Tìm Kiếm

30 tháng 9, 2013

Our Lady Of The Most Holy Rosary (October 6, 2013)


First Reading (Acts 1: 12-14)
A reading from the Acts of the Apostles
Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day’s journey away. When they entered the city they went to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas son of James. All these devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary the mother of Jesus, and his brother.

Bài đọc I (Cv 1: 12-14)
Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

Responsorial Psalm (Lk 1: 46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55 )
R/ The Almighty has done great things for me, and holy is his name.
R/ Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.

My soul proclaims the greatness of the Lord, my spirit rejoices in God my savior. R/
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

For the has looked upon his hand maid’s lowliness, behold, from now on will all ages call me blessed. The mighty one has done great things for me, and holy is his name. R/
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!

His mercy is from age to age to those who fear him. He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. R/
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly. The hungry he has filled with good things, the rich he has sent away empty. R/
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

He has helped Israel his servant, remembering his mercy, according to his promise to our fathers, to Abraham and to his descendants forever. R/
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.

Second Reading (Gal 4: 4-7)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians
But when the fullness of time had come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption. As proof that you are children, God sent the spirit of his Son into our hearts, crying out, “Abba, Father!”. So you are no longer a slave but a child, and if a child then also an heir, through God.

Bài đọc II (Gl 4: 4-7)
Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Alleluia, alleluia
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women.

The Gospel (Lk 1: 26-38)
A reading from the holy Gospel according to Luke.
In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin’s name was Mary. And coming to her, he said, “Hail, favored one! The Lord is with you”. But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end.” But Mary said to the angel, “How can this be, since I have no relations with a man?” And the angel said to her in reply, “The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.  And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God.” Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word.” Then the angel departed from her.

Phúc âm (Lc 1: 26-38)
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

The Most Holy Rosary Sunday (Oct 6, 2013)

1. Entrance: Let Us Go To The Altar (EM #140): Listen to audio: click here

2. Responsorial psalm: Hail, Holy Queen (EM #301)

3. Offertory: Our Blessing Cup (EM #151)

4. Communion: I Am The Living Bread (EM #153)

5. Recessional: Immaculate Mary (EM #302)

Nhiều kỷ niệm trong Chúa Nhật 29/09

Vừa qua, đã có vài sự kiện diễn ra cùng một lúc trong ngày 29/09, chúng ta cùng điểm lại nhé...

1. Mừng Tân hôn
John Baptist Hoameshwar Samaroo and Mary Nguyễn Xuân Thùy

Đây là lần đầu ca đoàn hát phụng vụ thánh lễ hôn phối

Cô dâu chú rể gửi lời cảm ơn đến Cha cùng toàn thể ca đoàn


2. Chia tay Thầy Rufino
Đại diện ca đoàn - chị Loan Thanh gửi hoa và lời cảm ơn đến Thầy Rufino, trước khi chia tay Thầy.

3. Mừng bổn mạng Cha Chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc

4. Mừng bổn mạng các ca viên (Teresa)Ảnh: quynhm, Duy Trung

Daily Readings – Audio (September 30 - October 06, 2013)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:(usccb.org)

28 tháng 9, 2013

Kính chúc mừng lễ quan thầy Cha Chánh xứ


Nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ hồng ân trên Cha Chánh xứ Micae của chúng con, giữ gìn ngài mạnh khỏe xác hồn để ngài vững bước trên con đường thực hiện sứ vụ cao cả Chúa đã trao phó.

27 tháng 9, 2013

“Thầy gọi anh em là bạn hữu”

Linh mục GIUSE ĐỖ VĂN CHUNG, O.P  đã về Nhà Cha lúc 07g45, thứ Ba, ngày 24/09/2013 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Hưởng dương 58 tuổi, 38 năm Khấn Dòng, 18 năm Linh Mục.
Thánh lễ an táng được cử hành lúc 10g00, thứ Bảy, ngày 28/09/2013 tại nhà thờ Giáo xứ Đa Minh-Ba Chuông.
Cha Giuse sẽ an nghỉ cùng với các Anh Em tại Nghĩa trang Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, Tu viện - Đền thánh Martinô, Hố Nai.

Như lời Chúa Giêsu đã khẳng định: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Cha Giuse ĐỖ VĂN CHUNG, O.P.

Ảnh: Duy Trung

May God grant you a grace-filled Feast day (October)

01/10: Teresa Hài Đồng Giesu   
Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu
Lâm Đăng Hân
Nguyễn Thị Thu Hằng
Lâm Thái Hằng
Lâm Thái Hiền
Phạm Uyên Cẩm Hương
Nguyễn Tuyết Linh
Nguyễn Trần Thảo Linh
Nguyễn thị Ngọc Linh
Nguyễn Thị Tố Nga
Nguyễn Ngọc Phương
Nghiêm Tố Quyên
Nguyễn Thanh Thảo
Nguyễn Thị Tính
Phạm Ngọc Lũy Tố
Trần Hoàng Thị Thùy Trang
Võ Thị Tú Uyên

21/10: Josephine
Nguyễn Thị Thanh Giang
---
Cùng nghe ca khúc này nhé!

26 tháng 9, 2013

Wallet drop: World's least honest cities

Bạn đọc thân mến,
Xin giới thiệu quý bạn một bài viết có nhiều ngụ ý lấy từ trang mạng của hệ thống thông tin CNN nổi tiếng.
Mời quý bạn tham gia bình luận sau khi đọc bài này.
Lm. P.X.  Nguyễn Văn Nhứt, O.P.Wallet drop: World's least honest cities


By Marnie Hunter, CNN
September 25, 2013

(CNN) -- Four continents, 16 cities, 192 "lost" wallets. That's the basic formula for a recent sticky fingers experiment by Reader's Digest.
Reporters from the magazine dropped wallets in parks, on sidewalks and near shopping malls in international cities from New York to Mumbai and waited to see how people would respond. Each wallet contained the equivalent of $50, a cell phone number, business cards, coupons and a family photo.

Bottom line? Nearly half -- 47% -- of the wallets were returned.
"If you find money, you can't assume it belongs to a rich man," said Ursula Smist, who returned one of the five wallets recovered in London. "It might be the last bit of money a mother has to feed her family," said Smist, who is originally from Poland. The other seven wallets dropped in London remain at large.
Of the 102 wallets subjected to the old "finders keepers" rule, one was pocketed by a male Zurich tram driver whose employer runs the city's lost and found office. In Warsaw, five of 12 wallets were returned while the other seven were pocketed by women. The magazine concluded that gender and age are unpredictable when it comes to sussing out honesty.
"The most surprising discovery for the team at Reader's Digest is that honesty is not a relative," said Raimo Moysa, editor-in-chief of Reader's Digest International Magazines. "For all the people who returned wallets, it was the only way to act in such a situation."
" 'It is something you do naturally,' said 30-year-old optician's assistant in Prague when we asked about why she returned the wallet. A 73-year-old grandmother in Rio de Janeiro expressed the same sentiment by saying simply: 'Because it is not mine,' " Moysa wrote in an e-mail response.
Check out the gallery above for a ranking of the most -- and least -- honest cities in North and South America, Asia and Europe.


Giả Bộ Làm Rớt Ví Tiền: Những Thành  Phố Kém Lương Thiện Nhứt Thế Giới.

Marnie Hunter, CNN
25 tháng 9, 2013

(CNN)—Bốn đại lục, 16 thành phố, 192 ví tiền “bị mất.”  Đấy là công thức cơ bản  để thử nghiệm những "ngón tay có keo dính" vừa do tạp chí Reader’s Digest thực hiện.
Các phóng viên của tờ tạp chí đem bỏ ví tiền trong công viên, trên vỉa hè, và cạnh các khu mua sắm trong những thành phố tầm cỡ quốc tế từ new York cho đến Mumbai rồi chờ xem mọi người phản ứng ra sao. Mỗi ví tiền có chứa một trị giá tương đương 50 mỹ kim, một số điện thoại di động, nhiều thẻ giao dịch, tem phiếu và một bức ảnh gia đình.

Kết cục ra sao?  Gần một nửa—47% —số ví  tiền được hoàn trả.
“Nếu nhặt được tiền, bạn không thể nào nghĩ tiền đó thuộc về một người giàu có,” đó là phát biểu của Cô Ursula Smist, người đã gởi lại 1 trong 5 chiếc ví được hoàn trả tại London.  “Dám chừng đó là chút tiền còn sót lại của một người mẹ đang phải nuôi ăn cho gia đình bà,” Cô Smist, vốn gốc gác từ Ba Lan, giải thích.  Còn lại 7 ví tiền khác đánh rơi ở London vẫn còn đang rong chơi đâu đó.   
Trong số 102 chiếc ví lọt vào quy luật “ai lượm được làm ơn giữ giùm”, thì 1 bị đút luôn vào túi của một anh lái xe điện ngầm ở Zurich.  Chủ của tài xế nầy điều hành một văn phòng tìm kiếm của thất lạc trong thành phố. Ở Warsaw, 5 trong số 12 ví tiền được hoàn trả, 7 chiếc còn lại bị các bà bỏ túi luôn.  Tờ tạp chí đi đến kết luận là giới tính và tuổi tác không hề có tín hiệu nào báo trước khi bạn muốn ngộ ra tính lương thiện.  
“Điều khám phá hết sức kinh ngạc đối với nhóm thăm dò của tạp chí Reader’s Digest đó là tính lương thiện không có tính tương đối,” như phát biểu của Ông Raimo Moysa, trưởng biên tập của các Tạp Chí Quốc Tế Reader’s Digest. “Theo tất cả những người đã giao trả lại các ví tiền thì đó là cách hành động duy nhứt trong một tình huống như thế.”
“’Đó là điều bạn thực hiện một cách tự nhiên,’ một trợ lý cửa hàng kính mắt 30 tuổi ở Prague giải thích,  khi chúng tôi hỏi vì sao cô hoàn trả lại chiếc ví. Một cụ bà 73 tuổi ở Rio de Janeiro cũng diễn đạt cảm nghĩ tương tự bằng lời lẽ chất phác: ‘Bởi vì nó không phải là của tôi,’”   Ông Moysa viết trong mục trả lời e-mail.
Rà soát lại danh mục bên trên để làm một bảng xếp hạng những thành phố đầu sổ và đội sổ về tính lương thiện ở Bắc và Nam Mỹ, ở Á Châu và Âu Châu:
1. Helsinki, Phần Lan: hạng nhứt.
2. Mumbai, Ấn Độ: hạng nhì (9/12 ví rơi được hoàn trả)
3. Budapest, Hung-ga-ri: hạng ba (8/12)
4. New York, Hoa Kỳ: đồng hạng ba (8/12)
5. Moscow, Nga: hạng năm (7/12)
6. Amsterdam, Hòa Lan: đồng hạng năm (7/12)
7. Berlin, Đức: hạng bảy (6/12)
8. Ljubljana, Slovenia: đồng hạng bảy (6/12)
9. London, Anh: hạng chin (7/12 ví rơi bị đút túi luôn)
10. Warsaw, Ba Lan: hạng mười (5/12 ví rơi được trả lại)
11. Bucharest, Ru-ma-ni: hạng 11 (1/3 ví rơi tìm gặp lại chủ)
12. Rio de Janeiro, Brazil: đồng hạng 11 (4/12)
13. Zurich, Thụy Sĩ: đồng hạng 11 (4/12)
14. Prague, Công Hòa Séc: hạng 14 (1/4 số ví được trả lại)
15. Madrid, Tây Ban Nha: hạng 15 ( chỉ 2/12 ví rơi tìm thấy đường trở về chủ cũ)
16. Lisbon, Bồ Đào Nha: đội sổ, với chỉ 1/12 chiếc ví được trả về, nhưng lại do một đôi vợ chồng du khách đến từ Hòa Lan.           

7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim

                       Dộng mạch vành (coronary artery)
Những năm gần đây các nhà khảo cứu đã tìm ra những dấu hiệu và triệu chứng có thể cho biết một cơn nhồi máu cơ tim sẽ xẩy ra trước nhiều tháng hoặc ngay cả nhiểu năm  Theo bác sĩ Jonathan Goldstein thuộc Saint Michael’s Medical Center tại Newark, New Jersey “ trái tim-- cùng với các động mạch nuôi dưỡng nó-- là một cơ bắp lớn và khi nó bắt đầu suy yếu thì những triệu chứng sẽ xuất hiện  ở nhiu phần của cơ thể”.Dưới đây là 7 đầu mối không ngờ cho biết khi nào trái tim của chúng ta cần phải được kiểm tra . Chỉ cần  có một trong những triệu chứng trên—và đặc biệt nếu có từ hai trở lên--thì bạn phải đi bác sĩđể làm th nghiệm ngay.

