Tìm Kiếm

18 tháng 9, 2018

Con chào Cha và các cô chú, anh chị em ca đoàn

Thưa Cha,

Tối nay ăn cơm xong, con nhận được món quà bất ngờ từ ca đoàn. Cầm quyển tập san ca đoàn trên tay mà lòng con như muốn khóc. Nỗi nhớ lại ùa về, từng lời văn, hình ảnh thân thương của ca đoàn gợi lại cho con biết bao kỷ niệm. Những buổi tĩnh tâm cầu nguyện, đi dã ngoại, chơi trung thu, lễ bổn mạng... những kỷ niệm thân yêu ấy làm cho con cũng như các bạn ca viên khác không bao giờ quên. Khi ấy chúng con hết mình với những hoạt động ca đoàn làm cho mọi người ngày càng gần gũi và thân thiện với nhau hơn. Con nhớ lắm Cha ơi, những chuyến hành hương đầy kỷ niệm. Càng đọc thư của mọi người, con càng cảm thấy có chút ghen tị ( mong Cha và mọi người bỏ qua cho con) . Ghen vì mọi người được tham gia hoạt động với nhau, đi hành hương Đức Mẹ La Vang... vui quá là vui, mà sao con hổng được tham gia. Không biết khi nào con mới lại có cơ hội được tham gia với mọi người. Một chút tiếc nuối trong lòng, và đành nhủ thầm mong một ngày không xa. Thư đến đây làm con rơi nước mắt rồi, con thương Cha và mọi người. Con cầu mong cho Cha của chúng con luôn khoẻ mạnh và bình an để dắt dìu chúng con. Cầu mong cho các cô chú, anh chị em và các bạn nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui. Mong gia đình Thánh Linh luôn đoàn kết và yêu thương nhau. Con mong được họp mặt với Cha và ca đoàn một ngày không xa

Con xin cảm ơn Cha và ca đoàn luôn yêu thương và cầu nguyện cho gia đình chúng con. Con cảm ơn Phương Anh và ban đại diện đã thay mặt Cha và ca đoàn gửi món quà đặc biệt và thân yêu này đến cho con. Cảm ơn bạn Thuỷ và người thân của bạn Thuỷ đã gửi quà đến cho con.

Con nhớ Cha và mọi người lắm lắm ạ,

Con chào Cha và các cô chú anh chị em,

Con,

Thảo Linh

17 tháng 9, 2018

XXV Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 23, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
Today we celebrate the 25th Sunday in the ordinary Time, Year B.
The Gospel message for this Sunday teaches us the truth that it is not by exercising ruling power but rather by dedicating one’s life to the service of God and people that a person becomes great.
We pray hard in this Holy Mass for the blessing of being helpful both to the kingdom of heaven and the kingdom of earth.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Wis 2:12, 17-20
Good people are the target of all forms of injustice by the wicked. But the just by relying on the Lord God as the strong foundation for their life will never give up being kind and compassionate to others.

- Second Reading: Jas 3:16 - 4:3
The roots of evil actions according to Saint James can be found in a person’s heart full of sinful passions. Only by uprooting those obstacles will people enjoy peaceful and happy life.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #138 “Now As We Gather”
b) EM page 210
c) ES #291 “The God Of All Grace”
d) ES #209 “These Alone Are Enough”
e) ES #293 “Companions On The Journey”

Hymns for The 25th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 23, 2018)

a) Entrance: ES #138 - “Now As We Gather”


b) Responsorial Psalm: EM page 210
Psalm 54:3-4, 5, 6 & 8
R. The Lord upholds my life.
R. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng đỡ nâng.O God, by your name save me, and by your might defend my cause. O God, hear my prayer; hearken to the words of my mouth. R. 
Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu; lắng tai nghe lời con thưa gửi. R. 

For the haughty men have risen up against me, the ruthless seek my life; they set not God before their eyes. R.
Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con; chúng không kể gì đến Thiên Chúa. R.

Behold, God is my helper; the Lord sustains my life. Freely will I offer you sacrifice; I will praise your name, O LORD, for its goodness. R.
Nhưng này, có Thiên Chúa phù trì; thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. Con tự nguyện dân Ngài lễ tế; lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. R.

c) Offertory: ES #291 - “The God Of All Grace”


d) Communion: ES #209 - “These Alone Are Enough”


e) Recessional: ES #293 - “Companions On The Journey” 

25th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 23, 2018)FIRST READING: Wis 2:12, 17-20

A reading from the Book of Wisdom
The wicked say: Let us beset the just one, because he is obnoxious to us; he sets himself against our doings, reproaches us for transgressions of the law and charges us with violations of our training. Let us see whether his words be true; let us find out what will happen to him.
For if the just one be the son of God, God will defend him and deliver him from the hand of his foes. With revilement and torture let us put the just one to the test that we may have proof of his gentleness and try his patience. Let us condemn him to a shameful death; for according to his own words, God will take care of him.

BÀI ĐỌC I: Kn 2:12, 17-20

(12) Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. (17) Ta hãy coi những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. (18) Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. (19) Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. (20) Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm."

RESPONSORIAL PSALM: Ps 54:3-4, 5, 6 & 8

R. The Lord upholds my life.
R. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng đỡ nâng.O God, by your name save me, and by your might defend my cause. O God, hear my prayer; hearken to the words of my mouth. R. 
Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu; lắng tai nghe lời con thưa gửi. R. 

For the haughty men have risen up against me, the ruthless seek my life; they set not God before their eyes. R.
Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con; chúng không kể gì đến Thiên Chúa. R.

Behold, God is my helper; the Lord sustains my life. Freely will I offer you sacrifice; I will praise your name, O LORD, for its goodness. R.
Nhưng này, có Thiên Chúa phù trì; thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. Con tự nguyện dân Ngài lễ tế; lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Sept 17 - 22, 2018)
16 tháng 9, 2018

10 tháng 9, 2018

XXIV Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 16, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration.
Today we celebrate the 24th Sunday in the Ordinary Time, cycle B. The Sacred Liturgy of the Word resounds at the same time with Saint Peter’s strong confession of faith in our Lord: “You are the Christ” and with the Lord’s severe reprimand which the former received for failing to live up to his faith: “Get behind me, Satan.”
We pray hard to the Lord for the strength of putting into practice what we believe in our hearts.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Is 50:4c-9a
The believer has to suffer for being faithful to the Lord God. In times of persecution his or her only help and support are found in the Lord.

- Second Reading: Jas 2:14-18
Charity needs more concrete actions than mere nice words. Saint James admonishes Christians better to do something to help less fortunate brothers and sisters than just to give them empty blessings.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #289 “Sing A New Song”
b) EM page 208
c) ES #168 “Taste And See”
d) ES #242 “Only A Shadow”
e) ES #261 “Love Goes On”

Hymns for The 24th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 16, 2018)

a) Entrance: ES #289 - “Sing A New Song”


b) Responsorial Psalm: EM page 208
Psalm 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
R. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong miền đất dành cho kẻ sống.I love the LORD because he has heard my voice in supplication, because he has inclined his ear to me the day I called. R.
Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. R.

The cords of death encompassed me; the snares of the netherworld seized upon me; I fell into distress and sorrow, and I called upon the name of the LORD, "O LORD, save my life!" R.
Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt; lưới âm ty chụp xuống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con”. R.

Gracious is the LORD and just; yes, our God is merciful. The LORD keeps the little ones; I was brought low, and he saved me. R.
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương. Chúa gìn giữ những ai bé mọn; tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi. R.

For he has freed my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I shall walk before the Lord in the land of the living. R.
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này khỏi còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người, trong cõi đất dành cho kẻ sống. R.

c) Offertory: ES #168 - “Taste And See”


d) Communion: ES #242 - “Only A Shadow”


e) Recessional: ES #261 - “Love Goes On” 

24th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 16, 2018)FIRST READING: Is 50:4c-9a

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
The Lord GOD opens my ear that I may hear; and I have not rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard; my face I did not shield from buffets and spitting.
The Lord GOD is my help, therefore I am not disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame. He is near who upholds my right; if anyone wishes to oppose me, let us appear together. Who disputes my right? Let that man confront me. See, the Lord GOD is my help; who will prove me wrong?

BÀI ĐỌC I: Is 50:4c-9a

(5) ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. (6) Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. (7) Có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. (8) Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên. Ai tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu tòa! Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ thử đến đây coi! (9) Này, có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?

RESPONSORIAL PSALM: Ps 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9

R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
R. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong miền đất dành cho kẻ sống.I love the LORD because he has heard my voice in supplication, because he has inclined his ear to me the day I called. R.
Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. R.

The cords of death encompassed me; the snares of the netherworld seized upon me; I fell into distress and sorrow, and I called upon the name of the LORD, "O LORD, save my life!" R.
Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt; lưới âm ty chụp xuống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con”. R.

Gracious is the LORD and just; yes, our God is merciful. The LORD keeps the little ones; I was brought low, and he saved me. R.
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương. Chúa gìn giữ những ai bé mọn; tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi. R.

For he has freed my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I shall walk before the Lord in the land of the living. R.
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này khỏi còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người, trong cõi đất dành cho kẻ sống. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Sept 10 - 15, 2018)
9 tháng 9, 2018

7 tháng 9, 2018

XXIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 9, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
As we gather today on this 23rd Sunday in the Ordinary Time, the Word of God urges us to put our faith and trust in the loving care of the Lord God Who always provides us with good things for both material and spiritual needs.
We pray hard in this Holy Mass for the healing grace from our heavenly Father so that we can see His powerful presence in our everyday struggle, hear His comforting voice in times of crisis, and love all people as He has loved us. Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading Is 35:4-7a
It is really so striking a joy to hear the good news of the Lord’s coming to bring justice and peace to humanity, the most precious blessings which all nations have longed for.

- Second Reading Jas 2:1-5
There should not be discriminatory treatment among the believers in Christ Who came to pull down the wall of division and separation.

B. Hymns for Holy Mass

a) ES #140 - “Let Us Go To The Altar”
b) EM page 206
c) ES #153 - “Our Blessing Cup”
d) ES #160 - “Ang Katawan Ni Kristo”
e) ES #273 - “Age To Age”

Hymns for 23rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 9, 2018)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go To The Altar”


b) Responsorial Psalm: EM page 206
Psalm 146:6-7, 8-9, 9-10
R. Praise the Lord, my soul!
R. Hỡi linh hồn tôi, hãy ngợi khen Chúa!


4 tháng 9, 2018

Tai biến - Đột quỵ: Cách xử trí tức thời và hiệu quả!


1. Định nghĩa

Đột quỵ là một tổn thương đến não xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Não bị thiếu ô-xy và dinh dưỡng và các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút. Vì lý do đó, đột quỵ được coi là một tình huống cấp cứu y tế và cần có chẩn đoán và điều trị kịp thời.
2. Các loại đột quỵ chính
- Đột quỵ do thiếu máu cục bộ: Gây ra bởi tắc nghẽn trong động mạch, chiếm khoảng 85% số ca đột quỵ. Mặc dù có những đánh giá trên diện rộng, nhiều cơn đột quỵ thuộc dạng này vẫn còn chưa rõ nguyên nhân. May mắn thay, các liệu pháp dự phòng có hiệu quả cho tất cả các loại đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Các loại đột quỵ do thiếu máu cục bộ phổ biến là:
- Đột quỵ do huyết khối: Một cục máu đông (huyết khối) hình thành trong một động mạch ở cổ hoặc não. Những động mạch này có thể có tích tụ chất béo, gọi là các mảng bám.
- Đột quỵ do tắc mạch: Tắc nghẽn bởi các cục máu đông hình thành ở đâu đó trong cơ thể (thường là tim) và di chuyển đến não. Nguồn phổ biến thường là nhịp bất thường ở hai buồng phía trên của tim (rung tâm nhĩ), có thể làm hình thành cục máu đông.
- Đột quỵ do xuất huyết: Xuất huyết có nghĩa là chảy máu. Loại đột quỵ này được gây ra bởi sự rò rỉ hoặc vết nứt trên một động mạch não hoặc trên bề mặt não. Những vết nứt này có thể là do phình mạch (một khu vực mỏng, yếu trên thành động mạch) hoặc bởi sự dị dạng của hệ thống mạch máu não. Xuất huyết có thể xuất hiện ở trong não, hoặc trong khoảng không giữa não và lớp bảo vệ bên ngoài của nó. Khoảng 15% trường hợp đột quỵ là do xuất huyết.
- Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA): Thường gọi là đột quỵ nhỏ, TIA thực chất là những giai đoạn ngắn có triệu chứng của đột quỵ, thường chỉ kéo dài vài phút. TIA được gây ra bởi sự giảm tạm thời dòng máu cung cấp cho một phần của não, và không gây ra tác dụng rõ rệt lâu dài. Nhưng TIA được coi là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ cao hơn, và cần được đánh giá bởi một bác sỹ ngay.

(Nguồn: VnExpress)


Đây là một trường hợp cấp cứu thực sự. Hãy tìm sự trợ giúp y tế ngay. Điều trị càng sớm, thì tổn thương và di chứng càng được giảm thiểu. Phải tính đến từng giây từng phút.

3. Các yếu tố nguy cơ
Nhiều yếu tố nguy cơ khiến một người dễ bị đột quỵ hơn. Các nguy cơ này bao gồm các  yếu tố có thể kiểm soát được (những điều bạn có thể thay đổi) và không thể kiểm soát được (những điều bạn không thể thay đổi). Tin tốt là có thể phòng tránh được hơn một nửa số loại đột quỵ bằng chăm sóc y tế và thay đổi lối sống.
- Chứng tăng huyết áp (cao huyết áp: Cao huyết áp, nguyên nhân hàng đầu của đột quỵ, làm tổn thương thành động mạch và có thể làm tăng hoạt động đông máu, dẫn đến sự hình thành các cục máu đông gây đột quỵ.
- Hút thuốc: Hút thuốc làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh việc gây hại cho phổi, hút thuốc cũng làm tổn thương thành mạch máu, làm tăng quá trình xơ cứng động mạch, khiến tim làm việc nhiều hơn và làm tăng huyết áp. Phơi nhiễm với hút thuốc thụ động cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Tin tốt là, nếu bạn dừng hút thuốc hôm nay, trong vòng hai đến năm năm, nguy cơ đột quỵ của bạn sẽ ngang với người chưa bao giờ hút thuốc.
- Cholesterol cao và thừa cân: Mức cholesterol từ 200 trở xuống là tốt nhất cho người trưởng thành. Cholesterol thừa có thể tích tụ trên thành động mạch và dẫn đến tắc những mạch này. Thừa cân làm quá tải toàn bộ hệ tuần hoàn và mở đường cho các yếu tố nguy cơ khác của đột quỵ, như là cao huyết áp. Lối sống ngồi yên ít vận động làm gia tăng nguy cơ. Uống các thuốc statin làm giảm cholesterol có thể giảm nguy cơ đột quỵ.
Bạn có thể không thể thay đổi các yếu tố sau, nhưng bạn có thể giảm thiểu ảnh hưởng của chúng lên nguy cơ đột quỵ chung bằng cách tập trung vào các yếu tố có thể kiểm soát được ở trên.
- Tuổi tác: Mặc dù người trẻ tuổi có thể bị đột quỵ, nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi mỗi 10 năm kể từ tuổi 55.
- Giới tính: Nam giới có nguy cơ đột quỵ cao hơn một chút so với nữ giới.
- Chủng tộc: Người Mỹ gốc Phi có nguy cơ đột quỵ cao hơn gần gấp đôi so với người da trắng.
- Tiền sử gia đình: Bạn có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn nếu gia đình có người từng bị đột quỵ.
- Đái tháo đường: Các vấn đề về tuần hoàn liên quan đến đái tháo đường có thể tăng nguy cơ đột quỵ thậm chí là khi mức đường huyết và insulin được kiểm soát chặt chẽ.
- Bệnh tim mạch: Bị đau tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn. Một yếu tố nguy cơ bổ sung là một bất thường ở tim được gọi là rung tâm nhĩ (AF), một loại bất thường nhịp tim đặc biệt. Thông thường, cả bốn buồng tim của trái tim đập theo cùng một nhịp, khoảng 60 đến 100 lần một phút. Ở người bị AF, tâm nhĩ trái có thể đập nhanh và không kiểm soát được lên đến 400 lần một phút. Nếu không được điều trị, AF có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn từ 4 đến 6 lần. Thuốc có thể giúp điều trị tình trạng này.
- Đột quỵ tái phát: Một người có tiền sử đột quỵ có nguy cơ cao bị một lần đột quỵ khác. Nguy cơ cao này kéo dài xấp xỉ năm năm và giảm dần theo thời gian; nguy cơ cao nhất là trong vòng vài tháng đầu tiên. Bên cạnh chú ý tới những yếu tố nguy cơ đột quỵ có thể kiểm soát được, những người trải qua đột quỵ có thể hưởng lợi từ thuốc kê đơn để giảm nguy cơ đột quỵ của mình.
- Cơn thiếu máu não thoáng qua: Bị một cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) làm tăng nguy cơ bị đột quỵ lớn trong tháng, thường là trong hai ngày. Các thuốc, bao gồm aspirin có thể được kê để giúp ngăn ngừa cơn đột quỵ trong tương lai.
Bên cạnh các yếu tố nguy cơ trên, đột quỵ cũng có liên quan đến việc sử dụng rượu nhiều (đặc biệt là uống quá độ); sử dụng các thuốc trái luật như cocain và methamphetamin; tăng lượng hồng cầu; đau nửa đầu kèm hoa mắt (rối loạn thị giác); thuốc tránh thai và liệu pháp thay thế hormon với estrogen. Chưa có chứng minh nào chỉ ra có mối quan hệ trực tiếp giữa căng thẳng và nguy cơ đột quỵ. Cũng như với nhiều tình trạng, tập luyện tối thiểu 30 phút mỗi ngày trong tuần làm giảm nguy cơ đột quỵ.

