Tìm Kiếm

10 tháng 9, 2013

Những hình ảnh mới nhất của ca đoàn

Hình ảnh mới nhất của ca đoàn

Thầy Rufino đã có buổi hướng dẫn các pianist cách đệm đàn thống nhất cho bộ lễ.

Ca đoàn chào đón những ca viên mới

Ảnh: Võ Duy Trung - quynhm