Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2018

XVI Sunday in Ordinary Time - Year B (July 22, 2018)

A. Introduction
          a) To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. The Liturgy of the Word of this XVI Sunday in the Ordinary Time, Year B, introduces to us the Lord God Who loves and cares for His people as a good shepherd loves and cares for his sheep.
We are God’s people and His sheep. We feel safe in the hands of God and we strive being worthy of His love and care.
Please all stand for the entrance hymn.

          b) To the Readings
- First Reading Jer 23:1-6
The Lord God always loves and cares for His people the way a good shepherd does his sheep. God will not leave His people to the mercy of false leaders, but send good ones to serve them after His salvation plan.
- Second Reading Eph 2:13-18
Christ through His sacrifice on the Cross brought the blessing of reconciliation between God and humankind and established peace among nations and peoples.

B. Hymns for Holy Mass
          a) ES #136 - “Sing To The Mountains”
          b) EM page 188
          c) ES #298 - “All Good Gifts”
          d) ES #142 - “Jesus Christ, You Are My Life”
          e) ES #207 - “Open My Eyes”

Hymns for the Sixteenth Sunday in Ordinary - Time B (July 22, 2018)

a) Entrance: ES #136 - "Sing To The Mountains"


b) Responsorial Psalm: EM page 188
Psalm 23:1-3, 3-4, 5, 6
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
R. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 22, 2018)


FIRST READING: Jer 23:1-6
          A reading from the Book of the Prophet Jeremiah.
Woe to the shepherds who mislead and scatter the flock of my pasture, says the LORD. Therefore, thus says the LORD, the God of Israel, against the shepherds who shepherd my people: You have scattered my sheep and driven them away. You have not cared for them, but I will take care to punish your evil deeds. I myself will gather the remnant of my flock from all the lands to which I have driven them and bring them back to their meadow; there they shall increase and multiply. I will appoint shepherds for them who will shepherd them so that they need no longer fear and tremble; and none shall be missing, says the LORD.
Behold, the days are coming, says the LORD, when I will raise up a righteous shoot to David; as king he shall reign and govern wisely, he shall do what is just and right in the land.
In his days Judah shall be saved, Israel shall dwell in security. This is the name they give him: "The LORD our justice."

17 tháng 7, 2018

CA ĐOÀN THÁNH LINH THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CÔ KHANH

Tối hôm nay, Thứ Ba ngày 17 tháng Bảy, Cha Phanxicô Xaviê và các anh chị em ca viên đại diện Ca Đoàn Thánh Linh đã đến viếng và đọc kinh cầu nguyện cho Chú Phêrô Hoàng Mạnh Hùng, là em trai của Cô Khanh - ca viên của Ca Đoàn Thánh Linh.

15 tháng 7, 2018

Welcome a new born baby into the Church to the Sacrament of Baptism

I. The Rite of Reception - Therese Nguyen Ngoc Dan Nhien


II. The Rite of The Sacrament of Baptism - Therese Nguyen Ngoc Dan Nhien


Fr. Francis Xavier and Therese Nguyen Ngoc Dan Nhien and her Parents, Godparents and Relatives

The Holy Spirit Choir

Homily for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 15, 2018)Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.

12 tháng 7, 2018

XV Sunday in Ordinary Time - Year B (July 15, 2018)


A. Introduction
          a) To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration in the 15th Week in Ordinary Time, Cycle B.
The Gospel story tells us how Christ sent the twelve disciples two by two to mission.  They went to preach the Good News of salvation relying only on God’s love and care.  This should also be the way we are sent to bear witness to our faith in Christ Who, all-powerful though, came to us as a simple human person, in order to bring us God’s priceless gift of eternal life.
Please all stand for the entrance hymn.  
          b) To the Readings 
                    - First Reading Am 7:12-15
The sharp difference between an authentic prophet and a false one lies in the fact that the former is sent by God and detached from earthly ambitions, while the latter is not at all.
                    - Second Reading Eph 1:3-10
We are chosen by God in Christ to be recipients of all kinds of blessing.  For this reason, this is our great honor and endless joy to thank and praise God the Father forever. 
B. Hymns for Holy Mass
          a) ES #121 “This Day Was Made By The Lord”.
          b) EM page 186.
          c) ES #219 “Christify”.
          d) ES #327 “We Belong To You”.
          e) ES #273 “Age To Age”.

Hymns for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 15, 2018)

a) Entrance:  - ES #121 - “This Day Was Made By The Lord”


b) Responsorial Psalm: EM page 186

Responsorial Psalm: Ps 85:9-10, 11-12, 13-14

R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
R. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.


10 tháng 7, 2018

Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 15, 2018)Reading 1: Am 7:12-15 (104B)

A reading from the Book of the Prophet Amos
Amaziah, priest of Bethel, said to Amos, “Off with you, visionary, flee to the land of Judah! There earn your bread by prophesying, but never again prophesy in Bethel; for it is the king’s sanctuary and a royal temple.” Amos answered Amaziah, “I was no prophet, nor have I belonged to a company of prophets; I was a shepherd and a dresser of sycamores. The LORD took me from following the flock, and said to me, Go, prophesy to my people Israel.”

Bài đọc I: Am 7:12-15

12 Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt: "Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều."
14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung.
15 Chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.”

Daily Bible Readings of Catholic Mass (July 9 - 14, 2018)
Ký Ức Vụn Về Chuyện Học Ở Miền Nam Thời Đệ Nhất Cộng Hòa

Nhà nghiên cứu lịch sử Lê Nguyễn
Học viện Quốc gia Hành chánh được xây mới năm 1962
Thế hệ những người sinh vào thập niên 1940 tại miền Nam nay còn không ít, cũng không nhiều. Số người không còn phần vì tuổi tác, bệnh tật, phần vì đã trải qua nhiều thăng trầm dâu bể của những năm trước và sau 30-4-1975: chiến trận, tù đày, những cuộc vượt biển kinh hoàng…, số người còn trụ lại kẻ thì sống tha hương trên xứ người, người ở lại Việt Nam thì phần đông cũng lang thang bên lề cuộc sống, tuổi tác chất chồng, sống bằng ký ức hơn là những dự phóng tương lai. Trong tay không còn bao nhiêu tư liệu chính thức về một thời kỳ giáo dục đã trải qua năm, sáu mươi năm, chỉ còn một mớ ký ức sót lại trong đầu, được sự gợi ý của Ban BiênTập Trí Việt News, tôi vô cùng e ngại, nhưng các anh mở lòng khuyến khích vì hy vọng rằng những bạn đọc là chứng nhân của thời kỳ này sẵn lòng bổ khuyết, đính chính cho những sai sót của một bộ nhớ đã trải qua nhiều thử thách của thời gian và thời cuộc. Bởi vậy mà mấy bài viết này có tên là “Ký ức vụn”, không mang ý nghĩa một biên khảo, mà chỉ nhằm giúp người đọc có chút ý niệm tổng quát về một nền học đã mai một từ hơn nửa thế kỷ đã qua.

Phụ nữ phải làm gì khi lên cơn đau tim?

“Bạn nên nhớ là không phải bất cứ trường hợp nào cũng thấy đau bên tay trái khi lên cơn đau tim.
Điều chính là cảm thấy đau nhiều nơi quai hàm
Ban có thể không thấy đau nơi ngực ngay lúc mới lên cơn đau tim.
Buồn nônđổ mồ hôi cũng là những triệu chứng thông thường. 
Khoảng 60% số người lên cơn đau tim trong khi ngủ đều “đi luôn”. 
Đau nơi quai hàm có thể đánh thức bạn khi đang ngủ say”.

Trên đây là vài điều tối thiểu các phụ nữ nên biết về các triệu chứng của cơn đau tim do một bác sĩ về tim đưa ra để giúp mọi người cảnh giác .

Khi một người lên cơn đau tim thì sự hiểu biết về triệu chứng căn bệnh rất hữu ích.
Mời quý vị đọc dưới đây bài phỏng dịch bức thư ngỏ của một phụ nữ bị nhồi máu cơ tim (myocardial infarctus – MI), nhưng nhờ sự hiểu biết nên đã giữ bình tĩnh tìm đươc sự giúp đỡ mà thoát cơn hiểm nghèo.

“Tôi lên cơn đau tim vào lúc 10 giờ rưỡi tối. Sự việc xẩy ra quá đột ngột chẳng biết do nguyên nhân gì vì trước đó tôi không hề bị chấn thương cảm xúc mà người ta bảo là thường hay gây ra cơn đau tim.