Tìm Kiếm

29 tháng 4, 2017

Third Sunday of Easter - Year A (April 30, 2017)


A.    Introduction 

a)     To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Third Sunday of Easter, Year A.
Christ, the Risen Lord, does not abandon His friends in confusion and at loss because of His suffering and death on the cross.  After He rose from the dead, He appeared to the believers in Him, strengthened their faith in Him through His teaching on salvation and in particular through the breaking of bread.
We pray for the blessing of encounter with the Lord Who lives now deep in all aspects of our life and in our hearts.  Only when we meet Him personally can we become witnesses of His glorious victory over the Evil One.
Please all stand for the entrance hymn.  

b)    To the Readings

-          First Reading: Acts 2:14.22-33

The Resurrection of Christ was the main topic of the apostolic preaching in the early times of Christianity.  For the audience of Jewish majority Saint Peter showed convincing evidence from Sacred Scripture that Christ was raised from the dead in accordance with what had been written.

-          Second Reading: 1 Pt 1:17-21

Our new life in Christ was paid with so high a price: the Blood of the Son of God.  We owe, therefore, a sea of gratitude to Christ Who died so that we might live through the mercy of God Who forgave our sins because of Christ.   

B.    Hymns for Holy Mass

a)    Entrance: Jesus Christ Is Risen Today (ES #111)     
b)    Responsorial Psalm: EM Page 139  
c)     Offertory:  All Good Gifts (ES #298)
d)    Communion: Age to Age (ES #273)
e)     Recessional: This Day Was Made by the Lord (ES #121)28 tháng 4, 2017

LỊCH TRÌNH DU LỊCH MŨI NÉ- TÀ PAO (30.04.2017 - 02.05.2017)


 • Ngày 1 (30.04.2017):

Sau Thánh Lễ 10g30 : thu xếp hành lý.
12g15 : khởi hành đi Mũi Né. Dùng bữa trưa trên xe, sinh hoạt.
17g00 : đến Nhà Thờ Rạng , nhận phòng.
18g00 : dùng bữa tối , sinh hoạt tự do tại Nhà Thờ.
20g00: đi ngủ.

 • Ngày 2 (01.05.2017):

4g00 : thức dậy , vệ sinh cá nhân.
4g30: xe di chuyển đến Bàu Trắng.
6g00:dùng bữa sáng tại Bàu Trắng
7g00: xe di chuyển sang Hòn Rơm, tắm biển và chơi trò chơi tập thể.
11g00: dùng bữa trưa tại Hòn Rơm.
13g30: tham quan Tháp Chàm Poshanu.
15g00: xe di chuyển về Nhà Thờ Rạng, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho Thánh Lễ.
17g30: tham dự Thánh Lễ.
18g30: dùng bữa tối.
20g00: lửa trại.
22g00: nghỉ ngơi.

 • Ngày 3 (2.05.2017):

5g30: thức dậy
6g00: tắm biển tại Hòn Rơm.
7g00: dùng bữa sáng tại Hòn Rơm.
9g30: về Nhà Thờ Rạng, sắp xếp hành lý.
11g00: dùng bũa trưa tại Nhà Thờ Rạng.
12g00: cảm ơn , chào tạm biệt Cha và các Sơ Nhà Thờ Rạng.
12g30: xe di chuyển đi Tà Pao.
14g00: đến Đức Mẹ Tà Pao. Leo núi và đọc Kinh Mân Côi tại Đài Đức Mẹ.
17g00: dùng bữa tối tại Tà Pao.
18g00: xe di chuyển về Sài Gòn
22g00: về đến Nhà Thờ Ba Chuông. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm sau.


Xin lưu ý :  
 1. Mang theo nón rộng vành ,dù và kem chống nắng.
 2. Không mang theo tài sản quí giá để tránh mất mát.
 3. Tiền bạc chỉ mang vừa đủ xài 
 4. Trang phục khi đi thăm Đức Mẹ Tà Pao phải chỉnh chu, không mặc váy và quần short quá ngắn.

Hymns for Third Sunday of Easter - Year A (April 30, 2017)


a) Entrance: ES #111 "Jesus Christ Is Risen Today"


b) Responsorial: EM page 139 • Responsorial Psalm (Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11)

R/ Lord, you will show us the path of life.
R/ Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.

Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the LORD, “My Lord are you.” O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. R/
Lạy Chúa trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?” 

I bless the LORD who counsels me; even in the night my heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R/
Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R/
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

You will show me the path to life, abounding joy in your presence, the delights at your right hand forever. R/
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!


d) Offertory: ES #298 "All Good Gifts"


e) Communion: ES #273 "Age To Age"


f) Recessional: ES #121 "This Day Was Made By The Lord"

25 tháng 4, 2017

Third Sunday of Easter - Year A (April 30, 2017)


 • First Reading (Acts 2:14, 22-33)

A reading from the Acts of the Apostles

Then Peter stood up with the Eleven,
raised his voice, and proclaimed:
“You who are Jews, indeed all of you staying in Jerusalem.
Let this be known to you, and listen to my words.
You who are Israelites, hear these words.
Jesus the Nazarene was a man commended to you by God
with mighty deeds, wonders, and signs,
which God worked through him in your midst, as you yourselves know.
This man, delivered up by the set plan and foreknowledge of God,
you killed, using lawless men to crucify him.
But God raised him up, releasing him from the throes of death,
because it was impossible for him to be held by it.
For David says of him:
I saw the Lord ever before me,
with him at my right hand I shall not be disturbed.
Therefore my heart has been glad and my tongue has exulted;
my flesh, too, will dwell in hope,
because you will not abandon my soul to the netherworld,
nor will you suffer your holy one to see corruption.
You have made known to me the paths of life;
you will fill me with joy in your presence. 
“My brothers, one can confidently say to you
about the patriarch David that he died and was buried,
and his tomb is in our midst to this day.
But since he was a prophet and knew that God had sworn an oath to him
that he would set one of his descendants upon his throne,
he foresaw and spoke of the resurrection of the Christ,
that neither was he abandoned to the netherworld
nor did his flesh see corruption.
God raised this Jesus;
of this we are all witnesses.
Exalted at the right hand of God,
he received the promise of the Holy Spirit from the Father
and poured him forth, as you see and hear.”

 • Bài đọc I (Cv 2:14, 22-33)

Bấy giờ, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: "Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây.
22 "Thưa đồng bào Ít-ra-en, xin nghe những lời sau đây. Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó.
23 Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. 24 Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi. 25 Quả vậy, vua Đa-vít đã nói về Người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. 26 Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. 27 Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát. 28 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.

 • Responsorial Psalm (Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11)

R/ Lord, you will show us the path of life.
R/ Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.

Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the LORD, “My Lord are you.” O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. R/
Lạy Chúa trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?” 

I bless the LORD who counsels me; even in the night my heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R/
Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R/
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

You will show me the path to life, abounding joy in your presence, the delights at your right hand forever. R/
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Daily Readings – Audio (April 24-30, 2017)


 • Daily Bible Reading 24 April 2017 of Catholic Mass

 • Daily Bible Reading 25 April 2017 of Catholic Mass

  23 tháng 4, 2017

  22 tháng 4, 2017

  Second Sunday of Easter - Year A (April 23, 2017)


  A.     Introduction

  a)      To the Holy Mass

  Dear Sisters and Brothers in Christ,

  Good morning!

  Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of Sunday Holy Mass.  

  Today as we celebrate the Second Sunday of Easter, the message of the Gospel reporting the story of Saint Thomas tells us to personalize our faith in Christ’s Resurrection.  We need the Church community to teach us the basic catechism on God’s mysteries.  We need our parents and friends to explain to us how to put what we have learned about Christian Way of life into practice.  It is more important, however, to make what we believe our own conviction so as for each and one of us to profess, as we do in reciting the Creed, “I believe.”

  Kindly all stand for the entrance hymn.     

  b)     To the Readings

  -          First Reading Acts 2:42-47

  The Resurrection of the Lord has a tremendous impact on the lives of the believers in Him Who conquered the evil consequences of sin.  The first Christian community lived a life no longer for themselves but for the Lord in the breaking of bread, and for others when they shared with one another all that they had.

  -          Second Reading 1 Pt 1:3-9

  Saint Peter stresses the truth that our faith needs being tested and purified through suffering and trials so as to become more shining in times of darkness and confusion.

  B.      Hymns for Holy Mass

  a) Entrance: Ye Sons and Daughters (ES #115)
  b) Responsorial: EM page 137
  c) Offertory: Christify (ES #219)      
  d) Communion:  Companions on the Journey (ES #293)
  e) Recessional: Regina Coeli (ES #110)  Hymns for Second Sunday of Easter - Year A (April 23, 2017)


  a) Entrance: ES #115 "Ye Sons and Daughters"  b) Responsorial: EM page 137
  • Responsorial Psalm (Ps 118:2-4, 13-15, 22-24)
  R/ Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
  R/ Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” Let the house of Aaron say, “His mercy endures forever.” Let those who fear the LORD say, “His mercy endures forever.” R/
  Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD,and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R/
  Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân:

  The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R/
  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đây là Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

  d) Offertory: ES #219 "Christify"  e) Communion: ES #293 "Companions on the Journey"  f) Recessional: ES #110 "Regina Caeli"


  18 tháng 4, 2017

  Second Sunday of Easter - Year A (April 23, 2017)  • First Reading (Acts 2:42 - 47)

  A reading from the Acts of the Apostles
  They devoted themselves
  to the teaching of the apostles and to the communal life,
  to the breaking of bread and to the prayers.
  Awe came upon everyone,
  and many wonders and signs were done through the apostles.
  All who believed were together and had all things in common;
  they would sell their property and possessions
  and divide them among all according to each one’s need.
  Every day they devoted themselves
  to meeting together in the temple area
  and to breaking bread in their homes.
  They ate their meals with exultation and sincerity of heart,
  praising God and enjoying favor with all the people.
  And every day the Lord added to their number those who were being saved.

  • Bài đọc I (Cv 2:42 - 47)

  42 Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. 43 Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. 44 Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 45 Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.
  46 Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. 47 Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

  • Responsorial Psalm (Ps 118:2-4, 13-15, 22-24)

  R/ Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
  R/ Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” Let the house of Aaron say, “His mercy endures forever.” Let those who fear the LORD say, “His mercy endures forever.” R/
  Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD,
  and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R/
  Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân:

  The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R/
  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đây là Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

  Daily Readings – Audio (April 17-23, 2017)


  • Daily Bible Reading 17 April 2017 of Catholic Mass
  • Daily Bible Reading 18 April 2017 of Catholic Mass

  16 tháng 4, 2017

  Happy Easter to all!

  Easter Sunday is great joy and deep gratitude the Resurrection of Christ, Our Lord and Savior.  

  Through His Suffering, Death and Rising, Christ freed us from sin and eternal loss.  We sing thankful hymns for God’s compassionate and forgiving love in Christ Who so loved us that He died for us in order that we can live.

  The new life brought by Jesus Christ, the Risen Lord, is now given to the four catechumens, candidates for the three Sacraments of Christians initiation, namely, Baptism, Confirmation and Eucharist.

  We ardently pray for
  -       Ms. Teresa Nguyễn Thị Hồng Hà
  -       Mr. Francis Xavier Timothy Lacey
  -       Mr. Joseph Roderick Fulton Haire
  -       Mr. Joseph Kelvin Lim Ang Luck


  so that they may remain faithful to Jesus Christ our Lord and Savior all the days of their lives.   


  Ms. Teresa Nguyễn Thị Hồng Hà

  Mr. Joseph Roderick Fulton Haire

  Mr. Joseph Kelvin Lim Ang Luck


  Mr. Francis Xavier Timothy Lacey  Homily for Easter Sunday of The Resurrection of The Lord (April 16,2017)


  Fr. Francis Nguyen, O.P.

  13 tháng 4, 2017

  EASTER SUNDAY HOLY MASS (APRIL 16, 2017)


  A.    Introduction

  a)     To the Holy Mass

  Dear Sisters and Brothers in Christ,

  Good morning!  Happy Easter to all!

  We celebrate today with great joy and deep gratitude the Resurrection of Christ, Our Lord and Savior.  

  Through His Suffering, Death and Rising, Christ freed us from sin and eternal loss.  We sing thankful hymns for God’s compassionate and forgiving love in Christ Who so loved us that He died for us in order that we can live.

  The new life brought by Jesus Christ, the Risen Lord, is now given to the four catechumens, candidates for the three Sacraments of Christians initiation, namely, Baptism, Confirmation and Eucharist.

  We ardently pray for
  -       Ms. Teresa Nguyễn Thị Hồng Hà
  -       Mr. Francis Xavier Timothy Lacey
  -       Mr. Joseph Roderick Fulton Haire
  -       Mr. Joseph Kelvin Lim Ang Luck

  so that they may remain faithful to Jesus Christ our Lord and Savior all the days of their lives.  

  Please all stand for the entrance hymn.

  b)    To the Readings

  -         First Reading: Acts 10:34a. 37-43

  Saint Peter’s sermon on the resurrection of Christ the Lord expresses the main concern of the Church about preaching the saving truth that Christ suffered, died and rose again so as to break the chains of slavery to sins.

  -         Second Reading: Cl 3:1-4

  Christians celebrate the Lord’s Resurrection more completely and meaningfully by leaving their old and sinful lives in the tomb and embracing the new way of life in communion with Christ. 

  B.    Hymns for Holy Mass

  a)    Entrance:Jesus Christ Is Risen Today (ES #111)
  b)    Responsorial:This Day Was Made by the Lord (ES #121)
  c)    Sequence:Christians, to The Paschal Victim (ES #103)
  d)    Offertory: “Worthy Is The Lamb” (ES #109)   
  e)    Communion: “In Him Alone” (ES #214)
  f)     Recessional: “Prayer of Saint Francis” (ES #284)  HYMNS FOR EASTER SUNDAY HOLY MASS (APRIL 16, 2017)


  a) Entrance:ES #111 "JESUS CHRIST IS RISEN TODAY"


  b) Responsorial: ES #121 "THIS DAY WAS MADE BY THE LORD"


  c) Sequence - Victimæ Paschali Laudes: ES #103 "CHRISTIANS, TO THE PASCHAL VICTIM"


  Christians, to the Paschal Victim
  Offer your thankful praises!
  A Lamb the sheep redeems;
  Christ, who only is sinless,
  Reconciles sinners to the Father.
  Death and life have contended in that combat stupendous:
  The Prince of life, who died, reigns immortal.
  Speak, Mary, declaring
  What you saw, wayfaring.
  “The tomb of Christ, who is living,
  The glory of Jesus’ resurrection;
  bright angels attesting,
  The shroud and napkin resting.
  Yes, Christ my hope is arisen;
  to Galilee he goes before you.”
  Christ indeed from death is risen, our new life obtaining.
  Have mercy, victor King, ever reigning!
  Amen. Alleluia.

  d) Offertory: ES #109 "WORTHY IS THE LAMB"


  e) Communion: ES #214 "IN HIM ALONE"


  f/ Recessional: ES #284 "PRAYER OF ST. FRANCIS"