Tìm Kiếm

30 tháng 5, 2020

CHÚA THÁNH THẦN

Thiên Chúa mà chúng ta tin kính là Một Thiên Chúa duy nhứt nhưng có Ba Ngôi Vị.

Qua tin mừng của Thánh Luca với đề tựa Truyền tin cho Đức Maria, chương thứ 1 từ câu số 26 cho đến câu số 38, thuật lạiviệc nhập thể của Chúa Giêsu nhờ quyền năng Đức Chúa Thánh Thần.

Đức Chúa Cha là Đấng quyết định kế hoạch cứu nhân độ thế.
Sứ vụ này được trao cho Đức Chúa Con là Chúa Giêsu, qua việc nhập thể trong ng của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Người thi hành công cuộc cứu nhân độ thế.
Tác nhân để làm cho công trình nhập thể của Chúa Giêsu được trở thành hiện thật chính là Chúa Thánh Thần.

Đó là một tiết lộ đầu tiên và căn bản về niềm tin Một Thiên Chúa có Ba Ngôi Vị, niềm tin này đã được Hội Thánh với thẩm quyềChúa Giêsu trao và với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, là Đấng sẽ đưa tất cả các tín hữu Chúa Kitô tiến vào trong chân lý toàn vẹn như quyết định của Chúa Giêsu lần lần triển khai để chúng ta có một niềm tin vào Một Thiên Chúa duy nhứt nhưng có Ba Ngôi Vị đã có trong Cựu Ước.

Ba Ngôi Vị hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn là Đấng toàn năng, toàn chi, chỉ có thể được tiếp nhận với lời giáo huấn của Chúa Giêsu, là Đấng đã đến từ Thiên Chúa Cha để tiết lộ cho nhân loại những điều huyền nhiệm, những điều tuyệt mật mà chỉ khi Thiên Chúa quyết định tiết lộ, mặc khải cho con người thì con người mới có thể đón nhận được theo cái mức độ Thiên Chúa ban cho.

Tín điều Ba Ngôi Chí Thánh, xin xem Sách GLHTCG số 253-254-255.

Chúa Thánh Thần như chúng ta tuyên xưng là Đấng Thánh Hóa tất cả mọi công trình sáng tạo của Chúa, và nhứt là thánh hóa tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô như là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để qua công cuộc giảng dạy Tin Mừng, nhứt là qua công trình chịu đau khổ, chịu tử nạn trên Thánh Giá và được phục sinh do Thần Khí của Thiên Chúa thì người đó sẽ được cứu sống. Và như vậy, rõ ràng Chúa Thánh Thần để hoàn thành được công cuộc làm cho công trình sáng tạo của Chúa, nhứt là con người được Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Chúađược trở nên Thánh thì đều có cuộc hợp tác rất là sâu sát của cả Ba Ngôi Vị Thiên Chúa.

Đức Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu hứa ban cũng chính là Thánh Thần của Thiên Chúa Cha như lời Chúa Giêsu xác nhận.
“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” 
(Ga 15, 26)

Đức Chúa Giê su đã phán dạy trong bài diễn văn của bữa tiệc ly, trước khi Chúa lên đường để thi hành công cuộc cứu nhân độ thế, Chúa nói:
“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”
(Ga 16, 12-13) 

Chúa Giê su chỉ có thể hoàn thành công cuộc cứu nhân độ thế của Chúa với sự nâng đỡ và kiện toàn của Chúa Thánh Thần.
“Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.”
(Ga 16, 13-15)

Điều từ Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha và được Chúa Con gởi đến để đưa tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, đưa tất cả các Kitô hữu đi vào trong chân lý trọn vẹn. Chúa Giêsu đã khẳng định điều này khi Người trao đổi với vị thức giả của người Do Thái, là ông Ni-cô-đê-mô, phải nhờ có Chúa Thánh Thần thì người tín hữu mới có thể được đón nhận vào trong vương quốc của Thiên Chúa.
“Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.”
(Ga 3, 5)

Và từ đó, Đức Chúa Giêsu đã nhấn mạnh về việc mỗi một người tín hữu của Chúa, mỗi một người môn đệ của Chúa cần phải được sinh lại nhờ nước và Thánh Thần.
Sinh lại nhờ nước và Thánh Thần thì chúng ta đã hiểu là lời tuyên báo về Bí Thánh Thánh Tẩy, khi người Kitô hữu trong lòng tin tưởng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, ngoài miệng thì tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu nhân độ thế đồng thời lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy nhờ nước và Thánh Thần, thì người đó sẽ được cứu sống.
Nhờ được sinh lại bởi nước và Thần Khí, thì người tín hữu, người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô sẽ được lãnh nhận ơn trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, điều đó đã được Thánh Phaolô xác nhận trong thư gởi cho tín hữu Rôma với đề tựa Nhờ Thần Khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa.
“Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trờ thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa từ, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba ! Cha ơi!” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.” 
(Rm 8, 14-17)

Rõ ràng Chúa Thánh Thần trong công cuộc làm cho toàn thể cõi tạo thành và nhứt là làm cho con người được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa được sống, được cứu sống, nhứt là được sống muốn đời với cái địa vị là con cái Thiên Chúa thì luôn có một cuộc hợp tác chặt chẽ với Thiên Chúa Cha, là Đấng đã lên kế hoạch cứu nhân độ thế, và với Thiên Chúa Con, là Ngôi Hai, là Chúa Giêsu, là Đấng đã thực hiện công cuộc cứu nhân độ thế. Chúng ta tạ ơn vai trò của Chúa Thánh Thần, là Đấng cứu chúng ta khỏi cái gông ách của tội lỗi và tà thần, với việc hợp tác chặt chẽ của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu, Thiên Chúa Con, Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng yêu thương và cùng hợp tác với nhau để đem lại ơn cứu độ, đem lại ơn cứu sống, đem lại nhứt là ơn sống muôn đời cho tất cả những người tin vào Chúa Giêsu, là Đấng Thiên Sai, là Đấng cu nhân đ thế.

Maria Hoàng Linh Phương

Nguồn tham khảo:
Đề Tài 21: Một Thiên Chúa, Ba Ngôi Vị
https://www.youtube.com/watch?v=f32N7deIWpU
Đề tài 24: Đức Chúa Thánh Thần Thánh Hóa Muôn Loài Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Con
https://www.youtube.com/watch?v=ZWlUljlPbS0&t=2s