Tìm Kiếm

18 tháng 6, 2023

Happy Father's Day (June 18, 2023)

 


Buổi tối ngày 17/06/2023, chúng con gia đình Thánh Linh đã kính lời chúc mừng "Ngày Của Hiền Phụ" đến vị Cha kính yêu của chúng con.
Chị Lệ Thuỷ, đại diện ca đoàn đã kính lời chúc mừng Cha kính yêu của chúng con.Anh Lập Phương, đại diện ca đoàn đã kính biếu Cha giỏ hoa tươi thắm tri ân đến Cha kính yêu của chúng con.

Và hôm nay, ngày 18/06/2023, Chúa Nhựt XI Thường Niên, năm A, trước khi Cha chủ tế ban phép lành kết Lễ, đại diện cho những người cha trong gia đình tham dự Thánh Lễ, Anh Rinaldo Rhine đã nhận giỏ hoa tươi thắm "Ngày Của Hiền Phụ".


Anh Rinaldo Rhine chia sẻ tâm tình


Bé Hải Yến, đại diện ca đoàn Thánh Linh kính tặng giỏ hoa cho Anh Rinaldo Rhine 

Chúng con kính chúc quý hiền phụ trong gia đình được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, chúng con cầu xin Đức Chúa Giê-su, Chúa chúng con. Amen.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp