Tìm Kiếm

30 tháng 1, 2019

Fourth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 3, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass service. As we celebrate the Fourth Sunday in the Ordinary Time today, the Word of God urges us to see things and people in the light of our faith in order that we are not blinded by discrimination and prejudice.
We pray hard in this Holy Mass for God’s gift of peace and justice, love and compassion in the relationship between individuals, families, and communities.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Jer 1:4-5, 17-19
The Prophet Jeremiah was called by the Lord God to speak out the saving truth to sinful people including those in top power in both the royal palace and the holy temple. To the frightened messenger facing a hostile audience’s reactions, the Lord God promised His mighty support.

- Second Reading: 1 Cor 12:31 - 13:13
For Saint Paul, charity or Christian love means everything in whatever we do. Without love the Christian community would be reduced to a lifeless body.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #136 - “Sing To The Mountains”
b) EM page 68
c) ES #291 - “The God of All Grace”
d) ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”
e) ES #348 - “Be With Us, Mary”

Hymns for the Fourth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 3, 2019)

a) Entrance: ES #136 - “Sing To The Mountains”b) Responsorial Psalm: EM page 68
Psalm 71:1-2, 3-4, 5-6, 15-17

R. I will sing of your salvation.
R. Con sẽ ngợi ca ơn cứu độ của Ngài ban.


In you, O LORD, I take refuge; let me never be put to shame. In your justice rescue me, and deliver me; incline your ear to me, and save me. R.
   Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính xin cứu vớt và giải thoát con, xin ghé tai nghe và thương cứu độ. R.

Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety, for you are my rock and my fortress. O my God, rescue me from the hand of the wicked. R.
   Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để bảo vệ con, núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. R.

For you are my hope, O Lord; my trust, O God, from my youth. On you I depend from birth; from my mother’s womb you are my strength. R.
   Lạy Chúa, Ngài là Đấng con trông đợi. Lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài là sức mạnh của con ngay từ trong lòng mẹ. R.

My mouth shall declare your justice, day by day your salvation. O God, you have taught me from my youth, and till the present I proclaim your wondrous deeds. R.
   Miệng con sẽ lan truyền sự công minh của Ngài suốt ngày kể cả ơn Ngài cứu độ. Lạy Chúa, Ngài đã dạy con từ thuở niên thiếu, và cho tới bây giờ con vẫn kể lại những kỳ công của Ngài. R.

c) Offertory: ES #291 - “The God of All Grace”d) Communion: ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”e) Recessional: ES #348 - “Be With Us, Mary”


28 tháng 1, 2019

Tất niên ca đoàn Thánh Linh

Mời cả nhà mình cùng xem lại vài khoảnh khắc trong ngày 27/01 vừa qua.
Những hình ảnh đẹp mắt đã được ban truyền thông cập nhật.
Cả nhà cùng xem nhé! :)Anh Phương Anh - đại diện Ca Đoàn chào mừng ca viên và thân nhân đến tham dự Bữa Tiệc Tất Niên - Ca Đoàn Thánh Linh

Cha Phanxicô Xaviê trao Lì Xì cho cô Mai và chị Duyên thay lời cảm ơn Cô và Chị đã hỗ trợ Cha chăm lo cho Ca Đoàn rất tích cực trong thời gian Cha dưỡng sức sau cơn bệnh đột quỵ.

Những phần qua may mắn dành cho chủ nhận thắng giải Lôtô

Sau đây là hỉnh ảnh các ban ca viên và thân nhân may mắn trúng giải thưởng Lôtô:

bé Tony trao giải thưởng may mắn cho các Cô


bé Nhân trao giải thưởng may mắn cho các Cô

Cha Phanxicô trao giải thưởng may mắn

bé Kem trao giải thưởng may mắn cho các Bà, Cô và Chú


bé Ken trao giải thưởng may mắn cho các Cô và anh Nhân

Giải thưởng đặc biệt đã thuộc về Thầy Vũ

Đại diện Ca Đoàn Thánh Linh tặng quà Tết thay lời cảm ơn chị Duyên

Đại diện Ca Đoàn Thánh Linh tặng quà Tết thay lời cảm ơn cô Mai

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Jan 28 - Feb 2, 2019)


CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ GIÁO XỨ ĐA MINH BA CHUÔNG

Ngày 28/01/2019 - Lễ Nhớ Thánh Tôma Aquinô Tiến Sĩ 
Ca đoàn Thánh Linh chúng con chúc mừng Lễ Bổn Mạng Cha Chánh Xứ Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam.
Chúng con cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Thánh Tôma Aquinô ban cho Cha Chánh Xứ được tràn đầy ân sủng và bình an để Cha chu toàn bổn phận người Mục Tử của Chúa Kitô.

Đại diện Ca Đoàn Thánh Linh chúc mừng Lễn Bổn Mạng Cha Chánh XứThe Holy Spirit Choir

Homily For The Third Sunday In Ordinary Time - Year C (Jan 27, 2019)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.

21 tháng 1, 2019

Third Sunday in Ordinary Time - Year C (Jan 27, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass service.
Today we celebrate the third Sunday in the Ordinary Time, Year C, which falls within the Week of Prayer for Christian Unity. The Week of Prayer for Christian Unity is held yearly by the Church from January 18 to 25, in order to make Christ’s Prayer “Ut Unum Sint”—Latin for “That they may be one”—come true.
We pray hard in this Holy Mass for all Christians to overcome the heavy burden of the past and encouraged by the Holy Spirit of love and unity to reach reconciliation, first to God, the merciful Father, and next to one another as sisters and brothers in the one faith in Christ the lord and Savior.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
The gathering of the People of God on the Holy Day of the Lord to listen to the Divine Word is so great and joyful that all should be happy and thankful.

- Second Reading: 1 Cor 12:12-30
Many and different are the gifts of the Holy Spirit and they are meant to serve the common good of the one Church similarly do the many and different body parts serve the one body.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #122 - “Now Is The Time”
b) EM page 65
c) ES #219 - “Christify”
d) ES #209 - “These Alone Are Enough”
e) ES #354 - “Hail, Holy Queen”

Hymns for the Third Sunday in Ordinary Time - Year C (Jan 27, 2019)

a) Entrance: ES #122 - “Now Is The Time”b) Responsorial Psalm: EM page 65
Psalm 19:8, 9, 10, 15

R. Your words, Lord, are Spirit and life.
R. Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống.


The law of the LORD is perfect, refreshing the soul; The decree of the LORD is trustworthy, giving wisdom to the simple. R.
   Luật pháp Chúa quả là toàn thiện, làm hoan lạc tâm can. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. R.

The precepts of the LORD are right, rejoicing the heart; The command of the LORD is clear, enlightening the eye. R.
   Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. R.

The fear of the LORD is pure, enduring forever; The ordinances of the LORD are true, all of them just. R.
   Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. R.

Let the words of my mouth and the thought of my heart find favor before you, O LORD, my rock and my redeemer. R.
   Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố và sự lòng con suy gẫm trước Thiên Nhan. Lạy Chúa là Đá Tảng và là Đấng Cứu Chuộc con. R.

c) Offertory: ES #219 - “Christify”


d) Communion: ES #209 - “These Alone Are Enough”e) Recessional: ES #354 - “Hail, Holy Queen”


Daily Bible Readings of Catholic Mass (Jan 21 - 26, 2019)


20 tháng 1, 2019

16 tháng 1, 2019

Second Sunday in Ordinary Time - Year C (Jan 20, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of Sunday Holy Mass. Today we celebrate the Second Sunday in the Ordinary Time, Year C. The Gospel according to Saint John tells us how Christ turned water into wine at the wedding at Cana. The key to the miracle was the instruction which the Blessed Mother gave to the couple, “Do whatever the Lord tells you.” We pray fervently in this Holy Mass for the blessing of putting the Word of God into practice.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Is 62:1-5
The saving power of the Lord God has changed the life and the fate of the People of Israel. All forms of misfortune were removed and bright days had come.

- Second Reading: 1 Cor 12:4-11
The Holy Spirit is the principle of the Church’s unity. This teaching provides Christians with the proof for the distinction between those really working for the common good of the People of God and those only caring for their personal interest.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #120 - “Let Heaven Rejoice”
b) EM page 63
c) ES #298 - “All Good Gifts”
d) ES #336 - “Where Love Is Found”
e) ES #261 - “Love Goes On”

Hymns for the Second Sunday in Ordinary Time - Year C (Jan 20, 2019)

a) Entrance: ES #120 - “Let Heaven Rejoice”b) Responsorial Psalm: EM page 63
Psalm 96:1-2, 2-3, 7-8, 9-10

R. Proclaim his marvelous deeds to all the nations.
R. Hãy cho mọi nước hay những kỳ công của Người.


Sing to the LORD a new song; sing to the LORD, all you lands. Sing to the LORD; bless his name. R.
   Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúa tụng danh Ngài. R.

Announce his salvation, day after day. Tell his glory among the nations; among all peoples, his wondrous deeds. R.
   Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. R.