(Nguồn: VnExpress)

3 tháng 9, 2018

23rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 9, 2018)FIRST READING: Is 35:4-7a
           A reading from the Book of the Prophet Isaiah
Thus says the LORD:
Say to those whose hearts are frightened:
Be strong, fear not!
Here is your God,
he comes with vindication;
with divine recompense
he comes to save you.
Then will the eyes of the blind be opened,
the ears of the deaf be cleared;
then will the lame leap like a stag,
then the tongue of the mute will sing.
Streams will burst forth in the desert,
and rivers in the steppe.
The burning sands will become pools,
and the thirsty ground, springs of water.

BÀI ĐỌC I: Is 35:4-7a
(4) Hãy nói với những kẻ nhát gan: "Can đảm lên, đừng sợ!
Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục,
ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.
Chính Người sẽ đến cứu anh em."
(5) Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
(6) Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.

(7a) Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,
đất khô cằn có mạch nước trào ra.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Sept 3 - 8, 2018)


2 tháng 9, 2018

Homily for XXII Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 2, 2018)Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

Chương trình phụng vụ tháng 09.2018

Bảng phân công phục vụ Thánh lễ Chúa nhật – tháng 09.2018

Chúa nhật
Dẫn lễ
Lời nguyện
Bài đọc 1
Bài đọc 2
Giúp lễ
XXII 02/09
N. Linh
L. Tố
K. Hạnh
P. Anh
K. Ngân – B. Linh
XXIII 09/09
L. Phương
K. Chi
N. Linh
L. Tố
T. Trang – H. Kim
XXIV 16/09
H. Khanh
P. Anh
L. Phương
K. Chi
M. Uyên – N. Ý
XXV 23/09
M. Uyên
T. Trang
H. Khanh
K. Hạnh
L. Phương – H. Kim
XXVI 30/09
V. Trí
Như
V. Chương
Phượng
N. Ý – T. Trang


The Holy Spirit Choir

29 tháng 8, 2018

XXII Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 2, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration.
Today we celebrate the 22nd Sunday in the Ordinary Time, Year B.
Christ in the Gospel reading teaches us to worship God not just with words but also with hearts and actions.
In other words, our service of God should not be limited within the church alone, but it needs being extended to all stages of our life, wherever we go and in whatever we do.
We pray hard in this Holy Mass for the gift of living and creative worship of God, our Father in heaven.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading Dt 4:1-2, 6-8

The great Prophet Moses urges the people of Israel to serve the Lord God with sincere gratitude for countless blessings which they have received from divine goodness by carefully observing His Commandments.

- Second Reading Jas 1:17-18, 21b-22, 27

Saint James in tune with Christ’s teaching on true and real life service of God tells Christians to be “doers of the word and not hearers only” by combining the commandment of love: love of God and of the suffering.

B. Hymns for Holy Mass

     a) ES #136 - “Sing To The Mountains”
     b) EM page 204
     c) ES #219 - “Christify”
     d) ES #230 - “O God, You Search Me”
     e) ES #284 - “Prayer Of Saint Francis”

Hymns for 22nd Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 2, 2018)

a) Entrance: ES #136 - “Sing To The Mountains”


b) Responsorial Psalm: EM page 204
Psalm 15:2-3, 3-4, 4-5
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
R. Ai làm điều công chính sẽ được hưởng nhan thánh Chúa.