1- Khó khăn về tình dục

Chứng loạn năng cương (erectile disfunction-ED) ở đàn ông là một trong những dấu hiệu tốt nhất báo trước bênh tim đang phát triển. . Bác sĩ Goldstein nói “Ngày nay bất cứ bệnh nhân nào có chứng ED đều đuợc coi là bệnh nhân tim mạch tr khi có bằng chứng ngược lại” Đối với phụ n việc thiếu máu tới vùng âm đạo có thể cản trở sự kích thích, nên khó đạt đuợc khoái lạc cực độ.

Nghiên cứu của Mayo Clinic cho thấy những đàn ông trong lứa tuối 40-49 mà bị chứng ED  có nguy cơ bị bệnh tim gấp đôi so với những người không bị trở ngại về tình dục. Một nghiên cứu khác phát hiện là cứ hai trong số ba nam bệnh nhân đã được điều trị về bệnh tim mạch đều đã mắc chứng loạn năng cương cả nhiều năm trước khi bệnh tim được chẩn đoán.
Vì sao?  Vì sự thu hẹp và cứng lại của các động mạch, dòng máu chảy tới dương vật bị hạn chế làm cho người đàn ông thấy khó cương.hoặc không cương được lâu. 


Ngoài ra vì các động mạch tới dương vật nhỏ hơn các động mạch chạy tới tim , nên chứng loạn năng cương (ED) là dấu hiệu đầu tiên của sự cứng động mạch. Thiếu oxigen cũng có thể gây mệt mõi và đuối sức kéo dài làm cho mất  ham muốn tình dục  dẫn đến thất bại trong việc chăn gối
Phải làm gì?  Khi bạn hay người phối ngẫu có khó khăn trong vần để chăn gối  thì cần đi khám bác sĩ  để xem có phải vì bệnh tim mạch hay không  Nên gặp bác sĩ tổng quát để kiểm tra tất cả các nguyên nhân có thể dẫn tới loạn năng cương hay khó khăn đạđược cực khoái

2- Ngáy, ngưng thở khi ngủ, và nhng vần đề liên quan đến sự thở trong khi ngủ

Nếu bạn ngáy lớn làm cho người phối ngẫu không ngủ được hay phải dùng nút lỗ tai thì tim của bạn có vấn đề.  Sự thở hạn chế trong khi ngủ—nguyên nhân của ngáy—có liện hệ với đủ các loại bệnh tim mạch. Ngưng thở khi ngủ Sleep apnea) —làm bệnh nhân ngưng thở ngắn hạn trong khi ngủ--có liên hệ với rủi ro cao bị các bệnh tim mạch và bệnh nhồi máu cơ tim Những ai bị chứng ngưng thở khi ngủ đươc xác nhận là có rủi ro nhồi máu cơ tim cao gấp ba lần rủi ro bình thường trong vòng năm năm.

Vì sao?  Sự thở bị xáo trộn trong khi ngủ--bao gồm chứng ngưng thở khi ngủ và một chứng bệnh khác nhẹ hơn gọi là UARS—làm giảm lượng oxigen trong máu chảy tới tim. Chứng ngưng thở do tắt nghẻn làm tổn thương phần bên mặt trái tim, do đó tim phải bơm mạnh hơn để hổ trợ cho phổi , giúp phổi khắc phục sự tắt nghẻn ống dẫn khí
Phải làm gì ? Bất cứ vấn đ về thở có liên quan đến giấc ngủ đều là dấu hiệu báo có gì trục trặc trong  cơ thể. Bạn cần đi gặp bác sị để trắc nghiệm vể giấc ngủ và khám tim

3- Lợi b đau, xưng hay chảy máu

Lợi bị đau, xưng hay chảy máu là triệu chứng không những của bệnh nha chu (periodontal disease)mà còn có thể dấu hiệu báo sớm bệnh tim mạch (bệnh nha chu là bệnh nhiễm vi khuẩn làm cho lợi bị viêm và tách khỏi răng)

 Một nghiên cứu vào năm 2010 của Viện American Academy of Periodontoly cho thấy là bệnh nha chu  phổ biến nhiều hơn 50% so với ước tính

Vì sao?  Các chuyên gia cho rằng sư lưu thông yếu kém của máu do bệnh tim có thể là nguyên nhân gây bệnh nha chu. Các nhà khảo cứu cũng đang tìm hiểu xem liệu có phải cùng một loại vi khuẩn có liên hệ tới bệnh về lợi và sự tạo thành mảng bên trong các động mạch vành. Sự liên hệ cũng có thể do một điều gì đó có liên quan tới phản ứng của cơ thể đối với tình trạng viêm kéo dài
Phải làm gì? Bạn nên đi  gặp nha sĩ để chữa bệnh về lợi và ngăn ngừa vi khuẩn. Vì bệnh nha chu có thể là dấu hiệu của bệnh viêm và bệnh tuần hoàn, bạn nên yêu cẩu bác sĩ cho làm thử nghiệm kiểm tra  trong trường hợp triệu chứng không dứt

4- Cẳng chân hay bàn chân bị sưng phù
        

Nếu bạn thấy bàn chân bị sưng đến nỗi đi giầy thấy chật, các cổ chân cổ tay hay ngón tay bị phồng lên, hoặc khi tháo vớ thấy có vết lõm hằn trên da thì có thể nước đã bị giữ trong người bạn. Chứng bệnh phù (edema) này có thể là du hiệu của bệnh động mạch vành (coronary artery disease-CAD), suy tim, hay những dạng bệnh tim mạch khác.  Theo thống kê trên 80 triệu người có bệnh tim mạch dưới dạng này hay dạng khác, và mỗi năm khoảng 900,000 người bị chết vì bệnh này

Vì sao?  Tỉnh trạng gi nước trong người xẩy ra khi tim bơm không đủ  mạnh và máu không tải được các chất thải ra khỏi các mô. Bệnh phù thuờng khởi đầu nơi bàn chân, c chân, các ngón tay, bàn tay và cẳng chân vì những phần cơ thể này ở xa tim nên máu chảy yếu
Phải làm gì?  Khi bị chứng bệnh này bạn cần cho bác sĩ hay để làm thữ nghiệm xác định xem có phải là do bệnh động mạch vành hay không và kiểm tra xem tim có hoạt động tốt hay không

5- Tim đập không đều hay chứng loạn nhịp

arrhythmia, heart failure

Chứng loạn nhịp tim (arrhythmia)là một dấu hiệu báo sớm cho bạn biết là hệ tim mạch của bạn có vấn đề. Bạn có thể có cảm giác như tim bạn bỏ nhịp đập, đập quá nhanh hay đập thình thịch. Bệnh động mạch vành (CAD) là nguyên nhân hàng đầu về đột tử ( sudden death) cho cả nam lẫn nữ vì có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hay đột quỵ

Vì sao? Nguyên nhân thông thường của chứng tim đập không đều là bệnh động mạch vành(CAD). Bệnh này giới hạn dòng máu chảy tới tim, làm hệ thống điện của tim phải làm việc căng thẳng để giữ cho nhịp tim được đều và phối hợp nhịp tim với các chức năng khác. Suy tim (Heart failure) cũng có thể gây loạn nhịp bởi vì tim phải đập mạnh và nhanh hơn để bù lại sự suy yếu của nó

Phải làm gì? Điện tâm dồ (EKG) có thể đo hoạt động điện của tim, kể cả sự đều đặn của nhịp tim. Một thử nghiệm gọi là stress test –đo nhịp tim khi người bệnh đi trên máy chạy bộ (treadmill) --có thể xác định xem tim có bơm máu tốt hay không

