Tìm Kiếm

9 tháng 5, 2020

Thư Gởi Ca Đoàn Thánh Linh

Ngày 9 tháng 5, năm 2020

Quý Chị và Chúng con thân mến,
Giáo quyền của Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã cho phép các giáo xứ được trở lại sinh hoạt tôn giáo bình thường, như cử hành Thánh Lễ và các lớp giáo lý.

Kính mời Quý Chị và Chúng Con vui lòng đến phòng tập hát của Ca Đoàn Thánh Linh, vào lúc 19 giờ 30 tối nay, thứ bảy 9 tháng 5, 2020,  để chuẩn bị Thánh Lễ Anh Ngữ Chúa Nhựt thứ 5 Mùa Phục Sinh.

Cảm ơn Quý Chị và Chúng Con.
P.X. Nhứt