Tìm Kiếm

Giới Thiệu

Đáp ứng nhu cầu “thời hội nhập” của một số anh chị em trong và ngoài nước, giáo xứ Đaminh Ba Chuông có tổ chức thánh lễ Tiếng Anh vào lúc 10g30 các ngày Chúa Nhật hàng tuần. Cử hành thánh lễ này do quý cha trong tu viện Alberto phụ trách như: cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, cha Giuse Phạm Quốc Văn OP, cha Biển Đức Vương Thuật OP… Để phục vụ phần thánh ca cho thánh lễ, ca đoàn Thánh Linh giáo xứ Đaminh đã được thành lập dưới sự hướng dẫn của cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt OP. Ca đoàn quy tụ các anh chị, đặc biệt là giới trẻ, hết sức tích cực và nhiệt thành, với tâm tình dâng lời ca tiếng hát để giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên chúc tụng, ngợi khen tình yêu Thiên Chúa.
 


The first Mass in English at Saint Dominic Parish 
(Thánh lễ tiếng Anh đầu tiên tại nhà thờ Đaminh)
 


Exactly as scheduled, the first Mass in English was concelebrated at 7:30 pm, Saturday evening 26-5-2012. Being the first Mass in English here at Saint Dominic Church and with the rain threatening, some feared that the church would be half-filled. But to our surprise, the number of Mass attendants surpassed our expectation : the church was full to its capacity. The light rain earlier before the Mass did not seem to affect the attendance of so many people, especially those who have their sons or daughters participating in the choir. We noticed quite a number of foreigners among the congregation.

 Đúng như dự định, thánh lễ tiếng Anh đầu tiên đã được cử hành lúc 19g30 thứ Bảy, 26-5-2012. Vì là thánh lễ tiếng Anh đầu tiên, lại bị cơn mưa đe dọa, nhiều người lo ngại rằng sẽ không có nhiều người tham dự. Nhưng thật không ngờ, số người tham dự thánh lễ đông hơn chúng tôi tưởng : nhà thờ chật ních những người tham dự thánh lễ. Trận mưa nhỏ ngay trước thánh lễ hình như không thể ngăn cản người ta tham dự thánh lễ, đặc biệt những gia đình có con em tham gia ca đoàn tiếng Anh. Chúng tôi nhận thấy có một số người nước ngoài cũng có mặt trong thánh lễ nữa.


The solemn atmosphere of the vigil of the Pentecost made itself felt as the Mass was celebrated harmoniously, while the choir, the Mass leader (MC) and the readers : all did their assigned parts quite well. As father Hoa, the principal celebrant remarked at the end of the Mass : ” This is an encouragement for all of us to do better in the future.”
Bầu không khí trang trọng của tối vọng lễ Chúa Thánh Thần là điều ai cũng cảm nghiệm được. Thánh lễ được cử hành hài hòa, các phần vụ như ca đoàn, dẫn lễ, người đọc các bài đọc : tất cả đều làm tốt phần việc của mình. Như cha Nguyễn Đức Hòa, chủ tế nói sau thánh lễ: “Đây sẽ là điều khích lệ để chúng tôi làm tốt hơn trong tương lai.”

Khu vực ca đoàn không đủ chỗ cho ca viên

We hope that Saint Dominic Parish will become a Pastoral Center to serve the need of English speaking people, particularly in matters regarding inter-racial marriage, baptism, confession, house blessing…
Hy vọng Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông sẽ trở thành một Trung Tâm Mục Vụ đáp ứng như cầu mục vụ của những người nói tiếng Anh, nhất là trong những vấn đề liên quan đến hôn nhân với người nước ngoài, rửa tội, xưng tội, làm phép nhà, xe…
 


The Holy Spirit choir 

In March 2012, the pastor of Saint Dominic’s Parish, Fr. Michael Nguyễn Văn Bắc, OP proposed that the Parish should have a Sunday Mass in English and asked Fr. Joseph Nguyen Duc Hoa, OP to form a choir for that purpose. Realizing that this is a real pastoral need of foreign tourists and foreigners working in Hochiminh City as well as of many parishioners who are students who want to have a Mass in English, Fr. Joseph started to invite those knowing English in and out of the Parish to join the English choir. Surprisingly, after two weeks of announcement more than a hundred registered. The next step was to find a choir conductor who has good knowledge of solfege and experience in choir conducting and mastery of the English language. Fr Francis Xavier Nguyen Van Nhut, OP who has just completed his studies in the Philippines has all these three qualifications and, at the request of Fr. Joseph, he accepted to be the conductor for the English choir of the Parish. 

After two months of extensive practicing twice a week on Wednesdays and Thursdays the English choir officially made its debut at the Vigil Mass of the Pentecost, 19:30 Saturday May 26th, 2012, with the name of THE HOLY SPIRIT CHOIR, popularly called the English Choir. The first English Mass was attended by parents of the choir members, a number of foreigners and foreign tourists, representatives of other choirs and associations in the Parish and many others. In the solemn concelebrated Mass, Fr. Joseph, the principal celebrant, emphasized that aside from saying Sunday Mass in English the priests in the Priory are also ready to offer other services in English such as baptism, particularly baptism for foreign infants, confession, wedding, house and car blessing, teaching catechism for catechumens and marriage catechism.

At first, the English Mass was held at 19:30 every Saturday evening, but since the Parish has other sacramental and pastoral services which often take place on Saturday evenings somehow affecting the time of the English Mass that follows, we decided to move the English Mass to 10:30 on Sunday, the time considered most convenient for foreign tourists to attend Mass.

The current organization of the English Choir:

The Tradition Day, Day of Establishment : Pentecost Sunday.

Song rehearsal every Thursday and Saturday, from 19:00 to 21:00

Singing English Mass every Sunday at 10:30.

Founder of the choir : Fr. Joseph Nguyen Duc Hoa, OP

Choir conductor : Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, OP

Choir members : 55 coming from different parishes

Board of Management : two-year term beginning May 19, 2013.

Head of Representatives: Phero La Quang Binh

Treasurer : Teresa Hoang Thi Khanh

Secretary: Teresa Pham Ngoc Luy To

For further information please contact :

Fr. Joseph Nguyen Duc Hoa, OP

          Saint Albert the Great Priory

          Saint Dominic’s Parish – Bachuong Parish

          190 Le Van Si, Ward 10, Phunhuan District, HCM City

          Email : hoabinhngoctien@yahoo.com

          Home phone : (8) 38-448-206 – ext. 127

          Mobile : 0988-104-868

DANH SÁCH CA VIÊN