Tìm Kiếm

28 tháng 1, 2018

Fifth Sunday in Ordinary Time (Feb 4, 2018)First Reading (Jb 7:1-4, 6-7)

A reading from the Book of Job

Job spoke, saying:
Is not man’s life on earth a drudgery?
Are not his days those of hirelings?
He is a slave who longs for the shade,
a hireling who waits for his wages.
So I have been assigned months of misery,
and troubled nights have been allotted to me.
If in bed I say, “When shall I arise?”
then the night drags on;
I am filled with restlessness until the dawn.
My days are swifter than a weaver’s shuttle;
they come to an end without hope.
Remember that my life is like the wind;
I shall not see happiness again.

Bài đọc I (G 7:1-4, 6-7)

1 Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao?
Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê?2 Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công,3 cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.4 Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: "Khi nào trời sáng?" Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: "Bao giờ chiều buông?" Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.6 Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng. 7 Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.

Responsorial Psalm (Ps 147:1-2, 3-4, 5-6)

R/ Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
R/ Nào ca tụng Chúa đi, Đấng chữa trị bao cõi lòng nát tan.Praise the LORD, for he is good; sing praise to our God, for he is gracious; it is fitting to praise him. The LORD rebuilds Jerusalem; the dispersed of Israel he gathers. R/
Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào! Được tán tụng Người, thỏa tình biết mấy! Chúa là Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về. R/

He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He tells the number of the stars; he calls each by name. R/
Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, bang bó cho lành. Người ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng ngôi một. R/

Great is our Lord and mighty in power; to his wisdom there is no limit. The LORD sustains the lowly; the wicked he casts to the ground. R/
Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường! Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen. R/

Daily Readings – Audio (January 29-31, 2018)

Daily Bible Reading 29 January 2018 of Catholic MassDaily Bible Reading 30 January 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 31 January 2018 of Catholic Mass

Homily for IV Sunday In Ordinary Time, Year B (Jan 28, 2018)


 Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.

23 tháng 1, 2018

Đức Thánh Cha được tặng mũ chứ không bị ném mũ!Hôm thứ Ba 16 tháng Giêng, sau khi có cuộc gặp gỡ với chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn tại Dinh Moneda vào lúc 8h20 và một cuộc tiếp kiến riêng với Tổng thống Michelle Bachelet, Đức Thánh Cha đã di chuyển từ Dinh Moneda đến công viên O’Higgins để cử hành thánh lễ đầu tiên của ngài trên đất Chí Lợi lúc 10h30.

Trên đường đi, đông đảo anh chị em giáo dân đứng hai bên đường đã nồng nhiệt chào đón ngài. Và đột nhiên có một chiếc mũ ném tới Ngài.

Nhiều báo đưa tin rằng khi đi qua đám đông dân chúng dọc các con đường của thủ đô Santiago de Cile, Đức Thánh Cha Phanxicô bị một kẻ quá khích “ném vào mặt”. Người ta cũng xác định đó là một chiếc mũ kaki màu kem, giống như loại mũ người Việt hay gọi “mũ tai bèo”.

Các báo chí xem đây là một hành động chống Đức Thánh Cha, trong bối cảnh những chống đối Giáo hội và chống chính cá nhân ngài. Trước và trong cuộc viếng thăm của ngài, đã có các vụ đốt các nhà thờ, các cuộc biểu tình.

Nhưng chiếc mũ ném trúng vào mặt Đức Thánh Cha là chiếc mũ trên đó có ghi dòng chữ tiếng Tây ban nha “Rece por la familia chilena” – Xin cầu nguyện cho gia đình Chilê.

Khi Đức Thánh Cha xuất hiện giữa công chúng, ví dụ như trong các buổi triều yết chung tại Vatican, các tín hữu thường “gửi tặng” ngài các món đồ bằng cách “ném” chúng về hướng ngài khi xe của ngài đi ngang qua. (Rei 17/01/2018)

Hồng Thủy – http://vi.radiovaticana.va và AFP news agency

22 tháng 1, 2018

IV Sunday in Ordinary Time - B (January 28, 2018)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of our Sunday Holy Mass on the Fourth Sunday in the Ordinary Time, Cycle B.
The topic of this Sunday Holy Mass comes from the report on how Christ carried out His saving mission.  He preached the message of repentance, cured the sick, and drove out the forces of evil.
The Church has been entrusted by the Lord the same saving mission and will continue this task until His Second Coming in glory. 
Please all stand for the entrance hymn.                                                                                                                                                                                                                               

b)     To the Readings

-          First Reading: Dt 18:15-20

A prophet who speaks in the name of the Lord God should be trustworthy when he is appointed by God and what he says will come true.  Severe measures will be taken against false prophets for deceiving people. 

-          Second Reading: 1 Cor 7:32-35

Those who choose to serve the Lord should dedicate their life to praise and glorify Him, whereas the ones who take responsibilities for the welfare of their own families have to spend their time and energy caring for their loved ones.

B.   Hymns for Holy Mass 

a)    ES #136 – Sing To The Mountains -  Bod Dufford, SJ
b)   EM page 65
c)    ES #291 – The God Of All Grace – Ricky Manalo, CSP
d)   ES #200 – Here I Am, Lord – Dan Schutte
e)    ES #273 -  Age To Age – Janet Vogt

Hymns for the Fourth Sunday in Ordinary Time - Year B (January 28, 2018)


a) Entrance: Sing to The Mountains - ES #136b) Responsorial Psalm: EM Page 65

Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 7-9)

R/ If today you hear his voice, harden not your hearts.

R/ Nếu hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, anh em đừng cứng lòng.

Come, let us sing joyfully to the LORD; let us acclaim the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving; let us joyfully sing psalms to him. R/
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người, là Núi Đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan, dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. R/

Come, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us. For he is our God, and we are the people he shepherds, the flock he guides. R/
Hãy vào đây, ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa, là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. R/

Oh, that today you would hear his voice: “Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massah in the desert, Where your fathers tempted me; they tested me though they had seen my works.” R/

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta dù đã thấy những việc Ta làm. R/


c) Offertory: The God of All Grace - ES #291d) Communion: Here I Am, Lord - ES #200e)  Recessional: Age to Age - ES #273 


Daily Readings – Audio (January 22-28, 2018)

Daily Bible Reading 22 January 2018 of Catholic MassDaily Bible Reading 23 January 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 24 January 2018 of Catholic Mass

21 tháng 1, 2018

Fourth Sunday in Ordinary Time - Year B (January 28, 2018)First Reading (Dt 18:15-20)

A reading from the Book of Deuteronomy

Moses spoke to all the people, saying:
“A prophet like me will the LORD, your God, raise up for you
from among your own kin;
to him you shall listen.
This is exactly what you requested of the LORD, your God, at Horeb
on the day of the assembly, when you said,
‘Let us not again hear the voice of the LORD, our God,
nor see this great fire any more, lest we die.’
And the LORD said to me, ‘This was well said.
I will raise up for them a prophet like you from among their kin,
and will put my words into his mouth;
he shall tell them all that I command him.
Whoever will not listen to my words which he speaks in my name,
I myself will make him answer for it.
But if a prophet presumes to speak in my name
an oracle that I have not commanded him to speak,
or speaks in the name of other gods, he shall die.’”


Bài đọc I (Duet 18:15-20)

15 Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em; anh em hãy nghe vị ấy.16 Đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tại núi Khô-rếp, trong ngày đại hội; anh em đã nói: "Chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết."17 Bấy giờ Đức Chúa phán với tôi: "Chúng nói phải.18 Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. 19 Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó. 20 Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết."

Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 7-9)

R/ If today you hear his voice, harden not your hearts.
R/ Nếu hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, anh em đừng cứng lòng.Come, let us sing joyfully to the LORD; let us acclaim the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving; let us joyfully sing psalms to him. R/
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người, là Núi Đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan, dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. R/

Come, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us. For he is our God, and we are the people he shepherds, the flock he guides. R/
Hãy vào đây, ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa, là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. R/

Oh, that today you would hear his voice: “Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massah in the desert, Where your fathers tempted me; they tested me though they had seen my works.” R/
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta dù đã thấy những việc Ta làm. R/

Homily for III Sunday In Ordinary Time, Year B (Jan 21, 2018)


Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

18 tháng 1, 2018

III Sunday in Ordinary Time—Year B (January 21, 2018)A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. 
As we celebrate the Third Sunday in the Ordinary Time today, the Word of God is urging us to repent of our sin in order that we may be worthy of the Kingdom of God preached by Christ.
To this so urgent a call no one can make any excuse to delay a timely response.
We pray in this Holy Mass for the grace of wisdom to react properly to God’s Holy Will, and for the grace of courage to carry out His call even though we have to pay some cost.
Please all stand for the entrance hymn.   

b)     To the Readings

-          First Reading Jon 3:1-5.10

Being called by the Lord God to preach repentance to the king and his subjects in Nineveh, a city notorious for crimes, the prophet Jonah found this mission equivalent to a death penalty.  He was so scared that he ran away to save his own life.  The Lord God, however, wanted him to accomplish what God commanded him to for the sake of sinners.  

-          Second Reading 1 Cor 7:25-31

Saint Paul admonishes Christians to be aware of the signs of the times so as to deal with this life on earth in such a way that they would not miss the chance to gain from this passing world life eternal.   

B.    Hymns for Holy Mass:

a)    ES #122 – Now Is The Time
b)   EM page 63
c)    ES #219 – Christify 
d)   ES #336 – Where Love Is Found 
e)    ES #293 – Companions On The Journey

Hymns for the Third Sunday in Ordinary Time - Year B (January 21, 2018)


a) Entrance:  Now Is The Time - ES #122b) Responsorial Psalm: EM Page 63

Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9)

R/ Teach me your ways, O Lord.
R/ Lạy Chúa, xin dạy con lối bước của Ngài.

Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths, Guide me in your truth and teach me, for you are God my savior. R/
Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R/

Remember that your compassion, O LORD, and your love are from of old. In your kindness remember me, because of your goodness, O LORD. R/
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa, vì Ngài nhân ái, xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. R/

Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice and teaches the humble his way. R/
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân. Dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính và dạy cho biết đường lối của Người. R/


c) Offertory: Christify - ES #219


d) Communion: Where Love Is Found - ES #336e)  Recessional: Companions On The Journey - ES #293 


Bài rất hữu ích của một bác sĩ, cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ.

Không Nên Mổ 

Ðã đi vào giai đọan LÃO thì phải BỆNH thì mới CHẾT được chứ !!! Nhưng mình có bệnh mà VÔ THỨC trong việc thuốc men chữa trị và giao 100% cho Bác Sĩ thì đó là NỗI BẤT HẠNH của một số không nhỏ người bệnh !
Có cơ hội gần gũi và tiếp xúc hỏi thăm những người có bệnh (nhiều loại bệnh), được một số không nhỏ yêu cầu trước khi giao cho BS mỗ bất cứ bệnh gì, ngoại trừ trường hợp Emergency (khẩn cấp) thì nên có Second /Third Opinion (ý kiến thứ 2, thứ 3) rồi mới OK !

Chuyến đi Los vừa rồi tôi ghi nhận 3 Ca mổ của bạn bè . 

Ca 1 : mổ mắt bị mù luôn, nên từ chối lời BS bảo mổ mắt còn lại và bây giờ chỉ nhìn đời bằng 1 mắt thôi .

Ca 2 : mổ Tiền Liệt Tuyến - 7 năm nay tình trạng ngày càng tệ hại hơn chứ chưa lúc nào khá hơn cho đường tiểu và mất hứng thú nam giới kể từ lúc mổ đến nay !!!

Ca 3 : Mổ đốt Xương sống SỐ 5 ở cổ , trước khi mổ còn lái xe đi đây đó nhưng từ sau mổ hết lái xe vì nhiều bộ phận phản ứng chậm (tay chân mắt) do khu thần kinh tiểu não bị ảnh hưởng xấu của mổ và hiên nay nghĩ lại rất hối tiếc nhưng không còn kịp !

Cả 3 Vị này nói câu kết rất đáng suy nghĩ : Người Cao niên có nhiều bệnh phải mổ nhưng nếu hiện chưa cần phải mổ ngay (Trừ Emergency) khi mình chịu đưng được thì nên ráng sống vui với bệnh và không nên mổ VÌ MÌNH NHIỀU KHI CHẾT TRƯỚC KHI BỆNH CẦN MỔ !!!
Triết Lý cuộc sống mà người GIÀ cần suy ngẫm !

Nhờ có chuyến đi này nên tôi kịp thời ngưng việc MỔ một bệnh mà tôi cảm thấy còn chịu đựng được !!!
Thân mến chia sẻ cùng mọi người và mời đọc qua các Email dưới đây .

