entangled in nets and plastic waste, his tortured facial expressions designed to mirror the pain of trapped, ocean animals.

An image from Wan's new project, "Protection of the Ocean," in which he mirrors the plight of trapped marine animals.
An image from Wan's new project, "Protection of the Ocean," in which he mirrors the plight of trapped marine animals. Credit: Cheng Chong

"I want to reconstruct the scenes of those animals struggling before their deaths, caused by ocean pollution," he said.
Inspiration on stage
Wan grew up in a small, scenic town in the eastern area of Fushun, a city of more than 2 million people in northeastern Liaoning Province.
He inherited his artistic streak from his father, Wan Lun, who was a performer in the local errenzhuan theater, a type of Chinese opera from the country's northeast that is performed by two people.

An elaborate outfit made from discarded plastic bottles.
An elaborate outfit made from discarded plastic bottles. Credit: Cheng Chong

Errenzhuan is more relaxed and relatable than the high culture of Peking opera, and features a cabaret-style mix of comedy, singing and dancing.
Wan used to watch his father on stage, but it was his female partners' bright, distinctive costumes that caught his eye.
"I loved the costumes more than the opera," he said. "Male costumes aren't powerful -- their color and style is very simple. But female clothing can be dramatic," he said.
After leaving home, Wan drifted through different careers -- for a while he was an actor, then a make-up artist working with some of China's top celebrities.
But his thoughts kept coming back to the dresses he saw on stage as a child. During a visit back to his parents' house, he found a pile of discarded clothes and linen.
"A sudden whim came into my head, and then I designed them into something I wanted ... to make them alive," he said.

East meets West

In his apartment in Beijing, Wan collects piles of used items on beds, in bags and stacked in small plastic drawers.
"I ask for materials from everyone. Some come from my daily life... some come from my friends," Wan said. "I also travel globally. I go to some antique markets and flea markets to buy things. You need to make it beautiful."
The self-taught designer draws on both traditional Chinese as well as Western influences, from the classic Chinese qipao dress to the late designer Karl Lagerfeld. "His design is creative and also for daily use. I worship him," Wan said.

An outfit made of recycled denim, a miniature Eiffel Tower and long, red Chinese tassels.
An outfit made of recycled denim, a miniature Eiffel Tower and long, red Chinese tassels. Credit: Jim Liang

Wan has posed in his creations in some of the world's major fashion cities: Paris, New York, Milan.
In Paris, near the Eiffel Tower, he wore an outfit made of recycled denim with a miniature version of the landmark on his head, accessorized with long, red Chinese tassels. He called the piece "Paris cowboy."
Outside the Louvre, in a creation called "The Northeast Flower," he modeled an old quilt cover that had been transformed into a Western-style ballgown with a makeshift pagoda-style crown. Wan said he chose the Louvre as a location to emphasize the cultural blend of his work -- the materials he used in that creation were Chinese but the design was distinctly European.
"It's a China-West collaboration. I really love Chinese culture and European culture, so I mixed them together to create something new," he said.

Wan transformed an old quilt cover into a Western-style ballgown.
Wan transformed an old quilt cover into a Western-style ballgown. Credit: Bai Chenyin

Some of his work has a more modern edge, as seen in "Crazy IKEA," a series of images taken in New York's Times Square, which show Wan dressed in a bright blue gown made of IKEA shopping bags.
The pastel-orange roller skates, ram's skull and tangled rope seen lying in his apartment will be used in his next project, a call for animal protection.

An image taken in New York's Times Square shows Wan dressed in a bright blue gown made of IKEA shopping bags.
An image taken in New York's Times Square shows Wan dressed in a bright blue gown made of IKEA shopping bags. Credit: A Ji

'I'm not just a model'

At home, Wan has encountered resistance to his avant-garde style.
Commentators on Chinese social media have criticized everything from the cut of this clothes to the shape of his legs. They ask why he dresses as a woman and lifts his legs so high when he walks. On the latter, Wan explains that movement is part of his performance.
"It is because I am imitating how animals walk. There are a lot of endangered animals in the world so when I walk on the road it is to express how animals walk, and I hope people can understand that," he said.
"When people don't get it I tell them that I'm not just a model walking a runway, but a person trying to spread the message of environmental protection."

"I want to reconstruct the scenes of those animals struggling before their deaths, caused by the ocean pollution," Wan said.
"I want to reconstruct the scenes of those animals struggling before their deaths, caused by the ocean pollution," Wan said. Credit: Cheng Chong

The criticism has affected Wan in the past.
At one point, he postponed his work and threw out many of his earlier creations. But now he has decided it is important for him to carry on. "If even just one person is influenced by me, I should do it," he said.
"Criticism is OK, exaggeration is OK too. I just have to protect our environment. I just believe that everyone should work to protect our environment, don't you think?"


5 tháng 11, 2019

Thirty-second Sunday in Ordinary Time C (November10, 2019)First Reading: 2 Mc 7:1-2, 9-14

It happened that seven brothers with their mother were arrested
and tortured with whips and scourges by the king,
to force them to eat pork in violation of God's law.
One of the brothers, speaking for the others, said:
“What do you expect to achieve by questioning us?
We are ready to die rather than transgress the laws of our ancestors.”

At the point of death he said:
“You accursed fiend, you are depriving us of this present life,
but the King of the world will raise us up to live again forever.
It is for his laws that we are dying.”

After him the third suffered their cruel sport.
He put out his tongue at once when told to do so,
and bravely held out his hands, as he spoke these noble words:
“It was from Heaven that I received these;
for the sake of his laws I disdain them;
from him I hope to receive them again.”
Even the king and his attendants marveled at the young man's courage,
because he regarded his sufferings as nothing.

After he had died,
they tortured and maltreated the fourth brother in the same way.
When he was near death, he said,
“It is my choice to die at the hands of men
with the hope God gives of being raised up by him;
but for you, there will be no resurrection to life.”

Bài đọc I: 2 Mac 7:1-2, 9-14

1 Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.
2 Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: "Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi." 9 Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói: "Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời." 10 Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra,
11 và khẳng khái nói: "Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được."
12 Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. 13 Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. 14 Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: "Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu."

Responsorial Psalm: Ps 17:1, 5-6, 8, 15

R. Lord, when your glory appears, my joy will be full.
R. Lạy Chúa, khi ánh vinh quang Ngài tỏa rạng, con tràn ngập nỗi mừng vui.


Hear, O LORD, a just suit;
attend to my outcry;
hearken to my prayer from lips without deceit.R.
Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải;
Lời con than van xin Ngài để ý;
Xin lắng nghe tiếng con nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.R.

My steps have been steadfast in your paths,
my feet have not faltered.
I call upon you, for you will answer me, O God;
incline your ear to me; hear my word.R.
Con tuân giữ mọi đường lối Chúa dạy,
Con sẽ không vấp ngã.
Con kêu lên Ngài, lạy Chúa, vì Ngài đáp lời con;
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.R.

Keep me as the apple of your eye,
hide me in the shadow of your wings.
But I in justice shall behold your face;
on waking I shall be content in your presence.R.
Xin giữ gìn con như thể con ngươi của Ngài,
Dưới bóng Ngài, xin thương che chở.
Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài;
Khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.R.

Sức tàn phá kinh hoàng của bão Hagibis ở Nhật

VOV13/10/19 14:56 GMT+72 đăng lại9 liên quanGốc

Những hình ảnh dưới đây cho thấy sức tàn phá kinh hoàng của siêu bão Hagibis khi đổ bộ vào Nhật Bản - cơn bão mạnh nhất trong hơn 6 thập kỷ.


Nhà cửa, cột điện đổ sập do lốc xoáy ở khu Ichihara, phía đông Tokyo, Nhật Bản ngày 12/10 khi siêu bão Hagibis càn quét qua khu vực này. Ảnh: Reuters


Sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão Hagibis khi đổ bộ vào Nhật Bản đem theo gió mạnh và lượng mưa kỷ lục trong nhiều giờ. Ảnh: Reuters


Nhật Bản đã đưa ra mức cảnh báo thảm họa cao nhất sau khi bão Hagibis gây ngập lụt và lở đất tại nhiều khu vực. Chính phủ nước này cũng cảnh báo đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào thủ đô Tokyo kể từ năm 1958.


Một quán cà phê ngập sâu trong dòng nước khi sông Tama dâng cao do mưa lớn. Ảnh: Getty


Lực lượng cứu hộ của Nhật Bản đã sẵn sàng hành động trong sáng 13/10, sử dụng cả trực thăng để giải cứu những người còn mắc kẹt ngoài ban công hoặc mái nhà do lượng nước dâng cao. Ảnh: AP


Một nhân viên cứu hộ bơi qua dòng nước lũ ở Kawasaki để tiếp cận người dân đang cần trợ giúp trong khu vực này. Ảnh: Reuters


Những đoàn tàu Shinkansen ngập sâu trong nước khi bão Hagibis gây mưa lớn ở vùng Nagano. Theo trang Kyodo News, ít nhất 80 người bị thương và 370.000 hộ gia đình đang bị cắt điện do ảnh hưởng của cơn bão. Ảnh: Reuters


Những ngôi nhà bị phá hủy do một trận lở đất ở Sagamihara, gần Tokyo. Ảnh: AP


Những người dân ở tầng 2 của một ngôi nhà tại Hamamatsu, quận Shizuoka nhìn ra ngoài trời mưa lớn với con đường giờ đã biến thành sông. Ảnh: AP


Những con sóng dữ dội dâng cao ở bờ biển Mihama, quận Mie, phía nam tỉnh Osaka. Ảnh: EPA


Những cáp dây điện đổ xuống sau khi bị cơn bão tàn phá ở Ichihara, quận Chiba, phía đông Tokyo. Ảnh: Getty


Hình ảnh từ trên cao cho thấy những ngôi nhà ở Sukagawa, tỉnh Fukushima ngập sâu trong bùn đất khi bão Hagibis đổ bộ vào khu vực này ngày 13/10/2019. Ảnh: AP


Một chiếc ô tô bị mắc kẹt trên con đường vừa hứng chịu một trận lở đất. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết 27.000 quân lính và các nhân viên cứu hộ khác đã được triển khai để ứng cứu những người vẫn mắc kẹt trong vùng thiên tai. Ảnh: AP


Những người dân ở các khu vực có nguy cơ lở đất được sơ tán đến các nơi trú ẩn an toàn./. Ảnh: Getty

Kiều Anh/VOV.VN

Nhớ chắc 8 huyệt vị sinh tử có thể cứu mạng trong lúc nguy nan


Nếu biết bấm vào những quan trọng, bạn có thể nhanh chóng cứu vãn nhiều tình thế éo le bất chợt xảy ra. Đây là phương thức trị liệu và dưỡng sinh hiệu quả, tuy nhiên bạn cần hiểu rõ về hệ thống huyệt đạo trên cơ thể, cũng như cách thức bấm huyệt trị bệnh.

Sơ đồ 108 huyệt nguy hiểm trên cơ thể người 

Trung y cho rằng trên cơ thể chúng ta có tất cả 365 huyệt đạo khác nhau. Trong đó có 108 đại huyệt và 257 tiểu huyệt.Trong số 108 đại huyệt có 8 huyệt vị là chìa khóa cứu mạng của cơ thể. Để tránh những rủi ro không đáng có và tự cứu mạng mình trong những trường hợp khẩn cấp hãy cùng tìm hiểu về 8 huyệt vị này.

Chìa khóa thứ 1: Huyệt Nhân trung – hỗ trợ chữa ngất choáng

Huyệt vị nằm tại điểm nối 1/3 trên và 2/3 dưới của rãnh Nhân trung, giữa đáy rãnh, đây là một huyệt vị cấp cứu quan trọng của cơ thể. Kích thích huyệt Nhân trung có tác dụng giúp huyết áp tăng cao, khai khiếu, thanh nhiệt, tiêu nội nhiệt, lợi vùng lưng và cột sống, điều hòa nghịch khí của âm dương.

Huyệt vị chủ trị: Miệng méo, môi trên co giật, cảm giác như kiến bò ở môi trên, lưng và thắt lưng đau cứng, cấp cứu ngất, hôn mê, động kinh, phát cuồng, trụy tim mạch, trúng gió.

Huyệt Nhân trung là một huyệt vị cấp cứu quan trọng của cơ thể

Khi có các triệu chứng như trúng gió, cảm nắng, trúng độc, dị ứng, đột nhiên bị ngất, không thể thở, tụt huyết áp, choáng… dùng đầu ngón tay cái ấn vào huyệt Nhân trung của bệnh nhân có thể cấp cứu người bệnh. Đây cũng là một chìa khóa quan trọng nhất của cơ thể, trong trường hợp hôn mê nguy cấp dùng tay ấn vào huyệt Nhân trung có thể hỗ trợ giúp bệnh nhân tỉnh lại. Đây là trường hợp cấp cứu trong tình huống khẩn cấp sau đó cần lập tức đưa bệnh nhân tới bệnh viện để tránh bỏ lỡ thời gian trị bệnh.

