Tìm Kiếm

31 tháng 5, 2020

PENTECOST SUNDAY : AT THE MASS DURING THE DAY (MAY 31, 2020)

(May 31, 2020: The Holy Spirit Choir’s VIII Patron Feast Day and Foundation Anniversary)


FIRST READING - MS. TRANG


SECOND READING - MS. NHƯ


HOMILY FOR PENTECOST SUNDAY (MAY 31, 2020) 
- FR. FRANCIS XAVIER NGUYỄN VĂN NHỨT, O.P.


UNIVERSAL PRAYER - MS. PHƯƠNG

The Holy Spirit Choir

Hiểu về Chúa Thánh Linh!

Thiên Chúa có 3 ngôi, trong 3 ngôi mỗi ngôi vị đều là Thiên Chúa, đồng bản tính, quyền năng, vinh dự.

Thật tuyệt vời biết bao khi biết Chúa Cha là Đấng tạo thành, Chúa con là Đấng Cứu Chuộc, và Chúa Thánh Thần là Đấng dạy dỗ chúng ta. Chúa Thánh Thần là hồng ân lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức KiTô phục sinh.

Khi Đức KiTô siêu tôn vinh hiển Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày thứ 50 ( bắt đầu từ ngày lễ Chúa phục sinh) tên gọi ngày lễ này trong tiếng Hy Lạp, ngày thứ 50 được gọi là Lễ Ngũ Tuần.

Chúa Thánh Thần hoạt động để nhân loại hưởng nhờ tất cả những hồng ân mà Đức KiTô mang đến trong mầu nhiệm vượt qua. Chính Chúa KiTô ban Chúa Thánh Thần đến cư ngụ giữa chúng ta, trong thời gian Ngài vắng mặt cho đến khi Ngài trở lại trong vinh quang.

Chúa Thánh Thần đến với 3 danh hiệu “ Thánh Linh”, “ Thần Chân Lý” và “ Đấng An Ủi”. Chúa Thánh Thần vừa là ánh sáng và là nguồn sức mạnh, nhờ phép Đức Chúa Thánh Thần đã giúp Chúa Giêsu sống lại đó là quyền năng của Thiên Chúa. 

Chúa Thánh Thần là thần khí của lời hứa, là thần khí nghĩa tử, là thần khí vinh quang, nói đến Chúa Thánh Thần bằng những hình ảnh và biểu tượng rất đơn sơ và hết sức phong phú, gần gủi với con người là hình ảnh: 
    _ Nước ( sự sống)
    _Lưỡi lửa ( sức mạnh biến đổi)
    _Hình ảnh áng mây ( ánh sáng)
    _ Chim Bồ Câu ( hình ánh Chúa Thánh Linh giáng lâm dưới hình ảnh chim bồ câu trong ngày Lễ Ngũ Tuần)

Giao ước mới mà Đức KiTô đã ký kết bằng máu của Ngài, bằng Hy Tế thập giá được gọi là giao ước thần khí ( 2Cr 3,8), Chúa Thánh Thần làm cho giao ước mới trở nên hữu hiệu, người dẫn đưa mọi kẻ tin Đức KiTô vào trong lòng giao ước mới.
    Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta cởi bỏ con người cũ thấp hèn và đầy tội lỗi, Ngài làm sạch mọi rác rưởi nhơ bẩn của chúng ta, để mặc lấy con người mới, Người sưởi ấm tâm hồn chúng ta, làm cho trái tim chúng ta bừng cháy lửa yêu thương, xoá tan bóng tối do tội lỗi và ác thần. Ngài dạy dỗ và soi sáng cho chúng ta từ bên trong, chúng ta không làm được gì nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Công việc chuẩn bị của Chúa Thánh Thần là soi sáng và thuyết phục để con người nhận ra mình là kẻ có tội, không ai có thể được cứu độ nếu không nhận ra thân phận tội lỗi của mình, nhờ Chúa Thánh Thần mà con người nhận ra mình cần ơn cứu độ và tin tưởng hướng tâm hồn mình lên Đức KiTô Cứu Thế, niềm tin vào Đức KiTô là điều kiện cần thiết được cứu, con người chỉ có thể hoán cải nhờ sự thúc dục và soi dẫn bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Ngài luôn đồng hành cùng chúng ta giúp chúng ta tái sinh từ những giới hạn và sự chết nơi chúng ta, nhờ niềm tin con người mới có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, niềm tin ấy là hoa quả của Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là là Đấng hoàn tất các quyết định của Thiên Chúa 3 ngôi, Người có sứ mệnh hoàn thành lịch sử cứu độ, trái tim Chúa Thánh Linh là những đức hạnh được liệt kê trong Tân Ước ( Gal 5.22) “ Những trái tim Chúa Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, trung tính, mềm mại và tiết độ”

Chúa Thánh Linh làm cho giao ước mới trở nên hữu hiệu, Người đưa ơn Cứu độ đến cho hội thánh, làm cho ơn ấy thấm vào linh hồn và cuộc đời KiTô hữu, chúng ta không bao giờ cô đơn một mình vì có Chúa luôn an ủi, gìn giữ chúng ta.

Con đã từng quên Chúa nhưng Chúa không bỏ rơi con, khi con cô đơn quỵ ngã Chúa nâng con lên Chúa chẳng bỏ con một mình, con luôn mong chờ Chúa và hôm nay con đã thực sự tin luôn có Chúa ở cùng con!
Amen.

Maria Lưu Thị Kim Loan

30 tháng 5, 2020

CHÚA THÁNH THẦN

Thiên Chúa mà chúng ta tin kính là Một Thiên Chúa duy nhứt nhưng có Ba Ngôi Vị.

Qua tin mừng của Thánh Luca với đề tựa Truyền tin cho Đức Maria, chương thứ 1 từ câu số 26 cho đến câu số 38, thuật lạiviệc nhập thể của Chúa Giêsu nhờ quyền năng Đức Chúa Thánh Thần.

Đức Chúa Cha là Đấng quyết định kế hoạch cứu nhân độ thế.
Sứ vụ này được trao cho Đức Chúa Con là Chúa Giêsu, qua việc nhập thể trong ng của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Người thi hành công cuộc cứu nhân độ thế.
Tác nhân để làm cho công trình nhập thể của Chúa Giêsu được trở thành hiện thật chính là Chúa Thánh Thần.

Đó là một tiết lộ đầu tiên và căn bản về niềm tin Một Thiên Chúa có Ba Ngôi Vị, niềm tin này đã được Hội Thánh với thẩm quyềChúa Giêsu trao và với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, là Đấng sẽ đưa tất cả các tín hữu Chúa Kitô tiến vào trong chân lý toàn vẹn như quyết định của Chúa Giêsu lần lần triển khai để chúng ta có một niềm tin vào Một Thiên Chúa duy nhứt nhưng có Ba Ngôi Vị đã có trong Cựu Ước.

Ba Ngôi Vị hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn là Đấng toàn năng, toàn chi, chỉ có thể được tiếp nhận với lời giáo huấn của Chúa Giêsu, là Đấng đã đến từ Thiên Chúa Cha để tiết lộ cho nhân loại những điều huyền nhiệm, những điều tuyệt mật mà chỉ khi Thiên Chúa quyết định tiết lộ, mặc khải cho con người thì con người mới có thể đón nhận được theo cái mức độ Thiên Chúa ban cho.

Tín điều Ba Ngôi Chí Thánh, xin xem Sách GLHTCG số 253-254-255.

Chúa Thánh Thần như chúng ta tuyên xưng là Đấng Thánh Hóa tất cả mọi công trình sáng tạo của Chúa, và nhứt là thánh hóa tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô như là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để qua công cuộc giảng dạy Tin Mừng, nhứt là qua công trình chịu đau khổ, chịu tử nạn trên Thánh Giá và được phục sinh do Thần Khí của Thiên Chúa thì người đó sẽ được cứu sống. Và như vậy, rõ ràng Chúa Thánh Thần để hoàn thành được công cuộc làm cho công trình sáng tạo của Chúa, nhứt là con người được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúađược trở nên Thánh thì đều có cuộc hợp tác rất là sâu sát của cả Ba Ngôi Vị Thiên Chúa.

Đức Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu hứa ban cũng chính là Thánh Thần của Thiên Chúa Cha như lời Chúa Giêsu xác nhận.
“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” 
(Ga 15, 26)

Đức Chúa Giê su đã phán dạy trong bài diễn văn của bữa tiệc ly, trước khi Chúa lên đường để thi hành công cuộc cứu nhân độ thế, Chúa nói:
“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”
(Ga 16, 12-13) 

Chúa Giê su chỉ có thể hoàn thành công cuộc cứu nhân độ thế của Chúa với sự nâng đỡ và kiện toàn của Chúa Thánh Thần.
“Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.”
(Ga 16, 13-15)

Điều từ Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha và được Chúa Con gởi đến để đưa tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, đưa tất cả các Kitô hữu đi vào trong chân lý trọn vẹn. Chúa Giêsu đã khẳng định điều này khi Người trao đổi với vị thức giả của người Do Thái, là ông Ni-cô-đê-mô, phải nhờ có Chúa Thánh Thần thì người tín hữu mới có thể được đón nhận vào trong vương quốc của Thiên Chúa.
“Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.”
(Ga 3, 5)

Và từ đó, Đức Chúa Giêsu đã nhấn mạnh về việc mỗi một người tín hữu của Chúa, mỗi một người môn đệ của Chúa cần phải được sinh lại nhờ nước và Thánh Thần.
Sinh lại nhờ nước và Thánh Thần thì chúng ta đã hiểu là lời tuyên báo về Bí Thánh Thánh Tẩy, khi người Kitô hữu trong lòng tin tưởng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, ngoài miệng thì tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu nhân độ thế đồng thời lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy nhờ nước và Thánh Thần, thì người đó sẽ được cứu sống.
Nhờ được sinh lại bởi nước và Thần Khí, thì người tín hữu, người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô sẽ được lãnh nhận ơn trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, điều đó đã được Thánh Phaolô xác nhận trong thư gởi cho tín hữu Rôma với đề tựa Nhờ Thần Khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa.
“Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trờ thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa từ, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba ! Cha ơi!” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.” 
(Rm 8, 14-17)

Rõ ràng Chúa Thánh Thần trong công cuộc làm cho toàn thể cõi tạo thành và nhứt là làm cho con người được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa được sống, được cứu sống, nhứt là được sống muốn đời với cái địa vị là con cái Thiên Chúa thì luôn có một cuộc hợp tác chặt chẽ với Thiên Chúa Cha, là Đấng đã lên kế hoạch cứu nhân độ thế, và với Thiên Chúa Con, là Ngôi Hai, là Chúa Giêsu, là Đấng đã thực hiện công cuộc cứu nhân độ thế. Chúng ta tạ ơn vai trò của Chúa Thánh Thần, là Đấng cứu chúng ta khỏi cái gông ách của tội lỗi và tà thần, với việc hợp tác chặt chẽ của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu, Thiên Chúa Con, Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng yêu thương và cùng hợp tác với nhau để đem lại ơn cứu độ, đem lại ơn cứu sống, đem lại nhứt là ơn sống muôn đời cho tất cả những người tin vào Chúa Giêsu, là Đấng Thiên Sai, là Đấng cu nhân đ thế.

Maria Hoàng Linh Phương

Nguồn tham khảo:
Đề Tài 21: Một Thiên Chúa, Ba Ngôi Vị
https://www.youtube.com/watch?v=f32N7deIWpU
Đề tài 24: Đức Chúa Thánh Thần Thánh Hóa Muôn Loài Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Con
https://www.youtube.com/watch?v=ZWlUljlPbS0&t=2s

29 tháng 5, 2020

ĐẤNG BẢO TRỢ HẰNG HỮU CỦA CON NGƯỜI


Ngôi Ba trong cùng một Thiên Chúa – hay còn được gọi là Thần Khí hay Chúa Thánh Thần, Người đã hiện hữu cùng Chúa Cha và Chúa Con trước khi tạo thành toàn cõi vũ trụ cùng muôn loài muôn vật.  Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa, Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc trần gian và Chúa Thánh Thần là Đấng kiện toàn công trình sáng tạo của Chúa Cha và công cuộc giải cứu loài người khỏi tội lỗi của Chúa Con được trở lại nên hoàn hảo và thánh thiện. Vì thế, Chúa Thánh Thần cũng còn được biết đến như là một  Đấng Bảo Trợ đầy quyền năng của con người.

