Tìm Kiếm

13 tháng 5, 2020

LHS Thứ Tư sau CN V PHỤC SINH: HIỆP NHẤT VỚI CHÚA KI TÔ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG VÀ SINH HOA KẾT TRÁI


LHS Thứ Tư sau CN V PHỤC SINH: HIỆP NHẤT VỚI CHÚA KI TÔ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG VÀ SINH HOA KẾT TRÁI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com