Give to the LORD, you families of nations, give to the LORD glory and praise; give to the LORD the glory due his name! R.
   Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang; hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người! R.

Worship the LORD in holy attire. Tremble before him, all the earth; Say among the nations: The LORD is king. He governs the peoples with equity. R.
   Hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị. Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. R.

c) Offertory: ES #298 - “All Good Gifts”


d) Communion: ES #336 - “Where Love Is Found”e) Recessional: ES #261 - “Love Goes On”


15 tháng 1, 2019

Nhut, thank you for the Christmas gifts and Tet greetings

Dear Fr. Francis,
I am now on my way home to California.  Wanted to thank you again for the Christmas gifts from the Holy Spirit choir, the backpack and t-shirt with the wonderful, colorful design.  Also, such a pleasure to join you and the Holy Spirit choir and worshipping community of Ba Chuong for Christmas several weeks ago.  Thank you for the warm reception afterwards.

Since I will be away during Tet, wishing you and the Holy Spirit choir a wonderful Lunar New Year Celebration.  Let us keep each other in prayer and hope to see you in early or mid April, when I return to South East Asia.  Until then, blessings on your ministry and service to the English speaking community at Ba Chuong.

peace,

Rufino

==//==

Dear Brother Rufino,
So happy to learn from you good news with regard to your going home in the US and sacred music service in all over the planet for the glory of the Lord.
The Holy Spirit Choir members love you considering you as one of them.  The gift bearing the choir's logo  they offered you on Christmas last December is a sign of their affectionate friendship.
We hope to see you this April.
God bless.
Fr. Francis

Note

We wish to have a photo of you pictured with both Holy Spirit back-bag and T-shirt on at the most significant land mark of your home state

13 tháng 1, 2019

7 tháng 1, 2019

The Baptism of the Lord (January 13, 2019)

http://loinhapthe.com/

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration.  We celebrate the Baptism of the Lord Jesus Christ today to mark the start of His mission on earth.  God the Father blessed Christ with the recognition that the latter was officially sent to bring the salvation message to humanity.  We are thankful to God for the gift of new life through the Sacrament of Baptism.  We, too, are officially sent by the Church to bring God’s message of mercy to the world.

We pray in this Holy Mass for the blessing of faith with which we are able to become trustworthy witnesses to Christ’s saving word.

Please all stand for the entrance hymn.         

b) To the Readings

- First Reading Is 40:1-5.9-11

To the people of Jerusalem, the Prophet Isaiah announces the good news of freedom and pardon.  More importantly, it is now the time for the Lord God to care for His children with precious rewards to those who have been faithful. 
    
- Second Reading Ti 2:11-14; 3:4-7

Saint Paul urges Christians to be grateful to God the Father for His love and mercy demonstrated in the salvation plan accomplished by our Lord Jesus Christ.

 B. Hymns For Holy Mass

a) Entrance: ES #68 - “Jesus to Jordan's Waters Came”
b) Responsorial Psalm: EM page 61
c) Offertory: ES #161 (173) - “The Supper Of The Lord”
d) Communion: ES #333 (119) - “Come To The River”
e) Recessional: ES #206 (285) - “To Praise You”

Hymns For The Baptism of the Lord (January 13, 2019)

a) Entrance: ES #68 - “Jesus to Jordan's Waters Cameb) Responsorial Psalm: EM page 61

Ps 104:1B-2, 3-4, 24-25, 27-28, 29-30


R. (1) O bless the Lord, my soul.
R. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa!
  • O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son; He shall govern your people with justice and your afflicted ones with judgment. R/
Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Đ/
  • Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more. May he rule from sea to sea, and from the River to the ends of the earth. R/
Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. Đ/
  • The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts; the kings of Arabia and Seba shall bring tribute. All kings shall pay him homage, all nations shall serve him. R/
Từ Thác-si và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cùng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Đ/
  • For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor; the lives of the poor he shall save. R/
Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay  tế độ. Đ/

c) Offertory: ES #161 (173) - “The Supper Of The Lord”d) Communion: ES #333 (119) - “Come To The River”e) Recessional: ES #206 (285) - “To Praise YouDaily Bible Readings of Catholic Mass (January 7 - 13, 2019)
6 tháng 1, 2019

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN DOCAT, KHÓA I - NĂM 2019

   15g chiều ngày Chúa nhật Chúa Hiển Linh 06.01.2019 đã diễn ra buổi khai giảng khóa học: "Chương trình đào tạo giảng viên DOCAT, khóa I - năm 2019" tại Hội trường Trung tâm mục vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông. Hiện diện tại buổi Khai giảng có Cha chủ nhiệm lớp học Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt và hơn 40 anh chị em thuộc các lớp học "DOCAT - phải làm gì?" tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông và Nhà thờ Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn.