Đấng Bảo Trợ đã có trước mọi loài thụ tạo và tự do tự tại “..Thần Khí là là trên mặt nước” (St 1, 2). Thần Khí còn có quyền năng phục hồi sinh khí, đời sống vĩnh cửu cho thụ tạo – con người “… Thần Khí liền nhập vào những người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên..” (Ed 37, 1:14).

Đấng Bảo Trợ được Chúa Con hoàn toàn tín nhiệm và cử đến như là vị gia sư hết sức thông tuệ để đảm nhiệm tiếp sứ vụ kiện toàn công trình cứu chuộc loài người của Chúa Con. Đấng Bảo Trợ giúp con người thấu hiểu và đón nhận trọn vẹn chân lý mà Chúa Con đã truyền giảng - lúc Chúa Con ở giữa loài người. Con người nhờ thế được lãnh nhận bốn đặc ân. Đặc ân thứ nhứt là được chia sẻ trí tuệ hằng hữu của Thiên Chúa, nhưng trí tuệ của con người là trí tuệ hữu hạn, bất toàn. Đặc ân thứ hai là khả năng yêu mến để có thể đón nhận tình yêu vô biên vô tận của Thiên Chúa. Lương tâm là đặc ân thứ ba nhằm nhắc nhở con người phân biệt đâu là điều thiện và đâu là điều ác. Và đặc ân cuối cùng là tự do, để cho con người có trách nhiệm với tất cả những điều mình nói và những việc mình làm.

Khi con người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy là đã đón nhận Đấng Bảo Trợ ở với mình. Người sẽ giúp con người sống trọn vẹn theo giáo huấn của Chúa Con. Trí tuệ làm cho con người trở nên sáng tạo và làm đẹp hơn công trình sáng tạo của Chúa Cha nhưng không chính vì thế mà con người có quyền kiêu ngạo, thay vào đó là lòng yêu mến Đấng Tạo Hóa hết lòng, hết sức và hết cả trí khôn. Luôn làm điều thiện tránh xa điều ác là tiếng nói của Đấng Bảo Trợ sẽ luôn luôn nhắc nhở và khuyên bảo con người. Và con người lắng nghe lời khuyên bảo của Đấng Bảo Trợ thì con người sẽ có được một tự do đích thực, sống ung dung trong cõi đời này.

“Ở đâu có Thần khí của Chúa, thì ở đó có tự do” (2Cr 3:17)

Sau cùng, Đấng Bảo Trợ sẽ thánh hóa muôn loài với việc hợp tác của Chúa Cha và Chúa Con để làm cho công trình sáng tạo của Chúa Cha trở lại toàn vẹn và thánh thiện.

Maria Nguyễn Thị Kim Hạnh

26 tháng 5, 2020

Cầu nguyện cho 3 người trong cùng một gia đình qua đời vì vi-rút Vũ Hán

Chưa đầy 1 tuần, gia đình họ Ngô tại thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts phải làm mai táng cho 3 người thân cùng một lúc do bị nhiễm virus corona. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với hai người thân trong gia đình, ông Dominic Ngô và cô Kelly Lâm. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau đây.  


THỜI SỰ & XÃ HỘI: 3 người gốc Việt trong một gia đình qua đời vì COVID-19 ở Worcester, MassachusettsTìm thuốc chủng ngừa vi-rút Vũ Hán


Virus corona từ góc nhìn khoa học

Năm 2020, chúng ta biết thế nào là đại dịch. Thế giới đang chiến đấu chống lại virus corona chủng mới có tên là COVID-19. Chúng ta thường nghe nói là “các nhà khoa học đang xử lý”. Nhưng điều đó nghĩa là gì? Trong phóng sự này, VOA nói về tuyến đầu của công tác nghiên cứu khi dịch bệnh bùng phát. Mời các bạn theo dõi. Xem thêm: https://bit.ly/2LSr2HS

25 tháng 5, 2020

PENTECOST SUNDAY : AT THE MASS DURING THE DAY (MAY 31, 2020)

(May 31, 2020: The Holy Spirit Choir’s VIII Patron Feast Day and Foundation Anniversary)FIRST READING: Acts 2:1-11

A reading from the Acts of the Apostles

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim.

Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty acts of God."

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11

Bài Trích sách Tông đồ Công vụ.

(1) Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, (2) bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. (3) Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. (4) Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. (5) Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. (6) Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. (7) Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? (8) Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? (9) Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, (10) có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; (11) nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!"

RESPONSORIAL PSALM: Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34

R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
R. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến.

Bless the LORD, O my soul! O LORD, my God, you are great indeed! How manifold are your works, O LORD! the earth is full of your creatures; R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Người quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Người! Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Người. R.

May the glory of the LORD endure forever; may the LORD be glad in his works! Pleasing to him be my theme; I will be glad in the LORD. R.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.R.

If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. R.
Người rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Người gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Người canh tân bộ mặt trái đất. R.

SECOND READING: 1 Cor 12,3b-7. 12-13

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters: No one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit.
There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone. To each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit.
As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12:3b-7, 12-13

(3) Vì thế, tôi nói cho anh em biết: chẳng có ai ở trong Thần Khí Thiên Chúa mà lại nói: "Giê-su là đồ khốn kiếp!" cũng không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí. (4) Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. (5) Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. (6) Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. (7) Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. (12) Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. (13) Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

SEQUENCE - VENI, SANCTE SPIRITUS

Come, Holy Spirit, come!
And from your celestial home
Shed a ray of light divine!
Come, Father of the poor!
Come, source of all our store!
Come, within our bosoms shine.
You, of comforters the best;
You, the soul’s most welcome guest;
Sweet refreshment here below;
In our labor, rest most sweet;
Grateful coolness in the heat;
Solace in the midst of woe.
O most blessed Light divine,
Shine within these hearts of yours,
And our inmost being fill!
Where you are not, we have naught,
Nothing good in deed or thought,
Nothing free from taint of ill.
Heal our wounds, our strength renew;
On our dryness pour your dew;
Wash the stains of guilt away:
Bend the stubborn heart and will;
Melt the frozen, warm the chill;
Guide the steps that go astray.
On the faithful, who adore
And confess you, evermore
In your sevenfold gift descend;
Give them virtue’s sure reward;
Give them your salvation, Lord;
Give them joys that never end. Amen.
Alleluia.

CA TIẾP LIÊN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
Amen. Alleluia.

GOSPEL: Jn 20:19-23

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you."
And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."

PHÚC ÂM: Ga 20,19-23

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." (22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

CƠ DUYÊN

Có phải là CƠ DUYÊN không?
Giữa con người với con người nếu có thể gặp được nhau và quen biết nhau có thể nói là có CƠ DUYÊN với nhau.
Bản thân tôi cũng vậy.
Chuyên xảy ra từ nhiều năm trước. Tôi có một cô bạn thân, lần đó là dịp tình cờ. Nhóm bạn của bạn thân tôi tổ chức đi cắm trại, trong nhóm có cô bạn bỗng nhiên có chuyện không thể đi . Bạn thân tôi bèn rủ tôi cùng tham gia. Tôi đồng ý và thamgia vào nhóm này. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia và làm quen với hình thức dã ngoại cắm trại và ngủ lều. Rất thú vị và tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Quan trọng hơn tôi đã quen và kết thân với một người bạn trong nhóm. Lần đầu tiếp xúc, chúng tôi đã có thể hợp ý nhau cực kỳ luôn. Cô Bạn ấy tên là T. Đến nỗi cô bạn thân của tôi phải bật lên tiếng: “ không biết tôi là bạn của cô ta hay là bạn của T….!!!!!”.
CƠ DUYÊN này thật thú vị. Sau đó còn tiếp tục tạo thêm CƠ DUYÊN khác nữa. Lần đó T tham dự và trúng tuyển vào Ca đoàn THÁNH LINH khi mới thành lập. T biết khả năng của tôi nên kể cho tôi nghe về ca đoàn, về Cha phụ trách. Tôi chỉ nghe và ủng hộ T thôi. Thời điểm đó công việc của tôi rất bận rộn, sáng chủ nhật vẫn đi làm. Đến thời điểm cần phải tham dự lớp học để bổ sung cho đầy đủ chứng chỉ của giáo viên. Nên buộc lòng phải xin nghỉ không trực ngày chủ nhật nữa vì người trực thế ngày chủ nhật tìm rất khó. Sau khi nghỉ để đi học, thì buổi sáng chủ nhật được rảnh rỗi vì tùy theo học phần sẽ có lúc học ngày chủ nhật có lúc không.
Cô bạn T này của tôi lại rất thú vị. Cô biết được sự việc của tôi, bèn RỦ tôi đến dự lễ Thánh lễ tiếng Anh. Tôi đã tham dự Thánh lễ đó là ngày 1 tháng 1 năm…..
Sau khi tham dự thánh lễ về, bạn T đã hỏi thăm tôi và RỦ tôi đến xem buổi tập hát của ca đoàn. Tôi cũng tò mò muốn xem thử ca đoàn tập hát như thế nào?

Buổi tối thứ năm tôi đã đến để tham quan ca đoàn. Điều bất ngờ là tôi lại được Cha phụ trách mời lên giới thiệu thành viên mới…?????? Tôi thật sự bất ngờ vì tôi đã không hề có bất cứ ý tưởng gì về việc gia nhập ca đoàn.
Tôi vẫn bước lên để giới thiệu bản thân và tự nhiên biến thành ca viên mới .
Thật sự không ngờ tôi lại được người bạn thân T này dẫn dụ… một cách rất tài tình.
Có thể xem là CƠ DUYÊN không?
Từ đó, tôi tham gia ca đoàn và không biết khi nào mình mới được qua khảo nghiệm để trở thành ca viên chính thức. Đến sinh nhật thứ hai của ca đoàn, tôi đã trải qua gần 5 tháng tập sự. Tôi đưa ra một vài đóng góp cho các ca viên trong việc chuẩn bị cho lễ CHÚA THÁNH THẦN , cũng là sinh nhật thứ 2 của Ca đoàn. Tôi cùng tham gia các hoạt động của Ca đoàn cho đến hết năm đó. Bước sang sinh nhật lần thứ 3 của Ca đoàn, tôi mới được thông qua khảo nghiệm của Cha phụ trách. Lần này tôi trở thành ca viên chính thức, và sinh hoạt với Ca đoàn cho đến nay. Từ lúc bắt đầu đến nay, tôi đã học được rất nhiếu từ Cha Phanxico, từ các ca viên. Cùng tham gia các hoạt động, sự kiện,… Quan trọng là đã học được sự quan tâm, yêu mến nhau như một đại gia đình. Tuy đôi lúc có một vài sự cố nhưng
chúng tôi vẫn có thể bỏ qua, cùng nhau giúp đỡ để cùng tiến lên.
CƠ DUYÊN mà tôi muốn nói ở đây là CƠ DUYÊN mà CHÚA THÁNH THẦN đã soi sáng cho tôi. Tuy chỉ là một vài ơn trong bảy ơn của CHÚA THÁNH THẦN, nhưng tôi thật sự cám ơn CƠ DUYÊN này.
Cầu xin CHÚA THÁNH THẦN tiếp tục nâng đỡ và sáng soi.

CHÚA THĂNG THIÊN, 24 tháng 5 năm 2020.

Đào Thị Thương Huyền.

24 tháng 5, 2020

Đề tài 28: Tại sao Ác Tà là một Mầu Nhiệm?


Đề Tài 28: Tại Sao Ác Tà Là Một Mầu Nhiệm? (Xc 1 Cr 2:1-8; 2 Cr 12:1-4; Mt 11:25-27;13:10-17) *** Đây là loạt bài giáo lý của Cha PX. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh thực hiện trên trang truyền thông AMEN Tv với chủ đề "Chúa ơi! Sao Chúa nỡ quên con!" (Xc Mt 27:46). Mục đích ôn lại giáo lý cơ bản nhiều người Ki-tô hữu có thể quên, nên khi gặp khó khăn, đau khổ, lại quay ra trách ngược Chúa đã quên mình.
Các bài giảng sẽ bao gồm cả tín lý, luân lý, phụng vụ và giáo huấn xã hội (DoCat)… Xin xem các đề tài trước: Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người https://youtu.be/wpvI76YIsmE Đề tài 11: Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu https://youtu.be/TKDPrSHzlzU Đề tài 12: Thiên Chúa là Đấng ban cho muôn loài món quà đời sống https://youtu.be/iMJsFLbjBcU Đề tài 13: Thiên Chúa thành lập giao ước với loài người (Xc St 12:1-8) https://youtu.be/_qCi-Ttr5mQ Đề tài 14: Thiên Chúa ban luật pháp cho loài người https://youtu.be/x17S9gsCBog Đề tài 15: Thời gian của Thiên Chúa và thời gian của con người https://youtu.be/eQUtes1c9i8 Đề tài 16: Thiên Chúa không chịu giới hạn trong không gian https://youtu.be/YbZ9i238VXg Đề tài 17: Thiên Chúa không cần đến những tiện nghi sinh sống đời thường như con người https://youtu.be/3cuCU-P_XJY Đề tài 18: Thiên Chúa dạy con người bài học đầu đời: Thờ phượng và yêu mến một Đức Chúa Trời https://youtu.be/7yYOQIX3dU4 Đề Tài 19: Tôn Thờ Và Phụng Sự Thiên Chúa Chỉ Vì Lòng Biết Ơn –chống lại lối giữ đạo của phường con buôn https://youtu.be/VVIJXl30-RI Đề Tài 20: Tôn Thờ Và Phụng Sự Thiên Chúa Vì Lòng Thảo Hiếu—chống lại lối giữ đạo của kẻ nô lệ https://youtu.be/HXZD_S9zXo4 Đề Tài 21: Một Thiên Chúa, Ba Ngôi Vị https://youtu.be/f32N7deIWpU Đề Tài 22: Đức Chúa Cha Sáng Tạo Vũ Trụ Càn Khôn Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần https://youtu.be/giujyE9ZD3Y Đề Tài 23: Đức Chúa Con Cứu Nhân Độ Thế Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Thánh Thần https://youtu.be/kwA0LOn3nVM Đề tài 24: Đức Chúa Thánh Thần Thánh Hóa Muôn Loài Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Con https://youtu.be/ZWlUljlPbS0 Đề Tài 25: Đức Chúa Thánh Thần Phục Hồi Ơn Đời Sống (Xc Ga 6:63; Êd 37:1-14; 1 Pr 3:18; Rm 8:11; 2 Cr 3:6) https://youtu.be/37yEX-Ev1FE Đề Tài 26: Mầu Nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi Vị Là Mẫu Mực Của Một Cộng Đoàn Hiệp Nhứt Trong Dị Biệt —Chống Lại Mô Hình Hiệp Nhứt Bằng Đồng Phục và Đồng Bộ https://youtu.be/_0AAHTFhshA Đề Tài 27: Mầu Nhiệm Ác Tà (Xc Rm 5:12; St 3:1-19; Kn 1:13-14; St 1:10.12.21.25.31; Gc 1:13-15; 2 Tx 2:7-8) https://youtu.be/8MukK0FhE80 Đề Tài 28: Tại Sao Ác Tà Là Một Mầu Nhiệm? (Xc 1 Cr 2:1-8; 2 Cr 12:1-4; Mt 11:25-27;13:10-17)  https://youtu.be/wQC3GcGGPy8

20 tháng 5, 2020

THÔNG BÁO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH LINH - THE HOLY SPIRIT 2020

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho Thánh lễ Bổn mạng của Ca đoàn Thánh Linh - The Holy Spirit diễn ra vào lúc 10g30 ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (31 - 05 - 2020) tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông - số 190 Lê Văn Sỹ, ban Đại diện Ca đoàn xin thông báo đến Cha ca trưởng và quý anh chị em về việc phân công nhân sự và nhiệm vụ phụ trách trong ngày lễ Bổn mạng như sau:

+   Thánh lễ: Cha Phanxicô Xaviê Nhứt
+   Giúp lễ: Thùy Trang
+   Dâng lễ vật: Chị Ngọc Linh
+     Chụp hình lưu niệm sau Thánh lễ: Phúc Vinh
+     Clip trong buổi tiếp tân: Chị Ngọc Linh
+     Phụ trách trình chiếu: Linh Phương
+     Soạn Thư mời: Chị Ngọc Linh
+     Chuẩn bị bàn ghế và âm thanh: Anh Chương và các bạn nam
+     Lời chào mừng, lời cảm ơn: Ban Đại diện
+     Dẫn chương trình: Huyền Trâm
+     Tiếp tân: Chị Ngân và các bạn nữ
+     Gửi thư mời: Ban đại diện
+     Ẩm thực: Chị Cúc, cô Khanh, cô Chi
+     Dọn dẹp sau tiệc: Tất cả các bạn ca viên
+     Trang phục:
      Nữ: Áo dài trang trọng (áo đỏ đồng phục)
      Nam: Y phục trang trọng (áo sơ mi trắng, quần tây)

Trân trọng kính thông báo
Phương Anh

18 tháng 5, 2020

The Ascension of the Lord (May 24, 2020)


  • First Reading (Acts 1:1-11)

A reading from the Acts of the Apostles

In the first book, Theophilus,
I dealt with all that Jesus did and taught
until the day he was taken up,
after giving instructions through the Holy Spirit
to the apostles whom he had chosen.
He presented himself alive to them
by many proofs after he had suffered,
appearing to them during forty days
and speaking about the kingdom of God.
While meeting with the them,
he enjoined them not to depart from Jerusalem,
but to wait for “the promise of the Father
about which you have heard me speak;
for John baptized with water,
but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.”


When they had gathered together they asked him,
“Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?”
He answered them, “It is not for you to know the times or seasons
that the Father has established by his own authority.
But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you,
and you will be my witnesses in Jerusalem,
throughout Judea and Samaria,
and to the ends of the earth.”
When he had said this, as they were looking on,
he was lifted up, and a cloud took him from their sight.
While they were looking intently at the sky as he was going,
suddenly two men dressed in white garments stood beside them.
They said, “Men of Galilee,
why are you standing there looking at the sky?
This Jesus who has been taken up from you into heaven
will return in the same way as you have seen him going into heaven.”

  • Bài đọc I (Cv 1:1-11)

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần.
3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.
4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần." 6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?"
7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,
8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." 9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh
11 và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

  • Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9)

R/ (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
R/ Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang.

All you peoples, clap your hands, shout to God with cries of gladness, For the LORD, the Most High, the awesome, is the great king over all the earth. R/
Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, Đấng khả úy, là Vua Cả thống trị khắp địa cấu. R/

God mounts his throne amid shouts of joy; the LORD, amid trumpet blasts. Sing praise to God, sing praise; sing praise to our king, sing praise. R/
Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta! R/

For king of all the earth is God; sing hymns of praise. God reigns over the nations, God sits upon his holy throne. R/
Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả. R/

  • Second Reading (Eph 1:17-23)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians
Brothers and sisters:
May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory,
give you a Spirit of wisdom and revelation
resulting in knowledge of him.
May the eyes of your hearts be enlightened,
that you may know what is the hope that belongs to his call,
what are the riches of glory
in his inheritance among the holy ones,
and what is the surpassing greatness of his power
for us who believe,
in accord with the exercise of his great might,
which he worked in Christ,
raising him from the dead
and seating him at his right hand in the heavens,
far above every principality, authority, power, and dominion,
and every name that is named
not only in this age but also in the one to come.
And he put all things beneath his feet
and gave him as head over all things to the church,
which is his body,
the fullness of the one who fills all things in every way.

  • Bài đọc II (Ep 1:17-23)

17 Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người.
18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh,
19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

  • Gospel (Mt 28:16-20)

The eleven disciples went to Galilee,
to the mountain to which Jesus had ordered them.
When they saw him, they worshiped, but they doubted.
Then Jesus approached and said to them,
“All power in heaven and on earth has been given to me.
Go, therefore, and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit,
teaching them to observe all that I have commanded you.
And behold, I am with you always, until the end of the age.”

  • Phúc âm (Mt 28:16-20)

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.
17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."