Tìm Kiếm

30 tháng 6, 2023

CHÚC MỪNG NGÀY KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC CỦA QUÝ CHA TRONG THÁNG 7

Cha Giuse Nguyễn Duy Linh, O.P. 08/07/2017
Cha Benedict Vương Thuật, O.P. 15/07/2006
Mục Cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P. 15/07/2006


The Holy Spirit Choir


CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHA & CÁC CA VIÊN THÁNG 7


11-7 Benedict Father Vương Thuật

26-7 Gioakim Father Lê Thanh Hoàng


03-7 Toma Võ Duy Trung

06-7 Maria Goretti  Lã Thị Hoàng Yến

06-7 Maria Goretti  Cao Thuỳ Dung

21-7 Christine Phùng Ngọc Bảo Linh

26-7 Anna Vũ Thị Ngọc Hội

26-7 Anna Trần Thị Liên

26-7 Anna Đoàn Thanh Trúc

26-7 Anna Nguyễn Thị Thúy Kiều

26-7 Anna Chu Thị Thiếp

26-7 Anna Nguyễn Thị Huyền Trang

26-7 Anna Maria Kiều Thị Mộng Huyền

29-7 Matta Nguyễn Thị Thanh Loan

29-7 Matta Phạm Duy Kim


The Holy Spirit Choir

CHÚC MỪNG SINH NHẬT QUÝ CHA VÀ CÁC CA VIÊN THÁNG 7


15/7 Cha Michael Nguyễn Văn Bắc, O.P.

10-7 Maria Ngô Thị Thanh Vân
10-7 Phê-rô Lê Văn Giàu
14-7 Maria Tường Vi Vân
16-7 Emmanuel Nguyễn Công Định
17-7 Maria Đoàn Diệu Hạnh
19-7 Anna Nguyễn Thị Huyền Trang
23-7 Cecilia Trịnh Kim Chi
23-7 Winston Chu Vĩnh Sinh
25-7 Martin Nguyễn Vũ Hoàng Hiệp
29-7 Matta Phạm Duy Kim
29-7 An-tôn Trần Xuân Thành


The Holy Spirit Choir

Hymns for the Thirteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 2, 2023)

 -Entrance: ES # 207  "PRAISE GOD, FROM WHOM ALL BLESSINGS FLOW"


Responsorial Psalm (Ps 89:2-3, 16-17, 18-19) - EM pages 200-201
DM   ABA/GFE


R. (2a) For ever I will sing the goodness of the Lord.
Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

The promises of the LORD I will sing forever,
through all generations my mouth shall proclaim your faithfulness.
For you have said, "My kindness is established forever;"
in heaven you have confirmed your faithfulness.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
Xướng: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.

Blessed the people who know the joyful shout;
in the light of your countenance, O LORD, they walk.
At your name they rejoice all the day,
and through your justice they are exalted.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
Xướng: Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài.

You are the splendor of their strength,
and by your favor our horn is exalted.
For to the LORD belongs our shield,
and to the Holy One of Israel, our king.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
Xướng: Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Ðấng Thánh của Israel.

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion: ES # 178 "TASTE AND SEE"


-Recessional: ES #384 "BE WITH US, MARY"The Holy Spirit Choir


26 tháng 6, 2023

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Cha Phê-rô Lâm Phước Hùng, O.P.Chúng con xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng Cha Phê-rô Hùng, chúng con xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Đức Mẹ Maria và Thánh Phê-rô, xin Ngài ban cho Cha ơn sức khoẻ, ơn bình an, ơn hạnh phúc trên con đường sứ vụ Cha đã được lãnh nhận. Amen.


Chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha Phê-rô tại phòng khách Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông.Anh Lập Phương, đại diện ca đoàn Thánh Linh, chúc mừng ngày Lễ Bổn Mạng Cha Phê-rô Hùng
Chúng con kính tặng Cha giỏ hoa tươi thắm
Cha cho chúng con hộp kẹo ngậm giúp chúng con có thể hát hay hơn. Chúng con xin cảm ơn Cha!Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


Thirteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 2, 2023)

 
tonggiaophanhanoi.org

Daily Mass Reading Podcast For July 2, 2023

First Reading (2 Kgs 4:8-11, 14-16a)

A reading from the second Book of Kings

One day Elisha came to Shunem,
where there was a woman of influence, who urged him to dine with her.
Afterward, whenever he passed by, he used to stop there to dine.
So she said to her husband, "I know that Elisha is a holy man of God.
Since he visits us often, let us arrange a little room on the roof
and furnish it for him with a bed, table, chair, and lamp,
so that when he comes to us he can stay there."
Sometime later Elisha arrived and stayed in the room overnight.

Later Elisha asked, "Can something be done for her?"
His servant Gehazi answered, "Yes!
She has no son, and her husband is getting on in years."
Elisha said, "Call her."
When the woman had been called and stood at the door,
Elisha promised, "This time next year
you will be fondling a baby son."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (2 V 4, 8-11. 14-16a)

“Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: “Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó”.

Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): “Bà muốn chúng ta làm gì cho bà?” Giêzê nói rằng: “Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đã già”. Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 89:2-3, 16-17, 18-19) - EM pages 200-201

R. (2a) For ever I will sing the goodness of the Lord.
Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

The promises of the LORD I will sing forever,
through all generations my mouth shall proclaim your faithfulness.
For you have said, "My kindness is established forever;"
in heaven you have confirmed your faithfulness.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
Xướng: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.

Blessed the people who know the joyful shout;
in the light of your countenance, O LORD, they walk.
At your name they rejoice all the day,
and through your justice they are exalted.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
Xướng: Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài.

You are the splendor of their strength,
and by your favor our horn is exalted.
For to the LORD belongs our shield,
and to the Holy One of Israel, our king.
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.
Xướng: Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Ðấng Thánh của Israel.

Second Reading (Rom 6:3-4, 8-11) 

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
Are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus
were baptized into his death?
We were indeed buried with him through baptism into death,
so that, just as Christ was raised from the dead
by the glory of the Father,
we too might live in newness of life.

If, then, we have died with Christ,
we believe that we shall also live with him.
We know that Christ, raised from the dead, dies no more;
death no longer has power over him.
As to his death, he died to sin once and for all;
as to his life, he lives for God.
Consequently, you too must think of yourselves as dead to sin
and living for God in Christ Jesus.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 6, 3-4. 8-11)

“Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (1 Pt 2:9)

R. Alleluia, alleluia.
You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation;
announce the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (1 Pr 2,9)

Alleluia, alleluia! – Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Alleluia.

Gospel (Mt 10:37-42)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus said to his apostles:
"Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me,
and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me;
and whoever does not take up his cross
and follow after me is not worthy of me.
Whoever finds his life will lose it,
and whoever loses his life for my sake will find it.

"Whoever receives you receives me,
and whoever receives me receives the one who sent me.
Whoever receives a prophet because he is a prophet
will receive a prophet's reward,
and whoever receives a righteous man
because he is a righteous man
will receive a righteous man's reward.
And whoever gives only a cup of cold water
to one of these little ones to drink
because the little one is a disciple—
amen, I say to you, he will surely not lose his reward."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 10, 37-42)

“Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Ðó là lời Chúa.
25 tháng 6, 2023

Homily for the Twelfth Sunday in Ordinary Time, Year A (June 25, 2023)

 

Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


22 tháng 6, 2023

Chuột rút

 Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


Ðang đắm mình trong giấc ngủ say, đột nhiên ông Vân thấy bắp chân co giựt liên hồi rồi đau nhức từ gót chân lên đầu gối, đau chịu không nổi, như cắt thịt đứt da. Ông nhăn nhó ôm chân la làng. Bà Vân nằm bên cạnh vội vàng nhổm dậy, kiếm hộp dầu cù là thoa thoa, bóp bóp, an ủi.

Mấy phút sau, cơn đau giảm dần nhưng bắp chuối còn mỏi. Ông bà Vân không ngủ trở lại được, bèn rủ nhau dậy nấu nước sôi pha trà Thái Nguyên uống, nhắc lại chuyện đời xưa

Sáng hôm sau lật đật đi bác sĩ để tìm hiểu nguyên do, điều trị. Từ mấy tuần lễ nay, chân ông cứ bị đau thắt như vậy nhiều lần.
Thưa đó là ông Vân đã bị chứng “chuột rút” ở bắp thịt dưới chân.

Ông Vân chẳng phải là người duy nhất với “nửa đêm thức giấc đau chân” như vậy. Cùng lúc đó có cả triệu người khác cũng đang ôm chân nhăn nhó. Con chuột nó rút cơ bắp chuối của quý thân hữu và nó không chịu nhả ra, cơ liên tục co cứng, gây đau.  Tiếng Hồng Mao gọi là “leg cramp”, tiếng lóng “Charley horse” người mình gọi giản dị là “Chuột Rút” hoặc “Vọp bẻ”.

Vậy Chuột rút là gì?

Chuột rút là sự co đột ngột, ngoài ý muốn và gây đau ở một bắp thịt làm cho cử động khó khăn.

