Tìm Kiếm

14 tháng 5, 2020

LHS Thứ Năm sau CN V PHỤC SINH: VỊ THÁNH GIỜ THỨ 25 - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Năm sau CN V PHỤC SINH: VỊ THÁNH GIỜ THỨ 25 - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com