Tìm Kiếm

12 tháng 5, 2020

LHS Thứ Ba sau CN V PHỤC SINH: HÒA BÌNH CỦA CHÚA KI TÔ XÂY TRÊN NỀN TẢNG TÌNH THƯƠNG


LHS Thứ Ba sau CN V PHỤC SINH: HÒA BÌNH CỦA CHÚA KI TÔ XÂY TRÊN NỀN TẢNG TÌNH THƯƠNG - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com