Tìm Kiếm

30 tháng 8, 2021

Danh sách quý y bác sĩ Công Giáo và quý linh mục sẵn sàng cấp cứu bịnh nhân

 Phân Ưu & Cầu Nguyện cho Bà Catarina Phạm Thị Yến là thân mẫu của Chị Ánh Hằng

 

https://www.interflora.in/


CA ĐOÀN THÁNH LINH VỪA ĐƯỢC TIN BÀ CATARINA PHẠM THỊ YẾN LÀ THÂN MẪU CỦA CHỊ ÁNH HẰNG, CA VIÊN CA ĐOÀN, VỪA QUA ĐỜI.
ANH CHỊ EM CA VIÊN XIN CHÂN THÀNH PHÂN ƯU CÙNG CHỊ HẰNG VÀ XIN DÂNG THÁNH LỄ, KINH MÂN CÔI, NGUYỆN CẦU THIÊN CHÚA LÀ CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT TIẾP NHẬN BÀ CATARINA VỀ QUÊ MUÔN ĐỜI HẠNH PHÚC.

Ngày 25 tháng 8, năm 2021
Ca Đoàn Thánh Linh   

==//==

Đôi lời tri ân chân thành - Gia đình Chị Ánh Hằng


Đôi lời tri ân chân thành,
Bà Catarina Phạm Thị Yến là vợ, là mẹ và là bà thân yêu của chúng tôi đã an nghỉ trong tình yêu của Thiên Chúa, để lại sự thương nhớ cho gia đình và thân bằng quyến hữu gần xa...
Gia đình Ánh Hằng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị em trong ca đoàn Thánh Linh đã dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Catarina, cũng như gọi điện thoại, nhắn tin chia buồn và an ủi động viên đến gia đình.
Nguyện xin Ơn Trên ban thật nhiều sức khỏe, niềm vui cho tất cả ace trong ca đoàn, và gìn giữ tất cả ace bình an trong Chúa trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này.
Xin chân thành cảm ơn tất cả ace .


Twenty-third Sunday in Ordinary Time B (September 5, 2021)

 

https://loinhapthe.com/

2021 - 09 - 05 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Is 35:4-7a)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
    Say to those whose hearts are frightened:
        Be strong, fear not!
    Here is your God,
        he comes with vindication;
    with divine recompense
        he comes to save you.
    Then will the eyes of the blind be opened,
        the ears of the deaf be cleared;
    then will the lame leap like a stag,
        then the tongue of the mute will sing.
    Streams will burst forth in the desert,
        and rivers in the steppe.
    The burning sands will become pools, 
        and the thirsty ground, springs of water.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 35, 4-7a)

“Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi.

Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Ðất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 146:6-7, 8-9, 9-10)

R. (1b)    Praise the Lord, my soul!
Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a)


The God of Jacob keeps faith forever,
    secures justice for the oppressed,
    gives food to the hungry.
The LORD sets captives free.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội. – Ðáp.

The LORD gives sight to the blind;
    the LORD raises up those who were bowed down.
The LORD loves the just;
    the LORD protects strangers.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. – Ðáp.

The fatherless and the widow the LORD sustains,
    but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
    your God, O Zion, through all generations. Alleluia.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. – Ðáp.

Reading II (Jas 2:1-5)

A reading from the Letter of Saint James

My brothers and sisters, show no partiality
as you adhere to the faith in our glorious Lord Jesus Christ.
For if a man with gold rings and fine clothes
comes into your assembly,
and a poor person in shabby clothes also comes in,
and you pay attention to the one wearing the fine clothes
and say, “Sit here, please, ”
while you say to the poor one, “Stand there, ” or “Sit at my feet, ”
have you not made distinctions among yourselves
and become judges with evil designs?

Listen, my beloved brothers and sisters.
Did not God choose those who are poor in the world
to be rich in faith and heirs of the kingdom
that he promised to those who love him?

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 2, 1-5)

“Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?”

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Ðức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: “Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này”. Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: “Còn anh, anh đứng đó”, hoặc: “Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi”. Ðó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao?

Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao?

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Mt 4:23)

R. Alleluia, alleluia.
Jesus proclaimed the Gospel of the kingdom
and cured every disease among the people.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xc. Mt 4:23)

Alleluia, alleluia! – Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. – Alleluia.

Gospel (Mk 7:31-37)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Again Jesus left the district of Tyre
and went by way of Sidon to the Sea of Galilee,
into the district of the Decapolis. 
And people brought to him a deaf man who had a speech impediment
and begged him to lay his hand on him.
He took him off by himself away from the crowd. 
He put his finger into the man’s ears
and, spitting, touched his tongue;
then he looked up to heaven and groaned, and said to him,
“Ephphatha!”— that is, “Be opened!” —
And immediately the man’s ears were opened,
his speech impediment was removed,
and he spoke plainly. 
He ordered them not to tell anyone. 
But the more he ordered them not to,
the more they proclaimed it. 
They were exceedingly astonished and they said,
“He has done all things well. 
He makes the deaf hear and the mute speak.”

The  Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 7, 31-37)

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

Ðó là lời Chúa.


29 tháng 8, 2021

Bài giảng Thánh lễ trực tuyến 29.08.2021: Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B


Bài giảng Thánh lễ trực tuyến 29.08.2021: Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


28 tháng 8, 2021

Bài giảng Thánh Lễ Trực Tuyến 28.08.2021: Thánh Augustino, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh


Bài giảng Thánh Lễ Trực Tuyến 28.08.2021: Thánh Augustino, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


25 tháng 8, 2021

Quý khách đặc biệt

 


Một ông lão ăn mày quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, bốc mùi hôi khó chịu, dừng chân trước một tiệm bánh ngọt. Những vị khách mua hàng đứng bên cạnh đều bịt mũi, nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu với ông lão.

Nhân viên bán hàng quát to: “Đi ngay chỗ khác! Đi ngay đi!”.

Người ăn mày lập cập lấy ra mấy đồng tiền lẻ cáu bẩn: “Tôi đến mua bánh ngọt! Xin hỏi loại nào là nhỏ nhất?”.

Từ bên trong, ông chủ tiệm rảo bước ra ngoài, niềm nở lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh từ trong tủ kính, đưa cho người ăn mày. Sau đó, ông chủ cúi gập người: “Cảm ơn quý khách đã chiếu cố mua hàng! Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới!”.

Người ăn mày đón chiếc bánh từ ông chủ, mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, vội quay người rời khỏi tiệm bánh. Trong đời mình, dường như ông chưa từng được đối xử tôn trọng đến vậy!

Cháu trai ông chủ tiệm bánh chứng kiến toàn bộ sự việc, vô cùng thắc mắc, bèn hỏi: “Ông nội! Sao ông lại niềm nở với người ăn mày bẩn thỉu đó như vậy ạ?”.

Ông chủ tiệm bánh mỉm cười hiền từ: “Một người ăn mày cũng vẫn là khách hàng của chúng ta. Để mua bánh ngọt của cửa hàng chúng ta, ông ấy đã không tiếc tiêu những đồng tiền phải trải qua bao nhiêu vất vả mới kiếm được. Nếu ông không tự mình phục vụ ông ấy thì sao có thể xứng với sự ưu ái người ăn mày ấy dành cho chúng ta đây?”.

Cháu trai ông chủ lại hỏi: “Đã vậy thì vì sao ông vẫn còn lấy tiền của ông ăn mày ấy ạ?”.

Ông chủ cười đáp: “Hôm nay, ông ấy đến đây với tư cách là khách, chứ không phải đến để ăn xin cháu ạ! Đương nhiên, chúng ta phải tôn trọng ông ấy chứ! Nếu như ông không lấy tiền thì chẳng phải đã làm nhục ông ấy rồi sao? Nhất định cháu phải nhớ kỹ điều này, hãy tôn trọng từng khách hàng, bất kể họ là ai, ngay cả đó là một người ăn mày. Bởi tất thảy những thứ chúng ta có được hôm nay đều là do khách hàng mang lại”…

Chủ tiệm bánh nọ chính là ông nội của tỷ phú Nhật Bản Yoshiaki Tsutsumi. Về sau, Tsutsumi đã kể lại rất nhiều lần câu chuyện này cho nhân viên.

Sưu tầm


23 tháng 8, 2021

Twenty-second Sunday in Ordinary Time B (August 29, 2021)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

 

Reading I (Dt 4:1-2, 6-8)

A reading from the Book of Deuteronomy

Moses said to the people:
“Now, Israel, hear the statutes and decrees
which I am teaching you to observe,
that you may live, and may enter in and take possession of the land
which the LORD, the God of your fathers, is giving you. 
In your observance of the commandments of the LORD, your God,
which I enjoin upon you,
you shall not add to what I command you nor subtract from it. 
Observe them carefully,
for thus will you give evidence
of your wisdom and intelligence to the nations,
who will hear of all these statutes and say,
‘This great nation is truly a wise and intelligent people.’
For what great nation is there
that has gods so close to it as the LORD, our God, is to us
whenever we call upon him? 
Or what great nation has statutes and decrees
that are as just as this whole law
which I am setting before you today?”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðnl 4, 1-2. 6-8)

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.
Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: ‘Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt’. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?”

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 15:2-3, 3-4, 4-5)

R. (1a)    The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Ðáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)


Whoever walks blamelessly and does justice;
    who thinks the truth in his heart
    and slanders not with his tongue.
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Xướng: Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.

Who harms not his fellow man,
    nor takes up a reproach against his neighbor;
by whom the reprobate is despised,
    while he honors those who fear the LORD.
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Xướng: Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.

Who lends not his money at usury
    and accepts no bribe against the innocent.
Whoever does these things
    shall never be disturbed.
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Xướng: Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. 

Reading II (Jas 1:17-18, 21b-22, 27)

A reading from the Letter of Saint James

Dearest brothers and sisters:
All good giving and every perfect gift is from above,
coming down from the Father of lights,
with whom there is no alteration or shadow caused by change. 
He willed to give us birth by the word of truth
that we may be a kind of firstfruits of his creatures.

Humbly welcome the word that has been planted in you
and is able to save your souls.

Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves.

Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this:
to care for orphans and widows in their affliction
and to keep oneself unstained by the world.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 1, 17-18. 21b-22. 27)

“Anh em hãy thực thi lời đã nghe”.
Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jas 1:18)

R. Alleluia, alleluia.
The Father willed to give us birth by the word of truth
that we may be a kind of firstfruits of his creatures.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Gc 1:18)

Alleluia, alleluia! – Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. – Alleluia.

Gospel (Mk 7:1-8, 14-15, 21-23)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem
gathered around Jesus,
they observed that some of his disciples ate their meals
with unclean, that is, unwashed, hands. 
—For the Pharisees and, in fact, all Jews,
do not eat without carefully washing their hands,
keeping the tradition of the elders.
And on coming from the marketplace 
they do not eat without purifying themselves. 
And there are many other things that they have traditionally observed,
the purification of cups and jugs and kettles and beds. —
So the Pharisees and scribes questioned him,
“Why do your disciples not follow the tradition of the elders
but instead eat a meal with unclean hands?” 
He responded,
“Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written:
    This people honors me with their lips,
        but their hearts are far from me;
    in vain do they worship me,
        teaching as doctrines human precepts.
You disregard God’s commandment but cling to human tradition.”

He summoned the crowd again and said to them,
“Hear me, all of you, and understand. 
Nothing that enters one from outside can defile that person;
but the things that come out from within are what defile.

“From within people, from their hearts,
come evil thoughts, unchastity, theft, murder,
adultery, greed, malice, deceit,
licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly.
All these evils come from within and they defile.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

Ðó là lời Chúa.


17 tháng 8, 2021

PHÂN ƯU & CẦU NGUYỆNCA ĐOÀN THÁNH LINH VỪA ĐƯỢC TIN ANH AU-GU-TI-NÔ BÙI HUY VŨ, NGƯỜI NHÀ CỦA CHỊ MA-RI-A LIỄU THIÊN HƯƠNG, CA VIÊN CỦA CA ĐOÀN, VỪA QUA ĐỜI.

CA ĐOÀN THÁNH LINH CHÂN THÀNH PHÂN ƯU CÙNG CHỊ THIÊN HƯƠNG VÀ HIỆP LỜI CẦU XIN CHÚA THƯƠNG ĐÓN NHẬN ANH AU-GU-TI-NÔ VÀO NƯỚC TRỜI.

 

CA ĐOÀN THÁNH LINH,

NGÀY 17 THÁNG 8, NĂM 202116 tháng 8, 2021

Twenty-first Sunday in Ordinary Time B (August 22, 2021)


Reading I (Jos 24:1-2a, 15-17, 18b)

A reading from the Book of Joshua

Joshua gathered together all the tribes of Israel at Shechem,
summoning their elders, their leaders,
their judges, and their officers. 
When they stood in ranks before God,
Joshua addressed all the people:
“If it does not please you to serve the LORD,
decide today whom you will serve,
the gods your fathers served beyond the River
or the gods of the Amorites in whose country you are now dwelling. 
As for me and my household, we will serve the LORD.”

But the people answered,
“Far be it from us to forsake the LORD
for the service of other gods. 
For it was the LORD, our God,
who brought us and our fathers up out of the land of Egypt,
out of a state of slavery. 
He performed those great miracles before our very eyes
and protected us along our entire journey
and among the peoples through whom we passed. 
Therefore we also will serve the LORD, for he is our God.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b)

“Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”.
Trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Dân trả lời rằng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21)

R. (9a)  Taste and see the goodness of the Lord.
Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).


I will bless the LORD at all times;
       his praise shall be ever in my mouth.
Let my soul glory in the LORD;
       the lowly will hear me and be glad.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
Xướng: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. 

The LORD has eyes for the just,
       and ears for their cry.
The LORD confronts the evildoers,
       to destroy remembrance of them from the earth.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
Xướng: Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. 

When the just cry out, the LORD hears them,
       and from all their distress he rescues them.
The LORD is close to the brokenhearted;
       and those who are crushed in spirit he saves.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
Xướng: Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ; Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. 

Many are the troubles of the just one,
       but out of them all the LORD delivers him;
he watches over all his bones;
      not one of them shall be broken.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
Xướng: Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy. 

Reading II (Eph 5:21-32 or 5:2a, 25-32)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
Be subordinate to one another out of reverence for Christ. 
Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord.
For the husband is head of his wife
just as Christ is head of the church,
he himself the savior of the body. 
As the church is subordinate to Christ,
so wives should be subordinate to their husbands in everything.
Husbands, love your wives,
even as Christ loved the church
and handed himself over for her to sanctify her,
cleansing her by the bath of water with the word,
that he might present to himself the church in splendor,
without spot or wrinkle or any such thing,
that she might be holy and without blemish. 
So also husbands should love their wives as their own bodies. 
He who loves his wife loves himself. 
For no one hates his own flesh
but rather nourishes and cherishes it, 
even as Christ does the church,
because we are members of his body.
    For this reason a man shall leave his father and his mother
        and be joined to his wife,
    and the two shall become one flesh.
This is a great mystery,
but I speak in reference to Christ and the church.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Ep 5, 21-32)

“Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Ðức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Ðức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 6:63c, 68c)

R. Alleluia, alleluia.
Your words, Lord, are Spirit and life;
you have the words of everlasting life.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 6:63c, 68c)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống; Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. – Alleluia.

Gospel (Jn 6:60-69)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Many of Jesus’ disciples who were listening said,
“This saying is hard; who can accept it?”
Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this,
he said to them, “Does this shock you?
What if you were to see the Son of Man ascending
to where he was before? 
It is the spirit that gives life,
while the flesh is of no avail.
The words I have spoken to you are Spirit and life.
But there are some of you who do not believe.”
Jesus knew from the beginning the ones who would not believe
and the one who would betray him. 
And he said,
“For this reason I have told you that no one can come to me
unless it is granted him by my Father.”

As a result of this,
many of his disciples returned to their former way of life
and no longer accompanied him.
Jesus then said to the Twelve, “Do you also want to leave?” 
Simon Peter answered him, “Master, to whom shall we go? 
You have the words of eternal life. 
We have come to believe
and are convinced that you are the Holy One of God.”

The Gospel of the Lord.

 Phúc Âm: Ga 6, 61-70

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.


10 tháng 8, 2021

KIẾN THỨC Y HỌC CHÂN CHÍNH VÀ LƯƠNG THIỆN PHẦN II

 Tài liệu sau đây là của Trường Đại Học Tiểu Bang North Carolina, Hoa Kỳ

The following text is taken from the North Carolina State University—on August 6, 2021

(at https://news.ncsu.edu/2020/12/vaccine-manufacturing-q-and-a/

By Matt Shipman

Truy cập ngày 6 tháng 8, năm 2021)

Tác giả Matt Shipman

 

HOW LONG DOES IT TAKE TO MAKE VACCINES?

 

In this post, we focus on how long it takes to develop and manufacture vaccines – particularly those designed to protect against COVID-19.

To address those questions, we spoke with Jennifer Pancorbo, director of industry programs and research at NC State’s Biomanufacturing Training and Education Center. Pancorbo is an expert in vaccine manufacturing, with particular expertise in viral vector vaccine development and production processes.

This post is part of a series of Q&As in which NC State experts address questions about the vaccines on issues ranging from safety to manufacturing to how the vaccines will be distributed.

The Abstract: How long does it take to make vaccines?

Jennifer Pancorbo: There are two ways to interpret this question. Do you mean actually manufacturing a vaccine that is already created? Or do you mean designing a new vaccine?

Developing a new vaccine from scratch takes considerable time. It depends a lot on how much information is available about the disease itself, how the disease infects people and spreads, and so on. But it traditionally has taken 5-10 years to get a new vaccine. That makes it truly amazing that we already have one authorized vaccine for COVID-19, and are evaluating stage 3 clinical trial data on others. It speaks volumes about the efforts put into pandemic preparedness and response.

