Tìm Kiếm

14 tháng 5, 2017

Ca đoàn Thánh Linh mến chào tạm biệt Sour Mai Hương

Sour Mai Hương chào tạm biệt Cha Phanxico Xavie cùng các ca viên Ca đoàn Thánh Linh

Sour Mai Hương gởi tặng Bài Thơ đến Cha Phanxico Xavie và các Ca Viên

Sour Mai Hương chia sẻ Đoạn Kinh Thánh nói về 7 Lời của Đức Mẹ
và 7 Sự Thương Khó của Đức Mẹ. 

Cha Phanxico Xavie cùng toàn thể các ca viên Ca Đoàn Thánh Linh sẽ luôn nhớ đến Sour Mai Hương trong những giờ cầu nguyện chung, giờ tập hát, Thánh Lễ tiếng Anh và giờ Kinh Mân Côi mỗi tối thứ Bảy.
Chúng con cầu nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng Các Thánh Nam Nữ luôn ở cùng Sour Mai Hương trên con đường phụng vụ theo Ơn gọi của Thiên Chúa, chúng con nguyện xin các Ngài ban muôn phước lành, ơn khôn ngoan và sáng suốt, ơn sức mạnh và ơn bình an tuôn tràn trên Sour Mai Hương cùng cộng đoàn.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

The Holy Spirit Choir