Chìa khóa thứ 2: Huyệt Thái Dương – hỗ trợ giúp giảm đau đầu


Theo Trung y huyệt Thái Dương được gọi là “Kinh ngoại kỳ huyệt” cũng là huyệt vị người luyện võ liệt vào danh sách “Tử huyệt” của cơ thể. Y học hiện đại chứng minh đánh vào huyệt Thái Dương có thể dẫn tới tử vong hoặc gây chấn động não hoặc làm mất ý thức. Huyệt ở chỗ lõm phía sau lông mày nơi có đường mạch xanh của Thái dương.

Khi bị đau đầu có thể dùng hai ngón tay trỏ ấn vào huyệt Thái dương 

Huyệt chủ trị: Đau đầu, đau nửa đầu, mỏi mắt, đau răng, cảm mạo, liệt mặt, bệnh mắt. Khi bị đau đầu có thể dùng hai ngón tay trỏ ấn vào huyệt thái dương cho tới khi căng đau, xoa thuận chiều kim đồng hồ khoảng 1 phút có thể làm giảm cơn đau.

Thái dương là huyệt vị quan trọng của đầu, khi lao động trí óc liên tục thời gian lâu huyệt Thái dương sẽ có cảm giác nặng hoặc căng đau. Lúc này bấm huyệt Thái dương có thể loại bỏ mệt mỏi, kích thích đại não giúp tinh thần phấn chấn, giảm đau và giữ được sự tập chung cần có cho công việc.

Chìa khóa thứ 3: Bóp gót chân ngăn chảy máu mũi

Khi bị chảy máu mũi lập tức dùng ngón cái và ngón trỏ bóp vào gót chân (chỗ lõm xuống giữa mắt cá và xương gót chân). Chảy máu mũi bên trái bóp gót chân phải, chảy máu mũi bên phải.

Khi bị chảy máu mũi lập tức dùng ngón cái và ngón trỏ bóp vào gót chân 

Chìa khóa thứ 4: Bấm huyệt Thiếu Thương để giảm ho

Huyệt nằm ở bờ ngoài ngón tay cái, cách góc móng tay 0,1 thốn về phía tay quay. Hoặc ở nơi gặp nhau tiếp giáp da gan – mu tay và đường ngang qua góc chân móng ngón tay cái. Khi bị ho có thể dùng ngón tay cái và ngón trỏ bấm mạnh vào huyệt Thiếu Thương cho tới khi thực sự cảm thấy đau có thể giúp giảm ho. Ngoài cách bấm huyệt vị còn có một phương pháp khác để kích thích nó chính là phương pháp chích máu.

Khi bị ho có thể dùng ngón tay cái và ngón trỏ bấm mạnh vào huyệt Thiếu Thương

Thiếu Thương là một huyệt rãnh sâu, lấy máu ở vị trí này có thể giảm sự kích ứng gây đau họng. Nguyên nhân là bởi phổi sợ nóng thích sự thanh mát. Lấy máu từ huyệt Thiếu Thương cũng giống như dẫn khí huyết nóng qua phổi ra ngoài mang lại môi trường thanh mát cho phổi. Trước khi chích máu cần dùng cồn sát trùng kim và ngoài da sau đó bóp điểm huyệt vị và dùng kim nhanh chóng chích vào dưới da. Đồng thời nặn ra từ 3 – 5 giọt máu và nhanh chóng dùng bông để cầm máu.

Thiếu Thương là huyệt vị thiên về điều trị ho khan.Những người hay bị ho khan trường hợp nghiêm trọng còn bị ho ra máu hãy dùng ngón cái bấm huyệt Thiếu Thương có thể đặc trị ho khan hiệu quả.

Chìa khóa thứ 5: Bấm huyệt Thiên Xu trị táo bón

Vị trí huyệt từ rốn đo ngang ra 2 thốn. Những người bị táo bón khi đi đại tiện dùng ngón tay ấn vào huyệt Thiên Xu cảm giác rõ ràng có chỗ ê ẩm sưng lên ấn vào đó khoảng 1 phút sẽ có cảm giác muốn đi ngoài, sau đó nín thở để áp sát vùng bụng một lát sau sẽ có thể tiểu tiện.