As for actual manufacturing time, that can be affected by the type of vaccine being made – though this isn’t really relevant for COVID-19, since all of the vaccines being considered for COVID-19 take about the same amount of time to manufacture.

If we are talking about a vaccine that has already been tested and approved, we could generalize and say that one batch of vaccine, consisting of a couple thousand doses, may take 2-6 weeks to go from starting with raw materials to being a completed vaccine in a vial or syringe.

TA: What types of vaccines are the most promising COVID-19 vaccine candidates?

Pancorbo: mRNA and adenovirus vaccines seem to be the most promising candidates at this time. Those two production systems lend themselves well to rapid design and that is probably why those candidates are coming out first.

We may or may not see a candidate vaccine made with a more traditional technology in the future. It is hard to tell, and may depend a lot on how the initial vaccines work and how much room is left in the market for a different candidate.

TA: How long does it take to make conventional vaccines? And why does it take so long?

Pancorbo: Again there are two angles here.

First, from the stand point of design, it takes a while to understand the disease, its path of infection and spread, in order to find a way to stop it. Also, once an idea to alert the immune system of the invader is conceived, then you need to test the candidate to make sure the conceptual idea works. Once that is acceptable, then you need to establish a manufacturing process that lends itself to large scale production… all those steps take time.

Second, from the stand point of manufacturing, most vaccines are biologicals – meaning they are produced with help from a microorganism. And that means you need time for the microorganisms to grow and get the job done. Here’s a general overview of the process:

To produce a vaccine using a biological system, you first select a suitable host. This is typically a well-known organism like bacteria or yeast. Then the genetic material of the host is engineered to provide instructions for the expression of the desired vaccine. In other words, you engineer the organism to make the vaccine for you. The newly engineered organism is then grown in sufficient quantities to be used for production purposes. Once expression is completed by the organism, our vaccine is separated from everything else the organisms produce using operations like filtration. The last step is to mix the purified vaccine with the excipients –or those other components that add stability to the vaccine and allow us to safely transport and store it. The formulated vaccine is then filled into multi-dose vials or single-use syringes for administration.

And there is one more thing, once all the above is completed, then each batch produced must be tested for identity, purity and potency to make sure everyone receives a quality product. As you can imagine, all that takes weeks per batch.

TA: And how long does it take to make mRNA vaccines?

Pancorbo: I am not sure anyone knows this accurately at this point, since no mRNA vaccine has been manufactured before at any scale close to what will be required for COVID-19. I am going to dare say that it will take at least a couple of weeks per batch.

[Editor’s note: Pancorbo followed up with us after this post was first published to offer some additional insight into the manufacturing process for mRNA vaccines, including the Pfizer and Moderna vaccines. We’ve inserted that information as the following paragraph.]

These vaccines, both Pfizer and Moderna’s, start with making a template. (The template itself is made with help from an organism and needs to be purified prior to use.) The template is then used to create the naked mRNA that constitutes the main vaccine ingredient. The naked mRNA is purified and packed into small spheres made of very specific types of fat. These spheres are called liposomes, and they are then formulated, filled into multi-dose vials and made ready for distribution.

TA: What about adenovirus vaccines?

Pancorbo: Again, we don’t have an adenovirus vaccine in the market, so my response is the same as what I said about mRNA vaccines.

TA: How long will it take manufacturers to scale up production once a vaccine has been approved by the FDA?

Pancorbo: Most of the companies you hear about on TV have already started doing this “at risk,” so they can manage demand.

Once you find a device that works you cannot really go to your local grocery store to get one.

At-risk manufacturing means you don’t have approval, or you don’t know if the vaccine is going to work, but to reduce or eliminate waiting time to get to the market, you move forward with scale up, construction, manufacturing, etc. The risk is that the investment will not be returned if the vaccine is ineffective or if it is not approved.

It may take several years to scale up a production process like this to the levels required for COVID-19. It involves testing production in a larger vessel. Testing the purification equipment in a larger footprint – and this may get tricky as making soup for four people is not the same as making soup for 100 people. Another bottleneck is equipment and raw material availability. Once you find a device that works you cannot really go to your local grocery store to get one. The same is true for the basic raw materials and supplies – both need time to react to the larger demand.

TA: How much vaccine manufacturing takes place in the U.S.? Do we rely on importing vaccines, or do we have the capacity to make our own?

Pancorbo: Not much vaccine manufacturing takes place in the U.S., really. Traditionally, vaccines were manufactured in other places around the world. After the 2009 flu pandemic our government put a considerable investment into increasing vaccine manufacturing in the U.S., but the larger manufacturers – like Sanofi – are headquartered outside our borders.

TA: How long do you think it will take manufacturers to make enough vaccine to reach everyone who can be vaccinated?

Pancorbo: I would think it will take until late 2021 or mid-2022 to see a significant amount of the population vaccinated.

TA: Will you get the vaccine once it’s available?

Pancorbo: Yes. The approval process followed by FDA is very thorough and trustworthy. And, particularly for COVID-19, a lot of information about the vaccine candidates has been made public from early on, which gives me an additional confidence in the process.

 

 

 

 

 

PHẢI MẤT BAO LÂU MỚI BÀO CHẾ ĐƯỢC THUỐC CHỦNG NGỪA?

 

Trong bài nầy, chúng tôi khu biệt vào câu hỏi: phải mất bao lâu mới phát triển và bào chế được các thuốc chủng ngừa—đặc biệt thuốc chủng ngừa phòng tránh COVID-19.

Để giải đáp các câu hỏi trên, chúng tôi trao đổi với Bà Jennifer Pancorbo, giám đốc kế hoạch và nghiên cứu công nghệ tại Trung Tâm Giáo Dục và Đào Tạo Bào Chế Sinh Học thuộc Đại Học Tiểu Bang North Carolina.  Bà Pancorbo là một chuyên viên về bào chế thuốc chủng ngừa, với chuyên môn về các tiến trình phát triển và sản xuất thuốc chủng ngừa véc-tơ vi-rút.[1]

Bài nầy là một phần trong loạt Vấn&Đáp, trong đó các chuyên viên giải đáp những câu hỏi về thuốc chủng ngừa liên quan đến các giải pháp từ tính chất an toàn đến việc bào chế và việc phân phối thuốc chủng ngừa ra sao.    

1.    Phải mất bao lâu mới bào chế được thuốc chủng ngừa?

Câu hỏi nầy có thể giải thích theo hai cách.  Có phải bạn muốn hỏi về riêng việc bào chế một thuốc chủng ngừa đã có sẵn?  Hay bạn muốn nói về dự án sản xuất ra một thuốc chủng ngừa mới?

    Phát triển một thuốc chủng ngừa từ khởi điểm tốt khá nhiều thời gian.  Tùy rất nhiều vào số lương thông tin sẵn có về chính loại bịnh, bịnh đó lây lan và nhiễm vào con người ra sao và đại loại như thế.  Tuy nhiên, theo thông lệ, cần thời gian từ 5 đến 10 năm mới có được một thuốc chủng ngừa mới.  Thật kỳ diệu khi chúng ta đã có một thuốc chủng ngừa COVID-19 được chuẩn nhận và đang lượng định các dữ liệu thuộc giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III đối với một số thuốc chủng ngừa khác.  Điều nầy chứng minh hùng hồn về nỗ lực dành cho tình trạng sắp sẵn và phản ứng trước cơn đại dịch.

Nói riêng về thời gian thực thụ dành cho việc bào chế, có thể tùy vào loại thuốc chủng ngừa đang sản xuất—mặc dầu điều nầy không thực sự liên quan tới COVID-19, bởi vì tất cả các thuốc chủng ngừa được cân nhắc sử dụng cho COVID-19 cũng đều cần một lượng thời gian tương đương để bao chế.     

Nếu nói về một loại thuốc chủng ngừa đã được thử nghiệm và phê chuẩn, chúng ta có thể nói khái quát là để sản xuất một mẻ thuốc chủng ngừa khoảng đôi ba ngàn liều, tính từ khởi đầu với nguyên liệu thô cho tới khi trở thành thuốc chủng ngừa đầy đủ trong hủ hay ống tiêm thì phải cần từ 2 đến 6 tuần.    

2.     Những loại thuốc chủng ngừa nào là ứng viên đầy hứa hẹn nhứt để trở thành thuốc chủng ngừa COVID-19?

Thuốc chủng ngừa mRNA[2] và thuốc chủng ngừa vi-rút adeno[3] được coi như ứng viên sáng giá nhứt vào thời điểm nầy.  Hai hệ thống sản xuất đó vận dụng hữu hiệu kế hoạch cấp tốc nên có lẽ vì thế hai ứng viên đó xuất hiện trước nhứt.  

Trong tương lai, chúng ta có thể mà cũng không có thể thấy được một ứng viên thuốc chủng ngừa nào bào chế theo kỹ thuật truyền thống hơn.  Thật khó mà nói, bởi vì còn tùy thuộc vào tác dụng của các thuốc chủng ngừa tiên khởi và liệu có còn chỗ trong thị trường cho một ứng viên thuốc chủng ngừa khác hay không.