TRẦN MINH NHỰT

Luôn tìm kiếm "second / third opinion. "
Vì trong giới y tế Mỹ cũng có nhiều lang băm lắm.
Tôi cũng là nạn nhân của một anh bác sỹ thích mổ, chắc mổ là có tiền. Bệnh nhân mang tật là chuyện của bệnh nhân. 

Cách đây 15 năm, tôi bị nghi là bị prostate cancer (ung thư tiền liệt tuyến) vì PSA lên cao 6.5. Tôi được giới thiệu tới gặp một anh bác sỹ già chuyên về prostate. Anh ta làm biopsy (sinh thiết) tôi, đâm 18 mũi kim dài vào prostate (tiền liệt tuyến) để lấy mẫu tế bào xem có bị prostate cancer không.

Sau khi bị làm prostate biopsy, tôi bị chảy máu ra nhiều vì anh bác sỹ này làm vụng quá, rồi tôi bị bí tiểu (urine clot), nên phải đi nhà thương gấp vào ban đêm. Sau hai ngày nằm nhà thương, anh bác sỹ nói tôi bị prostate cancer, đòi hai ngày sau phải mổ liền lập tức.

Vì biết prostate cancer không làm ai chết liền 6 tháng, tôi không chiụ và muốn có ý kiến thứ hai của bác sỹ khác, anh bác sỹ già này không thể bịp tôi được, nên tức tôi lắm, và nói đừng trở lại gặp anh ta nếu không muốn anh ta mổ.

Mổ prostate tức là cắt bỏ prostate trong người, sau đó phải đeo tã như con nít còn nhỏ suốt đời, vì khi nước tiểu trong bàng quang (bladder) đầy, sẽ trào ra, vì đầu valve ở prostate không còn nữa.
Sau đó tôi xin một giáo sư bác sỹ khoa trưởng về urology (khoa tiết niệu) của bệnh viện đại học y khoa khám lại, và làm biopsy lại, kết quả tôi không bị prostate cancer như anh bác sỹ già kia khám, mà chỉ bị sưng prostate.
Mười năm nay tôi không bị prostate cancer.

*** Xin đọc kỹ những kinh nghiệm của BÁC SĨ VI SƠN để có thể tránh được những sai lầm to lớn trong tương lai. ***

Kính thưa quý thân hữu,

Hôm nay tôi nhặt được trên forum (diễn đàn) bạn một lá thư của anh Nguyễn Minh Châu, trung tá Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH và là nguyên quận trưởng quận Dĩ An, Biên Hoà viết về một kinh nghiệm anh có gần đây với bác sĩ Mỹ ở một bệnh viện Mỹ ở El Camino, California.
Sau đó chị Phương Lan có viết thơ hỏi, loại sai lầm như vậy có thực sự xẩy ra với BS và bệnh viện Mỹ không? Xin quý thân hữu đọc lá thơ của anh Nguyễn Minh Châu và sau đó đọc phần tôi xin trả lời chị Phương Lan và một số quý vị đã viết thơ hỏi trước đây về đề tài tương tự.

Kính qúy vị,
Ðây là câu chuyện xảy ra tại Bịnh Viện El Camino của Mỹ. 
Ngày 9 tháng Oct 2011, tôi được cựu ÐT Vũ Văn Lộc GÐ /IRCC tổ chức ÐNH Tình Ca Cho Em. Tôi được mời đến xem và nhận một hoa Hồng về dâng lên bàn thờ vợ tôi.
Chẳng may tôi bị té bể đầu và xuất huyết não sau khi làm Head Scan. Tôi phải nằm BV 6 ngày để theo dõi. Ngày sau hết chảy máu.
Sau 2 lần nữa Scan trước khi xuất viện, BS cho biết kết quả stable (ổn định).
Thứ Sáu tuần sau làm Scan đầu lại cho an toàn. Trong thời gian về Belmont tôi có vào Net để biết thêm tình trạng Head injury của tôi và tự theo dõi. Tôi chẳng thấy Incidents (biến cố) gì xảy ra và vẫn email hằng ngày cho quý vị.

Nhưng Scan lần thứ 4 nầy, Neurologist (BS thần kinh) lại nói não của tôi sưng thêm và rỉ máu. Ông ấy yêu cầu tôi phải chịu mổ đầu, nhưng tôi quyết định không mổ và yêu cầu Chief of Neurology (trưởng khoa thần kinh) duyệt film lại, vì theo tôi tự thấy chẳng có chóng mặt, nhức đầu hay Nausea (buồn nôn) gì hết và ăn ngủ bình thường tại sao phải mổ ? 
Sau nửa giờ, ông BS mổ đầu cho tôi biết là Sorry of wrong informations, nên không có mổ.

Kính quý vị, BS là thầy trị bịnh, còn người nhận định bịnh và suy xét để quyết định 
chính là bịnh nhân.
Nếu bịnh nhân không biết gì hết mà để BS/BV toàn quyền, có thể tai hại vô cùng.
Kính. 
NMC

Theo như thơ anh Nguyễn Minh Châu, thì một sự sai lầm chuyên môn như vậy có thể xẩy ra đối với bác sĩ và bệnh viện ở Mỹ một cách rộng rãi được không? 

Theo cơ quan Food and Drug Administration thống kê, thì ở Mỹ, mỗi ngày có một người chết (oan) vì sai lầm trong ngành y tế ở Mỹ.

Thật xấu hổ cho cách nói của cơ quan FDA mà tôi cho là một trong những cơ quan bất tài và mâu thuẫn nhất trong chính phủ Mỹ. Họ nhiều khi chỉ trong thời gian một năm có thể đổi ngược quyết định 180 độ.

Tuy vậy họ cũng phải thừa nhận là trên nước Mỹ, hàng năm có 1 triệu ba trăm ngàn (1,300,000) ngàn người dân Mỹ bị tổn thương bởi lỗi lầm của BS/Bệnh viện/dược sĩ/dược phòng.

Về con số tử vong do các thực thể vừa kể gây, không phải chỉ có mỗi ngày một người bị chết vì lỗi lầm y tế, mà thực ra mỗi năm có tới 7 trăm tám mươi ngàn (780,000) người Mỹ bị chết do lỗi lầm y tế gây ra.
Cần biết, số người Mỹ tử nạn trong tai nạn xe cộ ở Mỹ chỉ độ 45,000 người một năm nghĩa là 1 phần 17(1/17) cuả con số trên đây. 
Có người đã gọi cái thảm trạng này là "the American unspoken holocaust" (1 sự tàn sát ngầm của người Mỹ).

Tôi dám mạnh miệng nói sự thật mà không sợ bị gắn cho là có ác cảm với nghành y-tế Mỹ vì chính tôi là một thành viên của ngành này. 
Cần nói ngay, là thực sự ra, mặc dầu những thiếu sót, xấu xa trong ngành y tế Mỹ, ngành này vẫn là ngành đứng đầu thế giới về mức độ tân tiến và hữu hiệu. Tuy nhiên vẫn cần nói cái mặt trái của nó vì có sống trong chăn, thì mới biết chăn có rận. 

Nói như vậy có mâu thuẫn không? (Am I speaking from both corners of my mouth?) 
Dạ thưa không. Chúng ta phải nhớ là không có nước nào đoạt được nhiều giải Nobel Prize về y-tế như nước Mỹ. 

Nói về số khoảng 1% giới khoa học gia và nghiên cứu, kể cả y-tế, ở Mỹ thì họ thuộc thành phần lỗi lạc hàng đầu thế giới khó ai bì kịp.
Tuy nhiên, giới chuyên môn nghành y tế còn lại thì thật đa dạng. Một số khoảng 40 % thuộc loại giỏi, 20 % thuộc loại khá. Tôi nói không sợ nói ngoa là phần 30 % còn lại thuộc loại tầm thường tới hoàn toàn bất tài. Họ không thuộc bài vở, định bệnh nhờ phần lớn vào thử nghiệm và trang bị tối tân.

Lại thêm một vấn đề nữa của giới Bác Sĩ Mỹ là trịch thượng (arrogant), không có nhiệt tình (compassion) với bệnh nhân, mà chỉ quan tâm làm càng nhiều tiền càng tốt. 

Có một anh Bác sĩ về tim ở đây chỉ hai ba năm hành nghề đã kiếm cả chục triệu. Bạn hỏi sao mà dữ vậy.
Cho bạn một ví dụ, như bác sĩ sau đây: thân chủ nào mới tới (trong đó có tôi), anh khám qua loa, rồi nói là phải làm cath (soi tim). Một ngày anh làm từ 2 tới 4 cái, mỗi cái anh tính 4000 dollars (cho riêng anh, không kể tiền bệnh viện).
Trung bình chỉ heart cath thôi anh đã kiếm 12 tới 16 ngàn dollars một ngày (dĩ nhiên tôi từ chối không làm cath với anh ta). Một năm chỉ soi tim không, anh ta đã kiếm trên 3 triệu rưỡi. 
Tôi đã nói thẳng vào mặt tay này khi anh ta lên tiếng dậy đời với tôi là tôi "sai lầm" khi tôi không chịu làm soi tim với anh ta: "I am not interested in doing anything with a damn money grabber like you!" (Tôi không muốn làm điều gì liên quan đến với một người chỉ ham tiền chết tiệt như ông! "). 

Một chuyện thật đã xảy ra cho người bạn đường yêu mến của tôi. 
Bạn biết cách đây hơn 6 năm, Lucie bị breast cancer (ung thư ngực). Tôi mang cô ấy tới một bác sĩ chuyên về ung thư (oncologist). Sau khi định bệnh ung thư được xác nhận và đã giải phẫu bởi một surgeon, bạn tôi. Lucie đi cùng tôi gặp bác sĩ này để làm chemotherapy (hóa trị).

Anh ta nói phủ đầu với tôi ngay là anh biết tôi là bác sĩ nhưng anh không muốn bàn nhiều vì anh là bs chuyên môn ngành này và tôi là Bs thần kinh nên chẳng biết gì. 
Tôi nóng máu hết sức, chẳng cần lịch sự gì cả, bèn nói với anh ta : 
Excuse me Dr. P, let's cut out this BS (bullsh..). This lady is not a simple patient. SHE IS MY WIFE. AND I WILL HAVE THE LAST SAY ABOUT HOW HER TREAMENT IS GOING TO BE CONDUCTED. (Xin lỗi bác sĩ P. Hãy bỏ những thứ điều bs này (bullshit..). Người phụ nữ này không phải là một bệnh nhân đơn giản. Cô ta là vợ tôi. Và tôi là người sẽ có tiếng nói cuối cùng về việc ĐIỀU TRỊ CỦA CÔ TA sẽ ĐƯỢC THỰC HIỆN như thế nào.)

Dĩ nhiên sau cùng anh ta đã đồng ý hoàn toàn với treatment protocol mà tôi đưa ra (he made 100,000 dollars out of this treatment - ông ta đã kiếm được 100.000 đô la từ việc điều trị này). 
Hơn một năm sau điều trị và Lucie thường tái khám 3 tháng một lần, cũng với cái anh chàng này đã order full body bone scan (yêu cầu chụp hình toàn bộ xương cơ thể) cho Lucie. Sau đó, anh ta gọi vợ chồng tôi lại loan báo là dựa vào bone scan thì bà xã tôi đã bị cancer trở lại.

Tôi bực quá nói thẳng vào mặt anh ta (anh chàng này sau này không dám cãi tôi, sau khi biết tôi là giáo sư của nhiều đại học ở Texas và đã là giám đốc của tất cả 4 bệnh viên thần kinh trong vùng) là làm gì có cái việc định bệnh cancer relapse (ung thư tái phát) chỉ dựa vào bone scan (chụp hình lớp xương ) . Anh ta nhất định là Lucie phải điều trị ngay bằng Hevastin, một phương thuốc được quảng cáo rầm rộ về mức độ công hiệu (debatable) cho breast cancer, nhưng có điều chắc là có thể gây tử vong bất ngờ. 

Tôi không chấp nhận lời đề nghị của anh BS P. này mà đưa bà xã tôi đi Harrington Cancer Center. 
Sau mọi thử nghiệm cần thiết nó kết luận là Lucie không hề bị cancer relapse. Và dĩ nhiên là kết luận đó đúng vì Lucie vẫn còn ở với tôi cho tới ngày nay để làm bà xếp oai hùng của tôi. 
(Anh chàng BS này sau này không biết bị ai khiếu nại mà bị Board restrict license, không cho làm oncology (điều trị ung thư) nữa.

