Tìm Kiếm

11 tháng 5, 2020

LHS Thứ Hai sau CN V PHỤC SINH: CHÚA THÁNH THẦN LÀ VỊ GIA SƯ THƯỢNG ĐẲNG


LHS Thứ Hai sau CN V PHỤC SINH: CHÚA THÁNH THẦN LÀ VỊ GIA SƯ THƯỢNG ĐẲNG - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com