Tìm Kiếm

29 tháng 7, 2018

Chúc Mừng Chị Maria Trương Thị Thùy Dung gia nhập Hội Thánh Công Giáo

Nghi Thức Tiếp Nhận
Chị Maria Trương Thị Thùy Dung cùng Gia Đình
Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt chào đón Chị Maria cùng Gia Đình

Nghi Thức Rửa Tội và Cử Hành Bí Tích Thêm Sức
Chị Maria được đón Rước Mình Máu Thánh Chúa Lần Đầu Tiên
Ca Đoàn Thánh Linh xin chúc mừng chị Maria Trương Thị Thùy Dung, nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho Chị cùng Gia Đình thương mến.

The Holy Spirit Choir