Một việc nhỏ nữa. Tôi có một bệnh nhân bị Panic disorder (tâm lý rối loạn hoảng sợ) khám tôi định kỳ từ 20 năm nay. Gần đây anh càng ngày càng khó thở. Anh cho tôi xem kết quả chụp phổi (nhiều procedures) và nói với tôi là anh đã đi nhiều bác sĩ và không ai giải thích được tại sao anh lại có vết nám (hilar mass) trong phổi và increased density (mật độ tăng) on the lungs x rays (chụp hình quang tuyến phổi). 

Anh ta đến tôi nói là tuy biết tôi là bác sĩ thần kinh, nhưng ở đây nhiều người biết tôi có kiến thức nhiều về nội khoa nên muốn xin ý kiến của tôi. Tôi nhận ra là anh ta trên hình phổi có signs of interstitial infiltration/pneumonia (dấu hiệu xâm nhập / viêm phổi) và có một hilar mass. Tôi nói với anh ta là anh nên đi trở lại bác sĩ phổi của anh ta (a certain doctor named Polk) nói là tôi nghi anh ta bị fungal infection và signs of idiopathic pulmonary fibrosis (dấu hiệu nhiễm trùng nấm và xơ hóa phổi tự phát).

Anh ta trở lại nói với BS Polk lời gợi ý của tôi, Ông này bèn phán một câu xanh rờn đầy miệt thị: "I do not take advice from psychiatrists" (Tôi không chấp nhận lời khuyên từ bác sĩ tâm thần). Bệnh nhân của tôi trở lại báo cáo với tôi lời ông Polk. Tôi bực quá (cái tính nóng tưởng đã chừa, nhưng chưa dứt hẳn) tôi nói với anh ta: "it does not take a rocket scientist to figure it out. If he cannot, he better goes back to school" (không cần một nhà khoa học tên lửa để tìm ra. Nếu anh không thể, anh tốt hơn trở lại trường học). 

Và tôi giải thích cho anh là các thử nghiệm đã rule out cancer (loại trừ chuyện bị ung thư), TB test của anh negative (tiêu cực) . Ngoài ra cái dạng opacity không giống một remnant của primo-infection (nhiễm trùng). Anh có triệu chứng của interstitial infiltration (thâm nhiễm kẽ). Dưạ vào đó mà nói thì Amarillo ở vùng nông nghiệp nên khả năng bị nấm Aspergillus candidus cao hơn.
Nhưng vì anh làm nghề plumber nên hay phải vật lộn với cống rãnh nên tôi nghi hơn nhiều anh bị một loại nấm (Fungus) hiếm nhưng thường thấy trong cống rãnh là Bradyrhizobium Japonicum. 

Anh bệnh nhân của tôi trở lại nói với BS Polk. Ông ta vẫn ngoan cố không chấp nhận và nói rằng : "he did not know what this Dr Nguyen is talking about" (ông không biết về những gì Tiến sĩ Nguyễn nói). 
Anh bệnh nhân đi sang clinic của trường đạì học y khoa ở đây (chi nhánh của Texas Tech University, nơi tôi từng là giáo sư) cũng chẳng ai biết cái anh chàng BS "khùng" Vi Sơn này nói gì. Sau cùng một BS chịu làm thử nghiệm và gởi cho pathology lab để kiểm chứng kết quả. Results (kết quả) là anh chàng này bị loại nấm Bradyrhizobium Japonicum đúng như tôi đã tiên đoán.

Anh này hỏi khắp nơi mới biết ở University of Texas, Medical Branch ở Galveston, nơi chị BS Hoàng Kim Khánh làm, có một BS nổi tiếng chuyên về bệnh phổi (pulmonologist). Anh tới khám ông. Ông này sau khi làm nhiều thử nghiệm cũng xác nhận là anh bệnh nhân bị nấm Bradyrhizobium Japonicum và idiopathic pulmonary fibrosis.

Tôi viết dài dòng ở trên để xác nhận là có nhiều BS Mỹ rất dốt hoặc quyết định bị hướng dẫn bởi sự tham lam (greed).
Mình nghe BS đề nghị cái gì có vẻ trái tai thì luôn luôn kiếm second/third opinion (ý kiến thứ hai / ​​thứ bacủa bác sĩ khác ).
 Vì trong giới y tế Mỹ cũng có nhiều lang băm hay crooks lắm. 
Với tư cách một cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ, tôi đóng góp ý kiến để cảnh giác thân hữu vì đây không phai là một lời bàn tầm phào để nói xấu một tầng lớp nghề nghiệp nào.