Tìm Kiếm

Hình Ảnh


Sinh nhật lần I

Sinh nhật lần IISinh nhật lần III

Sinh Nhựt Lần IV
Hát lễ nhân ngày Bổn mạng ca đoàn tròn 1 năm
Các ca viên tham dự lễ Bổn mạng năm đầu tiên.


Các ca viên tham dự lễ Bổn mạng năm lên ba.

ca viên hát Lễ Bỗn Mạng năm thứ IV.
Các Cha làm Lễ đồng tế năm ca đoàn tròn một tuổi...


...năm lên ba...


và năm lên bốn..
Ca đoàn Thánh Linh sinh nhật năm đầu...


năm lên ba...và hiện tại...

Xem thêm những hình ảnh khác của ca đoàn:
MỪNG LỄ BỔN MẠNG VÀ SINH NHỰT THỨ IV CA ĐOÀN THÁNH LINH
Hình ảnh trong ngày mừng Bổn mạng ca đoàn lần III
Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh (May 24, 2015)
Hình ảnh CĐ Thánh Linh tại Hồ Cốc (30-4/ 1-5-2015)
Hình ảnh buổi Hồi tâm tại Củ Chi (28-29/3/2015)