Tìm Kiếm

30 tháng 5, 2017

TẾT ĐOAN NGỌ, RƯNG RƯNG NHỚ NGƯỜI XƯA, CHUYỆN XƯA

Toàn dân giết sâu bọ

Vũ Thế Long

Thời ông bà cụ kị tôi còn sống, cứ đến những ngày này, khi thấy bà nội tôi đong gạo nếp, mua men rượu, rửa thúng, chặt lá chuối, lá sen chuẩn bị làm rượu nếp là cả lũ hân hoan reo mừng chờ đợi ngày giết sâu bọ sắp đến.

  

Sáng sớm hôm ấy, gà gáy sáng, mắt nhắm mắt mở vừa lồm ngồm bò ra khỏi giường, xỏ chân vào đôi guốc mộc là Bà nội đã giục cả lũ mau mau ra súc miệng rồi còn kịp giết sâu bọ. Bà bảo “Sâu bọ phải giết vào buổi sáng thì mới công hiệu”. Mấy chị em tôi hí hửng vội vã múc gáo nước súc miệng qua loa rồi vào nhận phần. Bà chia cho mỗi dứa một bát rượu nếp thơm lừng vừa ngọt dịu lại có vị cay của rượu. Dùng đôi đũa tăm nhỏ xíu cẩn thận gắp  cơm rượu bỏ mồm nhai từng hạt mọng nước men mà thấy ngất ngây. Một cảm giác say say lạ lùng không thể nào diễn tả được. Bà chia cho mỗi đứa mấy quả mận chua. Bọn tôi chấm muối nhai rồm rộp chảy nước dãi.

Bà bảo: “Các cháu ăn như thế thì sâu bọ sẽ chết hết. Trong người ai cũng có con sâu con bọ. Ngày hôm nay là mồng năm, ngày đầu hè nên không giết thì sâu bọ nó sinh sôi nảy nở”…Bà dạy thế thì biết thế chứ tôi cũng chẳng hiểu sâu bọ trong bụng người nó ra làm sao. Thấy bà cho ăn rượu nếp, ăn mận chua là khóai rồi. Lũ trẻ chúng tôi chỉ sợ lỡ ra nuốt phải cái hột mận thì khốn. Người ta dọa: nếu nuốt phải hột mận thì sẽ bị mọc cây trên đầu. Nghe mà hãi.

Bố tôi là người Tây học, ông chẳng tin gì chuyện giết sâu giết bọ kiểu ấy. Ông cũng chẳng tin gì những tục khảo cây hái thuốc vớ va vớ vẩn nhưng tôn trọng bà nội tôi, ông cũng ăn rượu nếp cùng cả nhà. Bà đi hái thuốc treo lên gác bếp ông cũng không phản đối. Mẹ tôi theo lệ làm mâm cỗ tết mồng năm với thịt ngỗng và mâm cỗ có cả dưa hấu nữa.

Nghe mẹ tôi kể thời xưa ngày tết Đoan Ngọ có nhà còn làm “bùa tui bùa túi” cho trẻ con đeo cổ để trừ bệnh. Bà kể người ta lấy các dải vải màu tết lại thành cái bùa tui bùa túi. Bên trong cục vải ấy người ta bỏ vào ít tro đốt từ những con đỉa bắt ngòai ruộng. Có người đồn: nhúm tro ấy đeo một thời gian lại sinh ra lũ đỉa con bò lổm ngổm chui ra khỏi túi. Tôi nghe hãi quá chẳng hiểu thực hư ra sao.

28 tháng 5, 2017

Daily Readings – Audio (May 29-31; June 1-4, 2017)

 • Daily Bible Reading 29 May 2017 of Catholic Mass


 • Daily Bible Reading 30 May 2017 of Catholic Mass

Homily for The Ascension of the Lord - Year A (May 28, 2017)


Fr. John Apostle Nguyen, O.P.

Song Review (May 30, 2017)

2 bài hát Ca Đoàn sẽ trình bày trong Buổi Song Review

 • ES #130 - Veni, Creator Spiritus/Creator Spirit, Lord of Grace


 • ES #339 - God Who Created Hearts to Love

26 tháng 5, 2017

The Ascension of the Lord—Year A (May 28, 2017)


A.    Introduction

a)     To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.

This Sunday we celebrate the Ascension of the Lord.  After having accomplished His work of salvation for the human race, Christ went up to heaven and was seated at the right hand of God the Father.

However, Christ did not leave us orphans but He sent the Holy Spirit to help us understand and keep His Commandment of love.  By so doing, we are preparing ourselves and the world in which we live for His Coming in glory.

Kindly all stand for the entrance hymn. 

b)    To the Readings

-         First Reading Acts 1:1-11

The story of the Lord’s going up to heaven reveals two details of heartwarming truth: one, Christ will come back; two, while waiting for His Return, His believers have to tell others about the Good News of God’s love and mercy. 

-         Second Reading Eph 1:17-23

All that happened to Christ since His Suffering, Death, and Resurrection has formed in the heart of every and each believer so strong a hope for ever happy life granted to those assisted by the Spirit of the Risen Lord. 

B.    Hymns for Holy Mass

EntranceSing to The Mountains (ES #136)     
Responsorial PsalmPsalm 47:2-3, 6-7, 8-9 (EM Page 149)
OffertoryAll Good Gifts (ES #298)
Communion: Love Goes On (ES #261)
RecessionalTo Praise You (ES #206)

Hymns for The Ascension of the Lord—Year A (May 28, 2017)


a) Entrance: ES #136 - Sing to The Mountains
b) Responsorial Psalm: EM page 149

 • Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9)

R/ (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
R/ Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang.

All you peoples, clap your hands, shout to God with cries of gladness, For the LORD, the Most High, the awesome, is the great king over all the earth. R/
Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, Đấng khả úy, là Vua Cả thống trị khắp địa cấu. R/

God mounts his throne amid shouts of joy; the LORD, amid trumpet blasts. Sing praise to God, sing praise; sing praise to our king, sing praise. R/
Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta! R/

For king of all the earth is God; sing hymns of praise. God reigns over the nations, God sits upon his holy throne. R/
Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả. R/

d) Offertory: ES #298 - All Good Gifts


e) Communion: ES #261 - Love Goes On 
f) Recessional: ES #206 - To Praise You


22 tháng 5, 2017

THIỆP MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ BỔN MẠNG VÀ TIỆC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ V - CA ĐOÀN THÁNH LINH - GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH


 • CÁC ANH, CHỊ CỰU CA VIÊN ĐĂNG KÝ THAM DỰ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CÔ KHANH (0908 011 191) HOẶC CHỊ TỐ (0903 162 527) ĐỂ VIỆC TIẾP ĐÓN ĐƯỢC CHU ĐÁO.

BAN ĐẠI DIỆN CA ĐOÀN THÁNH LINH

19 tháng 5, 2017

Sixth Sunday of Easter – Year A (May 21, 2017)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Sixth Sunday of Easter, Year A.

Through His Suffering, Death, and Resurrection, Christ reconciled us sinners to God the Father.  The fruit of reconciliation by Christ has grown greater when we are brought to the communion in the divine life if we are united with Christ by keeping His Commandment of charity.

We pray in this Holy Mass for the blessing of understanding the Gospel message and of being able to put it into practice in our everyday life.

Kindly all stand for the entrance hymn. 

b)     To the Readings

-          First Reading Acts 8:5-8.14-17

The power of the Risen Lord enables believers who are just simple and ordinary people to do great things beyond human understanding, such as the conversion of well-known officials among the Gentiles.  

-          Second Reading 1 Pt 3:15-18

Being witnesses to what they believe, Christians should be able to offer right and timely solutions to the questions frequently asked by their contemporaries with regard to their faith and hope.  

B.      Hymns for Holy Mass

Entrance: Jesus Christ Is Risen Today (ES #111)     
Responsorial Psalm: Psalm 66:1-3.4-5.6-7.16.20 (EM Page 146)
Offertory: Worthy Is the Lamb (ES #109)
Communion: Where Love Is Found (ES #336)
Recessional: Hail, Holy Queen (ES #354)


HYMNS FOR SIXTH SUNDAY OF EASTER – YEAR A (May 21, 2017)


a) Entrance: ES #111 - Jesus Christ Is Risen Today b) Responsorial Psalm: EM page 146 • Responsorial Psalm (Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20)

R/ Let all the earth cry out to God with joy.
R/ Toàn cầu hỡi hãy tung hô Chúa Trời.

Shout joyfully to God, all the earth, sing praise to the glory of his name; proclaim his glorious praise. Say to God, “How tremendous are your deeds!” R/
Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng Thiên Chúa: Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài! R/

“Let all on earth worship and sing praise to you, sing praise to your name!” Come and see the works of God, his tremendous deeds among the children of Adam. R/
“Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh”. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động  của Người đối với phàm nhân thật đáng kính đáng sợ! R/

He has changed the sea into dry land; through the river they passed on foot; therefore let us rejoice in him. He rules by his might forever. R/
Chúa làm cho biển khơi hóa đất liền, và dân Người đi bộ qua sông, việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị muôn đời. R/

Hear now, all you who fear God, while I declare what he has done for me. Blessed be God who refused me not my prayer or his kindness! R/
Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. R/


d) Offertory: ES #109 - Worthy Is the Lamb e) Communion: ES #336 - Where Love Is Foundf) Recessional: ES #354 - Hail, Holy Queen 


Song Review


Fr. Francis,
I believe I have not yet sent to you a copy of the Song Review poster.
If you could please ask the person who takes care of the FB and the choir blog to add it there.

Also, if you happen to have other contracts or friends in the parish, who might be interested in learning and hearing English liturgical music, please pass this on to them also.  Thanks!

peace,

Rufino 
________________________________
Rufino Zaragoza, OFM
20381 Kelvingrove Lane
Huntington Beach CA 92646-5213 USA

15 tháng 5, 2017

NỘI DUNG HỌP BÀN CHUẨN BỊ CHO LỄ BỔN MẠNG CA ĐOÀN

Chúa Nhật  14-05-2017, 12g45 .

 • Hiện diện: Cha Phanxico, cô Khanh, cô Chi, Lũy Tố, Vy, Thương Huyền, Mộng Huyền, Hoàng kim , Linh Phương.
 • Nội dung:
 1. 1 Ẩm thực: cô Khanh, cô Chi

Đã nhận được hai thực đơn , chọn thực đơn từ người quen của bạn Trí . Chi phí một bàn tiệc dành cho mười người  là 1 200 000( không có nước uống). Mua nước suối chai nhỏ dùng trong tiệc.
Dự trù đặt 10 bàn:  khách mời  50 người/5 bàn , ca đoàn và ca viên cũ 50 người/ 5 bàn
 1. 2.Tập san: Phương Anh , Ngọc Linh

Đã nhận được 14 bài viết , dàn trang sơ bộ khoảng 80 đến 100 trang.
Chi phí in ấn một  quyển với trang bìa in màu và các trang nội dung bên trong màu trắng đen : 40 000
Cần mẫu thiệp mời từ Lộc để làm bìa cho Tập san.
 1. 3 . Văn nghệ: Thương Huyền

Hiện tại có 7 tiết mục : 3 tốp ca, 1 song ca, 2 đơn ca, 1 nhảy Flashmob.  Các tiết mục này đang được tập luyện đều đặn tại nhà Quỳnh- Bình vào tối thứ tư và thứ sáu từ 7g30 đến 9g30. Đề nghị tập thêm vào tối Chúa Nhật tại Nhà Thờ.
Cô Mai sẽ hướng dẫn cô Khanh, cô Chi, cô Hội , cô Báu tập một tiết muc văn nghệ khác .
 1. 4 . Thiệp mời : Vĩnh Lộc

Cần sửa lại phần logo của ca đoàn để rõ  hơn. Có thể thay đổi màu sắc, kích thước chữ hoặc phông chữ để dễ thấy hơn . Gởi lại cho Cha và các bạn xem lại trước khi in.
 1. 5. Trang trí sân khấu: Mộng Huyền, Trâm Em

Đơn giản và tiết kiệm. Có thể trang trí với hoa tươi hoặc giấy cắt dán? Cần thảo luận thêm.
 1. 6 . Âm thanh , ánh sáng: Linh Phương

Linh Phương liên hệ với Chú Quyết để chuẩn bị trước : kiểm tra đèn, loa và micro.
 1. 7 . Truyền thông: Linh Phương, Hoàng Kim

Chuẩn bị máy ảnh để chụp hình và quay phim Thánh Lễ Bổn Mạng và Tiệc.
 1. 8 . Tiếp tân: Lũy Tố

Chọn các bạn vào ban tiếp tân , hướng dẫn và đưa khách mời vào chỗ ngồi.
Bàn tiếp tân có thể đặt giỏ trang trí thay cho thùng đựng tiền.
 1. 9 . Chịu trách nhiệm chung chương trình : Lũy Tố

-Chọn MC cho chương trình.
-Chạy thử chương trình vào giờ tập hát tối thứ bảy 03-06-2017.
-Theo dõi sát chương trình, lưu ý về thời gian khai tiệc, các tiết mục văn nghệ và ẩm thực.

 • Đón tiếp, cảm ơn và tiễn khách mời.

14 tháng 5, 2017

Daily Readings – Audio (May 15-21, 2017)

 • Daily Bible Reading 15 May 2017 of Catholic Mass
 • Daily Bible Reading 16 May 2017 of Catholic Mass
 • Daily Bible Reading 17 May 2017 of Catholic Mass

HAPPY MOTHER'S DAY 2017

Cha Phanxico Xavie chúc lành cho những người Mẹ tham dư Thánh Lễ Chúa Nhựt V Mùa Phục Sinh,
cũng là Chúa Nhựt II trong tháng Năm, là Ngày của Mẹ.Và một số hình ảnh Cha Phanxico Xavie trao quà cho những người Mẹ tham dự Thánh Lễ (1 mình) và những người con tham dự Thánh Lễ cùng với Cha Mẹ, để những người con đó trao tặng quà đến người Mẹ trong Thánh Lễ ngày hôm nay.


Congratulations,

Appreciations,

Recognition,

Gratitude,

 Love

and

Prayer

to/for 

You,

MOTHER!

The Holy Spirit Choir

Homily for the Fifth Sunday of Easter, Year A (May 14, 2017)He Is The Way The Truth And The Life
(see Jn 14:6)

Dear Sisters and Brothers in Christ,

In today’s Gospel, Christ Jesus, our Lord and Savior, introduces Himself to us and to humanity as The Way The Truth and The Life.

First, Jesus Christ does not say that He is a way, any way that people may or may not take to reach a given destination.  He says that He is “The Way” in the superlative, the highest, the absolute and exclusive degree. 

In fact, Christ was declared by God the Father the Beloved Son, with Whom God is well pleased.[1] 

Christ is the only one Mediator between God and man.[2]

Jesus Christ was decreed by God the Father Lord and Master and Supreme Judge of the universe and of all creation:

God greatly exalted Him, and bestowed on Him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.[3]   

No name under heaven other than the Holy Name of Jesus should the human race call upon to be saved.[4]  

So, there is The Only, The Unique Way, The Way of Jesus Christ, The Way that is Jesus Christ, through Which humanity surely reaches salvation.  No alternative way could be found in God’s plan for the everlasting happiness given to all peoples, at all times and in all places.

Second, Jesus Christ also tells us that He is The Truth.  He is not any truth but The Truth.  He is The Truth about God’s merciful love toward all of us sinners.  He is The Truth that we, created by God in His image, and given a dignity much higher than that of other creatures, have to live up to our noble standing.  This dignity should not be violated by anyone and in anyway.

Besides, we, the chosen People of God, saved with the precious Blood of Jesus Christ, his Son, should lead others by our good example,[5] in particular by the total trust in God and by unwavering faith in Jesus Christ.

Finally, Jesus Christ is The Life, the Only Life that is so meaningful and so essential for all humanity that without Him born into the world, suffering and dying on the Cross, and rising from death, we would have remained forever most miserable slaves to the power of sin and victims of the forces of evil.

To the urgent message of the Gospel for this Fifth Sunday of Easter that Jesus Christ is The Way The Truth and The Life, let us do our best to respond, seriously keeping in mind the very words of Saint Paul:

For one believes with the heart and so is justified, and one confesses with the mouth and so is saved.[6]  
          


[1] See Mt 3:17.
[2] See 1 Tim 2:5.
[3] Phil 2:9-11.
[4] See Acts 4:12.
[5]See 1Pr 1:18-19; 2:9.
[6] Rom 10:10.
       
Fr. Francis Nguyen, O.P.

Ca đoàn Thánh Linh mến chào tạm biệt Sour Mai Hương

Sour Mai Hương chào tạm biệt Cha Phanxico Xavie cùng các ca viên Ca đoàn Thánh Linh

Sour Mai Hương gởi tặng Bài Thơ đến Cha Phanxico Xavie và các Ca Viên

Sour Mai Hương chia sẻ Đoạn Kinh Thánh nói về 7 Lời của Đức Mẹ
và 7 Sự Thương Khó của Đức Mẹ. 

Cha Phanxico Xavie cùng toàn thể các ca viên Ca Đoàn Thánh Linh sẽ luôn nhớ đến Sour Mai Hương trong những giờ cầu nguyện chung, giờ tập hát, Thánh Lễ tiếng Anh và giờ Kinh Mân Côi mỗi tối thứ Bảy.
Chúng con cầu nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng Các Thánh Nam Nữ luôn ở cùng Sour Mai Hương trên con đường phụng vụ theo Ơn gọi của Thiên Chúa, chúng con nguyện xin các Ngài ban muôn phước lành, ơn khôn ngoan và sáng suốt, ơn sức mạnh và ơn bình an tuôn tràn trên Sour Mai Hương cùng cộng đoàn.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

The Holy Spirit Choir

Những điều không nên làm khi đang ở trên máy bay

Phụng Linh (Theo Reader Digest 4-2017)

WESTMINSTER, California (NV) – Chúng ta thường bị căng thẳng trong các chuyến du lịch, đặc biệt trong mùa hè. Vì thế, cần phải cẩn thận, không để bị nhiễm bệnh khi đang trong một chuyến bay. Các chuyên viên sức khoẻ tiết lộ rằng trong chuyến bay mà bạn trải qua là nơi ẩn núp của nhiều loại vi trùng và gợi ý nhiều biện pháp giúp bạn giữ sức khoẻ để cảm thấy thoải mái khi đang ở trên không trung.

Đừng để chân trần khi đi bộ
Các tiếp viên hàng không chứng kiến mỗi ngày nhiều cảnh tượng, từ người bị nôn mửa, bị đổ máu, hoặc làm đổ vấy tung toé thức ăn trên thảm lót đường đi. Linda Ferguson, nữ tiếp viên hàng không hành nghề suốt 24 năm qua cho biết cô thấy nhiều người đi bộ từ ghế ngồi đến phòng vệ sinh trên đôi chân trần. Cô đã phải năn nỉ họ đừng như thế vì sàn nhà chứa đầy vi trùng. Theo cô, bạn đừng bao giờ vào nhà vệ sinh hoặc khu vực bếp ăn mà không mang giầy dép vì thỉnh thoảng có người làm rơi ly chén, để lại nhiều mảnh thuỷ tinh bén nhọn trên sàn. Đó là những điều bí mật mà các tiếp viên hàng không không bao giờ nói cho bạn biết.

