Tìm Kiếm

5 tháng 8, 2021

PHÂN ƯU & CẦU NGUYỆNĐược tin Ông Cố Giuse, Bà Cố Ma-ri-a và Cô Ma-ri-a Kim Anh là anh chị ruột và cháu của Cha Cố Gio-an-kim Lê Thanh Hoàng đã được Chúa gọi về với Chúa, Ca Đoàn Thánh Linh chúng con xin chân thành phân ưu cùng cha cố và xin dâng Thánh Lễ, chuỗi Mân Côi, tha thiết cầu xin Chúa thương đón nhận Ông Bà Cố và Cô vào Gia Đình của Chúa muôn đời bình an, hạnh phúc.

Ngày 5 tháng 8, năm 2021

Ca Đoàn Thánh Linh