Tìm Kiếm

31 tháng 5, 2020

Hiểu về Chúa Thánh Linh!

Thiên Chúa có 3 ngôi, trong 3 ngôi mỗi ngôi vị đều là Thiên Chúa, đồng bản tính, quyền năng, vinh dự.

Thật tuyệt vời biết bao khi biết Chúa Cha là Đấng tạo thành, Chúa con là Đấng Cứu Chuộc, và Chúa Thánh Thần là Đấng dạy dỗ chúng ta. Chúa Thánh Thần là hồng ân lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức KiTô phục sinh.

Khi Đức KiTô siêu tôn vinh hiển Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày thứ 50 ( bắt đầu từ ngày lễ Chúa phục sinh) tên gọi ngày lễ này trong tiếng Hy Lạp, ngày thứ 50 được gọi là Lễ Ngũ Tuần.

Chúa Thánh Thần hoạt động để nhân loại hưởng nhờ tất cả những hồng ân mà Đức KiTô mang đến trong mầu nhiệm vượt qua. Chính Chúa KiTô ban Chúa Thánh Thần đến cư ngụ giữa chúng ta, trong thời gian Ngài vắng mặt cho đến khi Ngài trở lại trong vinh quang.

Chúa Thánh Thần đến với 3 danh hiệu “ Thánh Linh”, “ Thần Chân Lý” và “ Đấng An Ủi”. Chúa Thánh Thần vừa là ánh sáng và là nguồn sức mạnh, nhờ phép Đức Chúa Thánh Thần đã giúp Chúa Giêsu sống lại đó là quyền năng của Thiên Chúa. 

Chúa Thánh Thần là thần khí của lời hứa, là thần khí nghĩa tử, là thần khí vinh quang, nói đến Chúa Thánh Thần bằng những hình ảnh và biểu tượng rất đơn sơ và hết sức phong phú, gần gủi với con người là hình ảnh: 
    _ Nước ( sự sống)
    _Lưỡi lửa ( sức mạnh biến đổi)
    _Hình ảnh áng mây ( ánh sáng)
    _ Chim Bồ Câu ( hình ánh Chúa Thánh Linh giáng lâm dưới hình ảnh chim bồ câu trong ngày Lễ Ngũ Tuần)

Giao ước mới mà Đức KiTô đã ký kết bằng máu của Ngài, bằng Hy Tế thập giá được gọi là giao ước thần khí ( 2Cr 3,8), Chúa Thánh Thần làm cho giao ước mới trở nên hữu hiệu, người dẫn đưa mọi kẻ tin Đức KiTô vào trong lòng giao ước mới.
    Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta cởi bỏ con người cũ thấp hèn và đầy tội lỗi, Ngài làm sạch mọi rác rưởi nhơ bẩn của chúng ta, để mặc lấy con người mới, Người sưởi ấm tâm hồn chúng ta, làm cho trái tim chúng ta bừng cháy lửa yêu thương, xoá tan bóng tối do tội lỗi và ác thần. Ngài dạy dỗ và soi sáng cho chúng ta từ bên trong, chúng ta không làm được gì nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Công việc chuẩn bị của Chúa Thánh Thần là soi sáng và thuyết phục để con người nhận ra mình là kẻ có tội, không ai có thể được cứu độ nếu không nhận ra thân phận tội lỗi của mình, nhờ Chúa Thánh Thần mà con người nhận ra mình cần ơn cứu độ và tin tưởng hướng tâm hồn mình lên Đức KiTô Cứu Thế, niềm tin vào Đức KiTô là điều kiện cần thiết được cứu, con người chỉ có thể hoán cải nhờ sự thúc dục và soi dẫn bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Ngài luôn đồng hành cùng chúng ta giúp chúng ta tái sinh từ những giới hạn và sự chết nơi chúng ta, nhờ niềm tin con người mới có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, niềm tin ấy là hoa quả của Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là là Đấng hoàn tất các quyết định của Thiên Chúa 3 ngôi, Người có sứ mệnh hoàn thành lịch sử cứu độ, trái tim Chúa Thánh Linh là những đức hạnh được liệt kê trong Tân Ước ( Gal 5.22) “ Những trái tim Chúa Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, trung tính, mềm mại và tiết độ”

Chúa Thánh Linh làm cho giao ước mới trở nên hữu hiệu, Người đưa ơn Cứu độ đến cho hội thánh, làm cho ơn ấy thấm vào linh hồn và cuộc đời KiTô hữu, chúng ta không bao giờ cô đơn một mình vì có Chúa luôn an ủi, gìn giữ chúng ta.

Con đã từng quên Chúa nhưng Chúa không bỏ rơi con, khi con cô đơn quỵ ngã Chúa nâng con lên Chúa chẳng bỏ con một mình, con luôn mong chờ Chúa và hôm nay con đã thực sự tin luôn có Chúa ở cùng con!
Amen.

Maria Lưu Thị Kim Loan