   Trong lời giới thiệu Khóa học Cha Phanxicô Xaviê đã sơ lược qua về lịch sử Giáo huấn xã hội của Hội thánh công giáo, giới thiệu sơ qua về "DOCAT - Phải làm gì?" và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phổ biến "DOCAT - Phải làm gì" trong các Nhà thờ Công giáo ở thời điểm hiện nay. Cha hy vọng khóa học sẽ trang bị cho quý anh chị em tham dự khóa học những kiến thức về Giáo huấn xã hội của Hội thánh Công giáo và giúp các anh chị em trong lớp học trở thành một trong một triệu người trẻ học "DOCAT - Phải làm gì?" như ước muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô, và cũng trở thành những nhân tố giúp cho các lớp học "DOCAT - Phải làm gì?" trong tương lai tại các nơi có nhu cầu.
   Chương trình khóa học dự kiến kéo dài trong 10 tháng, diễn ra vào lúc 15 giờ đến 17 giờ các Ngày Chúa Nhật hàng tuần tại Hội trường Trung tâm mục vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông. Khóa học sẽ bế giảng vào Ngày Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua 24.11.2019.
   Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho Ban giảng huấn và các anh chị em tham gia khóa học được bền đỗ đến cùng trong khoảng thời gian khóa học diễn ra và ước mong các anh chị tham gia khóa học sớm trở thành những khí cụ của Chúa để phát triển "DOCAT - Phải làm gì?" trong tương lai.

The Holy Spirit Choir

Homily For The Epiphany Of The Lord (January 6, 2019)


In Humility and Simplicity Has God Come to Us

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Today, we celebrate the Epiphany of the Lord.

“Epiphany” from Greek means “apparition of the Lord God”.

God is pure spirit, thus He is invisible—unseen to human eyesight.  As the Almighty Creator of all forms of beings, He is by no way subject to human scientific observation and research.   As a result, we, human beings, are incapable of seeing God.  Our human mind is so limited and imperfect that we can never, by our own efforts, know God and love Him.  Saint John, in his first Letter, Chapter 4, verse 10, confirms that truth: “ in this is love, he wrote: not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as expiation for our sins.”

We are unable, therefore, to go to God.  The great Patriarch Abraham told the fallen millionaire in the Gospel according to Saint Luke, Chapter 16, verse 26, about the long distance between heaven and earth: “A great chasm, he said, was established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours or from your side to ours.”

So, in order that man and God can meet, it is God Who has made the first move to push the project of the historic summit between heaven and earth to its realization.

The coming of the Son of God into the world, the apparition of the invisible God into our material world has happened beyond the expectation of the human race.

The coming of God into our human society can be compared with a royal visit to the home of a poor farmer.  To avoid any inconvenience and embarrassment on the part of the poor man, the powerful monarch in the form of a poor farmer, and without any appearance of power and might, walked on foot to meet his subject in his humble and miserable home.

This has really occurred today when God came to us in the appearance of a lovely baby, laying fragile, powerless in a manger, very easy to approach, to see, to observe, to touch and to embrace.  Again, Saint John, the Disciple whom Jesus loved, wrote in His First Letter, Chapter 1, verses from 1 to 4: “What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, , what we looked upon, and touched with our hands, concerns the Word of life—for the life was made visible; we have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life that was with the Father and was made visible to us—what we have seen and heard we proclaim now to you, so that you too may have fellowship with us; for our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ.”     
But there, under the humble and simple appearance of a little boy, we discover the shining glory of God, the greatness of His merciful and unconditional love.

More than twenty centuries have gone past, yet humanity is still all the more caught by surprise after surprise, amazement after amazement, upon approaching closer and closer the mystery of the Epiphany of the Lord. Amen.    

Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.

2 tháng 1, 2019

The Epiphany of the Lord (January 6, 2019)

http://loinhapthe.com

A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  This Sunday we celebrate the Epiphany of the Lord, also popularly known as the Three Kings Sunday.

“Epiphany” in Greek means the apparition or revelation of the Lord God to all peoples and nations.  Indeed, with the Coming of Christ in human nature, we can now see, hear, and touch the Lord God Who was from eternity unseen, unheard, and untouched.

In this Holy Mass, we are invited, as the shepherds and the three wise men were, to approach the new-born Baby, and thanks to the light of the star of our faith, recognize Him as the Savior of the world, and worship Him as the loving and merciful God.

