Tìm Kiếm

26 tháng 6, 2023

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Cha Phê-rô Lâm Phước Hùng, O.P.Chúng con xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng Cha Phê-rô Hùng, chúng con xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Đức Mẹ Maria và Thánh Phê-rô, xin Ngài ban cho Cha ơn sức khoẻ, ơn bình an, ơn hạnh phúc trên con đường sứ vụ Cha đã được lãnh nhận. Amen.


Chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha Phê-rô tại phòng khách Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông.Anh Lập Phương, đại diện ca đoàn Thánh Linh, chúc mừng ngày Lễ Bổn Mạng Cha Phê-rô Hùng
Chúng con kính tặng Cha giỏ hoa tươi thắm
Cha cho chúng con hộp kẹo ngậm giúp chúng con có thể hát hay hơn. Chúng con xin cảm ơn Cha!Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp