Tìm Kiếm

27 tháng 3, 2022

Fifth Sunday of Lent - Year C (April 3, 2022)

www.tonggiaophanhanoi.org


FIRST READING: (Is 43:16-21)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD, who opens a way in the sea and a path in the mighty waters, who leads out chariots and horsemen, a powerful army, till they lie prostrate together, never to rise, snuffed out and quenched like a wick. Remember not the events of the past, the things of long ago consider not; see, I am doing something new! Now it springs forth, do you not perceive it? In the desert I make a way, in the wasteland, rivers. Wild beasts honor me, jackals and ostriches, for I put water in the desert and rivers in the wasteland for my chosen people to drink, the people whom I formed for myself, that they might announce my praise.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Is 43: 16-21)

“Ðây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ cho dân Ta nước uống”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa là Ðấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước; Chúa là Ðấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: “Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Ðây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muông rừng và chim đà sẽ ca tụng Ta, vì Ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của Ta có nước uống; Ta đã tác tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta”.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6)

R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
R. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.


When the LORD brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. R.
   Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. R.

Then they said among the nations, “The LORD has done great things for them.” The LORD has done great things for us; we are glad indeed. R.
   Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. R.

Restore our fortunes, O LORD, like the torrents in the southern desert. Those that sow in tears shall reap rejoicing. R.
   Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. R.

Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, They shall come back rejoicing, carrying their sheaves. R.
   Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. R.

SECOND READING: (Phil 3:8-14)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Brothers and sisters: I consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have accepted the loss of all things and I consider them so much rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having any righteousness of my own based on the law but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God, depending on faith to know him and the power of his resurrection and the sharing of his sufferings by being conformed to his death, if somehow I may attain the resurrection from the dead.
It is not that I have already taken hold of it or have already attained perfect maturity, but I continue my pursuit in hope that I may possess it, since I have indeed been taken possession of by Christ Jesus. Brothers and sisters, I for my part do not consider myself to have taken possession. Just one thing: forgetting what lies behind but straining forward to what lies ahead, I continue my pursuit toward the goal, the prize of God’s upward calling, in Christ Jesus.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (Pl 3:8-14)

“Vì Ðức Kitô, tôi đành chịu thua thiệt trong mọi sự, và tôi trở nên giống Người trong sự chết”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Ðức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi mọi sự như phân bớn, để lợi được Ðức Kitô, và được ở trong Người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Ðức Giêsu Kitô: sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết Người và quyền lực phục sinh của Người, để thông phần vào sự đau khổ của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại.

Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích, hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã được Ðức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đàng sau, mà hướng về phía trước, tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Verse before the Gospel (Jl 2:12-13)

Even now, says the Lord,
return to me with your whole heart;
for I am gracious and merciful.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (Ge 2:12-13)

Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: "Nhưng ngay cả lúc này, 
các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, 
hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van."
Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương,
Người hối tiếc vì đã giáng họa.

GOSPEL: (Jn 8:1-11)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus went to the Mount of Olives. But early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, “Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?” They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, “Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her.” Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?” She replied, “No one, sir.” Then Jesus said, “Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more.”

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Ga 8:1-11)

“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: “Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” Nàng đáp: “Thưa Thầy, không có ai”. Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.

Ðó là lời Chúa.
BUỔI HỒI TÂM MÙA CHAY (27/03/2022)

 CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY 2022

12g30 Cầu nguyện khai mạc - Ban đại diện
12g40 Chia sẻ đề tài Tĩnh Tâm - Cha Phanxicô Xaviê 
13g30 Hỏi đáp - chia sẻ về đề tài Tĩnh Tâm
14g20 Đi đàng Thánh giá
15g15 Kết thúc - Ban đại diện 


PHẦN I: Chia Sẻ Đề Tài Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 
 “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1:15)

PHẦN II - 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
Lời nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Giêsu, bước vào Mùa Chay cùng với Hội Thánh, chúng con cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá của Chúa. Chiêm ngắm Chúa chịu chết treo trên thập giá không làm cho chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng là cảm nghiệm sâu đậm tình yêu của một Thiên Chúa xuống thế làm người: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13).
 
Hôm nay, chúng con cùng nhau đi lại con đường mà Chúa đã đi năm xưa lên đỉnh đồi Canvê. Theo chân thánh giá Chúa, chúng con xác tín rằng đường Thánh giá là đường tình yêu, tha thứ, đường của ơn gọi giải thoát, cứu sống và phục sinh.

Ở mỗi chặng, chúng ta cùng nhau suy niệm, cầu nguyện và xin được Chúa chữa lành về tinh thần cũng như thể xác; cầu nguyện cho cơn dịch bệnh sớm kết thúc; cầu nguyện cho những anh chị em nhiễm bệnh sớm phục hồi; cầu nguyện cho các cuộc chiến tranh trên thế giới và những âm mưu thâm độc của các kẻ độc tài sớm chấm dứt và niềm vui bình an sớm được đổ đầy trên toàn thể địa cầu này. Amen.

Chặng I: Chúa Giê-su bị kết án – Cô Hội

Lời Chúa: “Ông Philatô nói với người Do-thái: "Ðây là vua các người!" Họ liền la lớn: "Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!" Ông Philatô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda".” (Ga 19: 14-15).
Chặng II: Chúa Giê-su vác thánh giá - Cô Khanh

Lời Chúa: “Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha.” (Ga 19: 16-17).
Chặng III: Đức Giê-su ngã xuống đất lần thứ nhất – Bảo Nhân

Lời Chúa: “Đức Giê-su phán: "Ai bước đi trong bóng tối, thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng ." (Ga 12:35-36)
Chặng IV: Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ - Cô Loan

Lời Chúa: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà". Rồi Người nói với môn đệ: "Ðây là mẹ của anh".” 
(Ga 19: 25-27)
Chặng V: Ông Simon vác Thánh giá Chúa Giê-su - Kim Hạnh

Lời Chúa: “Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu.” (Mc 15: 21-22)
Chặng VI: Bà Veronica lau mặt Chúa Giê-su - Linh Phương

Lời Chúa: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mt 25: 37-40)Chặng VII: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai - Thùy Trang

Lời Chúa: “Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.” 
(Is 53:4-6)
Chặng VIII: Chúa Giê-su đứng lại an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem – Bảo Linh

Lời Chúa: “Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”.” (Lc 23: 27-28)
Chặng IX: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ ba - Ngọc Linh

Lời Chúa: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” (Pl 2, 6-7)
Chặng X: Chúa Giê-su bị lột áo - Kim Ngân
 
Lời Chúa: “Lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: Ðừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” (Ga 19,23–24)
Chặng XI: Chúa Giê-su bị đóng đinh vào Thánh giá – Huyền Trâm 

Lời Chúa: “Khi đến nơi gọi là "Ðồi Sọ", tiếng Hípri là Gôngôtha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm".” (Lc 23: 33-34)
Chặng XII: Chúa Giê-su chết trên Thánh giá - Thúy Nga

Lời Chúa: “Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Ðức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,29-30)
Chặng XIII: Hạ xác Chúa Giê su xuống khỏi Thánh giá - Chú Lâm 

Lời Chúa: “Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận.” 
(Ga 19: 33-34 & 38a)
Chặng XIV: Táng xác Chúa Giê-su trong mồ - Thu Cúc

Lời Chúa: “Khi đã nhận thi hài Chúa, ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về.” (Mt 27: 59-60)
Lời nguyện kết thúc: 

Chúng con tạ ơn Chúa đã cho mỗi người chúng con được đi cùng với Ngài qua những chặng đàng Thánh giá hôm nay.
 
Chúng con nhận thức được rằng Ngài luôn ở cùng chúng con trong mọi hoàn cảnh khó khăn thử thách với tình yêu thương vô bờ bến. Ngài mời gọi chúng con bước theo Thánh giá Ngài và những ai quyết theo Ngài trong mọi hoàn cảnh đau khổ, cũng sẽ được ở với Ngài trong vinh quang. Trong hoàn cảnh dịch bệnh và thế giới có quá nhiều hỗn loạn hiện nay, xin cho mỗi người chúng con nhận ra được những dấu chỉ thời đại mà Ngài đã chỉ ra, xin cho chúng con đón nhận hoàn cảnh hiện nay với sự tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô - Đấng cứu sống chúng con. Amen.
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp