Tìm Kiếm

2 tháng 12, 2023

Ca Đoàn Thánh Linh xin kính chúc mừng Lễ Bổn Mạng Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu (03-12-2023)


Mở đầu cho bài Kinh Hòa Bình, Thánh Phan-xi-cô đã viết: 
“Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.”
Kính thưa Cha, các cô chú và anh chị em,
Để trở nên như vậy, Thánh Phan-xi-cô đã sống khiêm nhường, thương yêu và hòa nhập cùng những người nghèo khó để cảm thông với nỗi niềm của họ và mang Chúa đến gần với họ hơn. Đó cũng là con đường mà Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu của chúng con đã chọn. 
Với những gì Cha đã cảm nhận được từ gương sống và lời dạy của Thánh Phan-xi-cô, chúng con xin Cha luôn hướng dẫn và nhắc nhở chúng con, để cùng với Cha, chúng con sẽ là những cánh tay nối dài của Cha, trở thành khí cụ bình an của Chúa, để chúng con phụ giúp Cha đem yêu thưong vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Và điều mà chúng con luôn cảm nhận được ở nơi Cha là tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Chúng con xin chúc mừng ngày bổn mạng của Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu!

Giu-se Phạm Lập Phương
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp