Tìm Kiếm

7 tháng 1, 2018

Chúc Mừng các bạn Ca Viên được tiếp nhận chính thức

Hôm nay, ngay sau Thánh Lễ Lễ Chúa Hiển Linh, Cha Phanxicô Xaviê đã tiếp nhận các bạn Ca Viên mới được gia nhập vào hàng ngũ Ca Viên chính thức thuộc Ca Đoàn Thánh Linh.
Xin chúc mừng Các Bạn nhé!


Cha Phanxicô Xaviê cùng các bạn Ca viên

Cha Phanxicô Xaviê dặn dò các bạn Ca Viên

Sau đó, Cha Phanxicô Xaviê đã chính tay trao món quà dành cho từng bạn Ca Viên Chính Thức, đó là Bộ Sách English Missal và English Missal SongBook.

The Holy Spirit Choir