Please all stand for the entrance hymn.

b)     To the Readings

-          First Reading Is 60:1-6

The Prophet Isaiah speaks of the great days when Jerusalem breaks into hymns of joy and shines up in its most beautiful splendor.  Peoples from four corners of the world come to bring precious gifts and offer the Lord God praises, thanksgiving and adoration.

-          Second reading Eph 3:2-3a.5-6

Saint Paul in his Letter to the Ephesians tells us about the great blessings which we Christians have received from God through Christ Jesus, regardless of our life of origin in the past. 

B. Hymns For Holy Mass

a) Entrance: ES #61 (55) - “We Three Kings”
b) Responsorial Psalm: EM pages 58-59
c) Offertory: ES #168 (159) - “Taste and See”
d) Communion: ES #63 (57) - “What Child Is This”
e) Recessional: ES #60 (52) - “Hang Bê-Lem / In Bethlehem”

Hymns For The Epiphany of the Lord (January 6, 2019)

a) Entrance: ES #61 (55) - “We Three Kingsb) Responsorial Psalm: EM pages 58-59
Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13


  • O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son; He shall govern your people with justice and your afflicted ones with judgment. R/
Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Đ/

  • Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more. May he rule from sea to sea, and from the River to the ends of the earth. R/
Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. Đ/

  • The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts; the kings of Arabia and Seba shall bring tribute. All kings shall pay him homage, all nations shall serve him. R/
Từ Thác-si và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cùng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Đ/

  • For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor; the lives of the poor he shall save. R/
Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay  tế độ. Đ/

c) Offertory: ES #168 (159) - “Taste and See”d) Communion: ES #63 (57) - “What Child Is This”
e) Recessional: ES #60 (52) - “Hang Bê-Lem / In Bethlehem


1 tháng 1, 2019

HOMILY FOR SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD (January 1, 2019)


Holy Mary, Mother of God! Pray for Us Sinners, now, and in the Hour of Our Death.  Amen.

Dear Sisters and Brothers in Christ!

The prayer of the Rosary is the combination of the Our Father, the Hail Mary, and the Glory.

The Our Father is also popularly known as the Lord’s Prayer, because it is the prayer which Jesus composed and taught his disciples, in Matthew 6:9-13.  So, the Our Father is a biblical prayer.

The Hail Mary consists of three parts.

The first is the greeting by the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin Mother at the Annunciation: “Hail, Mary! Full of grace, the Lord is with you.”

The second is the greeting by Saint Elizabeth to the Mother of Jesus during her visit to the family of Saint John the Baptist: “Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb, Jesus.”
So the Hail Mary, too, is a biblical prayer.

The third is the fervent and filial prayer by the Holy Church, to our loving and caring Mother, in order that She intercedes with Jesus for us: “Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and in the hour of our death.  Amen.”

It is very interesting to take into serious consideration the great title “Mother of God” attributed to the Blessed Virgin Mary.

This title is by no means a human invention but a divine revelation, it means to say from God.

The greeting to Mary by Saint Elizabeth, then filled with the Holy Spirit, addresses the Mother of Jesus as the Mother of God: “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.  And how does this happen to me that the mother of my Lord should come to me?”

Yes!  The first generations of Christians already honored Mary as “Theotokos”, Greek for God-Bearer, or Mother of God.  It is true.  Mary, through the power of the Holy Spirit, conceived Jesus, the Son of God and bore Him Who is the Savior of the human race.

We firmly believe the truth that Jesus has two natures: one human and another divine.  The two natures are such united in the mystery of hypostasis, Greek for “union of two natures”, that they can never be separated.  So, what Jesus thinks, says and does as a human person, He also thinks, says and does as God.  Only based on this theological and doctrinal ground, can the suffering and death of Jesus have the overwhelming saving power on Satan’s forces of evil, as taught by Saint Paul in Romans, 5:20: “Where sin increased, grace overflowed all the more.”

The Blessed Virgin Mary is the Mother of Christ, the Mother of God and our Mother.  When Jesus was dying on the cross, He recommended His Mother to Saint John, our representative: “Behold, your mother” (Jn 19:26). 

We have a powerful loving and caring Mother in heaven Who always intercedes with Jesus for us, in particular at the final minutes of our earthly pilgrimage, when we face temptations of many kinds. 

We need the Blessed Virgin Mother at our side in that critical moment so that we may stay firmly faithful to Jesus to the end. To death: “Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and in the hour of our death.  Amen.”
                    
Fr. Francis Xavier Nguyễn Văn Nhứt, O.P.