Tìm Kiếm

27 tháng 9, 2013

May God grant you a grace-filled Feast day (October)

01/10: Teresa Hài Đồng Giesu   
Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu
Lâm Đăng Hân
Nguyễn Thị Thu Hằng
Lâm Thái Hằng
Lâm Thái Hiền
Phạm Uyên Cẩm Hương
Nguyễn Tuyết Linh
Nguyễn Trần Thảo Linh
Nguyễn thị Ngọc Linh
Nguyễn Thị Tố Nga
Nguyễn Ngọc Phương
Nghiêm Tố Quyên
Nguyễn Thanh Thảo
Nguyễn Thị Tính
Phạm Ngọc Lũy Tố
Trần Hoàng Thị Thùy Trang
Võ Thị Tú Uyên

21/10: Josephine
Nguyễn Thị Thanh Giang
---
Cùng nghe ca khúc này nhé!