Tìm Kiếm

6 tháng 1, 2019

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN DOCAT, KHÓA I - NĂM 2019

   15g chiều ngày Chúa nhật Chúa Hiển Linh 06.01.2019 đã diễn ra buổi khai giảng khóa học: "Chương trình đào tạo giảng viên DOCAT, khóa I - năm 2019" tại Hội trường Trung tâm mục vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông. Hiện diện tại buổi Khai giảng có Cha chủ nhiệm lớp học Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt và hơn 40 anh chị em thuộc các lớp học "DOCAT - phải làm gì?" tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông và Nhà thờ Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn.

   Trong lời giới thiệu Khóa học Cha Phanxicô Xaviê đã sơ lược qua về lịch sử Giáo huấn xã hội của Hội thánh công giáo, giới thiệu sơ qua về "DOCAT - Phải làm gì?" và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phổ biến "DOCAT - Phải làm gì" trong các Nhà thờ Công giáo ở thời điểm hiện nay. Cha hy vọng khóa học sẽ trang bị cho quý anh chị em tham dự khóa học những kiến thức về Giáo huấn xã hội của Hội thánh Công giáo và giúp các anh chị em trong lớp học trở thành một trong một triệu người trẻ học "DOCAT - Phải làm gì?" như ước muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô, và cũng trở thành những nhân tố giúp cho các lớp học "DOCAT - Phải làm gì?" trong tương lai tại các nơi có nhu cầu.
   Chương trình khóa học dự kiến kéo dài trong 10 tháng, diễn ra vào lúc 15 giờ đến 17 giờ các Ngày Chúa Nhật hàng tuần tại Hội trường Trung tâm mục vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông. Khóa học sẽ bế giảng vào Ngày Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua 24.11.2019.
   Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho Ban giảng huấn và các anh chị em tham gia khóa học được bền đỗ đến cùng trong khoảng thời gian khóa học diễn ra và ước mong các anh chị tham gia khóa học sớm trở thành những khí cụ của Chúa để phát triển "DOCAT - Phải làm gì?" trong tương lai.

The Holy Spirit Choir