Tìm Kiếm

1 tháng 8, 2021

PHÂN ƯU VÀ CẦU NGUYỆN CHO BÀ EM CHỒNG CỦA CÔ CHI VÀ CÔ RUỘT CỦA TỐ QUYÊN

 


Ca Đoàn Thánh Linh vừa được tin bà em chồng của Cô Chi và là cô ruột của Tố Quyên vừa qua đời.

Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Cô Chi và Tố Quyên.

Ca Đoàn cùng nhau dâng Thánh Lễ, Kinh Mân Côi, cầu xin Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Hậu thương chúc phước cho Bà và ban ơn nâng đỡ gia đình Cô Chi và Tố Quyên.

 

Ngày 1 tháng 8, năm 2021