6- Đau, co rút nơi ngực hay bả vai

Một triệu chứng thông thường nhất của bệnh động mạch vành (CAD) là chứng đau thắt (angina) nơi  ngực.  Chứng đau này khác với đau nhói do nhồi máu cơ tim: người bệnh cảm thấy như đau sâu bên trong ngực, hoặc bị co thắt nơi ngực hoặc bị đè nặng trên ngực và khi hít thở lại càng thấy khó chịu hơn. Một trong những lý do cho người ta không nhận ra chứng đau thắt vì mỗi người có một cảm giác khác, có ngưới thì thấy nặng ở ngực, bụng no đầy,hay có sức đè hơn là đau. Nhiều khi bệnh nhân còn lầm tưởng là bị bệnh không tiêu hay ợ nóng khi mà cơn đau chuyển xuống vùng bụng. Sự co thắt hoặc cơn đau có thể xẫy ra ở bả vai, cổ, hàm, cánh tay, hoăc phần lưng trên làm cho người ta ngộ nhận là do cơ bắp bị co rút’ Có thể phân biệt chứng đau thắt với cơ bắp co rút hay bệnh dạ  dày- ruột ở điểm là chứng đau thắt xảy ra nhiều lần chứ không phải chỉ một lần duy nhất hoặc kéo dài

Theo Viện National Heart, Lung and Blood Institute, có 17 triệu người bị chứng đau thắt (angina). Số ca đàn ông và phụ nữ bị chứng bệnh này xấp xỉ ngang nhau, nhưng đàn ông có rủi ro cao hơn.

                                                                                      ***********************************************************************
Biểu hiện của chứng đột quỵ .
  
Ngày nay, các bác sĩ nói rằng những người qua đường bắt gặp cũng có thể phát hiện đột quỵ bằng cách hỏi 3 câu đơn giản sau :

  1.  (Cười) Yêu cầu người ấy cười.
  2.   (Nói) Yêu cầu người ấy nói một câu đơn giản, ví dụ : Hôm nay trời nắng.
  3.   (Đưa tay lênYêu cầu người ấy đưa cao hai tay lên.

Nếu người ấy tỏ ra khó khăn với bất cứ một câu yêu cầu nào trên đây thì hãy gọi xe cấp cứu ngay lập tức và mô tả các dấu hiệu này cho người tiếp nhận. *911Dấu hiệu Mới để nhận diện Đột quỵ... Làm ơn Thè Lưỡi Ra.

*GHI CHÚ:  Yêu cầu người bệnh 
thè lưỡi ra. Nếu lưỡi bị cong queo hoặc dính vào một bên miệng thì đúng là bị đột quỵ.

Một bác sĩ tim mạch nói nếu bất cứ ai nhận được email này nếu chịu chuyển cho 10 người khác thì bạn có thể tin chắc rằng có ít nhất một người đột qụy được cứu sống. 

(st)

25 tháng 9, 2013

26th Sunday in the Ordinary Time - Year C

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
We celebrate this Sunday the 26th week in the Ordinary Time, liturgical year C, with the theme “How to deal wisely with earthly possessions?”
The message of Divine Word points out that all resources which we are granted by the Creator in this life should be at the use of everyone and at the service of God and neighbors.  The more we receive the better our sharing with one another is expected to be.
Money and power can be considered the acid test for an authentic disciple of Christ, no matter what status in the Christian community they may find themselves in.  The rich man in this Sunday’s parable failed that test because he refused to lend his less fortunate fellow man a helping hand regardless of the latter’s desperate conditions.
We pray for the strength of our will so as to be able to listen to the Word of God and put it into practice.
We also pray in particular for our friends who receive the Sacraments of Baptism and Matrimony respectively.  May Our Lord Jesus Christ be always the lasting peace and happiness in their life.   
Please all stand for the entrance hymn.  b) To the Readings

- First Reading (Am 6:1a. 4-7)
The Lord God knows man’s greedy, selfish, and evil thoughts and deeds which He will not let go without any accountability. 

- Second Reading (1 Tim 6:11-16)
Saint Paul urges his disciple Bishop Timothy to hold fast to the latter’s faith in Christ until the day he comes back in glory.  Then the reward of eternal life will not fail those who wait for the King of kings and Lord of lords. 

B. Hymns for Holy Mass

a. Entrance: Come To The River (EM # 93)
b. Baptism: This Day Was Made By The Lord (EM #100)
c. Marriage: Where Love Is Found (EM #120)
d. Offertory: Taste And See (EM # 152)
e. Recessional:
- Baptism Blessing: You Have Put On Christ (EM #116)
- Wedding Blessing: No Greater Love (EM #83)