Tìm Kiếm

1 tháng 1, 2018

Happy New Year 2018


Sau khi kết thúc Thánh Lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, Cha Phanxicô Xaviê cùng các bạn ca viên Ca Đoàn Thánh Linh và bạn bè cùng chụp ảnh lưu niệm.

Cha Phanxicô Xaviê và Vơ chồng chú Chinh cô Chi


Cha Phanxicô Xaviê và Gia đình Minh Uyên (ca viên Ca Đoàn Thánh Linh)


Cha Phanxicô Xaviê, các Cô và các bạn ca viên Ca Đoàn Thánh Linh

The Holy Spirit Choir