Tìm Kiếm

30 tháng 7, 2018

Eighteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (August 5, 2018)FIRST READING: Ex 16:2-4, 12-15
           A reading from the Book of Exodus
The whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "Would that we had died at the LORD's hand in the land of Egypt, as we sat by our fleshpots and ate our fill of bread! But you had to lead us into this desert to make the whole community die of famine!"
     Then the LORD said to Moses, "I will now rain down bread from heaven for you. Each day the people are to go out and gather their daily portion; thus will I test them, to see whether they follow my instructions or not.
     "I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them: In the evening twilight you shall eat flesh, and in the morning you shall have your fill of bread, so that you may know that I, the LORD, am your God."
     In the evening quail came up and covered the camp. In the morning a dew lay all about the camp, and when the dew evaporated, there on the surface of the desert were fine flakes like hoarfrost on the ground. On seeing it, the Israelites asked one another, "What is this?" for they did not know what it was. But Moses told them, "This is the bread that the LORD has given you to eat."

Daily Bible Readings of Catholic Mass (July 30 - August 4, 2018)29 tháng 7, 2018

LỊCH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT THÁNG 08.2018

LỊCH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT THÁNG 08.2018

1.    Lịch Phụng vụ - tháng 08.2018
Chúa nhật (29/07/2018): Chúa nhật XVII thường niên
Hiến máu nhân đạo: Thời gian từ 6g30 đến 9g30
Thứ tư (01/08/2018): Thánh Alphongsô Maria Liguori – Tiến sĩ hội thánh (Lễ nhớ)
Thứ bảy (04/08/2018): Thánh Gioan Maria Vianey, Linh mục (Lễ nhớ)
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC (08g30)
10 Tu sĩ dòng Đa Minh
Chúa nhật (05/08/2018): Chúa nhật XVIII thường niên
Thứ hai (06/08/2018): Chúa hiển dung (Lễ kính)
Quyên góp cho ơn gọi Đa Minh
Thứ hai, ba (06,07/08/2018): Tĩnh tâm mừng kính Thánh Đa Minh, bổn mạng Giáo xứ
Thứ tư (08/08/2018): Thánh phụ Đa Minh, Linh mục (Lễ trọng)
Bổn mạng Giáo xứ Thánh Đa Minh và Ca đoàn Thánh Đa Minh
17g30: Thánh lễ đồng tế mừng Bổn mạng Giáo xứ và Ca đoàn Thánh Đa Minh
Thứ sáu (10/08/2018): Thánh Laurensô, Phó tế, Tử đạo (Lễ kính)
Chúa nhật (12/08/2018): Chúa nhật XIX thường niên
Thứ tư (15/08/2018): Đức Mẹ Lên Trời, Cầu cho giáo dân (Lễ trọng)
Chúa nhật (19/08/2018): Chúa nhật XX thường niên
Thứ sáu (24/08/2018): Thánh Barthôlômêô, tông đồ (Lễ kính)
Chúa nhật (26/08/2018): Chúa nhật XXI thường niên
Thứ hai (27/08/2018): Thánh nữ Monica (Lễ nhớ)
Thứ ba (28/08/2018): Thánh Augustinô
Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Thánh Đa Minh (Lễ trọng)
Thứ tư (29/08/2018): Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)

2.    Bảng phân công phục vụ Thánh lễ Chúa nhật – tháng 08.2018
Chúa nhật
Dẫn lễ
Lời nguyện
Bài đọc 1
Bài đọc 2
Giúp lễ
XVIII 05/08
P. Anh
L. Phương
N. Linh
K. Hạnh
K. Ngân – B. Trân
XIX 12/08
L.Phương
K. Hạnh
P. Anh
L. Tố
B. Linh – B. Trân
XX 19/08
K. Hạnh
T. Khanh
K. Chi
L. Phương
M. Uyên – B. Trân
XXI 26/08
K. Chi
L. Tố
K. Hạnh
T. Khanh
V. Bình – M. Quân