Châm cứu hoặc ngải châm vào huyệt Thiên Xu có hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện chức năng đường ruột

Huyệt Thiên Xu chủ trị: Trường vị viêm cấp và mạn tính, cơ bụng liệt, ký sinh trùng đường ruột, viêm ruột thừa, ruột tắc, tiêu chảy, kiết lỵ, táo bón. Có rất nhiều thí nghiệm và nghiên cứu lâm sàng xác nhận châm cứu hoặc ngải châm vào huyệt Thiên Xu có hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện chức năng đường ruột, giảm nhẹ hoặc loại bỏ rối loạn tiêu hóa dẫn tới các loại bệnh.

Chìa khóa thứ 6: Bấm huyệt Lao Cung để hạ huyết áp

Những người bị huyết áp cao khi tức giận, cáu gắt, xúc động hoặc mệt mỏi dễ làm huyết áp lập tức tăng lên. Lúc này hãy bấm vào huyệt Lao Cung (Huyệt ở trên đường văn tim của gan bàn tay, nơi khe của ngón giữa và ngón vô danh (ngón 4) chạm vào đường văn này hoặc gấp các ngón tay vào lòng bàn tay, đầu ngón tay giữa chạm vào đường nếp gấp giữa lòng bàn tay (đường tâm đạo) ở đâu thì đó là huyệt) có thể làm huyết áp dần dần trở lại bình thường.

Bấm huyệt Lao Cung để hạ huyết áp 

Trong ngũ hành huyệt Lao Cung thuộc hỏa có tác dụng thanh tâm hỏa, an thần, trừ thấp nhiệt. Dùng ngón cái massage từ huyệt Lao Cung của tay kia tới từng đầu ngón tay và thay đổi lại với tay kia. Khi massage cần giữ tâm thái bình tĩnh hòa nhã, hít thở đều có thể giúp huyết áp đang tăng cao dần dần hạ xuống.

Chìa khóa thứ 7: Bấm huyệt Túc tam lý để hỗ trợ giảm đau dạ dày

Khi bị đau dạ dày có thể dùng hai ngón tay cái bấm vào huyệt Túc tam lý (Huyệt nằm ở dưới lõm ngoài xương bánh chè (Độc Tỵ) 3 thốn) từ 3 – 5 phút có thể làm dịu cơn đau dạ dày. Túc tam lý là huyệt vị có thể phòng và chữa trị rất nhiều loại bệnh, là đại huyệt giúp tâm và thân khỏe mạnh.

Theo Đông Y ấn vào huyệt Túc tam lý có thể điều chỉnh hệ miễn dịch của thân thể, tăng sức đề kháng… 

Theo Đông Y ấn vào huyệt Túc tam lý có thể điều chỉnh hệ miễn dịch của thân thể, tăng sức đề kháng, điều chỉnh Tỳ vị, lý Tỳ vị, điều trung khí, thông kinh lạc – khí huyết, phù chính bồi nguyên, bổ hư nhược, khu phong hóa thấp, điều hòa huyết áp. Huyệt vị chủ Trị: Trị dạ dày đau, nôn mửa, tiêu hóa kém, táo bón, viêm ruột, chi dưới yếu liệt, các loại bệnh thuộc hệ tiêu hóa, kích ngất, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh.

Chìa khóa thứ 8: Bấm huyệt Nội quan giúp ngừng nôn mửa

Khi bị nôn mửa có thể dùng tay ấn vào huyệt Nội quan (vị trí ở trên cổ tay 2 thốn, dưới huyệt Gian Sử 1 thốn, giữa khe gân cơ gan tay lớn và bé) giúp hết cơn buồn nôn. Khi ấn vào huyệt vị thấy đau là đã ấn đúng huyệt, ấn mạnh trong vòng 2 phút có thể giúp giảm bớt cơn buồn nôn.

Nội quan là huyệt vị định tâm, an thần, lý khí, trấn thống, thanh Tâm Bào. Chủ Trị: Trị hồi hộp, vùng trước tim đau vùng ngực và hông sườn đau, dạ dày đau, nôn, nấc, mất ngủ, động kinh.


