Tìm Kiếm

5 tháng 6, 2023

HYMNS FOR THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST, YEAR A (JUNE 11, 2023)

 -Entrance: ES #132 "LET HEAVEN REJOICE"


-Responsorial Psalm (Ps 147:12-13, 14-15, 19-20) - EM page 245 
Eb M  BCB/ AGF

R. (12) Praise the Lord, Jerusalem.
Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa


Glorify the LORD, O Jerusalem;
praise your God, O Zion.
For he has strengthened the bars of your gates;
he has blessed your children within you.
R. Praise the Lord, Jerusalem.
Xướng: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. – Ðáp.

He has granted peace in your borders;
with the best of wheat he fills you.
He sends forth his command to the earth;
swiftly runs his word!
R. Praise the Lord, Jerusalem.
Xướng: Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi. – Ðáp.

He has proclaimed his word to Jacob,
his statutes and his ordinances to Israel.
He has not done thus for any other nation;
his ordinances he has not made known to them. Alleluia.
R. Praise the Lord, Jerusalem.
Xướng: Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. – Ðáp.

Sequence — Lauda Sion

Laud, O Zion, your salvation,
Laud with hymns of exultation,
Christ, your king and shepherd true:

Bring him all the praise you know,
He is more than you bestow.
Never can you reach his due.

Special theme for glad thanksgiving
Is the quick'ning and the living
Bread today before you set:

From his hands of old partaken,
As we know, by faith unshaken,
Where the Twelve at supper met.

Full and clear ring out your chanting,
Joy nor sweetest grace be wanting,
From your heart let praises burst:

For today the feast is holden,
When the institution olden
Of that supper was rehearsed.

Here the new law's new oblation,
By the new king's revelation,
Ends the form of ancient rite:

Now the new the old effaces,
Truth away the shadow chases,
Light dispels the gloom of night.

What he did at supper seated,
Christ ordained to be repeated,
His memorial ne'er to cease:

And his rule for guidance taking,
Bread and wine we hallow, making
Thus our sacrifice of peace.

This the truth each Christian learns,
Bread into his flesh he turns,
To his precious blood the wine:

Sight has fail'd, nor thought conceives,
But a dauntless faith believes,
Resting on a pow'r divine.

Here beneath these signs are hidden
Priceless things to sense forbidden;
Signs, not things are all we see:

Blood is poured and flesh is broken,
Yet in either wondrous token
Christ entire we know to be.

Whoso of this food partakes,
Does not rend the Lord nor breaks;
Christ is whole to all that taste:

Thousands are, as one, receivers,
One, as thousands of believers,
Eats of him who cannot waste.

Bad and good the feast are sharing,
Of what divers dooms preparing,
Endless death, or endless life.

Life to these, to those damnation,
See how like participation
Is with unlike issues rife.

When the sacrament is broken,
Doubt not, but believe 'tis spoken,
That each sever'd outward token
doth the very whole contain.

Nought the precious gift divides,
Breaking but the sign betides
Jesus still the same abides,
still unbroken does remain. 

The shorter form of the sequence begins here.

Lo! the angel's food is given
To the pilgrim who has striven;
see the children's bread from heaven,
which on dogs may not be spent.

Truth the ancient types fulfilling,
Isaac bound, a victim willing,
Paschal lamb, its lifeblood spilling,
manna to the fathers sent.

Very bread, good shepherd, tend us,
Jesu, of your love befriend us,
You refresh us, you defend us,
Your eternal goodness send us
In the land of life to see.

You who all things can and know,
Who on earth such food bestow,
Grant us with your saints, though lowest,
Where the heav'nly feast you show,
Fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia.

Ca Tiếp Liên

"Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen"

1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh đạo và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca!
2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức ngợi khen Người.
3. Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi.
4. Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ.
5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ!
6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần đầu tiên được thiết lập ra.
7. Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ.
8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ cho sự sáng sủa.
9. Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người.
10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ.
11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt Chúa, và rượu trở nên máu Người.
12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên.
13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu.
14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình.
15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn thân.
16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà Người không bị tiêu hao.
17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải chết.
18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy coi, cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết mấy.
19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / trong miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như nhau.
20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân chia, nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc của Ðấng ẩn dật bên trong.
21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không nên ném cho loài khuyển.
22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta được tặng manna.
23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh.
24. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận / với những công dân thánh của nước trời. 
Amen. Alleluia.

-Prayer of the Faithful: 

Whoever eats this bread/ will live forever. 

-Offertory: ES #326 "ALL GOOD GIFTS"


-Communion: ES #182 "ANG KATAWAN NI KRISTO"


-Recessional: ES #285 "LOVE GOES ON"The Holy Spirit Choir


Solemnity of the Body and Blood of Christ, Year A (June 11, 2023)


Daily Mass Reading Podcast For June 11, 2023


First Reading (Dt 8:2-3, 14b-16a)

A reading from the Book of Deuteronomy

Moses said to the people:
"Remember how for forty years now the LORD, your God,
has directed all your journeying in the desert,
so as to test you by affliction
and find out whether or not it was your intention
to keep his commandments.
He therefore let you be afflicted with hunger,
and then fed you with manna,
a food unknown to you and your fathers,
in order to show you that not by bread alone does one live,
but by every word that comes forth from the mouth of the LORD.

"Do not forget the LORD, your God,
who brought you out of the land of Egypt,
that place of slavery;
who guided you through the vast and terrible desert
with its saraph serpents and scorpions,
its parched and waterless ground;
who brought forth water for you from the flinty rock
and fed you in the desert with manna,
a food unknown to your fathers."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðnl 8, 2-3. 14b-16a)

“Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của Người hay không? Người đã để các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng: Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

“Các ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Ðấng đã dẫn đưa các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Và Người là Ðấng đã dẫn các ngươi vào nơi hoang địa mênh mông và kinh khủng có nhiều rắn hổ lửa, bò cạp, rắn lục, và không có một giọt nước nào; Người đã khiến nước từ tảng đá cứng rắn vọt ra. Trong hoang địa, Người đã nuôi các ngươi bằng manna mà cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 147:12-13, 14-15, 19-20) - EM page 245 - Eb M  BCB/ AGF

R. (12) Praise the Lord, Jerusalem.
Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa


Glorify the LORD, O Jerusalem;
praise your God, O Zion.
For he has strengthened the bars of your gates;
he has blessed your children within you.
R. Praise the Lord, Jerusalem.
Xướng: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. – Ðáp.

He has granted peace in your borders;
with the best of wheat he fills you.
He sends forth his command to the earth;
swiftly runs his word!
R. Praise the Lord, Jerusalem.
Xướng: Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi. – Ðáp.

He has proclaimed his word to Jacob,
his statutes and his ordinances to Israel.
He has not done thus for any other nation;
his ordinances he has not made known to them. Alleluia.
R. Praise the Lord, Jerusalem.
Xướng: Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. – Ðáp.

Second Reading (1 Cor 10:16-17)

A reading from the fist Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
The cup of blessing that we bless,
is it not a participation in the blood of Christ?
The bread that we break,
is it not a participation in the body of Christ?
Because the loaf of bread is one,
we, though many, are one body,
for we all partake of the one loaf.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Cr 10, 16-17)

“Có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh.

Ðó là lời Chúa.

Sequence — Lauda Sion

Laud, O Zion, your salvation,
Laud with hymns of exultation,
Christ, your king and shepherd true:

Bring him all the praise you know,
He is more than you bestow.
Never can you reach his due.

Special theme for glad thanksgiving
Is the quick'ning and the living
Bread today before you set:

From his hands of old partaken,
As we know, by faith unshaken,
Where the Twelve at supper met.

Full and clear ring out your chanting,
Joy nor sweetest grace be wanting,
From your heart let praises burst:

For today the feast is holden,
When the institution olden
Of that supper was rehearsed.

Here the new law's new oblation,
By the new king's revelation,
Ends the form of ancient rite:

Now the new the old effaces,
Truth away the shadow chases,
Light dispels the gloom of night.

What he did at supper seated,
Christ ordained to be repeated,
His memorial ne'er to cease:

And his rule for guidance taking,
Bread and wine we hallow, making
Thus our sacrifice of peace.

This the truth each Christian learns,
Bread into his flesh he turns,
To his precious blood the wine:

Sight has fail'd, nor thought conceives,
But a dauntless faith believes,
Resting on a pow'r divine.

Here beneath these signs are hidden
Priceless things to sense forbidden;
Signs, not things are all we see:

Blood is poured and flesh is broken,
Yet in either wondrous token
Christ entire we know to be.

Whoso of this food partakes,
Does not rend the Lord nor breaks;
Christ is whole to all that taste:

Thousands are, as one, receivers,
One, as thousands of believers,
Eats of him who cannot waste.

Bad and good the feast are sharing,
Of what divers dooms preparing,
Endless death, or endless life.

Life to these, to those damnation,
See how like participation
Is with unlike issues rife.

When the sacrament is broken,
Doubt not, but believe 'tis spoken,
That each sever'd outward token
doth the very whole contain.

Nought the precious gift divides,
Breaking but the sign betides
Jesus still the same abides,
still unbroken does remain. 

The shorter form of the sequence begins here.

Lo! the angel's food is given
To the pilgrim who has striven;
see the children's bread from heaven,
which on dogs may not be spent.

Truth the ancient types fulfilling,
Isaac bound, a victim willing,
Paschal lamb, its lifeblood spilling,
manna to the fathers sent.

Very bread, good shepherd, tend us,
Jesu, of your love befriend us,
You refresh us, you defend us,
Your eternal goodness send us
In the land of life to see.

You who all things can and know,
Who on earth such food bestow,
Grant us with your saints, though lowest,
Where the heav'nly feast you show,
Fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia.

Ca Tiếp Liên

"Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen"

1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh đạo và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca!
2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức ngợi khen Người.
3. Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi.
4. Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ.
5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ!
6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần đầu tiên được thiết lập ra.
7. Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ.
8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ cho sự sáng sủa.
9. Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người.
10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ.
11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt Chúa, và rượu trở nên máu Người.
12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên.
13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu.
14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình.
15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn thân.
16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà Người không bị tiêu hao.
17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải chết.
18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy coi, cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết mấy.
19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / trong miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như nhau.
20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân chia, nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc của Ðấng ẩn dật bên trong.
21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không nên ném cho loài khuyển.
22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta được tặng manna.
23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh.
24. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận / với những công dân thánh của nước trời. 
Amen. Alleluia.

Alleluia (Jn 6:51)

R. Alleluia, alleluia.
I am the living bread that came down from heaven, says the Lord;
whoever eats this bread will live forever.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 6, 51)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia.

Gospel (Jn 6:51-58)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said to the Jewish crowds:
"I am the living bread that came down from heaven;
whoever eats this bread will live forever;
and the bread that I will give
is my flesh for the life of the world."

The Jews quarreled among themselves, saying,
"How can this man give us his flesh to eat?"
Jesus said to them,
"Amen, amen, I say to you,
unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood,
you do not have life within you.
Whoever eats my flesh and drinks my blood
has eternal life,
and I will raise him on the last day.
For my flesh is true food,
and my blood is true drink.
Whoever eats my flesh and drinks my blood
remains in me and I in him.
Just as the living Father sent me
and I have life because of the Father,
so also the one who feeds on me
will have life because of me.
This is the bread that came down from heaven.
Unlike your ancestors who ate and still died,
whoever eats this bread will live forever."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 6, 51-58)

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Ðó là lời Chúa.
4 tháng 6, 2023

Homily for The Solemnity of the Most Holy Trinity, Year A (June 4, 2023)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


2 tháng 6, 2023

HYMNS FOR THE MOST HOLY TRINITY, YEAR A (June 4, 2023)

  -Entrance: ES # 219  "HERE I AM, LORD"


-Responsorial Psalm (Dn 3:52, 53, 54, 55, 56) - EM page 243  
AM   ABA/AGAFE

R. (52b) Glory and praise for ever!
Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời


Blessed are you, O Lord, the God of our fathers,
praiseworthy and exalted above all forever;
And blessed is your holy and glorious name,
praiseworthy and exalted above all for all ages.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you in the temple of your holy glory,
praiseworthy and glorious above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you on the throne of your kingdom,
praiseworthy and exalted above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you who look into the depths
from your throne upon the cherubim,
praiseworthy and exalted above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

-Prayer of the Faithful: 

Glory to the Father/ and to the Son/ and to the Holy Spirit/ as it was in the beginning/ is now/ and ever shall be/ world without end/.  Amen/. 

-Offertory: ES #173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion: ES #178 "TASTE AND SEE"


-Recessional: ES #226 "TO PRAISE YOU"The Holy Spirit Choir


1 tháng 6, 2023

Cuộc Dã Ngoại Đảo Hòn Heo-Ca Đoàn Thánh Linh từ ngày 29/04/2023 đến ngày 02/05/2023

Kỷ niệm với giáo dân Giáo họ Sơn Hải

Cuộc Dã Ngoại Đảo Hòn Heo-Ca Đoàn Thánh Linh từ ngày 29/04/2023 đến ngày 02/05/2023

Ngày thứ I

Ngày thứ II

Ngày thứ III

Ngày thứ IV

Hình ảnh Cuộc Dã Ngoại Đảo Hòn Heo-CĐ Thánh Linh từ ngày 29/04/2023 đến ngày 02/05/2023

THÁNH LỄ SÁNG NGÀY 29/4/2023 CẦU NGUYỆN CHO CHUYẾN DÃ NGOẠI 
CỦA CA ĐOÀN THÁNH LINHNgày thứ I - 29/4/2023: Đoàn đến Nhà Thờ Giáo Xứ Kiên Lương
Đia chỉ: Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang.
Chánh xứ : Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Minh ChuĐoàn chào Cha chánh xứ Giáo Xứ Kiên Lương

 

 

31 tháng 5, 2023

THE HOLY SPIRIT CHOIR AT TEN

HAPPY FEAST DAY TO CHOIR'S MEMBERS IN JUNE


Jun-29 Fr. Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P.

Jun-13 Antôn Trần Xuân Thành
Jun-24 Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tuấn
Jun-24 Gioan Baotixita Trần Xuân Thiện
Jun-29 Phaolô Lã Quang Bình
Jun-29 Phêrô Hồ Trung Đoàn
Jun-29 Phêrô Lê Văn Giàu
Jun-29 Phêrô Mai Văn Trí
Jun-29 Phêrô Nguyễn Hữu Dũng
Jun-29 Phêrô Bùi Công Duy
Jun-29 Phêrô Nguyễn Văn Chiến
Jun-29 Phêrô Ngô Minh Châu

HAPPY BIRTHDAY TO FR. JOHN & CHOIR'S MEMBERS IN JUNE

Kết quả hình ảnh cho happy birthday

Jun-8 Cha John Nguyễn Thiên Minh
Jun-3 Maria Phan Hoàng Kim
Jun-13 Teresa Lâm Thái Hằng
Jun-26 Maria Cecilia Phạm Ngọc Minh Uyên

The Holy Spirit Choir’s XI Patron Feast Day and Foundation Anniversary (May 28, 2023)

Ca đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Giuse và Cha Phanxico

Kỷ Niệm Ngày Bổn Mạng & Sinh Nhật lần thứ XI của Ca Đoàn Thánh Linh (28/05/2023) - 
Hành trình 11 năm

Kỷ Niệm Ngày Bổn Mạng & Sinh Nhật lần thứ XI của CĐ Thánh Linh-
Tâm tình của các ca viên từ phương xa


Hình ảnh Thánh Lễ Bổn Mạng & Sinh Nhật Lần thứ 11 và Tiệc Mừng
29 tháng 5, 2023

The Solemnity of the Most Holy Trinity, Year A (June 4, 2023)

loi-nhap-the.com

Daily Mass Reading Podcast For June 4, 2023


First Reading (Ex 34:4b-6, 8-9)

A reading from the Book of Exodus

Early in the morning Moses went up Mount Sinai
as the LORD had commanded him,
taking along the two stone tablets.

Having come down in a cloud, the LORD stood with Moses there
and proclaimed his name, "LORD."
Thus the LORD passed before him and cried out,
"The LORD, the LORD, a merciful and gracious God,
slow to anger and rich in kindness and fidelity."
Moses at once bowed down to the ground in worship.
Then he said, "If I find favor with you, O Lord,
do come along in our company.
This is indeed a stiff-necked people; yet pardon our wickedness and sins,
and receive us as your own."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xh 34, 4b-6. 8-9)

“Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu”.

Trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: “Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”. Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Dn 3:52, 53, 54, 55, 56) - EM page 243

R. (52b) Glory and praise for ever!
Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời


Blessed are you, O Lord, the God of our fathers,
praiseworthy and exalted above all forever;
And blessed is your holy and glorious name,
praiseworthy and exalted above all for all ages.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you in the temple of your holy glory,
praiseworthy and glorious above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you on the throne of your kingdom,
praiseworthy and exalted above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you who look into the depths
from your throne upon the cherubim,
praiseworthy and exalted above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Second Reading (2 Cor 13:11-13)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters, rejoice.
Mend your ways, encourage one another,
agree with one another, live in peace,
and the God of love and peace will be with you.
Greet one another with a holy kiss.
All the holy ones greet you.

The grace of the Lord Jesus Christ
and the love of God
and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (2 Cr 13, 11-13)

“Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Rv 1:8)

R. Alleluia, alleluia.
Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit;
to God who is, who was, and who is to come.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin xem Kh 1, 8)

Alleluia, alleluia! – Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

Gospel (Jn 3:16-18)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might not perish
but might have eternal life.
For God did not send his Son into the world to condemn the world,
but that the world might be saved through him.
Whoever believes in him will not be condemned,
but whoever does not believe has already been condemned,
because he has not believed in the name of the only Son of God.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 3, 16-18)

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.
28 tháng 5, 2023

Tìm Hiểu Về Ảnh Hưởng Của Rượu Đối Với Sức Khoẻ

 Người Rô-ma xưa có 2 lời nói về rượu:
- "In vino veritas" (tạm dịch: "Rượu vào lời ra";
- "Vinum laetificet cor hominum" (tạm dịch: " Nam vô tửu như kỳ vô phong", nghĩa là "đàn ông mà không có rượu thì chẳng khác gì cờ không có gió".
Xin mời xem 2 đề tài sau để rông đường bàn bạc.
Homily for Pentecost Sunday (May 28, 2023)

 The Holy Spirit Choir’s XI Patron Feast Day and Foundation Anniversary Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


21 tháng 5, 2023

Hymns for Pentecost Sunday (May 28, 2023)

 (May 28, 2023: The Holy Spirit Choir’s XI Patron Feast Day and Foundation Anniversary)

-Entrance: ES # 265 "VENI, CREATOR SPIRITUS" 
(Verses 1,2 both Latin and English text)


-Responsorial Psalm (104:1, 24, 29-30, 31, 34) - EM page 175  
DM   ABA/GFE

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).


Bless the LORD, O my soul!
    O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
    the earth is full of your creatures.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng:  Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. 

If you take away their breath, they perish
    and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
    and you renew the face of the earth.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng: Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. 

May the glory of the LORD endure forever;
    may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
    I will be glad in the LORD.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng:  Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.

-Sequence

(Verses 3,4 both Latin and English text)


1.
Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Implesupérna grátia
Quae tu creásti péctora.

Creator Spirit, Lord of grace,
Come, make in us your dwelling place!
O purest Light, in darkness shine;
Full loveless hearts, O Love divine!

Xin Thần Khí sáng tạo,
Chúa muôn ơn lành,
Xin hãy đến, làm cho chúng con
trở nên nơi Ngài cư ngụ.
Ôi ánh sáng thuần khiết, hãy chiếu rọi nơi u tối.
Ôi tình yêu thánh thiêng,
xin ban trái tim chúng con tràn đầy tình thương mến.

2.
Qui diceris Paráclitus,
Donum Dei altíssimi,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritális únctio.

O Spirit, hear your people’s cry!
Come down, O Gift of God most high!
Descend in peace, O heavenly Dove;
Come, fount of life; come, flame of love!

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin nghe tiếng dân kêu cầu!
Xin ngự xuống, Ân Sủng Chúa tối cao!
Lạy Thánh Thần từ trời cao,
Xin ngự xuống cùng bình an.
Này nguồn sự sống, xin hãy đến.
Này ngọn lửa tình yêu, xin hãy đến. 

3.
Tu septifórmis múnere,
Dextrae Dei tu dígitus,
Tu rite promíssum Patris,
sermóneditans gúttura.

 As once on Christ the Servant’s head
The oil of sevenfold grace you shed,
So now anoint from love’s deep springs
Your chosen prophets, priest, and kings!

Như Ngài đã tuôn đổ
Dầu bảy ơn lành trên Đức Kitô,
Xin hãy sức dầu từ suối nguồn tình yêu
Cho các tiên tri, các tư tế
và quốc vương Ngài đã tuyển chọn.

4.
Accénde lumen sénsibus,
Ingundeamórem córdibus,
Infírma nóstri córporis
Virtúte firmanss pérpeti.

Of every gift the living source, Of mighty deeds the unseen force,
The Father sends his Promised One
To speak for all who serve his Son!

Là ân sủng từ nguồn hằng sống
Là những việc diệu kỳ
của Đấng quyền năng vô hình
Chính Chúa Cha đã sai đến
Đấng Ngài đã hứa ban
Để nói thay cho những ai tin vào Chúa Con!
 
5. Hostem repéllas lóngius
Pacémque dones prótinus;
Ductóre sic te práevio
Vitémus omne nóxium.

Keep far all those who wish us ill!
O Dove of peace, be with us still!
In every danger at our side,
O Friend, befriend us; be our guide!

 Xin giữ chúng con tránh xa kẻ bất hảo
Ôi Bồ Câu Hòa Bình,
hãy ở lại cùng chúng con!
Trong mọi nỗi hiểm nguy,
xin hãy là bạn đường;
xin dẫn lối chúng con.

6.
Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Te utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Reveal to us the Father’s love,
Reveal his Son, who reigns above!
To truth, O Truth, make all souls true;
In love, O Love, make all things new!

Xin tỏ cho chúng con thấy
tình yêu của Chúa Cha
Xin mặc khải cho chúng con về Chúa Con,
Đấng trị vì trên cao
Lạy Thánh Thần Chân lý,
xin làm cho tâm hồn chúng con nên chân chính.
Lạy Thánh Thần Tình Yêu,
xin canh tân chúng con. 

7.
Deo Patri sit glória,
Et Fílio, quia mórtuis
Surrécxit, ac paráclito,
In saeculórum sáecula.
Amen.

To God the Father glory be,
And to the Son from death set free;
And to the Holy Spirit raise
Our praise to God for endless days.
Amen.

Kính dâng lên Chúa Cha đầy vinh quang
Và Chúa Con phục sinh từ cõi chết
Cùng Chúa Thánh Thần
Lời chúc tụng tôn vinh muôn đời. Amen.


-Prayer of the Faithful: Halleluia!Halleluia! Halleluia! 
(see ES #128 "YE SONS AND DAUGHTERS) 

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 363 "WHERE LOVE IS FOUND"


-Recessional: ES # 285 "LOVE GOES ON"The Holy Spirit Choir


Homily for The Ascension of the Lord (May 21, 2023)


Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


The Holy Spirit Choir


20 tháng 5, 2023

Hymns for The Ascension of the Lord (May 21, 2023)

  -Entrance: ES # 192  "ALL THE ENDS OF THE EARTH"


Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9) - EM page 165  
Am  ABA/AGAGE 


R. (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang

All you peoples, clap your hands,
shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
is the great king over all the earth.
R. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Xướng: Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.

God mounts his throne amid shouts of joy;
the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
sing praise to our king, sing praise.
R. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Xướng: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

For king of all the earth is God;
sing hymns of praise.
God reigns over the nations,
God sits upon his holy throne.
R. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Xướng:  Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

-Prayer of the Faithful: Halleluia!Halleluia! Halleluia! 
(see ES #128 "YE SONS AND DAUGHTERS) 

-Offertory: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion: ES # 261 "ONLY A SHADOW"


-Recessional: ES # 124 "REGINA CAELI"The Holy Spirit Choir