Tìm Kiếm

29 tháng 5, 2020

ĐẤNG BẢO TRỢ HẰNG HỮU CỦA CON NGƯỜI


Ngôi Ba trong cùng một Thiên Chúa – hay còn được gọi là Thần Khí hay Chúa Thánh Thần, Người đã hiện hữu cùng Chúa Cha và Chúa Con trước khi tạo thành toàn cõi vũ trụ cùng muôn loài muôn vật.  Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa, Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc trần gian và Chúa Thánh Thần là Đấng kiện toàn công trình sáng tạo của Chúa Cha và công cuộc giải cứu loài người khỏi tội lỗi của Chúa Con được trở lại nên hoàn hảo và thánh thiện. Vì thế, Chúa Thánh Thần cũng còn được biết đến như là một  Đấng Bảo Trợ đầy quyền năng của con người.

Đấng Bảo Trợ đã có trước mọi loài thụ tạo và tự do tự tại “..Thần Khí là là trên mặt nước” (St 1, 2). Thần Khí còn có quyền năng phục hồi sinh khí, đời sống vĩnh cửu cho thụ tạo – con người “… Thần Khí liền nhập vào những người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên..” (Ed 37, 1:14).

Đấng Bảo Trợ được Chúa Con hoàn toàn tín nhiệm và cử đến như là vị gia sư hết sức thông tuệ để đảm nhiệm tiếp sứ vụ kiện toàn công trình cứu chuộc loài người của Chúa Con. Đấng Bảo Trợ giúp con người thấu hiểu và đón nhận trọn vẹn chân lý mà Chúa Con đã truyền giảng - lúc Chúa Con ở giữa loài người. Con người nhờ thế được lãnh nhận bốn đặc ân. Đặc ân thứ nhứt là được chia sẻ trí tuệ hằng hữu của Thiên Chúa, nhưng trí tuệ của con người là trí tuệ hữu hạn, bất toàn. Đặc ân thứ hai là khả năng yêu mến để có thể đón nhận tình yêu vô biên vô tận của Thiên Chúa. Lương tâm là đặc ân thứ ba nhằm nhắc nhở con người phân biệt đâu là điều thiện và đâu là điều ác. Và đặc ân cuối cùng là tự do, để cho con người có trách nhiệm với tất cả những điều mình nói và những việc mình làm.

Khi con người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy là đã đón nhận Đấng Bảo Trợ ở với mình. Người sẽ giúp con người sống trọn vẹn theo giáo huấn của Chúa Con. Trí tuệ làm cho con người trở nên sáng tạo và làm đẹp hơn công trình sáng tạo của Chúa Cha nhưng không chính vì thế mà con người có quyền kiêu ngạo, thay vào đó là lòng yêu mến Đấng Tạo Hóa hết lòng, hết sức và hết cả trí khôn. Luôn làm điều thiện tránh xa điều ác là tiếng nói của Đấng Bảo Trợ sẽ luôn luôn nhắc nhở và khuyên bảo con người. Và con người lắng nghe lời khuyên bảo của Đấng Bảo Trợ thì con người sẽ có được một tự do đích thực, sống ung dung trong cõi đời này.

“Ở đâu có Thần khí của Chúa, thì ở đó có tự do” (2Cr 3:17)

Sau cùng, Đấng Bảo Trợ sẽ thánh hóa muôn loài với việc hợp tác của Chúa Cha và Chúa Con để làm cho công trình sáng tạo của Chúa Cha trở lại toàn vẹn và thánh thiện.

Maria Nguyễn Thị Kim Hạnh