Kiên Định

4 tháng 11, 2019

Bí ẩn về Ngỗng

BẠN BIẾT GÌ VỀ CON NGỖNG?
Cực kỳ, cực kỳ thú vị, không phải ai cũng biết (kể cả google)

1. Ngỗng là loài ăn chay, thích nhất ăn cỏ và lúa, hoặc cơm trắng, chỉvậy thôi. Nếu trong thố ăn của ngỗng, bạn bỏ ít tôm cá vào, ngỗng sẽ không bao giờ đụng đến cái thau đó nữa, dù là sau đó không có tôm cá
- Hoặc bạn cố tình chỉ cho ăn tôm cá hay thịt, ngỗng thà nhịn đói cả tháng rồi chết chứ không ăn.
- Hoặc bạn cố tình nhét thịt cá vào miệng, ngỗng sẽ ói ra

DẪN ĐẾN:

2. NGỖNG CÓ TÁNH LINH RẤT CAO, nên dùng để giữ nhà, ngăn vong này nọ
- chó thấy người bên ngoài cổng nhà là sủa, ngỗng thì khi nào người lạ vào đất/ nhà của bạn, ngỗng mới kêu to, khi nghe tiếng càng dồn dập và mạnh mẽ, chắc chắn có biến
- mảnh đất vong nhiều, Thầy trừ chưa kịp, ngỗng ở 3 ngày trở lên là hết
- chó không biết có bão, ngỗng nghe ngóng thời tiết biến chuyển rất tốt
- trứng ngỗng được con mái ấp, con trống canh, ngoài chủ ra, ai cũng sẽ bị tấn công nếu đe doạ việc ấp trứng. Và trứng nếu đụng tay vào, sẽ bị thối. Nên dùng cái chén múc lên để lại bên trong nếu trứng bị lăn ra ngoài ổ
- người chủ mới có toàn quyền với ngỗng, người lạ luôn bị ngỗng tấn công, đôi cánh ngỗng quạt mạnh có thể gãy tay
- ngỗng rất chung tình, nếu một con chết đi, con kia thờ phụng trọn đời
- Nếu muốn bán ngỗng con, dẫn người vô coi bắt ngay. Chứ để mai bắt là đêm đó ngỗng mẹ mổ cho chết hết đàn con, nhất quyết không cho con về tay người khác.

3. NGỖNG NHIỀU LỢI ÍCH MÀ NHÀ VƯỜN/ NHÀ RỘNG NÊN CÓ:
- nghe tiếng ngỗng kêu, rắn và chuột lánh xa ít nhất vài trăm mét.
- phân ngỗng bạn cứ rắc quanh vườn, quanh nhà, sẽ đuổi được rắn, kể cả rắn hổ đất, độc nhất, đang bò, gần đến nơi có chút xíu phân ngỗng, sẽ co mình chuyển hướng
- mở niệm Phật quanh vườn vừa lợi cho người ở trên khu đất và cho ngỗng mình đang nuôi.

*** tuy nhiên, ngỗng ăn cỏ cây rất nhiều và sẽ xử hết vườn cây cỏ nhà bạn, nên nếu nhà đang có vườn cỏ đẹp, muốn nuôi ngỗng nên quây lưới lại một khoảnh vừa cho ngỗng ở và bơi lội dưới ao, tắm rửa

- nếu ngỗng rụng cái lông, đem vào rửa sạch phơi khô gối đầu nằm, rất tốt cho một giấc ngủ yên về tâm linh
lông ngỗng nướng lên cùng viên than hồng, rồi tán nhuyễn ra, trị viêm tai giữa rất hay, tiệt sạch ....

31 tháng 10, 2019

Thirty-first Sunday in Ordinary Time—C (November 3, 2019)A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of Sunday Holy Mass.
As we celebrate this Thirty-first Sunday in the Ordinary Time, Year C, the message of God’s Word comes to us as a very strongly comforting and inspiring proclamation of God’s love for those who trust in Him.  God listens to them and will surely answer their prayers.

b)     To the Readings

-          First Reading: Wis 11:22—12:2

The Lord God is great and powerful but He always loves and cares for all creatures.  He blesses the sick, the poor and the just.  He is patient and merciful in dealing with sinners to save them.

-          Second Reading: 2 Thes 1:11—2:2

Saint Paul urges Christians to be confident in God’s merciful and powerful love in order to serve Him faithfully.  The saint also tells his followers not to allow false teachers to deceive them with wrong doctrine on the second coming of the Lord.

B. Hymns for Holy Mass
a) Entrance: ES #191: “Glory and Praise to Our God”
b) Responsorial Psalm: EM page 230
c) Response to Universal Prayer: “Hear us O Lord! 
d) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”
e) Communion: ES #284: “Prayer of Saint Francis”
f) Recessional: ES #206:“To Praise You”


The Holy Spirit Choir