Chuột rút có thể xẩy ra ở bất cứ bắp thịt nào, nhưng thường thấy ở bắp chuối giữa đầu gối và cổ chân, bắp thịt đùi và hông (cơ đùi trước và đùi sau giữa đầu gối và hông), dọc theo bàn tay, bàn chân và cơ bụng. Cơ co có thể chỉ lâu vài giây đồng hồ tới vài phút nhưng cũng có thể hết đi rồi co trở lại.

Bệnh thường xẩy ra vào ban đêm khi đang ngủ hoặc mới thức giấc; sau khi vận động, sử dụng cơ bắp lâu dài.
Bệnh thấy ở mọi giới mọi tuổi nhưng nhiều hơn ở trẻ em và lão niên trên 65 tuổi, người mập phì , vận động viên thể dục thể thao, nam nhiều hơn nữ.

Nguyên nhân

Nguyên nhân của chuột rút chưa được biết rõ, có thể là là do vận động quá mức hoặc trong tình trạng tĩnh tại quá lâu như khi ngủ ban đêm, khi ngồi lâu cùng vị trí.
a- Chuột rút ban đêm có thể vì:
– Ban ngày đứng lâu trên mặt bằng cứng, cơ bắp không hoạt động, cứng nhắc
– Có tật ở bàn chân, như trường hợp không có độ cong của mu bàn chân, gót chân nằm phẳng trên mặt đất (flat- foot) khiến cho bắp thịt luôn luôn căng
– Thiếu nước trong cơ thể
– Người hơi mập, chân chịu sức nặng liên tục
– Mang giầy quá chật, gót quá cao
– Mất cân bằng chất điện giải trong máu
– Tác dụng của một số dược phẩm như thuốc statin, prednisone, thuốc lợi tiểu chữa cao huyết áp làm giảm K và magnesium trong máu,
– Thiếu K, Na. vì ói mửa, tiêu chẩy, đổ nhiều mồ hôi

– Chuột rút trong các bệnh tiểu đường, Parkinson, đường huyết thấp, thiếu hồng cầu, bệnh tuyến giáp hoặc nội tiết, bệnh thận đang lọc máu…
– Rối loạn tuần hoàn, bệnh mạch máu chi dưới khi đi lại nhiều.


b- Chuột rút sau khi vận động thường thấy ở các bắp thịt lớn, kéo dài tới vài chục giây đồng hồ. Nguyên do có thể vì:
– Cơ bắp mệt mỏi
– Vận động quá lâu, quá mạnh
– Vận động khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh
– Mất chất điện giải trong cơ thể như K, magnesium, muối natri, calcium.
– Tích tụ acid lactic trong bắp thịt sau khi vận động lâu dài.

– Mới đây có giải thích cho rằng, rối loạn dẫn chuyền tín hiệu giữa cơ bắp và dây thần kinh bị rối loạn, cho nên dù não bộ muốn cơ thư giãn sau khi co nhưng cơ vẫn tiếp tục co, gây ra đau. Theo giải thích này, người ngồi làm việc lâu, ngồi không ngay ngắn đúng vị thế cũng hay bị chứng co cứng cơ đau nhức này.

c- Sách Danh Từ Y Học do bác sĩ Lê Khắc Quyến soạn có ghi nhiều chứng chuột rút liên quan tới một số nghề nghiệp khác nhau như chuột rút thợ cạo, chuột rút người đánh máy, chuột rút văn sĩ, chuột rút người hầu bàn, chuột rút điện báo viên, chuột rút người vắt sữa bò, chuột rút diễn giả…Ðây là những công việc mà người thực hiện phải dùng đi dùng lại một số bắp thịt. Riêng trường hợp chuột rút nhà diễn giả, chắc là hăng say, miệng dính chặt vào micro, nói thao thao bất tuyệt, nên con chuột trong bắp thịt lưỡi mệt mỏi, co cứng.

Ðiều trị

Thường thường chuột rút không kéo dài lâu và không gây ra hậu quả trầm trọng.

Tuy nhiên, khi đang lái xe, điều khiển máy móc hoặc đang bơi lội thì tai nạn có thể xảy ra. Sau đây là một số phương thức nên áp dụng để giải tỏa cơn đau:
– Nhẹ nhàng thoa bóp bắp thịt bị co
– Khi chuột rút ở bắp chuối, nhè nhẹ vươn duỗi cơ theo chiều đối ngược: kéo đầu ngón chân và bàn lên phía trần nhà, hướng về đầu gối.
– Khi co cơ bắp đùi, nhờ người kéo thẳng chân ra, nâng cao gót chân đồng thời ấn đầu gối xuống.
– Khi co cơ xương sườn, nên hít thở sâu để thư giãn cơ hoành đồng thời xoa bóp nhẹ các bắp thịt quanh ngực
– Tắm nước nóng để thư giãn bắp thịt
– Thong thả đạp xe đạp chừng dăm phút trước khi đi ngủ
– Ðặt một cái chăn ở cuối chân giường để các ngón và bàn chân khỏi chúi xuống trong khi ngủ. Bàn chân chúi xuống làm căng thẳng bắp chuối.
– Mang giày thích hợp, không bó chặt bàn chân, gót giày không quá cao.
– Bơi lội cũng giúp nhả duỗi cơ bắp, giảm co cứng cơ.

– Mang tất đàn hồi hơi ép vào mạch máu để tránh máu ứ đọng ở tĩnh mạch hạ chi.

Có người nói để một cục xà bông dưới khăn phủ giường để tránh chuột rút. Xin quý thân hữu áp dụng thử coi và “công bố” kết quả cho bà con biết mà làm theo.

Thuốc Quinine sulfate được coi như khá công hiệu để điều trị chuột rút, nhưng có nhiều tác dụng ngoại ý không tốt (ù tai, rối loạn thị giác, chóng mặt, buồn nôn, giảm tiểu cầu, rối loạn nhịp tim), cho nên cần được sự hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ khi dùng. Vì lẽ đó, từ năm 1995, Cơ quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ cấm bán tự do các loại thuốc bổ (tonic) có chất quinine. Ðang có thai, bệnh thận, bệnh tim không được dùng quinine.
Dược phẩm có hoạt chất diphenhydramine hydrochloride (benadryl), sinh tố E, thuốc thư giãn cơ (equanil, miltown), veramil hydrochloride (Calan, Isoptin, Verelan), chloroquine phosphate (Aralen Phosphate) và hydroxychloroquine sulfate (Plaquemil sulfate) cũng có đôi chút công hiệu.

Phòng ngừa

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên xin hiến vài mẹo vặt để phòng tránh:
– Uống nước đầy đủ. Liên hệ nhân quả giữa thiếu nước và chuột rút chưa được biết rõ, nhưng khi cơ thể thiếu nước thì chuột rút xẩy ra. Vì thế, cần uống nước đầy đủ trước, trong khi và sau khi tập luyện cơ thể và trước khi đi ngủ buổi tối.
– Thư giãn cơ bắp trước và sau mỗi lần vận động cơ thể.

– Tập vươn duỗi chân mỗi buổi sáng, trước khi ăn và trước khi đi ngủ vào buổi tối:

a- Ðứng thẳng cách xa tường 15 cm, gót chân chạm đất
b- Giữ gót chân chạm mặt đất, ngả mình về phía trước, hai bàn tay chống lên tường
c- Ðẩy hai bàn tay lên trên, giống như lau tường, càng cao càng tốt
d- Giữ nguyên vị trí trong 30 giây, rồi buông tay xuống, thư giãn.

Nhắc lại các động tác trên năm lần.
– Khi ngồi, co bàn chân về phía đầu gối càng cao càng tốt. Làm như vậy để máu dễ dàng lưu thông ở bắp chuối

Trước khi vận động cơ thể, nên dành mươi phút “hâm nóng” toàn thân và “vươn duỗi” cơ bắp để tránh chuột rút.

Chuột rút bắp chân khi có thai.

Phụ nữ có thai thường hay bị chuột rút vào tháng thứ sáu của thai kỳ và kéo dài khi bụng ngày càng lớn. Khó khăn thường xảy ra vào ban đêm.
Nguyên nhân chưa được biết rõ. Có ý kiến cho là vì :
– Thiếu calcium, phospho, magnesium,
– Do các cơ ở dưới chân phải mang sức nặng quá lâu của dạ con, thai nhi nên mệt mỏi hoặc
– Thai nhi và tử cung lớn dần, cơ và dây chằng tử cung căng giãn
– Sức nặng và độ lớn của tử cung ảnh hưởng lên các mạch máu ở hạ chi.
Ðể tránh khó khăn này:
– Không nên đứng hoặc ngồi tréo chân quá lâu
– Vươn duỗi bắp thịt cẳng chân (bụng chân, bắp chuối) nhiều lần trong ngày và trước khi đi ngủ.
– Cử động khớp cổ chân, các ngón chân trong khi ngồi, ăn cơm, đọc sách báo hoặc coi TV
– Chậm rãi đi bộ nếu bác sĩ không cấm
– Tránh làm việc quá mệt mỏi, nằm nghỉ khi cần
– Uống nước đầy đủ.

– Tắm nước ấm trước khi đi ngủ để thư giãn bắp thịt
Nếu đang bị chuột rút, có thể thoa bóp bắp thịt hoặc chườm với bình nước nóng; vươn duỗi bắp chuối, kéo bàn chân và ngón chân về phía ống quyển, nhẹ nhàng đi lại để bắp thịt thoải mái, tránh chúi đầu ngón chân khi thả lỏng bắp thịt…
Có ý kiến cho là dùng thêm calcium hoặc magnesium cũng giúp giảm thiểu chuột rút, nhưng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Nếu chuột rút kéo dài, xảy ra nhiều lần thì nên đi bác sĩ để tìm ra căn nguyên và điều trị, vì đôi khi có thể là do cục máu hạ chi.


19 tháng 6, 2023

Hymns for the Twelfth Sunday in Ordinary Time, Year A (June 25, 2023)

-Entrance: ES # 159  "NOW AS WE GATHER"


Responsorial Psalm (Ps 69:8-10, 14, 17, 33-35) - EM page 199 
Dm   ABA/GFED


R. (14c) Lord, in your great love, answer me.
Ðáp: Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c).

For your sake I bear insult,
and shame covers my face.
I have become an outcast to my brothers,
a stranger to my mother's children,
Because zeal for your house consumes me,
and the insults of those who blaspheme you fall upon me.
R. Lord, in your great love, answer me.
Xướng: Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người cùng con một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa đổ trên mình con. – Ðáp.

I pray to you, O LORD,
for the time of your favor, O God!
In your great kindness answer me
with your constant help.
Answer me, O LORD, for bounteous is your kindness;
in your great mercy turn toward me.
R. Lord, in your great love, answer me.
Xướng: Nhưng, lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi xin nhìn đến tấm thân con. – Ðáp.

"See, you lowly ones, and be glad;
you who seek God, may your hearts revive!
For the LORD hears the poor,
and his own who are in bonds he spurns not.
Let the heavens and the earth praise him,
the seas and whatever moves in them!''
R. Lord, in your great love, answer me.
Xướng: Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân Người bị bắt cầm tù. Hãy ngợi khen Chúa, hỡi trời và đất, biển khơi và muôn vật sống động bên trong. – Ðáp.

-Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord!

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 231 "THESE ALONE ARE ENOUGH"


-Recessional: ES #226 "TO PRAISE YOU"The Holy Spirit Choir


Twelfth Sunday in Ordinary Time, Year A (June 25, 2023)

 Daily Mass Reading Podcast For June 25, 2023


First Reading (Jer 20:10-13)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

Jeremiah said:
"I hear the whisperings of many:
'Terror on every side!
Denounce! let us denounce him!'
All those who were my friends
are on the watch for any misstep of mine.
'Perhaps he will be trapped; then we can prevail,
and take our vengeance on him.'
But the LORD is with me, like a mighty champion:
my persecutors will stumble, they will not triumph.
In their failure they will be put to utter shame,
to lasting, unforgettable confusion.
O LORD of hosts, you who test the just,
who probe mind and heart,
let me witness the vengeance you take on them,
for to you I have entrusted my cause.
Sing to the LORD,
praise the LORD,
for he has rescued the life of the poor
from the power of the wicked!"

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Gr 20, 10-13)

 “Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: “Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó”. Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức: Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Ðấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 69:8-10, 14, 17, 33-35) - EM page 199 - Dm   ABA/GFED


R. (14c) Lord, in your great love, answer me.
Ðáp: Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi (c. 14c).

For your sake I bear insult,
and shame covers my face.
I have become an outcast to my brothers,
a stranger to my mother's children,
Because zeal for your house consumes me,
and the insults of those who blaspheme you fall upon me.
R. Lord, in your great love, answer me.
Xướng: Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người cùng con một mẹ xem như kẻ ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa đổ trên mình con. – Ðáp.

I pray to you, O LORD,
for the time of your favor, O God!
In your great kindness answer me
with your constant help.
Answer me, O LORD, for bounteous is your kindness;
in your great mercy turn toward me.
R. Lord, in your great love, answer me.
Xướng: Nhưng, lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi xin nhìn đến tấm thân con. – Ðáp.

"See, you lowly ones, and be glad;
you who seek God, may your hearts revive!
For the LORD hears the poor,
and his own who are in bonds he spurns not.
Let the heavens and the earth praise him,
the seas and whatever moves in them!''
R. Lord, in your great love, answer me.
Xướng: Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân Người bị bắt cầm tù. Hãy ngợi khen Chúa, hỡi trời và đất, biển khơi và muôn vật sống động bên trong. – Ðáp.

Second Reading (Rom 5:12-15)

A reading from the Letter of Saint Paul tp the Romans

Brothers and sisters:
Through one man sin entered the world,
and through sin, death,
and thus death came to all men, inasmuch as all sinned—
for up to the time of the law, sin was in the world,
though sin is not accounted when there is no law.
But death reigned from Adam to Moses,
even over those who did not sin
after the pattern of the trespass of Adam,
who is the type of the one who was to come.

But the gift is not like the transgression.
For if by the transgression of the one the many died,
how much more did the grace of God
and the gracious gift of the one man Jesus Christ
overflow for the many.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 5, 12-15)

“Không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế ấy đâu”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội trên thế gian; nhưng tội không bị bắt lỗi, khi không có lề luật. Nhưng từ Ađam cho đến Môsê, sự chết ngự trị cả trên những kẻ không phạm tội giống như sự lỗi phạm của Ađam, hình ảnh của người đến sau.

Nhưng không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế ấy đâu, vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban do ơn một người là Ðức Giêsu Kitô, làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 15:26b, 27a)

R. Alleluia, alleluia.
The Spirit of truth will testify to me, says the Lord;
and you also will testify.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 15:26b, 27a)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, và cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng”. – Alleluia.

Gospel (Mt 10:26-33)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus said to the Twelve:
"Fear no one.
Nothing is concealed that will not be revealed,
nor secret that will not be known.
What I say to you in the darkness, speak in the light;
what you hear whispered, proclaim on the housetops.
And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul;
rather, be afraid of the one who can destroy
both soul and body in Gehenna.
Are not two sparrows sold for a small coin?
Yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge.
Even all the hairs of your head are counted.
So do not be afraid; you are worth more than many sparrows.
Everyone who acknowledges me before others
I will acknowledge before my heavenly Father.
But whoever denies me before others,
I will deny before my heavenly Father."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 10, 26-33)

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.

Ðó là lời Chúa.
18 tháng 6, 2023

Happy Father's Day (June 18, 2023)

 


Buổi tối ngày 17/06/2023, chúng con gia đình Thánh Linh đã kính lời chúc mừng "Ngày Của Hiền Phụ" đến vị Cha kính yêu của chúng con.
Chị Lệ Thuỷ, đại diện ca đoàn đã kính lời chúc mừng Cha kính yêu của chúng con.Anh Lập Phương, đại diện ca đoàn đã kính biếu Cha giỏ hoa tươi thắm tri ân đến Cha kính yêu của chúng con.

Và hôm nay, ngày 18/06/2023, Chúa Nhựt XI Thường Niên, năm A, trước khi Cha chủ tế ban phép lành kết Lễ, đại diện cho những người cha trong gia đình tham dự Thánh Lễ, Anh Rinaldo Rhine đã nhận giỏ hoa tươi thắm "Ngày Của Hiền Phụ".


Anh Rinaldo Rhine chia sẻ tâm tình


Bé Hải Yến, đại diện ca đoàn Thánh Linh kính tặng giỏ hoa cho Anh Rinaldo Rhine 

Chúng con kính chúc quý hiền phụ trong gia đình được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, chúng con cầu xin Đức Chúa Giê-su, Chúa chúng con. Amen.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợpHomily for the Eleventh Sunday in Ordinary Time, Year A (June 18, 2023)


Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


The Holy Spirit Choir


Bài giảng lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm A - 2023 (Lễ 15h00, ngày 17.06.2023)


Linh mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.12 tháng 6, 2023

Hymns for the Eleventh Sunday in Ordinary Time, Year A (June 18, 2023)

 -Entrance: ES # 137  "NOW IS THE TIME"


-Responsorial Psalm (Ps 100:1-2, 3, 5) - EM page 197 
DM   ABA/GFE


R. (3c) We are his people: the sheep of his flock.
Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Sing joyfully to the LORD, all you lands;
    serve the LORD with gladness;
    come before him with joyful song.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

 Know that the LORD is God;
    he made us, his we are;
    his people, the flock he tends.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. 

The LORD is good:
    his kindness endures forever,
    and his faithfulness to all generations.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Vì chưng Chúa thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. 

-Prayer of the Faithful:

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Recessional: ES # 305 "PRAYER OF ST. FRANCIS"The Holy Spirit Choir


Eleventh Sunday in Ordinary Time, Year A (June 18, 2023)

loi-nhap-the.com

 

Daily Mass Reading Podcast For June 18, 2023

First Reading (Ex 19:2-6a)

A reading from the Book of Exodus

In those days, the Israelites came to the desert of Sinai and pitched camp.
While Israel was encamped here in front of the mountain,
Moses went up the mountain to God.
Then the LORD called to him and said,
“Thus shall you say to the house of Jacob;
tell the Israelites:
You have seen for yourselves how I treated the Egyptians
and how I bore you up on eagle wings
and brought you here to myself. 
Therefore, if you hearken to my voice and keep my covenant,
you shall be my special possession,
dearer to me than all other people,
though all the earth is mine.
You shall be to me a kingdom of priests, a holy nation.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xh 19, 2-6a)

“Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai, và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi. Còn Môsê thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 100:1-2, 3, 5) - EM page 197 - DM   ABA/GFE

R. (3c) We are his people: the sheep of his flock.
Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Sing joyfully to the LORD, all you lands;
    serve the LORD with gladness;
    come before him with joyful song.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

 Know that the LORD is God;
    he made us, his we are;
    his people, the flock he tends.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. 

The LORD is good:
    his kindness endures forever,
    and his faithfulness to all generations.
R. We are his people: the sheep of his flock.
Xướng: Vì chưng Chúa thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. 

Second Reading (Romans 5:6-11)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
Christ, while we were still helpless, 
yet died at the appointed time for the ungodly.
Indeed, only with difficulty does one die for a just person,
though perhaps for a good person
one might even find courage to die.
But God proves his love for us
in that while we were still sinners Christ died for us.
How much more then, since we are now justified by his blood,
will we be saved through him from the wrath.
Indeed, if, while we were enemies,
we were reconciled to God through the death of his Son,
how much more, once reconciled,
will we be saved by his life.
Not only that,
but we also boast of God through our Lord Jesus Christ,
through whom we have now received reconciliation.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 5, 6-11)

“Nếu chúng ta được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của Ngài”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hoạ chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô, và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mark 1:15)

R.    Alleluia, alleluia.
The kingdom of God is at hand.
Repent and believe in the Gospel. 
R.   Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mc 1:15)

Alleluia, alleluia! – Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."  – Alleluia.

Gospel (Matthew 9:36—10:8)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

At the sight of the crowds, Jesus’ heart was moved with pity for them 
because they were troubled and abandoned,
like sheep without a shepherd.
Then he said to his disciples,
“The harvest is abundant but the laborers are few;
so ask the master of the harvest
to send out laborers for his harvest.”

Then he summoned his twelve disciples
and gave them authority over unclean spirits
to drive them out and to cure every disease and every illness.
The names of the twelve apostles are these:
first, Simon called Peter, and his brother Andrew;
James, the son of Zebedee, and his brother John;
Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector;
James, the son of Alphaeus, and Thaddeus;
Simon from Cana, and Judas Iscariot who betrayed him.

Jesus sent out these twelve after instructing them thus,
“Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town.
Go rather to the lost sheep of the house of Israel.
As you go, make this proclamation: ‘The kingdom of heaven is at hand.’
Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons.
Without cost you have received; without cost you are to give.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 9, 36 – 10, 8)

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Ðó là lời Chúa.
11 tháng 6, 2023

8 tháng 6, 2023

Tin từ Wilson

Thứ 3, 6 thg 6, 2023 vào lúc 15:07 
Thưa Cha!
Hôm trước con gửi thiệp mời Wilson đến dự lễ BỔN MẠNG CA ĐOÀN. Sau đó con nhận được thông tin từ Wilson, bạn ấy nhờ con chuyển lời đến Cha

'I did not get to have a wedding mass for my marriage, I will be having the wedding mass on 3 June 🙂

Church of Mary Help of Christians in Don Bosco Technical School, Phnom Penh 😊

Finally married in church on Saturday 😊 Please help me to share with Fr Francis. 🙏"

Con
Thương Huyền
==//==
Thứ 5, 8 thg 6, 2023 vào lúc 14:41
Con thân mến,
Cha đã nhận được tin và hình Thánh Lễ Hôn Phối của vợ chồng Wilson.
Cảm ơn Con.
Cha vừa về lại nhà thờ Ba Chuông.
Tối cha sẽ tập hát cho anh chị em Ca Đoàn Holy Spirit.
Con yên tâm.
Thứ bảy Con ôn lại cho anh chị em.
Con dành thời gian tập cho Thuỷ quen đệm đàn cho ca đoàn.
Xin Chúa chúc lành cho Con và gia quyến.
P.X. Nhứt


5 tháng 6, 2023

HYMNS FOR THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST, YEAR A (JUNE 11, 2023)

 -Entrance: ES #132 "LET HEAVEN REJOICE"


-Responsorial Psalm (Ps 147:12-13, 14-15, 19-20) - EM page 245 
Eb M  BCB/ AGF

R. (12) Praise the Lord, Jerusalem.
Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa


Glorify the LORD, O Jerusalem;
praise your God, O Zion.
For he has strengthened the bars of your gates;
he has blessed your children within you.
R. Praise the Lord, Jerusalem.
Xướng: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. – Ðáp.

He has granted peace in your borders;
with the best of wheat he fills you.
He sends forth his command to the earth;
swiftly runs his word!
R. Praise the Lord, Jerusalem.
Xướng: Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi. – Ðáp.

He has proclaimed his word to Jacob,
his statutes and his ordinances to Israel.
He has not done thus for any other nation;
his ordinances he has not made known to them. Alleluia.
R. Praise the Lord, Jerusalem.
Xướng: Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. – Ðáp.

Sequence — Lauda Sion

Laud, O Zion, your salvation,
Laud with hymns of exultation,
Christ, your king and shepherd true:

Bring him all the praise you know,
He is more than you bestow.
Never can you reach his due.

Special theme for glad thanksgiving
Is the quick'ning and the living
Bread today before you set:

From his hands of old partaken,
As we know, by faith unshaken,
Where the Twelve at supper met.

Full and clear ring out your chanting,
Joy nor sweetest grace be wanting,
From your heart let praises burst:

For today the feast is holden,
When the institution olden
Of that supper was rehearsed.

Here the new law's new oblation,
By the new king's revelation,
Ends the form of ancient rite:

Now the new the old effaces,
Truth away the shadow chases,
Light dispels the gloom of night.

What he did at supper seated,
Christ ordained to be repeated,
His memorial ne'er to cease:

And his rule for guidance taking,
Bread and wine we hallow, making
Thus our sacrifice of peace.

This the truth each Christian learns,
Bread into his flesh he turns,
To his precious blood the wine:

Sight has fail'd, nor thought conceives,
But a dauntless faith believes,
Resting on a pow'r divine.

Here beneath these signs are hidden
Priceless things to sense forbidden;
Signs, not things are all we see:

Blood is poured and flesh is broken,
Yet in either wondrous token
Christ entire we know to be.

Whoso of this food partakes,
Does not rend the Lord nor breaks;
Christ is whole to all that taste:

Thousands are, as one, receivers,
One, as thousands of believers,
Eats of him who cannot waste.

Bad and good the feast are sharing,
Of what divers dooms preparing,
Endless death, or endless life.

Life to these, to those damnation,
See how like participation
Is with unlike issues rife.

When the sacrament is broken,
Doubt not, but believe 'tis spoken,
That each sever'd outward token
doth the very whole contain.

Nought the precious gift divides,
Breaking but the sign betides
Jesus still the same abides,
still unbroken does remain. 

The shorter form of the sequence begins here.

Lo! the angel's food is given
To the pilgrim who has striven;
see the children's bread from heaven,
which on dogs may not be spent.

Truth the ancient types fulfilling,
Isaac bound, a victim willing,
Paschal lamb, its lifeblood spilling,
manna to the fathers sent.

Very bread, good shepherd, tend us,
Jesu, of your love befriend us,
You refresh us, you defend us,
Your eternal goodness send us
In the land of life to see.

You who all things can and know,
Who on earth such food bestow,
Grant us with your saints, though lowest,
Where the heav'nly feast you show,
Fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia.

Ca Tiếp Liên

"Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen"

1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh đạo và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca!
2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức ngợi khen Người.
3. Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi.
4. Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ.
5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ!
6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần đầu tiên được thiết lập ra.
7. Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ.
8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ cho sự sáng sủa.
9. Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người.
10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ.
11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt Chúa, và rượu trở nên máu Người.
12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên.
13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu.
14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình.
15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn thân.
16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà Người không bị tiêu hao.
17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải chết.
18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy coi, cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết mấy.
19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / trong miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như nhau.
20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân chia, nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc của Ðấng ẩn dật bên trong.
21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không nên ném cho loài khuyển.
22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta được tặng manna.
23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh.
24. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận / với những công dân thánh của nước trời. 
Amen. Alleluia.

-Prayer of the Faithful: 

Whoever eats this bread/ will live forever. 

-Offertory: ES #326 "ALL GOOD GIFTS"


-Communion: ES #182 "ANG KATAWAN NI KRISTO"


-Recessional: ES #285 "LOVE GOES ON"The Holy Spirit Choir