Tìm Kiếm

10 tháng 5, 2020

LHS Chúa Nhật V PHỤC SINH: CHÚA KI TÔ LÀ CON ĐƯỜNG CHÂN CHÍNH ĐƯA LOÀI NGƯỜI ĐẾN CÕI SỐNG


LHS Chúa Nhật V PHỤC SINH: CHÚA KI TÔ LÀ CON ĐƯỜNG CHÂN CHÍNH ĐƯA LOÀI NGƯỜI ĐẾN CÕI SỐNG- Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com