3.    Phải mất bao lâu để bào chế các thuốc chủng ngừa quy ước?  Tại sao lại lâu quá như vậy?

Một lần nữa, có hai góc độ trong vấn đề nầy.

Thứ nhứt, xét theo quan điểm dự án, cần phải có một thời gian tìm hiểu loại bịnh tật đó và đường hướng lây nhiễm của nó để tìm cách ngăn chặn.  Cũng vậy, một khi đã có ý báo động hệ thống miễn nhiễm về việc đột nhập của vi-rút, bạn cần phải thử nghiệm ứng viên thuốc chủng ngừa để nắm chắc là ý tưởng vừa nói có giá trị.  Sau khi việc thử nghiệm được chấp nhận, bạn cần thành lập một tiến trình bào chế có khả năng tiến đến việc sản xuất theo quy mô lớn…tất cả các bước vừa nói đều cần có thời gian.

Thứ hai, xét theo quan điểm bào chế, đa số các thuốc chủng ngừa đều mang tính sinh học—tức là để chế tạo ra chúng cần nhờ đến những vi sinh vật.  Như vậy có nghĩa là bạn cần có thời gian để nuôi cấy các vi sinh vật rồi mới hoàn tất được công việc.  Đây là một bảng quan sát tổng quát về tiến trình vừa nói:

Để sản xuất một thuốc chủng ngừa có sử dụng hệ thống sinh học, trước tiên bạn chọn lọc một vật chủ thích hợp.[4]  Vật chủ nầy theo thông lệ sẽ là một tế bào đã được nhận biết rõ chẳng hạn như các vi khuẩn hay men.  Kế đến, chất liệu gien của vật chủ được điều hướng để cung cấp các chỉ dẫn cho việc mô tả loại thuốc chủng ngừa muốn tìm kiếm.  Nói cách khác, bạn điều hướng tế bào nói trên để làm ra thuốc chủng ngừa cho bạn.  Sau đó, đem nuôi cấy tế bào vừa mới được điều hướng đó cho đủ số lượng để dung vào mục đích sản xuất.  Khi việc mô tả đã được tế bào nói trên hoàn tất, thuốc chủng ngừa của chúng ta được tách biệt ra khỏi mọi tạp chất khác do tế bào tạo ra nhờ các công đoạn như lọc sạch chẳng hạn.  Bước sau cùng là pha trộn thuốc chủng ngừa đã được tinh luyện với các tá dược—hay là các thành tố khác để giúp cho thuốc chủng ngừa thêm ổn định cũng việc vận chuyển và lưu trữ được an toàn.  Bây giờ sẽ bơm thuốc chủng ngừa đã được định thức vào các loại hũ dùng cho một hay nhiều lần tiêm để sử dụng.

Và còn thêm một điều nầy nữa: sau khi tất cả mọi bước kể trên đã hoàn tất, mỗi một lứa thuốc chủng ngừa sản xuất ra phải được xét nghiệm về danh tính, tính tinh khiết và tính hữu hiệu để nắm chắc là mọi người đều nhận được một sản phẩm có phẩm chất.  Như bạn có thể hình dung, phải mất nhiều tuần lễ để mỗi lứa thông qua tất cả mọi giai đoạn vừa nói.    

4.    Vậy phải mất bao lâu mới làm ra được thuốc chủng ngừa mRNA?

Tính cho tới thời điểm hiện tại, tôi không chắc là có ai đó biết chính xác về vấn đề nầy không, bởi vì từ trước tới giờ chưa từng có thuốc chủng ngừa mRNA nào được bào chế đạt đến một mức độ nào đó gần sát với những gì sẽ đòi buộc đối với COVID-19.  Tôi dám nói là chí ít phải mất hai tuần để làm ra một lứa.

[Ghi chú của biên tập viên: sau khi bài nầy được đăng lên lần đầu tiên, Bà Pancorbo còn gởi thêm cho chúng tôi phần giảng giải sáng tỏ về tiến trình bào chế thuốc chủng ngừa mRNA, bao gồm các thuốc chủng ngừa Pfizer và Moderna.  Chúng tôi đã chèn thêm thông tin đó vào trong đoạn tiếp sau đây.]    

