Tìm Kiếm

16 tháng 5, 2020

LHS Thứ Bảy sau CN V PHỤC SINH: KI TÔ HỮU HOÀN TOÀN THUỘC VỀ CHÚA KI TÔ


LHS Thứ Bảy sau CN V PHỤC SINH: KI TÔ HỮU HOÀN TOÀN THUỘC VỀ CHÚA KI TÔ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com