Chớ uống nước đá
Một cuộc nghiên cứu của Tổ chức Bảo vệ Môi sinh Hàng không, viết tắt là EPA năm 2004 cho thấy, chỉ có 15% trong tổng số 327 hãng hàng không cung cấp nguồn nước uống đạt tiêu chuẩn về sức khoẻ. Sau khi EPA ban hành luật quy định tiêu chuẩn nước uống của các hãng hàng không vào năm 2009, số hãng hàng không đạt tiêu chuẩn này bắt đầu gia tăng và hầu hết không dùng nước vòi để phục vụ hành khách, trừ nước đá vẫn phải dùng nguồn nước này. Ferguson cho biết các bồn chứa nước của phi cơ đã quá cũ và chứa nhiều vi trùng. Đó là lý do khiến các hãng hàng không phải chứa hàng tấn chai nước uống trên phi cơ và nguyên nhân khiến thức ăn trên phi cơ có mùi vị rất tệ.

Nên đi bộ, co duỗi tay chân mỗi tiếng đồng hồ một lần
Ngồi trên phi cơ, bạn có nguy cơ bị chứng máu đông ở tĩnh mạch hai chân. Vì vậy bạn nên đi bộ vài phút hoặc đứng lên, co duỗi tay chân để phòng ngừa chứng bệnh này. Đừng mặc quần áo quá chật có thể làm nghẽn lưu thông của máu khi bạn ngồi trên phi cơ. Theo bác sĩ Catherine Sonquist Forest của bệnh viện Stanford University Health Care, điều quan trọng là bạn cần phải đi vòng vòng hoặc cử động đôi chân ít nhất mỗi tiếng đồng hồ một lần. Bác sĩ Forest cũng nói rằng nếu không thể đứng dậy được thì nên vận động tại chỗ ngồi bằng cách nâng đầu gối lên ngực và xoay người trên ghế từ trái qua phải và ngược lại.

Đeo kính áp tròng (Contact lens)
Nếu có thể thì bạn nên đeo kính áp tròng trong suốt chuyến bay. Không khí trong khoang hành khách rất khô và có thể gây dị ứng cho đôi mắt của bạn.

Không tắt quạt gió thông hơi trên ghế ngồi
Nếu quạt thông hơi trên ghế ngồi thổi hơi lạnh vào người thì bạn nên mặc áo giữ ấm chứ không nên tắt đi. Các bác sĩ khuyên bạn nên điều chỉnh quạt thông hơi ở mức trung bình hoặc cao để hơi gió thổi bay vi khuẩn trong không khí trước khi nó đột nhập vào khu vực của bạn đang ngồi. Đây cũng là nguyên nhân giúp làn da của bạn không bị khô khi ở trên phi cơ.

Không nhặt thức ăn bị rơi vãi trên bàn khay
Những cái bàn khay này không được dọn rửa, khử trùng giữa những chuyến bay, cho nên chớ nhặt những miếng bánh rơi xuống khay cho vào miệng, hoặc để thức ăn lên trên khay, trừ khi nào bạn tẩy uế nó trước. Nhiều người còn đặt chân lên trên khay trong chuyến bay trước và đó là lý do khiến chiếc khay trở thành thủ phạm làm lây nhiễm vi trùng, như E.Coli chẳng hạn.

Không nên xài mền trên phi cơ
Chăn mền và cả gối không được tẩy uế giữa các chuyến bay, trước khi cất cánh hoặc sau khi hạ cánh. Cho nên đây là ổ chứa vi trùng rồi lan từ người này sang người khác. Ferguson cho biết thấy có người quấn chân trong chăn, hoặc ho vào chăn.

Đừng quên uống đủ 16oz nước (khoảng 1/2 lít)
Bạn bị đau cổ họng giữa chuyến bay? Không nên đổ lỗi cho thức ăn mặn. Độ ẩm trong khoang hành khách rất thấp nhất là khi phi cơ phải tuôn ra không khí từ buồng lái giúp mọi người hít thở ở độ cao từ 6,000 đến 8,000 feet. Trong mỗi chuyến bay, một tiếp viên hàng không thường phải uống đủ 16 oz nước. Điều này rất quan trọng, bạn nhớ phải uống cho đủ lượng nước này.

Không nên uống rượu, cà phê hoặc trà
Mặc dù trà và cà phê thường được pha bằng nước đun sôi, nhưng nếu có thể thì bạn nên chọn nước đóng chai hoặc nước giải khát đóng hộp. Trà và cà phê không phải là loại giải khát tốt cho bạn. Cũng không nên uống rượu bia, vì một ly rượu dù ngon cũng chưa chắc mang lại sự thoải mái cho bạn. Chất caffeine thường làm cho bạn bị mất nước, cộng với độ ẩm quá thấp trên phi cơ sẽ làm cơ thể của bạn bị khô. Mặt khác, không khí quá ít trên phi cơ sẽ làm rượu thẩm thấu nhanh hơn, khiến bạn cảm thấy “khó ở” nhiều hơn.

Đừng chạm tay vào nút xả của bồn cầu trong phòng vệ sinh
Bạn nhớ điều này. Cũng như những nơi công cộng khác trên phi cơ, phòng vệ sinh chứa đầy vi trùng. Hãy tự bảo vệ mình, rửa hai tay cho sạch, dùng giấy vệ sinh ấn nút xả và mở cửa phòng.

Không tựa đầu vào cửa sổ để ngủ
Bạn không phải là người duy nhất muốn tựa đầu vào cửa sổ để ngủ. Ai mà biết người nào đó đã thở, hắt hơi, ho vào mặt kiếng của cửa sổ. Ferguson cho biết thấy có người dùng khăn giấy vệ sinh lau sạch vùng chung quanh ghế trước khi ngồi xuống. Ferguson nhắc bạn chớ để tay vào miệng, hoặc đặt lên mặt. Không có hãng hàng không nào cho bạn biết điều bí mật này. Bạn nên mặc loại quần áo dài tay có thể che phủ vùng da của cơ thể để người của bạn không chạm vào chiếc ghế đang ngồi.

Cũng như nhiều nơi khác trên phi cơ, nệm của chiếc ghế không hề được tẩy rửa. Chúng ta thường nghĩ rằng mình chỉ ngồi trong giây lát nên không quan tâm đến những điều bất tiện trong chuyến bay. Cũng đừng quên nói với các tiếp viên hàng không khi bạn cảm thấy có điều gì đó bất tiện.

Đừng chọn chỗ ngồi kẹt giữa hai người khác
Một cuộc khảo sát được tiến hành của Global Strategy Group hồi năm 2009 cho thấy, hơn một nửa hành khách người Mỹ thà đến phòng mạch nha sĩ hơn là bị ngồi kẹt giữa hai người đàn ông trên chuyến bay. Bạn nên chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ hoặc cạnh đường đi.

Nhớ săn sóc da
Nên dùng kem dưỡng da để da không bị khô và ngứa vì không khí trong phi cơ thường làm da bị khô.

Đừng ngủ trước khi phi cơ cất cánh
Nếu ngủ trước khi phi cơ cất cánh thì hai tai của bạn sẽ rất khó lấy lại quân bình áp suất. Bạn chỉ trở lại bình thường nếu nhai kẹo cao su hoặc ngáp.

Đừng uống nước ngọt
Sự gia tăng độ cao có thể làm hơi đường ruột tăng cao hơn 30% so với bình thường, vì vậy bạn nên tránh uống các loại nước giải khát có gas. Giữ sự ổn định của bao tử bạn bằng cách uống nước đóng chai.

(Theo Reader Digest 4-2017)