Tìm Kiếm

8 tháng 7, 2018

CHUỖI KINH MÂN CÔI - HSC 2018STT
Thánh Quan Thầy
Danh Tánh
05 Sự Vui
05 Sự Thương
05 Sự Mừng
05 Sự Sáng
1
Phanxico Xaviê
Nguyễn Văn Nhứt


1

2
Maria
Hoàng Linh Phương


2

3
Têrêsa
Hoàng Thị Khanh


3

4
Giuse
Bùi Phương Anh

4


5
Têrêsa
Nguyễn Trần Thảo Linh

5


6
Cecilia
Trịnh Thị Kim Chi
ü7
Têrêsa
Phạm Ngọc Lũy Tốü
8
Têrêsa
Nguyễn Ngọc Linh
ü9
Cecilia
Phan Thanh Thúy Liễu

ü


10
Têrêsa
Lưu Thu Hồng


5
ü
11
Antôn
Trần Xuân Thành


1+2+3

12
Vinh Sơn
Nguyễn Văn Chuyên
ü13
Vinh Sơn
Nguyễn Minh Quân2
14
Maria
Tống Thị Kim Ngân


ü

15
Anna
Võ Thị Ngọc Hội
ü16
Maria
Nguyễn Thị Báu
ü17
Giuse
Huỳnh Công Tâm


5

18
Maria
Trần Thanh Tú Quyên4
19
Anna
Võ Thị Huyền Nga
520
Maria
Trần Thị Mai Trâm

ü


21

GĐ Dũng - Thủy
222

GĐ Bình - Quỳnh
123

GĐ Thùy Châu

ü


24
Têrêsa
 Lưu Thu Hồng

ü


25
Maria Cecilia
Phạm Ngọc Minh Uyên

2


26
Catarina
Phạm Thị Yến


4

27
Maria
Nguyễn Thị Ánh Hằng


3

28
Maria
Trần Thị Thúy Nga


4+5

29
Elizabeth
Lư Kim Hạp

3


30
Têrêsa
Nguyễn Thị Hồng Hà


1

31
Maria Elizabeth
Trần Bùi Thanh Dungü
32
Têrêsa
Nguyễn Thị Tuyết Mai

4
1

33

M. Duyên


2

34
Têrêsa
Trần Ngọc Thùy Châu

ü


35
Maria
Nguyễn Thị Yến

ü


36
Maria
Lê Ngọc Bảo Trân4
37
Têrêsa
Thùy Trâm


2

38
Anna
Nguyễn Thị Huyền Trân


5

39
Winston
Chu Vĩnh Sinh

3


40

GĐ Nathan – Trúc - Lambert


5

41
Maria
Dương Thị Ngọc Thu


5

42

Nguyễn Hải Phong


ü

43


44


45


46


47


48


49


50