Tìm Kiếm

1 tháng 1, 2019

THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIA THẤT và NHẮC LẠI LỜI CAM KẾT HÔN NHÂN CỦA CÁC CA VIÊN, CỰU CA VIÊN, THÂN NHÂN CA ĐOÀN THÁNH LINH

FEAST DAY OF THE HOLY FAMILY and RENEWAL OF MARITAL VOWS BY MEMBERS, FORMER MEMBERS, BENEFACTORS, AND RELATIVES OF THE HOLY SPIRIT CHOIR

Thánh Gia, một gia đình lý tưởng, một mẫu gương tuyệt vời, nơi đó Đức Mẹ và Thánh Giuse yêu thương nhau, cùng hợp sức nuôi dạy Chúa Giêsu. Còn Đức Giêsu thì hằng yêu thương và vâng phục cha mẹ mình. Nhưng trên hết, tình yêu của Thánh Gia đặt nền tảng trên tình yêu dành cho Thiên Chúa.
The Holy Family, an ideal family, an excellent example of Christian family, where Mary and St. Joseph love each other, gather to nurture Jesus. Jesus always loves and obeys his parents. But above all, the love of the Holy Family is based on the love for God.

Hôm nay, ngày 30.12, Lễ Kính  Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, vào lúc 10:30 A.M. Cha Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt đã long trọng cử hành Thánh lễ và tổ chức cho các gia đình là các ca viên, cựu ca viên, ân nhân, thân nhân của Ca Đoàn Thánh Linh lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí Tích hôn nhân. Mở đầu thánh lễ, cha Phanxicô đã chào đón cộng đoàn tới tham dự thánh lễ Tiếng Anh hàng tuần tại nhà thờ Đa Minh, và mời gọi mỗi gia đình hãy chiêm ngắm gia đình Thánh Gia, noi gương các Ngài, để xây dựng gia đình của chính mình  thành những gia đình thánh thiện, đạo đức và tràn đầy hạnh phúc yêu thương. Cha cũng chúc mừng các gia đình trong biến cố đặc biệt hôm nay.
Today, December 30, Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph. At Saint Dominic’s Church, at 10:30 A.M., Father Francis Nguyen Van Nhut solemnly celebrated thanksgiving Holy Mass for families of members, benefactors, and relatives of the Holy Spirit Choir. At the beginning of the Mass, Father Francis welcomed the community to the weekly English Mass at the Dominican Church, and invited Christians to contemplate the example of the Holy Family, to imitate it, and build a family after it, making their own family holy and full of love. He also congratulated the couples celebrating the special event today.

Ngay từ buổi đầu, hôn nhân hoàn toàn nằm trong ý định yêu thương của Thiên Chúa. Ngài dựng nên con người có nam và có nữ. Người nữ được tác thành từ chiếc xương sườn của người nam và người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ của mình (St 2,21-23). Ngài chúc phúc cho các gia đình. Quả thực, con người dù có nhiều điểm riêng biệt, nhưng bình đẳng trong phẩm giá, biết tôn trọng và bổ túc cho nhau để trở thành quà tặng cho nhau, cùng nhau xây dựng thành cộng đoàn yêu thương và sự sống. Chính tình yêu khiến con người trở thành hình ảnh đích thực của Thiên Chúa Ba Ngôi.
At the very beginning, marriage was designed by God as the cradle for love. He created humans as male and female. The woman was    made of the rib of the man and the man will leave his father and mother and be united to his wife (Gen 2, 21-23). He blesses the families. Indeed, human beings have many different things, but are equal in in dignity, and complementary to each other as gifts to each other, building a loving and caring community. It is love that makes people the true image of the Trinity.

Chia sẻ Tin Mừng, cha Phanxicô đã mời cộng đoàn chiêm ngắm Con Thiên Chúa giáng sinh để cứu độ trần gian nên đã hạ sinh làm thân phận con người trong một gia đình. Bởi thế, Thánh lễ này còn mang ý nghĩa tôn vinh các gia đình. Niềm vui lớn lao của các gia đình chính là Chúa đã tác thành họ trong bí tích Hôn phối. Nên giờ đây, nhìn lại hồng ân cao cả đó, hãy dâng lời Tạ ơn Chúa.
In his homily, Father Francis invited the community to contemplate the Son of God made flesh to save the world, born as a human in a family. Therefore, this Mass also means to honor families. The great joy for families is that God has consecrated them with the sacrament of Marriage. So now, for this noble gift, let us give thanks to the Lord.

Quả thế, Chúa Giêsu được sinh ra trong gia đình Nazaret, là một gia đình mẫu cho mọi gia đình noi theo. Ngài đã sống trong gia đình này 30 năm để thánh hóa gia đình của mình. Để rồi ngài nâng hôn nhân thành Bí tích như là dấu chỉ của tình yêu giữa Ngài và Hội Thánh. Chúa Giêsu không chỉ yêu thương Hội Thánh chỉ một lần, nhưng còn yêu thương tới cùng, yêu thương đến hy sinh tính mạng của mình vì Hội thánh. Như thế, lặp lại lời đã hứa của các bác, các cô chú và anh chị hôm nay chính là việc làm mới lại lời “đồng ý” và lời “cam kết” giữa hai người đã thề hứa với Thiên Chúa khi trước. Nhờ sức mạnh của ân sủng bí tích, gia đình sẽ lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa giống gia đình Nazaret như sau phần tuyên xưng đức tin mà cộng đoàn chứng kiến.
Jesus was born to the Nazareth family, an exemplary family for all families. He lived in this family for 30 years to sanctify his family. He made marriage the Sacrament, a sign of the love between Him and the Church. Jesus not only loved the Church for a certain time, but to the end.  He has sacrificed his life for the Church. Thus, renewing the promises of the Sacrament of Marriage, people are renewing the "yes" and "commitment" which the two spouses made to God before. Through the power of sacramental graces, the families will grow in the love of God like the Nazareth family.

Thánh lễ đã để lại nhiều dấu ấn trong các đôi vợ chồng và những người tham dự. Khởi đi của một gia đình là tình yêu, thời gian và sương gió cuộc đời có thể đã làm cho tình yêu đó phai nhạt và mong manh, nhưng cũng từ đó, nghĩa vợ chồng lại gắn bó hai tâm hồn, hai con người nên một và mặn nồng hơn. Tình yêu đã làm cho nghĩa vợ chồng nảy sinh và hôm nay nghĩa vợ chồng lại hâm nóng tình yêu. Hy vọng với thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất hôm nay, đặc biệt qua sự chiêm ngắm gia đình lý tưởng của Chúa Giêsu, tình vợ chồng, nghĩa phu thê  của các gia đình lại thêm nồng ấm, thêm hạnh phúc, bầu khí cộng đoàn hiệp nhất lại lên ngôi.
The Holy Mass has strengthened the couples to overcome difficulty in life made husband and wife united in love. Hopefully, with the Feast of the Holy Family, especially through the contemplation on the ideal family of Jesus, the love of the spouses in the families would be warmer, happier. May unity and peace reign among us.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Phanxicô cùng các gia đình nhắc lại lời thề hứa hôm nay đã có những tấm hình chung kỷ niệm ngày đặc biệt này. Sau Thánh lễ còn có “tiệc mừng” nho nhỏ ấm cúng để các gia đình, con cháu và các thành viên trong ca đoàn Thánh Linh tụ họp chúc mừng, cũng như chia sẻ tâm tình của các gia đình. Xin một lần nữa chúc mừng các đôi vợ chồng, hãy yêu thương, tôn trọng và tha thứ cho nhau, để dù sương gió có bào mòn tuổi đời, sắc đẹp có tàn phai theo năm tháng nhưng tình vợ chồng, nghĩa tào khang vẫn mãi bền chặt trong anh và trong em đó. Nguyện xin Tình yêu Thiên Chúa ở cùng Quý vị mãi suốt cuộc đời, và ban muôn phúc lành cho đàn con cháu.
At the end of the Mass, Father Francis and the families who renewed the marital promises took some pictures together in this special anniversary. After the Mass, there was also a small cozy party for the families and members of the Holy Ghost Choir to congratulate the spouses. It was time to share feelings of love, respect and forgiveness with each other.  Beauty has faded over the years but the love and affection among the couples grow strong forever. May the love of God be with you forever, and may He grant your descendants many blessings.

Các cặp đôi hôm nay lặp lại lời tuyên hứa bí tích hôn phối:
Following are the couples that renewed their marital promises:


 Anh Chị Phao-lô Lã Quang Bình - Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh -- 25-04-2015
 Anh Chị Phê-rô Trần Đức Tài - Maria Trần Thị Mai Trâm -- 30-04-1998
 Hai Bác Vincent Nguyễn Văn Chuyên - Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga -- 10-05-1975
 Hai Bác Phê-rô Nghiêm Trọng Chinh - Cecilia Trịnh Thị Kim Chi -- 21-06-1975
Anh Chị Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Chương - Têrêsa Nguyễn Kim Phượng -- 30-11-2002
 Anh Chị Gio-an Đào Tiến Dũng - Maria Hoàng Lệ Thủy -- 21-12-2013
Anh Chị Phê-rô Mai Văn Trí - Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh -- 29-12-2001
 Hai Bác Giu-se Hoàng Văn Hưng - Maria Đỗ Thị Lan Thanh -- 31-12-1983
 Cô Chú Giu-se Nguyễn Minh Nhựt - Maria Nguyễn Thị Huệ -- 31-12-2018

The Holy Spirit Choir