Các thuốc chủng ngừa nầy, cả Pfizer lẫn Moderna, đều bắt đầu bằng việc làm ra một bản mẫu.  (Chính bản mẫu đó được bào chế nhờ một tế bào và cần được tinh luyện trước lúc sử dụng.)  Kế đến, bản mẫu được dùng để tạo ra mRNA nguyên trạng: đây là thành tố chính yếu của thuốc chủng ngừa.   Sau đó, mRNA nguyên trạng được tinh luyện và đóng gói vào những túi hình cầu làm bằng các loại chất béo rất loại biệt.  Những túi hình cầu nầy gọi là các liposomes[5], được định thức, rồi bơm đầy vào các hũ dùng cho nhiều liều để sẵn sàng đem đi phân phối.

5.    Vậy thuốc chủng ngừa vi-rút adeno thì sao?

Một lần nữa xin được nhắc lại, chúng ta không có thuốc chủng ngừa vi-rút adeno trên thị trường.  Do đó, câu trả lời của tôi cũng giống y như điều tôi đã nói về thuốc chủng ngừa mRNA.

6.    Còn bao lâu nữa các nhà bào chế sẽ sản xuất kịp sau khi một thuốc chủng ngừa nào đó được cơ quan FDA[6] phê chuẩn?     

Hầu hết các công ty bạn nghe bàn tán trên truyền hình đều đã bắt đầu ra tay làm cái công việc “liều mạng” đó rồi đấy, với mục đích thao túng mức cầu. 

Bào chế liều mạng có nghĩa là bạn không có phép phê chuẩn, hoặc bạn không biết liệu thuốc chủng ngừa có hiệu nghiệm hay không, nhưng chỉ vì bạn muốn rút ngắn hay loại bỏ thời gian chờ đợi để xông ra thị trường với bước tiến thần tốc, xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất…vân vân.  Liều mạng còn có nghĩa là bạn sẽ không thu hồi được vốn liếng đầu tư nếu như thuốc chủng ngừa vô dụng hoặc không được phê chuẩn.

Có thể phải mất nhiều năm nữa mới đạt tới một tiến trình bào chế thần tốc như trên mà vẫn đáp ứng được những mức độ đòi buộc cho COVID-19.  Điều nầy bao gồm việc thử nghiệm sản phẩm trong một bể chứa lớn hơn, kiểm định các thiết bị tinh luyện trong một mặt bằng cơ sở[7] rộng lớn hơn—thực hiện công việc nầy cũng gian nan như thể nấu nồi canh cho 4 người ăn thì hoàn toàn không giống như nấu cho 100 người.  Một chuyện hóc búa nữa là liệu có tìm ra được thiết bị và chất liệu thô hay không. Không phải cứ thấy một thiết bị nào đó hữu dụng là bạn có thể tới tiệm tạp hóa gần nhà mua một cái về mà dùng.  Đây cũng chính là tình trạng của chất liệu thô căn bản và các thiết bị.  Cả hai thứ đều cần có thời gian để đáp ứng theo nhu cầu rộng lớn hơn.  

7.    Số lượng bào chế thuốc chủng ngừa tại Hoa Kỳ là bao nhiêu?  Chúng ta có cần nhờ đến việc nhập thuốc chủng ngừa hay chúng ta đủ khả năng tự cung ứng?  

 Không phải nhiều thuốc chủng ngừa đều được bào chế tại Hoa Kỳ.  Theo thông lệ, các thuốc chủng ngừa được bào chế tại nhiều nơi khác trên khắp thế giới.  Sau cơn đại dịch cúm 2009, chính phủ chúng ta đã đầu tư đáng kể để gia tăng việc bào chế thuốc chủng ngừa ngay tại Hoa Kỳ.  Nhưng các nhà bào chế lớn hơn đều đặt trụ sở bên ngoài biên giới chúng ta.    

8.    Theo bà thì còn mất bao lâu nữa các nhà bào chế sẽ sản xuất đủ thuốc để ai nấy đều có thể được chủng ngừa?

Tôi thiết nghĩ phải chờ cho đến cuối năm 2021 và giữa năm 2022 mới thấy một số lượng đáng kể trong dân chúng được chủng ngừa.

9.    Khi nào thuốc đã sẵn sàng, bà sẽ chủng ngừa chứ?

Vâng.  Tiến trình phê huẩn do FDA áp dụng rất kỹ lưỡng và đáng tín nhiệm.  Và nói riêng đối với COVID-19, nhiều thông tin về các ứng viên thuốc chủng ngừa đã được công khai liên tục ngay từ đầu khiến tôi càng thêm tin tưởng tiến trình ấy.  

 

       

                    

        

           

      

       

 [6] Food and Drug Administration: Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm thuộc bộ y tế Hoa Kỳ.