3.    Thông báo:
Thời gian thi đấu trong Hội thao Mừng kính Thánh Đa Minh – Bổn mạng Giáo xứ
Ca đoàn Thánh Linh đã đăng ký tham gia Hội thao giáo xứ các môn: Bóng đá nam, bóng bàn đơn nam (Anh Chương), Nhảy bao bố nam (Phương Anh, Anh Chương), nhảy bao bố nữ (Minh Uyên, Ngọc Thu), Kéo co tập thể nam và tập thể nữ.
Thời gian thi đấu:
28/07/2018: 18g30 Bóng đá
01/08/2018: 18g30 Bóng bàn
01/08/2018: 18g30 Cờ tướng
04/08/2018: 18g30 Kéo co nam/nữ
04/08/2018: 18g30 Nhảy bao bố

The Holy Spirit Choir

Chúc Mừng Chị Maria Trương Thị Thùy Dung gia nhập Hội Thánh Công Giáo

Nghi Thức Tiếp Nhận
Chị Maria Trương Thị Thùy Dung cùng Gia Đình
Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt chào đón Chị Maria cùng Gia Đình

Homily for the Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 29, 2018)Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.

27 tháng 7, 2018

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CA VIÊN THÁNG 8


04-08 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bùi Thị Ngọc Diệp
05-08 Maria Elizabeth Trần Bùi Thanh Dung
06-08 Cecile Phan Thanh Thùy Liễu
10-08 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Ngọc Nhật Minh
18-08 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bùi Thị Thùy Trang
24-08 Maria Nguyễn An Kim Loan
26-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Linh Phương
26-08 Phêrô Mai Văn Trí

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Các Ca Viên Tháng 8


08-08 Dominico Nguyễn Văn Thập
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Báu
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Lê Thị Huyền Châu
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Thị Mỹ Dung
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Kim Hạnh
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Ánh Hằng
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Liễu Thúy Hằng
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Phạm Minh Hiền
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Minh Hiền
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Thị Ánh Hồng
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Ngọc Loan
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Liễu Mi
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Ánh Bảo Ngọc
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Tống Thị Kim Ngân 
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Linh Phương 
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Thanh Tú Quyên
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Dương Thị Ngọc Thu
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Thu Thủy
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hồ Ngọc Bảo Trân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Lê Ngọc Bảo Trân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Thi Mai Trâm
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Ngô Thị Thanh Vân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Tường Vi Vân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Đỗ Khuê Vy
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Thi Phượng Vy
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Đỗ Như Ý
29-08 Gioan Baotixita Trần Xuân Thiện

24 tháng 7, 2018

XVII Sunday in Ordinary Time - Year B (July 29, 2018)

  A. Introduction

          a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. Today, we celebrate the 17th Sunday in the Ordinary Time, Year B.
The message of the Lord God to us is this: God the Father Almighty, out of His love for us, always cares for us, His People, by feeding us with both food for our life on earth and blessing for our life in heaven.
In this Holy Mass we are invited to approach the Table of the Word and of the Eucharist—the Body and Blood of Christ—to receive the very Source of Life that lasts for ever.
Kindly all stand for the entrance hymn.

          b) To the Readings

- First Reading 2 Kgs 4:42-44

With only twenty barley loaves Elisha the Prophet fed hundred of people just because he put his trust in what the Lord God told him.

- Second Reading Eph 4:1-6

Unity of Christians was one of Saint Paul’s main concerns simply because unity gives visible sign of the one faith in the one God of those united in one Mystical Body of Christ, the Church.

B. Hymns for Holy Mass

          a) ES #124 - “Join In The Dance”
          b) EM page 190
          c) ES #168 - “Taste And See”
          d) ES #217 - “I Have Loved You”
          e) ES #293 - “Companions On The Journey”

Hymns for the Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 29, 2018)

a) Entrance: ES #124 - “Join In The Dance”b) Responsorial Psalm: EM page 190
Psalm 145:10-11, 15-16, 17-18
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
R. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.

Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 29, 2018)


FIRST READING: 2 Kgs 4:42-44
          A reading from the second Book of Kings
A man came from Baal-shalishah bringing to Elisha, the man of God, twenty barley loaves made from the firstfruits, and fresh grain in the ear. Elisha said, “Give it to the people to eat.” But his servant objected, “How can I set this before a hundred people?” Elisha insisted, “Give it to the people to eat. For thus says the LORD, ‘They shall eat and there shall be some left over.’” And when they had eaten, there was some left over, as the LORD had said.

BÀI ĐỌC I: 2 V 4:42-44
(42) Có một người từ Ba-an Sa-li-sa đến, đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa: hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông Ê-li-sa nói: "Phát cho người ta ăn."
(43) Nhưng tiểu đồng hỏi ông: "Có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được? " Ông bảo: "Cứ phát cho người ta ăn! Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư."
(44) Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời ĐỨC CHÚA phán.

18 tháng 7, 2018

XVI Sunday in Ordinary Time - Year B (July 22, 2018)

A. Introduction
          a) To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. The Liturgy of the Word of this XVI Sunday in the Ordinary Time, Year B, introduces to us the Lord God Who loves and cares for His people as a good shepherd loves and cares for his sheep.
We are God’s people and His sheep. We feel safe in the hands of God and we strive being worthy of His love and care.
Please all stand for the entrance hymn.

          b) To the Readings
- First Reading Jer 23:1-6
The Lord God always loves and cares for His people the way a good shepherd does his sheep. God will not leave His people to the mercy of false leaders, but send good ones to serve them after His salvation plan.
- Second Reading Eph 2:13-18
Christ through His sacrifice on the Cross brought the blessing of reconciliation between God and humankind and established peace among nations and peoples.

B. Hymns for Holy Mass
          a) ES #136 - “Sing To The Mountains”
          b) EM page 188
          c) ES #298 - “All Good Gifts”
          d) ES #142 - “Jesus Christ, You Are My Life”
          e) ES #207 - “Open My Eyes”

Hymns for the Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 22, 2018)

a) Entrance: ES #136 - "Sing To The Mountains"


b) Responsorial Psalm: EM page 188
Psalm 23:1-3, 3-4, 5, 6
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
R. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 22, 2018)


FIRST READING: Jer 23:1-6
          A reading from the Book of the Prophet Jeremiah.
Woe to the shepherds who mislead and scatter the flock of my pasture, says the LORD. Therefore, thus says the LORD, the God of Israel, against the shepherds who shepherd my people: You have scattered my sheep and driven them away. You have not cared for them, but I will take care to punish your evil deeds. I myself will gather the remnant of my flock from all the lands to which I have driven them and bring them back to their meadow; there they shall increase and multiply. I will appoint shepherds for them who will shepherd them so that they need no longer fear and tremble; and none shall be missing, says the LORD.
Behold, the days are coming, says the LORD, when I will raise up a righteous shoot to David; as king he shall reign and govern wisely, he shall do what is just and right in the land.
In his days Judah shall be saved, Israel shall dwell in security. This is the name they give him: "The LORD our justice."

17 tháng 7, 2018

CA ĐOÀN THÁNH LINH THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CÔ KHANH

Tối hôm nay, Thứ Ba ngày 17 tháng Bảy, Cha Phanxicô Xaviê và các anh chị em ca viên đại diện Ca Đoàn Thánh Linh đã đến viếng và đọc kinh cầu nguyện cho Chú Phêrô Hoàng Mạnh Hùng, là em trai của Cô Khanh - ca viên của Ca Đoàn Thánh Linh.

15 tháng 7, 2018

Welcome a new born baby into the Church to the Sacrament of Baptism

I. The Rite of Reception - Therese Nguyen Ngoc Dan NhienII. The Rite of The Sacrament of Baptism - Therese Nguyen Ngoc Dan Nhien


Fr. Francis Xavier and Therese Nguyen Ngoc Dan Nhien and her Parents, Godparents and Relatives

Congratulations to lovely baby Therese Nguyễn Ngọc Đan Nhiên.

Today we have joyfully welcomed the little baby Theresa Nguyễn Ngọc Đan Nguyên to join our Catholic Church.

The Holy Spirit family would like send our best wishes to baby Theresa and her family. May God’s Blessings and Grace be with baby Theresa and her beloved ones always.

The Holy Spirit Choir

Homily for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 15, 2018)Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.

12 tháng 7, 2018

XV Sunday in Ordinary Time - Year B (July 15, 2018)


A. Introduction
          a) To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration in the 15th Week in Ordinary Time, Cycle B.
The Gospel story tells us how Christ sent the twelve disciples two by two to mission.  They went to preach the Good News of salvation relying only on God’s love and care.  This should also be the way we are sent to bear witness to our faith in Christ Who, all-powerful though, came to us as a simple human person, in order to bring us God’s priceless gift of eternal life.
Please all stand for the entrance hymn.  
          b) To the Readings 
                    - First Reading Am 7:12-15
The sharp difference between an authentic prophet and a false one lies in the fact that the former is sent by God and detached from earthly ambitions, while the latter is not at all.
                    - Second Reading Eph 1:3-10
We are chosen by God in Christ to be recipients of all kinds of blessing.  For this reason, this is our great honor and endless joy to thank and praise God the Father forever. 
B. Hymns for Holy Mass
          a) ES #121 “This Day Was Made By The Lord”.
          b) EM page 186.
          c) ES #219 “Christify”.
          d) ES #327 “We Belong To You”.
          e) ES #273 “Age To Age”.

Hymns for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 15, 2018)

a) Entrance:  - ES #121 - “This Day Was Made By The Lord”


b) Responsorial Psalm: EM page 186

Responsorial Psalm: Ps 85:9-10, 11-12, 13-14

R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
R. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.


10 tháng 7, 2018

Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year B (July 15, 2018)Reading 1: Am 7:12-15 (104B)

A reading from the Book of the Prophet Amos
Amaziah, priest of Bethel, said to Amos, “Off with you, visionary, flee to the land of Judah! There earn your bread by prophesying, but never again prophesy in Bethel; for it is the king’s sanctuary and a royal temple.” Amos answered Amaziah, “I was no prophet, nor have I belonged to a company of prophets; I was a shepherd and a dresser of sycamores. The LORD took me from following the flock, and said to me, Go, prophesy to my people Israel.”

Bài đọc I: Am 7:12-15

12 Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt: "Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều."
14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung.
15 Chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.”

Daily Bible Readings of Catholic Mass (July 9 - 14, 2018)
Ký Ức Vụn Về Chuyện Học Ở Miền Nam Thời Đệ Nhất Cộng Hòa

Nhà nghiên cứu lịch sử Lê Nguyễn
Học viện Quốc gia Hành chánh được xây mới năm 1962
Thế hệ những người sinh vào thập niên 1940 tại miền Nam nay còn không ít, cũng không nhiều. Số người không còn phần vì tuổi tác, bệnh tật, phần vì đã trải qua nhiều thăng trầm dâu bể của những năm trước và sau 30-4-1975: chiến trận, tù đày, những cuộc vượt biển kinh hoàng…, số người còn trụ lại kẻ thì sống tha hương trên xứ người, người ở lại Việt Nam thì phần đông cũng lang thang bên lề cuộc sống, tuổi tác chất chồng, sống bằng ký ức hơn là những dự phóng tương lai. Trong tay không còn bao nhiêu tư liệu chính thức về một thời kỳ giáo dục đã trải qua năm, sáu mươi năm, chỉ còn một mớ ký ức sót lại trong đầu, được sự gợi ý của Ban BiênTập Trí Việt News, tôi vô cùng e ngại, nhưng các anh mở lòng khuyến khích vì hy vọng rằng những bạn đọc là chứng nhân của thời kỳ này sẵn lòng bổ khuyết, đính chính cho những sai sót của một bộ nhớ đã trải qua nhiều thử thách của thời gian và thời cuộc. Bởi vậy mà mấy bài viết này có tên là “Ký ức vụn”, không mang ý nghĩa một biên khảo, mà chỉ nhằm giúp người đọc có chút ý niệm tổng quát về một nền học đã mai một từ hơn nửa thế kỷ đã qua.